Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
Ubezpieczenie nieruchomości dla kredytów hipotecznych

Ubezpieczenie nieruchomości

UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

Ubezpieczenie nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz, w rozszerzonych wariantach, ochrona mienia od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC w związku z posiadaną nieruchomością.

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz, w rozszerzonych wariantach, obejmuje ochronę mienia od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaną nieruchomością.

 

Oprócz standardowego ubezpieczenia nieruchomości istnieje możliwość ubezpieczenia mienia stanowiącego jej wyposażenie  w trzech wariantach, z różnymi sumami ubezpieczenia oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do szkód osobowych i majątkowych wynikających z posiadania i użytkowania nieruchomości.

WARIANTY

Ochrona ubezpieczeniowa dostępna jest w czterech wariantach:

 

WARIANT I

 • ubezpieczenie nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych.

 

WARIANT II

 • ubezpieczenie nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem ze stałą sumą ubezpieczenia 10 000 PLN

 

WARIANT III

 • ubezpieczenie nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem ze stałą sumą ubezpieczenia 30 000 PLN,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaną nieruchomością 50 000PLN

 

WARIANT IV

 • ubezpieczenie nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem ze stałą sumą ubezpieczenia 50 000 PLN,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaną nieruchomością 50 000 PLN

ZAKRES I SUMA

Zakres ochrony ubezpieczeniowej:

 • Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Suma ubezpieczenia:

 • Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych - maksymalnie 3 000 000 zł
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem - zgodna z wybranym wariantem 10 000 zł, 30 000 zł lub 50 000 zł
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - suma gwarancyjna i 50 000 zł.

SKŁADKA

Opłata w cyklach miesięcznych:

Wariant ubezpieczenia

Współczynnik składki
ubezpieczeniowej
(Ws)
za miesięczny okres
ubezpieczenia
(okres
odpowiedzialności)

Składka (SkR)
za miesięczny okres
ubezpieczenia (okres
odpowiedzialności)

Wariant I:

Ubezpieczenie Nieruchomości

0,00650%

-

 

Wariant II:

Ubezpieczenie Nieruchomości

0,00650%

 

Ubezpieczenie Ruchomości domowych

-

4,82 zł

Wariant III:

Ubezpieczenie Nieruchomości

0,00650%

-

Ubezpieczenie Ruchomości domowych

-

15,31 zł

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaną Nieruchomością

-

15,31 zł

Wariant IV:

Ubezpieczenie Nieruchomości

0,00650%

-

Ubezpieczenie Ruchomości domowych - 22,65 zł
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaną Nieruchomością - 22,65 zł

Jak skorzystać i zgłosić szkodę?

Przyjdź do oddziału

Ponad 500 oddziałów na terenie Polski

Znajdź oddział

 


Jak zgłosić szkodę?
Zawiadomienie o poniesionej szkodzie z tytułu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego można złożyć:

 • elektronicznie, na stronie Ubezpieczyciela:

www.tueuropa.pl, przechodząc do zakładki Centrum Obsługi Klienta,  lub

 • pisemnie z zastosowaniem formularza "Zgłoszenie Szkody" lub w innej formie pisemnej,
 • telefonicznie u Ubezpieczyciela pod numerami telefonów:

801 500 300 lub +48 71 36 92 887

Należne świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o zajściu zdarzenia.

REKLAMACJE

Reklamacje, zawierającej zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Ubezpieczyciela, można złożyć do Departamentu Obsługi Reklamacji Ubezpieczyciela:

 • w formie pisemnej - osobiście w centrali Ubezpieczyciela lub w każdej jednostce Ubezpieczyciela obsługującej klientów albo drogą pocztową na adres centrali Ubezpieczyciela,
 • ustnie – telefonicznie pod numerem infolinii Ubezpieczyciela 801 500 300 albo osobiście z wykorzystaniem formularza zgłoszenia reklamacji dostępnego w centrali   Ubezpieczyciela lub każdej jednostce Ubezpieczyciela obsługującej klientów,
 • w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej: www.tueuropa.pl w zakładce Centrum Obsługi Klienta.

Aktualne dane teleadresowe ubezpieczyciela znajdują się na stronie internetowej  pod adresem: www.tueuropa.pl.”

 

Dokumenty do pobrania

 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia nieruchomości od kredytów hipotecznych Europa

obowiązuje od 1.11.2018r.

 
Karta Produktu Europa ogólnych Warunków Ubezpieczenia Nieruchomości stanowiących zabezpieczenie Kredytu hipotecznego

obowiązuje od 13.02.2018r.

 
Dokument zawierający informacje o produkcie Ubezpieczenia nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu hipotecznego

obowiązuje od 01.11.2018r.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.