Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

W dniach 2-30 marca 2023 r. trwa subskrypcja Lokaty Strukturyzowanej WZROST/SPADEK USDPLN 6M III.

02/03/2023

Lokata Strukturyzowana WZROST/SPADEK USDPLN 6M III („Lokata”) oparta jest o Kurs USDPLN. 
Lokata trwa 6 miesięcy Wypłata Odsetek ma miejsce w Dniu Zakończenia Lokaty zgodnie z Terminem Wypłaty Kuponu. Wysokość potencjalnego Kuponu wynosi od 0% do 10% w skali roku.
Produkt gwarantuje 100% ochronę kapitału, o ile nie nastąpi zerwanie Lokaty przed datą zapadalności, tj. przed Dniem Rozliczenia Lokaty.
Lokata powinna być zakładana przez Klientów, którzy mają zamiar zatrzymać ją do Dnia Rozliczenia, nie mniej możliwe jest zerwanie Lokaty w każdym momencie, przy czym z tytułu wcześniejszego wycofania kwoty lokaty, Bank naliczy opłatę (maksymalnie 5%), a dodatkowo oznacza to utratę przez Klienta praw do odsetek.
Szczegółowe informacje dotyczące Lokaty dostępne są na stronie internetowej dotyczącej produktu: https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane/wzrost-spadek-usdpln
Obsługa prowadzona jest przez Oddziały Banku BNP Paribas oraz Centra Bankowości Prywatnej.