Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

W dniach od 1 do 30 lipca 2024 r. przyjmowane są zapisy na certyfikaty strukturyzowane IBV „Nowa Strategia II”.

02/07/2024

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Nowa Strategia II” zależny jest od notowań akcji trzech spółek: AbbVie Inc, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE i NN Group NV.

Nabywcy Certyfikatów tej emisji mają szansę na wcześniejsze zakończenie produktu począwszy od 1 sierpnia 2025 r. (codzienna obserwacja notowań) oraz Kupon w wysokości 10% w skali roku! 

W przypadku trwania produktu do Dnia Wykupu Certyfikat zapewnia 100% ochronę wartości nominalnej oraz daje szansę na Premię w wysokości równej zmianie notowań akcji Spółki która zanotowała najmniejszy wzrost. 

Jeżeli zaistnieje potrzeba sprzedaży Certyfikatów przed terminem wykupu, można to zrobić składając giełdowe zlecenie sprzedaży po wprowadzeniu Certyfikatów do obrotu giełdowego – realizacja zlecenia nastąpi po cenie rynkowej. W takiej sytuacji należy się jednak liczyć z ewentualnością straty i koniecznością zapłaty dodatkowej prowizji.

Gwarantem wszystkich emisji certyfikatów IBV, których emitentem jest BNP Paribas Issuance B.V., jest BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu, jeden z największych banków europejskich. Zasady i zakres udzielonej gwarancji opisane są w Prospekcie Emisyjnym oraz Podsumowaniu Programu Emisji Certyfikatów. 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Więcej informacji o produkcie oraz ryzykach związanych z inwestowaniem w certyfikaty, dostępne na stronie internetowej produktu: https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane/certyfikat-nowa-strategia-ii  

Obsługa Certyfikatów „Nowa Strategia II” prowadzona jest przez wybrane oddziały Banku BNP Paribas Bank Polska S.A., Centra Bankowości Prywatnej, a Klienci posiadający dostęp internetowy do rachunku maklerskiego prowadzonego w systemie Sidoma mogą także składać zapisy online.