Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 
Ubezpieczenie nieruchomości

Plan na własne M

Kontakt z Doradcą
Dostępność
Oddziały

Pakiet ubezpieczeń  nieruchomości Cardif– kredyt hipoteczny

Dla Klientów indywidualnych  zawierających z Bankiem umowę kredytu hipotecznego, oferujemy szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia mieszkań i domów.

Pakiet ubezpieczeń do kredytu hipotecznego oferujemy we współpracy z Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce.

  • BNP Paribas Bank Polska S.A.  pełni rolę agenta ubezpieczeniowego, wykonującego czynności agencyjne na podstawie umowy agencyjnej zawartej z ubezpieczycielem w zakresie udzielonego pełnomocnictwa, wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
  • Pełne informacje na temat ochrony ubezpieczeniowej znajdują się w Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dla Kredytobiorców „Plan na własne M” o indeksie: UM/10/2020, zwanych dalej: „OWU”.
Rodzaj pakietu Dom jednorodzinny Dom jednorodzinny w budowie Lokal mieszkalny

 

Pakiet własne M

  • Ubezpieczenie nieruchomości od wszystkich ryzyk (All Risk);
   

 

Pakiet własne M Plus

  • Ubezpieczenie nieruchomości od wszystkich ryzyk (All Risk)
  • Ubezpieczenie ruchomości domowych od wszystkich ryzyk (All Risk)
  • ubezpieczenie ruchomości domowych od kradzieży z włamaniem i rozboju
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
Nie dotyczy

 

Formuła All Risk, czyli ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, oznacza, że Ubezpieczeniu podlegają wszelkie zdarzenia - nawet te niewymienione w OWU – o ile nie zachodzą okoliczności wyłączające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, wskazane w treści OWU.

     
       
       

 

CO OBEJMUJE Pakiet własne M PLUS?

Ubezpieczenie nieruchomości od wszystkich ryzyk - obejmujemy ubezpieczeniem nieruchomości stanowiące zabezpieczenie kredytu hipotecznego:  dom jednorodzinny, lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniem gospodarczym i miejscem parkingowym, dom w budowie, garaż; max suma ubezpieczenia 5.000.000 zł;

  

Ruchomości domowe od wszystkich ryzyk oraz od kradzieży z włamaniem - stałe elementy wewnętrzne i zewnętrzne, ruchomości domowe znajdujące się w domu, mieszkaniu, garażu,  pomieszczeniu gospodarczym oraz na balkonach, tarasach lub loggiach, a także dodatkowo - mienie osobiste i sprzęt elektroniczny od rabunku poza miejscem ubezpieczenia; max. suma ubezpieczenia 15.000 zł,

Odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym 

odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim na terenie Polski przez ubezpieczonego lub jego dzieci np. na skutek zalania sąsiada, wyrządzone podczas używania roweru lub hulajnogi zarówno na terenie posesji jak i poza nią, wyrządzone przez zwierzęta domowe; suma gwarancyjna 75.000 zł.

 

Dokumenty do pobrania

Ubezpieczenie nieruchomości Cardif - Assurances Risques Divers S.A.:

 
Ogólne warunki ubezpieczenia, karta produktu, Informacje o produkcie ubezpieczeniowym, informacje o Agencie

  Pełnomocnictwo ARD Pobierz Otwiera się w nowym oknie.

 Lista podwykonawcówPobierz Otwiera się w nowym oknie.

 

Wzór upoważnienia dla osoby fizycznej wykonującej czynności agencyjne

Jak zgłosić zdarzenie?

Zajście zdarzenia powinno zostać niezwłocznie zgłoszone poprzez:

1) kontakt telefoniczny na numer infolinii 22 529 18 86 lub

2) wysłanie zawiadomienia na adres e-mail: szkody.cardif@vigekspert.pl Formularz zgłoszenia zdarzenia znajdziesz na stronie https://cardif.pl/zglos-zdarzenie-dom-i-mieszkanie

Masz pytania dotyczące ubezpieczenia?

Zadzwoń do nas

+48 500 990 500

+48 22 134 00 00

W dni robocze w godz. 8.00-20.00
Opłata wg taryfy Operatora

Przyjdź do oddziału

Teraz masz także możliwość rezerwacji spotkania z Doradcą na konkretną godzinę.
Umów się na wygodny dla Ciebie termin i oszczędzaj swój czas!

Znajdź oddział

 

Zobacz również