Najczęściej poszukiwane:

Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora


Strefa Obsługi Biznesu dla Klientów Banku

22 548 29 26

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Gwarancja FGR

Kontakt z doradcą
Dostępność
Oddziały
Telefon

 

Gwarancja FGR jest wygodną formą zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego lub obrotowego powiązanego z inwestycją otrzymującą wsparcie dotacyjne lub finansowaną kredytem inwestycyjnym zabezpieczonym gwarancją w ramach FGR.

Poznaj korzyści Gwarancji FGR

Zamów rozmowę z doradcą

  • Gwarancja FGR stanowi pomoc publiczną i wywołuje efekt zachęty, co oznacza, że jest udzielana pod warunkiem złożenia do Banku wniosku o udzielenie gwarancji przed zakończeniem inwestycji,
  • Objęcie kredytu Gwarancją FGR jest uzależnione od wyników analizy zdolności kredytowej przedsiębiorcy, zgodnie z obowiązującymi w Banku procedurami.
  • Kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć 5 mln zł Rolnika lub 10 mln PLN dla Klienta Agro, z zastrzeżeniem że maksymalna kwota kredytu obrotowego nie może przekroczyć równowartości 200.000 EUR (przeliczonej wg kursu średniego NBP z dnia udzielenia Gwarancji).

Gwarancją FGR nie może być objęty kredyt preferencyjny z dopłatą ARiMR jak również kredyt przeznaczony na:

  • spłatę kredytów bądź refinansowanie wydatków poniesionych przez Rolnika przed złożeniem w Banku wniosku o udzielenie gwarancji,
  • zakup akcji/udziałów (inwestycje kapitałowe),
  • zakup wierzytelności,
  • zakup, budowę lub modernizację budynków lub pomieszczeń mieszkalnych,
  • zakup używanych maszyn lub urządzeń starszych niż 5 lat,
  • prefinansowanie projektów realizowanych ze wsparciem w formie dotacji pochodzącej ze środków publicznych innych niż dotacja udzielona w ramach działania M04 PROW (operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”),
  • zakup gruntów w wysokości przekraczającej 10% kwoty kredytu.

Masz pytania dotyczące produktu?

Zadzwoń do nas

801 380 360

+48 500 970 345

Opłata za połączenie według cennika Operatora

Przyjdź do Oddziału

Ponad 500 oddziałów na terenie Polski

Znajdź oddział