Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
XI subskrypcja Lokaty Inwestycyjnej

Zarabiaj na kursie euro

Możliwość zysku do 3,00% w skali roku

XI Subskrypcja Lokaty Inwestycyjnej Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.

Wybierz lokatę, której oprocentowanie jest zależne od kursu euro. Zyskaj szansę na niestandardowe zyski.

 

Okres subskrypcji: 06.02.2017 r.–27.02.2017 r.

Dla kogo jest Lokata Inwestycyjna?

Aktualna subskrypcja lokaty inwestycyjnej

Lokata Inwestycyjna przeznaczona jest dla osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych:

 • Oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych
 • Dysponujących doświadczeniem w lokowaniu środków w instrumenty finansowe inne niż depozytowe (rachunki, lokaty terminowe)
 • Akceptujących ryzyko, że odsetki będą niższe od oprocentowania lokat terminowych lub wyniosą 0,00%
 • Oczekujące ochrony kapitału, o ile nie nastąpi wycofanie środków przed upływem okresu lokacyjnego
 • Akceptujących opłatę za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym
 • W wieku: 25-65 lat

Warunki XI subskrypcji lokaty inwestycyjnej

Kwota minimalna i waluta lokaty inwestycyjnej

4.000 PLN

Okres subskrypcji 

od 6 lutego 2017 r. do 27 lutego 2017 r.

Okres lokacyjny

18 miesięcy: od 28 lutego 2017 r. do 28 sierpnia 2018 r.

Wskaźnik/Kurs Referencyjny

kurs średni EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego

Waluta Wskaźnika

PLN

Oprocentowanie w okresie subskrypcji:

0,00% w skali roku

Oprocentowanie gwarantowane w okresie lokacyjnym

W okresie do dnia poprzedzającego ostatni dzień okresu lokacyjnego oprocentowanie lokaty wynosi 0,00%

Ochrona kapitału

100% wpłaconej kwoty na lokatę inwestycyjną, o ile nie nastąpi wycofanie środków przed upływem Okresu lokacyjnego

Dzień Obserwacji Początkowej

24 sierpnia 2018 r.

Wartość Początkowa/Kurs początkowy

Kurs średni EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego z 28 lutego 2017 r.

Stawka opłaty za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym

 

Okres Stawka opłaty
28.02.2017-27.08.2017 0,60%
28.08.2017-27.02.2018 0,00%
28.02.2018-27.08.2018 0,00%

Wyrażona w PLN opłata pobrana za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym stanowi iloczyn kwoty zrywanej lokaty i właściwej stawki opłaty. Przykładowo zerwanie lokaty w kwocie 10 000,00 PLN w lipcu 2017 r. skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości: 10 000,00 x 0,60% = 60,00 PLN W konsekwencji, kwota przekazana na rachunek posiadacza zerwanej lokaty wyniesie 9 940,00 PLN.

Czynniki ryzyka związane z Lokatą Inwestycyjną

 1. oprocentowanie lokaty inwestycyjnej może być niższe od oprocentowania lokat terminowych
 1. brak odsetek oraz pobranie opłaty w przypadku zerwania lokaty przed terminem zakończenia okresu lokacyjnego
 1. opłata za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym
Data wypłaty odsetek od lokaty inwestycyjnej

28 sierpnia 2018 r.

Wypłata odsetek z lokaty nastąpi pod warunkiem utrzymania lokaty inwestycyjnej przez cały okres lokacyjny. Od naliczonych odsetek zostanie pobrany podatek od zysków kapitałowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Odnawialność lokaty Lokata nieodnawialna

Przedterminowe zamknięcie lokaty inwestycyjnej, będące wynikiem żądania przez Klienta wypłaty w okresie lokacyjnym środków pieniężnych z lokaty, powoduje brak naliczania przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na lokacie inwestycyjnej oraz pobranie opłaty za zerwanie lokaty w okresie lokacyjnym.


Środki zgromadzone na Lokacie Inwestycyjnej są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro, na warunkach i zasadach określonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (szczegóły na stronie Banku oraz w arkuszu informacyjnym dla deponentów).

Informacje dotyczące wskaźnika

 • Informacje o wartości Kursu Referencyjnego w poszczególnych Dniach Obserwacji podlegają publikacji na stronie Banku w pliku „Lokaty w obsłudze BNP Paribas S.A.”

Od czego zależy oprocentowanie XI subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej?

Oprocentowanie lokaty inwestycyjnej w skali 18 miesięcy wyniesie:

 • 2,50% (1,66% w skali roku) - jeśli kurs średni EUR/PLN NBP w dniu 24.08.2018 znajduje się w przedziale 1,
 • 4,50% (3,00% w skali roku) - jeśli kurs średni EUR/PLN NBP w dniu 24.08.2018 znajduje się w przedziale 2,
 • 1,50% (1,00% w skali roku) - jeśli kurs średni EUR/PLN NBP w dniu 24.08.2018 znajduje się w przedziale 3.
 • 0,00% (0,00% w skali roku) - jeśli kurs średni EUR/PLN NBP w dniu 24.08.2018 znajduje się poza przedziałami: 1, 2, 3.

