Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Zastąpienie chorwackiej waluty przez euro

30/12/2022

Od 1 stycznia 2023 r. Chorwacja przyjmuje euro, zastępując dotychczasową walutę kunę chorwacką (HRK). Od tego dnia nie będziemy prowadzić dla Państwa rachunku/ów w HRK.

Wszystkie rachunki w HRK, otwarte do 31 grudnia 2022 r. zamkniemy. Następnie otworzymy rachunek w EUR, na który przeksięgujemy środki znajdujące się na dotychczasowym rachunku w HRK. Przewalutowane HRK na EUR odbędzie się po kursie wyznaczonym przez Radę Unii Europejskiej1 tj. 7,53450 kuny za 1 EUR. Nowo otwarty rachunek w EUR, będziemy prowadzić w ramach już zawartej umowy rachunku bankowego, na dotychczasowych warunkach.

Od 1 stycznia 2023 r. nie będziemy też realizować dla Państwa przelewów wychodzących i przychodzących w HRK. Kontakt W przypadku pytań, prosimy o kontakt. Dane znajdą Państwo na naszej stronie, w zakładce

Kontakt.

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/1208 z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2866/98 w odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Chorwacji

The Croatian currency replaced by Euro

On 01 January 2023 Croatia is introducing the euro which will replace the existing Croatian currency - the kuna. From that date on, we are not able to maintain your account(s) in HRK.

We will close all HRK accounts opened before 31 December 2022. Then we will open a EUR account to which we will re-post the funds from the existing HRK account. The HRK will be converted to EUR at the rate established by the Council, i.e. 7.53450 kuna per 1 EUR. We will maintain the newly opened EUR account under the existing account agreement and under the existing terms and conditions.

Starting 1 January 2023, we will also be unable to realise incoming and outgoing transfers in this currency.

Contact

Should you have any questions, please do not hesitate to contact us. You can find all the contact details in the Contact section on our website

Council Regulation (EU) 2022/1208 of 12 July 2022 amending Regulation (EC) No 2866/98 as regards the conversion rate to the euro for Croatia.