Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
Lokaty Rentierskie: Inwestor Plus i Inwestor Extra

Regularna wypłata odsetek

Znajdź oddział
Dostępność
Oddziały

Co zyskujesz z Lokatami rentierskimi
Inwestor Extra 12M i Inwestor PLUS 24M?

Chcesz, by Twoje odsetki były wypłacane po każdym okresie odsetkowym?

Zamów rozmowę z doradcą

Jak założyć Lokaty rentierskie Inwestor Extra 12M i Inwestor PLUS 24M?

Przyjdź do Oddziału

Ponad 500 oddziałów na terenie Polski

 

Znajdź oddział

 

Odsetki

Odsetki

  • Brak kapitalizacji w trakcie zadeklarowanego okresu lokaty. Klient po każdym okresie odsetkowym ma do dyspozycji należne odsetki.
  • Naliczanie odsetek odbywa się od dnia wpływu środków na rachunek lokaty do dnia poprzedzającego ostatni dzień kończący każdy pełny okres odsetkowy utrzymywania lokaty włącznie.

Dokumenty do pobrania

 
Taryfa Prowizji i Opłat

Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lokaty rentierskiej naliczane i wypłacane są odrębnie dla każdego okresu odsetkowego utrzymania lokaty – według stopy procentowej obowiązującej dla danego okresu odsetkowego. Likwidacja lokaty rentierskiej przed upływem okresu lokacyjnego powoduje utratę odsetek za bieżący okres odsetkowy. Wskazane oprocentowanie dla poszczególnych okresów odsetkowych jest nominalnym oprocentowaniem stałym w skali roku. Lokaty rentierskie są lokatami odnawialnymi. Od naliczonych odsetek zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.