Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Zielony rok Banku Zielonych Zmian. Bank BNP Paribas posadził 60 000 drzew

17/12/2020

Jako Bank Zielonych Zmian, BNP Paribas podejmuje liczne działania na rzecz klimatu, niejednokrotnie łącząc ofertę produktów z popularyzacją ekologicznych postaw i inicjatywami na rzecz środowiska naturalnego. Rok 2020 był wyjątkowo „zielony”. Dzięki zaangażowaniu swoich Klientów i partnerów, bank posadził łącznie ponad 60 000 drzew – od gatunków rodzimych po drzewa tlenowe o wyjątkowych zdolnościach produkcji tlenu.

- Zapobieganie zmianom klimatu to nasz wspólny cel i obowiązek. Możliwości, którymi dysponujemy jako bank, wykorzystujemy na różne sposoby. Wspieramy transformację energetyczną, finansujemy ekologiczne inwestycje, ograniczamy własny negatywny wpływ na środowisko, oszczędzając energię, czy ograniczając zużycie papieru, a tam gdzie jest niezbędny – zastępując go ekologicznym, pochodzącym z recyklingu. Prowadzimy też kampanie edukacyjne – mówi Agnieszka Konarzewska, dyrektor Departamentu Komunikacji Marketingowej w Banku BNP Paribas. Sadzenie plantacji drzew tlenowych czy udział w rewitalizacji polskich lasów to kolejna inicjatywa, poprzez którą chcemy się przysłużyć środowisku – dodaje.

Bank BNP Paribas zachęcał Klientów do wspólnego stworzenia „Wielkich ogrodów tlenowych”. Za każde otwarte konto lub udzielony kredyt gotówkowy zobowiązał się posadzić drzewo Oxytree, które pochłania prawie 10 razy więcej CO₂ niż najpopularniejsze rodzime gatunki drzew liściastych. Pandemia przeszkodziła w zasadzeniu w tym roku wszystkich 50 000 drzew zadeklarowanych przez bank, ale powstały już pierwsze plantacje. Od czerwca 21 000 drzew tlenowych rośnie w Sarbii i Radomiecku w województwie lubuskim. Są już przygotowane także kolejne miejsca do stworzenia przyszłorocznych plantacji.

W połowie XX wieku lasy zajmowały nieco ponad jedną piątą obszaru Polski, a dziś – już niewiele mniej niż jedną trzecią. Choć obszary leśne w naszym kraju powiększają się, potrzebne jest odnawianie terenów, które np. ucierpiały na skutek nawałnic. - W 2017 roku, po gwałtownych burzach, zniszczonych zostało kilkadziesiąt tysięcy hektarów lasów, m.in. ponad 2 200 ha lasu w Nadleśnictwie Runowo na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ich odnawianie wciąż trwa, w samym Runowie pozostało jeszcze ok. 800 ha – mówi Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych, które sukcesywnie prowadzą akcje odnawiania tak dużych obszarów. Bank BNP Paribas zaangażował się w tę inicjatywę w ramach udziału w Aukcji Jednostek Dwutlenku Węgla. Środki za zakupione JDW pozwoliły na odnowienie ok. 5 ha lasu w okolicach Bydgoszczy (leśnictwo Drzewianowo). W listopadzie i grudniu posadzono tam ok. 25 000 głównie drzew liściastych, np. dęby, buki, lipy, klony jawory i inne.

Bank BNP Paribas wziął również udział w kampanii Reforest Action. Jej celem było zasadzenie 1 drzewa za każde 1 000 EUR zainwestowane w ramach społecznie odpowiedzialnych inwestycji. Były one związane z emisją certyfikatów strukturyzowanych: Spółki Przyjazne Środowisku, Spółki Przyjazne Środowisku II, Inwestycja w Klimat, Inwestycja w Klimat II. Dzięki Klientom banku, w październiku ponad 14 000 drzew różnych gatunków zostało posadzonych w Lipuszu w województwie pomorskim, gdzie lasy zostały zniszczone przez burzę w 2017 roku.

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego jest jednym z filarów Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju Banku BNP Paribas. Realizując tę misję pod hasłem ‘Bank Zielonych Zmian’, BNP Paribas wspiera klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną, angażuje się w inicjatywy służące zwiększaniu świadomości i popularyzacji dobrych praktyk oraz ogranicza negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko naturalne.