Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
Ubezpieczenie nieruchomości dla kredytów hipotecznych

Ubezpieczenie nieruchomości

UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

Ubezpieczenie nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz, w rozszerzonych wariantach, ochrona mienia od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC w związku z posiadaną nieruchomością.

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz, w rozszerzonych wariantach, obejmuje ochronę mienia od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaną nieruchomością.

 

Oprócz standardowego ubezpieczenia nieruchomości istnieje możliwość ubezpieczenia mienia stanowiącego jej wyposażenie  w trzech wariantach, z różnymi sumami ubezpieczenia oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do szkód osobowych i majątkowych wynikających z posiadania i użytkowania nieruchomości.

WARIANTY

Ochrona ubezpieczeniowa dostępna jest w czterech wariantach:

 

WARIANT I

 

WARIANT II

 • ubezpieczenie nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem ze stałą sumą ubezpieczenia 10 000 PLN

 

WARIANT III

 • ubezpieczenie nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem ze stałą sumą ubezpieczenia 30 000 PLN,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaną nieruchomością 50 000PLN

 

WARIANT IV

 • ubezpieczenie nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem ze stałą sumą ubezpieczenia 50 000 PLN,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaną nieruchomością 50 000 PLN

ZAKRES I SUMA

Zakres ochrony ubezpieczeniowej:

 • Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Suma ubezpieczenia:

 • Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych - maksymalnie 3 000 000 zł
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem - zgodna z wybranym wariantem 10 000 zł, 30 000 zł lub 50 000 zł
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - suma gwarancyjna i 50 000 zł.

SKŁADKA

Opłata w cyklach miesięcznych:

Wariant ubezpieczenia

Współczynnik składki
ubezpieczeniowej
(Ws)
za miesięczny okres
ubezpieczenia
(okres
odpowiedzialności)

Składka (SkR)
za miesięczny okres
ubezpieczenia (okres
odpowiedzialności)

Wariant I:

Ubezpieczenie Nieruchomości

0,00650%

-

 

Wariant II:

Ubezpieczenie Nieruchomości

0,00650%

 

Ubezpieczenie Ruchomości domowych

-

4,82 zł

Wariant III:

Ubezpieczenie Nieruchomości

0,00650%

-

Ubezpieczenie Ruchomości domowych

-

15,31 zł

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaną Nieruchomością

-

15,31 zł

Wariant IV:

Ubezpieczenie Nieruchomości

0,00650%

-

Ubezpieczenie Ruchomości domowych - 22,65 zł
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaną Nieruchomością - 22,65 zł

Jak skorzystać i zgłosić szkodę?

Przyjdź do oddziału

Ponad 500 oddziałów na terenie Polski

Znajdź oddział

 


Jak zgłosić szkodę?
Zawiadomienie o poniesionej szkodzie z tytułu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego można złożyć:

 • elektronicznie, na stronie Ubezpieczyciela:

www.tueuropa.pl, przechodząc do zakładki Centrum Obsługi Klienta,  lub

 • pisemnie z zastosowaniem formularza "Zgłoszenie Szkody" lub w innej formie pisemnej,
 • telefonicznie u Ubezpieczyciela pod numerami telefonów:

801 500 300 lub +48 71 36 92 887

Należne świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o zajściu zdarzenia.

REKLAMACJE

Reklamacje, zawierającej zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Ubezpieczyciela, można złożyć do Departamentu Obsługi Reklamacji Ubezpieczyciela:

 • w formie pisemnej - osobiście w centrali Ubezpieczyciela lub w każdej jednostce Ubezpieczyciela obsługującej klientów albo drogą pocztową na adres centrali Ubezpieczyciela,
 • ustnie – telefonicznie pod numerem infolinii Ubezpieczyciela 801 500 300 albo osobiście z wykorzystaniem formularza zgłoszenia reklamacji dostępnego w centrali   Ubezpieczyciela lub każdej jednostce Ubezpieczyciela obsługującej klientów,
 • w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej: www.tueuropa.pl w zakładce Centrum Obsługi Klienta.

Aktualne dane teleadresowe ubezpieczyciela znajdują się na stronie internetowej  pod adresem: www.tueuropa.pl.”

 

Dokumenty do pobrania

 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia nieruchomości od kredytów hipotecznych Europa

obowiązuje od 1.11.2018r.

 
Karta Produktu Europa ogólnych Warunków Ubezpieczenia Nieruchomości stanowiących zabezpieczenie Kredytu hipotecznego

obowiązuje od 13.02.2018r.

 
Dokument zawierający informacje o produkcie Ubezpieczenia nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu hipotecznego

obowiązuje od 01.11.2018r.