Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Kredyt Energo

W ramach współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) w oparciu o Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce (Polseff2) oraz w ramach współpracy przy współfinansowaniu przez NFOŚiGW przedsięwzięć objętych Programem Priorytetowym NFOŚiGW pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach” Bank BNP Paribas ma dla Twojej firmy atrakcyjną ofertę kredytu powiązanego z dotacją (premią) przekazywaną przez NFOŚiGW.

Kredyt ENERGO to:

 • Bezzwrotna Premia do 15% kwoty kredytu
 • Bezpłatne doradztwo techniczne: profesjonalny zespół inżynierów PolSEFF przeprowadzi analizę techniczną inwestycji bądź audyt energetyczny budynku, oraz pomoże wybrać najbardziej energooszczędne rozwiązania techniczne
 • Proste procedury: procedury skorzystania z programu są przejrzyste i nieskomplikowane. Skrócona wersja procesu występuje przy inwestycjach w zakup oraz instalację technologii z listy zakwalifikowanych urządzeń i materiałów (LEME)
  • Długi okres kredytowania: do 10 lat
  • Wysoka kwota kredytu – do równowartości 1 000 000 euro
  • Zmniejszenie kosztów: dzięki inwestycjom energooszczędnym firma zmniejsza swoje koszty działalności poprzez redukcję kosztów związanych z zużyciem energii
  • Zachowanie płynności finansowej: w wyniku wsparcia kredytem energooszczędnym realizacja inwestycji nie ma negatywnego wpływu na płynność Twojej firmy
 • Kredyt Energo oferowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), które spełniają definicję określoną w rozporządzeniu Komisji Europejskiej, posiadają zdolność kredytową oraz dostępny limit pomocy de minimis.

  Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć równowartości 200 000 euro lub 100 000 euro (dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego towarów) w okresie trzech kolejnych lat podatkowych.

 • W przypadku sfinansowania inwestycji kredytem ENERGO firma otrzymuje Premię w wysokości 10% lub 15% od kwoty udzielonego kredytu. Premia przeznaczona jest na spłatę kapitału zaciągniętego kredytu. Pełen zakres prac związanych z weryfikacją inwestycji pod kątem poprawności jej realizacji, jak również czynności związane z pozyskaniem Premii Inwestycyjnej (od wnioskowania do EBOR aż po zaksięgowanie na właściwym rachunku w banku) spoczywa na dedykowanym przez EBOR konsultancie oraz na BNP Paribas.

   

  15% Premia przyznawana jest w przypadku zrealizowania projektów:

  • Termomodernizacja budynków w oparciu o zalecenia audytu energetycznego (dotyczy projektów zmniejszających poziom konsumpcji energii o 30%)
  • Modernizacja procesów produkcyjnych lub wymiana parków maszynowych (dotyczy projektów dla których wdrożone zostały zalecenia wynikające z audytu energetycznego)
  • Inwestycje w systemy zarządzania energią (maksymalna kwota dotacji to 10 000 zł)

   

  10% Premia przyznawana jest w przypadku zrealizowania:

  • Projektów z obszaru poprawy efektywności energetycznej wykorzystujące technologie z listy zakwalifikowanych materiałów i urządzeń (LEME)
  • Pozostałych projektów przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej w firmie o minimum 20% (np. wymiana maszyn i urządzeń na bardziej energooszczędne)

   

  Przykłady inwestycji zwiększających efektywność energetyczną w przemyśle kwalifikujących się do PolSEFF 2:

  • Wymiana maszyn i urządzeń na nowe, charakteryzujące się większą efektywnością energetyczną
  • Modernizacja procesów produkcyjnych mająca na celu zwiększenie ich efektywności energetycznej
  • Wdrożenie systemów zarządzania energią w procesach produkcyjnych,
  • Wdrożenie technologii odzysku energii (np. odzysku ciepła) z procesów produkcyjnych

   

  Przykłady inwestycji zwiększających efektywność energetyczną zwiększających efektywność wykorzystania energii w budynkach kwalifikujących się do PolSEFF 2:

  • Remonty i modernizacje węzłów cieplnych oraz instalacja liczników ciepła; zbilansowanie systemów grzewczych, instalacja indywidualnych urządzeń regulacji ciepła
  • Wdrożenie systemów zarządzania budynkami
  • Wymiana istniejących okien na nowe, dwuszybowe, zespolone, niskoemisyjne
  • Izolacje termiczne ścian budynków (ściany zewnętrzne, dachy, piwnice); instalacja drzwi rolowanych
  • Wymiana istniejącego systemu grzewczego na nowy (rury izolowane termicznie, zbiorniki i urządzenia)
  • Instalacja odzysku ciepła z układu wentylacyjnego i/lub z procesów (np. instalacja podgrzewaczy)
  • Wymiana niskosprawnych procesów zużywających energię na nowe, energooszczędne
  • Wymiana istniejącego oświetlenia na energooszczędne, ściemniacze, czujniki światła dziennego, czujniki obecności, oświetlenie algorytmiczne, grupowanie źródeł światła (lamp)
  • Układy klimatyzacji o zmiennym przepływie powietrza
  • Realizacja systemów dostawy energii odnawialnej w budynkach (np. kolektory słoneczne, kotły na biomasę, wykorzystanie energii geotermalnej do ogrzewania i/lub chłodzenia z pompami ciepła lub bez, wykorzystanie energii wody powierzchniowej do celów grzewczych z pompami ciepła lub bez, kolektory słoneczne do ogrzewania i/lub chłodzenia)

   

  Dokumenty programowe Otwiera się w nowym oknie.

  Umowa o współpracę Otwiera się w nowym oknie.