Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Podsumowanie Szlachetnej Paczki 2019

08/01/2020

Tegoroczna edycja Szlachetnej Paczki w Banku BNP Paribas znów okazała się rekordowa!

Po raz kolejny pracownicy Banku wzięli udział w akcji Szlachetna Paczka, koordynowanej przez Fundację BNP Paribas. Akcja wolontariatu pracowniczego trwała 3 miesiące podczas których wolontariusze łączyli się w zespoły pod okiem doświadczonych Liderów, przygotowywali paczki i poświęcali wolny czas na pomoc rodzinom, które potrzebują materialnego wsparcia. Każda drużyna otrzymała od Fundacji dofinansowanie paczki, a także pomoc merytoryczną i organizacyjną.

Jak wyglądało to w liczbach? W Szlachetną Paczkę włączyło się ponad 3300 pracowników Banku (to o 1300 więcej niż w 2018), wolontariusze przeznaczyli łącznie ok.  440 000 zł na przygotowanie paczek dla ponad 100 rodzin. Średnia wartość paczki wyniosła 4 564, 99 zł (średnio o 1 400 zł więcej niż rok wcześniej), a wolontariusze poświęcili ok. 20 200 godzin na przygotowanie ponad 1 700 pudełek.

Jesteśmy bardzo dumni z zaangażowania naszych wolontariuszy i wierzymy, że za rok pobijemy własny rekord!

Szlachetna Paczka to jedna z inicjatyw koordynowanych przez Fundację w Ramach programu wolontariatu pracowniczego w Banku BNP Paribas. W ramach programu „Możesz na mnie polegać” zachęcamy  pracowników Banku do dzielenia się swoim czasem, wiedzą i umiejętnościami – tak, jak lubią i w sposób, który jest najbliższy ich zainteresowaniom.  Każdemu pracownikowi przysługują w ciągu roku 2 dodatkowe dni wolne na działania wolontariackie. Pracownicy mogą zaangażować się w wolontariat indywidualny, pracując na rzecz wybranej przez siebie organizacji społecznej lub biorąc udział jako edukatorzy w  programie Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży  BAKCYL koordynowanymi przez Warszawski Instytut Bankowości. Mogą również zaangażować się w wolontariat zespołowy, podejmując w grupie działania z własnej inicjatywy, na przykład biorąc udział w Konkursie na projekty wolontariackie lub w projektach realizowanych przez Biuro Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Banku i Fundację BNP Paribas.