Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Zmiana w ofercie Funduszy Inwestycyjnych Otwartych

07/01/2020

 

7 lutego 2020 r. przestanie obowiązywać Umowa Dystrybucyjna zawarta pomiędzy BNP Paribas Bank Polska S.A. (Bank) a Noble TFI, na podstawie której Bank prowadzi obsługę Funduszu Noble Funds FIO.

W związku z powyższym, obsługa i realizacja zleceń w zakresie Funduszu Noble Funds FIO za pośrednictwem Banku (system Pl@net oraz BGŻOptima), będzie prowadzona tylko do dnia 7 lutego 2020 r. Przeprowadzanie operacji po tym terminie będzie nadal możliwe u innych dystrybutorów tego Funduszu, których lista dostępna jest na stronie internetowej www.noblefunds.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu Bankiem pod numerem telefonu 801 321123+48 22 134 00 00 (dla połączeń krajowych i z zagranicy).