Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Wybór firmy audytorskiej na badanie i przegląd sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku

10/05/2023

Szanowni Państwo,

zapraszamy do złożenia oferty w ramach prowadzonego przez Bank postępowania RFP0001583 dotyczącego wyboru firmy audytorskiej na badanie i przegląd sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku.

Główne założenia i oczekiwania biznesowe stanowią załączniki do tej korespondencji.

 

Oczekiwaniem Banku jest pozyskanie ofert na bazie wymagań uwzględnionych w Zapytaniu.

Szczegóły w zaproszeniu.

 

 
Zaproszenie Ofertowe
 
Załącznik nr 1: Opis zakresu działalności BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Załącznik nr 2: Formularz ofertowy
 
Załącznik nr 3: Kryteria wyboru firmy audytorskiej
 
Załącznik nr 4: Warunki udziału Oferenta w postępowaniu ofertowym w BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Załącznik nr 5: Warunki składania ofert
 
Załącznik nr 6: CSR
 
Załącznik nr 7: Formularz Rejestracyjny Oferentów
 
Załącznik nr 8: Porozumienie o zachowaniu poufności
 
Załącznik nr 9: Formularz pytań i odpowiedzi