Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Ubezpiecz życie i zdrowie

Zakres ubezpieczenia „Ochrona NNW” obejmuje:

  • Zgon w następstwie Nieszczęśliwego wypadku,
  • Zgon w następstwie Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego,
  • Pobyt w Szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku.

 

Ubezpieczony uprawniony jest także do korzystania ze świadczeń Assistance, tj., pomocy udzielanej po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Co zyskujesz z ochroną nnw?

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Wysokość składki i świadczeń dla poszczególnych wariantów przedstawia poniższa tabela:

SUMA UBEZPIECZENIA /
WARIANT
SKŁADKA MIESIĘCZNA SUMA UBEZPIECZENIA

PAKIET A

25zł/mies.

PAKIET B

32zł/mies.

PAKIET C 

39zł/mies.

A B C
Zgon Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku * * * 90 000 zł 145 000 zł 200 000 zł
Zgon Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego * * * 90 000 zł 145 000 zł 200 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku Dzienny ryczałt 8 100 zł 13 050 zł 18 000 zł
90 zł 145 zł 200 zł
* Świadczenie równe Sumie ubezpieczenia

Przydatne informacje

Bank BNP Paribas oferując ubezpieczenie Ochrona NNW działa jako agent ubezpieczeniowy na podstawie umowy agencyjnej z dnia 21.11.2017 r. zawartej z Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowska 78

 

Ubezpieczyciel: Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce

ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa
tel. 22 529 19 99
obsluga@cardif.pl
www.cardif.pl

Komu dedykowane jest Ubezpieczenie?

Ubezpieczenie jest dostępne dla klientów posiadających wybrane karty kredytowe Banku BNP Paribas.

Dokładamy starań, aby systematycznie rozszerzać ofertę dla jak największej liczby klientów.

Składka miesięczna opłacana jest z rachunku karty kredytowej wydanej przez Bank BNP Paribas.

Dokumenty do pobrania

 

Informacja o Agencie (od 02.07.2022)

 

Pełnomocnictwo dla Agenta

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia, Karta Produktu, IPID (od 01.10.2021)

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia, Karta Produktu, IPID (od 05.01.2021)

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia, Karta Produktu, IPID (od 30.03.2019)

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia, Karta Produktu, IPID (od 24.04.2020)

 

Wzór upoważnienia dla osoby fizycznej wykonującej czynności agencyjne

Masz pytania dotyczące ubezpieczenia?

Skontaktuj sie z Cardif

obsluga@cardif.pl

+48 22 529 19 99

lub

Zadzwoń do Banku

500 990 500

+48 22 134 00 00

Opłata za połączenie według cennika operatora

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.