Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Produkt wycofany z oferty

Ubezpieczyciel

Colonnade Insurance S.A.
Oddział w Polsce

ul. Prosta 67

00-838 Warszawa

tel. 22 528 51 00

 

 

Numer faksu

(22) 318 82 01

Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora

Dokumenty do pobrania

 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia (od 02.01.2016)
 
Karta Produktu (od 02.01.2016)
 
Formularz zgłoszenia roszczenia
 
Nota informacyjna (obowiązująca od 15.09.2013 r.)