Oferta

Zasady wnoszenia i załatwiania przez Bank skarg i reklamacji Klientów

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Bank mogą być składane:
  1. osobiście – pisemnie lub ustnie do protokołu w każdej jednostce Banku obsługującej klientów lub siedzibie Biura Maklerskiego lub siedzibie Banku;
  2. przesyłką pocztową na adres Biura Maklerskiego, każdej jednostki Banku obsługującej klientów lub siedziby Banku;
  3. ustnie – telefonicznie pod numerami wskazanymi powyżej,
  4. drogą elektroniczną – w systemach bankowości elektronicznej, w przypadku gdy klient zawarł umowę na podstawie, której otrzymał do nich dostęp lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie internetowej Banku www.bnpparibas.pl
 2. Po złożeniu reklamacji, Bank rozpatruje reklamacje i udziela reklamującemu odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek reklamującego.
 3. Rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na reklamacje przez Bank następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, Bank w informacji przekazywanej reklamującemu wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności wymagające ustalenia do rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku (j.t., Dz. U. 2016 poz. 892) o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym („Ustawa o reklamacjach”), rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na reklamacje przez Bank następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, Bank w informacji przekazywanej reklamującemu wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności wymagające ustalenia do rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. Bank na wniosek reklamującego, przekazuje mu potwierdzenie złożenia reklamacji odpowiednio do sposobu jej złożenia lub w inny uzgodniony sposób.
 6. Postępowanie reklamacyjne Banku nie wyłącza roszczeń reklamującego wynikających z przepisów prawa właściwego dla Umowy (reklamujący może wystąpić z powództwem bezpośrednio do właściwego sądu powszechnego).

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń