Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Ubezpieczenie do pożyczki leasingowej

 

zapewnia spłatę zadłużenia w przypadku zajścia zdarzeń objętych ubezpieczeniem.

Ubezpieczenia do pożyczki leasingowej oferujemy we współpracy z:

  • Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.
  • Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce

Bank jest agentem ubezpieczeniowym w/w Towarzystw Ubezpieczeń. Pełnomocnictwo Ubezpieczycieli oraz Informacje o Agencie znajdziesz w Dokumentach do pobrania.

Co zyskujesz z Ubezpieczeniem?

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie jest dostępne w ramach 1 z 3 pakietów, którego zakres obejmuje odpowiednio:

Zakres ubezpieczenia Pakiety
Podstawowy Rozszerzony Maksymalny
Zgon x x x
Zgon w następstwie nieszczęśliwego wypadku     x
Poważne zachorowanie   x x
Trwała i całkowita niezdolność do pracy     x

 

Jako Agent ubezpieczeniowy zbadamy Twoje potrzeby i zweryfikujemy czy przedmiotowe ubezpieczenie będzie dla Ciebie odpowiednie.

 

Najważniejsze wyłączenia odpowiedzialności: 
 

  • samobójstwo, które miało miejsce w ciągu pierwszego roku od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia;
  • czynny udziałem w działaniach wojennych, działaniach zbrojnych,
  • usiłowanie lub popełnienie przestępstwa;
  • pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków toksycznych;
  • zdarzenie związane bezpośrednio ze skażeniem chemicznym lub radioaktywnym na skalę masową;

 

Szczegółowe informacje znajdują się w warunkach ubezpieczenia w Dokumentach do pobrania.

Jak zgłosić zdarzenie?

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami możesz składać bezpośrednio w siedzibie Cardif, listownie lub online https://cardif.pl/zglos-zdarzenie, a także za naszym pośrednictwem.

Masz pytania dotyczące produktu?

Zadzwoń do nas

801 321 123

+48 22 134 00 00

Infolinia czynna 24/7 (Koszt połączenia wg stawki operatora)

Dokumenty do pobrania

Ubezpieczenie na życie i zdrowie - pożyczka leasingowa

 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia - indeks BGŻBNPP/LEASELOANCPI_3_1.0/2018
 
Szczczególne Warunki Ubezpieczenia – indeks BGŻBNPP/LEASELOANCPI_5_1.0/2018

Informacja o Agencie

 
Informacje o Agencie
 
Pełnomocnictwo - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif
 
Pełnomocnictwo – Cardif–Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce