Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

W dniach od 1 do 30 lipca 2024r. przyjmowane są zapisy na certyfikaty strukturyzowane IBV „Zainwestuj w Euro”.

02/07/2024

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Zainwestuj w Euro” zależny jest od notowań akcji trzech spółek: Equinix Inc, ON Semiconductor Corp i Samsung SDI Co Ltd.

Certyfikat zapewnia 100% ochronę wartości nominalnej w Dniu Wykupu oraz Gwarantowany Kupon 2% niezależnie od wartości notowań akcji Spółek względem Poziomu Początkowego, a także daje szansę na dodatkowy zysk w wysokości 4% po 2 latach (2% w skali roku) – łączny zysk może wynieść 6% po 2 latach (3% w skali roku).

Jeżeli zaistnieje potrzeba sprzedaży Certyfikatów przed terminem wykupu, można to zrobić składając giełdowe zlecenie sprzedaży po wprowadzeniu Certyfikatów do obrotu giełdowego – realizacja zlecenia nastąpi po cenie rynkowej. W takiej sytuacji należy się jednak liczyć z ewentualnością straty i koniecznością zapłaty dodatkowej prowizji.

Gwarantem wszystkich emisji certyfikatów IBV, których emitentem jest BNP Paribas Issuance B.V., jest BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu, jeden z największych banków europejskich. Zasady i zakres udzielonej gwarancji opisane są w Prospekcie Emisyjnym oraz Podsumowaniu Programu Emisji Certyfikatów. 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Więcej informacji o produkcie oraz ryzykach związanych z inwestowaniem w certyfikaty, dostępne na stronie internetowej produktu: https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane/certyfikat-zainwestuj-w-euro

Obsługa Certyfikatów „Zainwestuj w Euro” prowadzona jest przez wybrane oddziały Banku BNP Paribas Bank Polska S.A., Centra Bankowości Prywatnej, a Klienci posiadający dostęp internetowy do rachunku maklerskiego prowadzonego w systemie Sidoma mogą także składać zapisy online.