Przedział 1: <Kurs średni EUR/PLN NBP z dnia 28.02.2017 - Kurs średni EUR/PLN NBP z dnia 28.02.2017 +0,13 PLN)

Tzn. kurs średni EUR/PLN NBP w dniu 24.08.2018będzie nie niższy niż kurs średni EUR/PLN NBP z dnia 28.02.2017oraz niższy niż kurs średni EUR/PLN NBP z dnia 28.02.2017powiększony o 13 groszy.

Przedział 2: <Kurs średni EUR/PLN NBP z dnia 28.02.2017 +0,13 PLN - Kurs średni EUR/PLN NBP z dnia 28.02.2017 +0,34 PLN >

Tzn. kurs średni EUR/PLN NBP w dniu 24.08.2018będzie nie niższy niż kurs średni EUR/PLN NBP z dnia 28.02.2017powiększony o 13 groszy oraz nie wyższy niż kurs średni EUR/PLN NBP z dnia 28.02.2017powiększony o 34 groszy.

Przedział 3: <Kurs średni EUR/PLN NBP z dnia 28.02.2017 +0,34 PLN

Tzn. kurs średni EUR/PLN NBP w dniu 24.08.2018będzie wyższy niż kurs średni EUR/PLN NBP z dnia 28.02.2017powiększony o 34 grosze.

Subskrypcja lokaty

przy czym:

 1. jeżeli w Dniu Obserwacji  Kurs Referencyjny nie jest ustalony, do obliczenia oprocentowania przyjmuje się wartość Kurs Referencyjnego z pierwszego dnia roboczego następującego po Dniu Obserwacji, w którym wartość Kursu Referencyjnego zostanie ustalona,
 2. w przypadku zaprzestania obliczania Kurs Referencyjnego, zostanie on zastąpiony przez inny kurs referencyjny wyznaczony w jej miejsce, a w przypadku braku takiego wyznaczenia – inny odpowiedni kurs referencyjny.

Wypłata odsetek z lokaty nastąpi w dniu 28 sierpnia 2018 r. pod warunkiem utrzymania lokaty inwestycyjnej przez cały okres lokacyjny.

Odsetki wypłacane z Lokaty Terminowej inwestycyjnej stanowią iloczyn kapitału lokaty oraz stawki oprocentowania określonej zgodnie z powyższymi zasadami.

Ryzyka związane z lokatą inwestycyjną

Inwestycja w XI subskrypcję lokaty inwestycyjnej wiąże się z następującymi ryzykami:

 • oprocentowanie XI subskrypcji lokaty inwestycyjnej może być niższe od oprocentowania standardowych lokat terminowych, a w szczególności może wynieść 0% w skali 18 miesięcy (0% w skali roku),
 • w przypadku wypłaty przez Klienta środków lokaty przed upływem okresu lokacyjnego, odsetki nie przysługują oraz naliczana jest opłata za zerwanie lokaty w Okresie lokacyjnym.

Scenariusze z symulacją wysokości oprocentowania Lokaty Inwestycyjnej

Scenariusz pozytywny

Jeśli kurs średni EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w Dniu Obserwacji byłby równy lub wyższy od Kursu Początkowego powiększonego o 13 groszy i równy lub niższy od Kursu Początkowego powiększonego o 34 grosze, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 4,50% w skali 18 miesięcy (3,00% w skali roku).

 

Scenariusz neutralny

Jeśli kurs średni EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w Dniu Obserwacji byłby wyższy od Kursu Początkowego powiększonego o 34 grodze, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 1,50% w skali 18 miesięcy (1,00% w skali roku).

Scenariusz negatywny

Jeśli kurs średni EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w Dniu Obserwacji byłby niższy od Kursu Początkowego, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 0,00% w skali 18 miesięcy (0,00% w skali roku).

Zestawienie wyników scenariuszy ze stawkami oprocentowania lokat terminowych oferowanych przez Bank w okresie subskrypcji lokaty terminowej:

 

Stawka oprocentowania w skali roku

Scenariusz pozytywny

3,00%

Scenariusz neutralny

1,00%

Scenariusz negatywny

0,00%

Lokata 24-miesięczna

0,75%

Lokata 12-miesięczna

1,58%

Warunki otwarcia wymienionych powyżej lokat terminowych są określone w regulacjach dostępnych w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku BNP Paribas

 

Dokumenty

 
Warunki XI subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej
 
XI Lokata Inwestycyjna – karta produktu

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane także, jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Bank BNP Paribas  S.A. dołożył niezbędnych starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na kompetentnych źródłach, niemniej nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Wyniki z przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia zysków w przyszłości. Szczegółowe warunki subskrypcji są dostępne  w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń