Publikacje

Jesteśmy najbardziej odpowiedzialnym Bankiem w Polsce. Naszą misją jest pomaganie naszym klientom w zmienianie świata. Nawiązujemy partnerstwa i prowadzimy liczne działania edukacyjne, by popularyzować odpowiedzialność nie tylko w branży finansowej, ale we wszystkich aspektach życia. Zapoznaj się z publikacjami, których zostaliśmy partnerem.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

16 kwietnia 2020 r. już po raz 18 Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprezentowało Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, czyli największy przegląd inicjatyw CSR. Tegoroczna premiera odbyła się pod hasłem „Środowisko naturalne a nowe wyzwania społeczne – jak zmienia się odpowiedzialny biznes?”. Wyróżnione zostały 33 inicjatywy Banku BNP Paribas.

18. edycja Raportu, w którym Bank BNP Paribas bierze udział od wielu lat, okazała się rekordowa – 214 firm zgłosiło łącznie 1696 praktyk. Najdynamiczniej rozwijającym się obszarem okazały się praktyki związane z troską o środowisko – wzrost o ponad 35 proc. w odniesieniu do poprzedniej edycji. Wśród przykładów działań w zakresie odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego zgłoszonych przez firmy znalazły się m.in. działania z zakresu ograniczenia zużycia plastiku, gospodarki obiegu zamkniętego, ochrony bioróżnorodności, edukacji środowiskowej czy przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu.

W tegorocznym raporcie wyróżnione zostały 33 dobre praktyki naszego Banku. Wśród nich znalazły się m.in. Działania Biura ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju na rzecz wspierania transformacji energetycznej, Program Fotowoltaika dla prosumentów, kampania edukacyjna Bank Zielonych Zmian, Sztafeta „Podaj Zmianę”, programy stypendialne Fundacji BNP Paribas „Klasa”, „Agrotalenty” i „Wiedza do potęgi” oraz szereg innych działań na rzecz społeczności i środowiska naturalnego.

Od 2008 roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu wyróżniło ponad 150 dobrych praktyk Banku BNP Paribas.

Przeczytaj raport i dowiedz się więcej:  http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2019/ 

Pełna lista dobrych praktyk zgłoszonych przez Bank BNP Paribas i opublikowanych w Raporcie Dobrych Praktyk za rok 2019, w podziale na filary Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju Banku znajduje się poniżej.

Odpowiedzialność gospodarcza:

 • Polityki CSR – monitoring klientów - W Banku BNP Paribas realizujemy proces monitorowania transakcji oraz finansowania firm pod kątem aspektów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. W tym celu wyodrębnione zostały sektory wrażliwe, w których transakcje są szczegółowo rozpatrywane przez zespół ekspertów pod kątem zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji: https://www.bnpparibas.pl/csr/strategia-csr/gospodarka

 • Deklaracja CSR to dokument opisujący zasady współpracy z dostawcami, a także zawierający omówienie odpowiedzialnego procesu wyboru, równego traktowania dostawców w kwestiach finansowych oraz promowania dostawców wspierających inicjatywy CSR.

Więcej informacji: https://www.bnpparibas.pl/csr/strategia-csr/gospodarka

 • Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży to samoregulacja branży finansowej, której Inicjatorami są instytucje finansowe, m.in. Bank BNP Paribas, a jego gospodarzem Federacja Konsumentów. Projekt powstał, by podnosić i upowszechniać standardy etyczne w relacjach z klientem, edukować biznes i konsumentów, zwiększać zaufanie do branży finansowej oraz przeciwdziałać nieuczciwym praktykom.

Więcej informacji: http://odpowiedzialnasprzedaz.pl

 • Program Handlu Zagranicznego to inicjatywa Banku BNP Paribas, Bisnode Polska, KUKE S.A. i dziennika „Rzeczpospolita” , której celem jest wspieranie rodzimych przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej poprzez dostarczanie im nowoczesnych narzędzi oraz wiarygodnej i rzetelnej informacji.

Więcej na: https://www.bnpparibas.pl/phz

 • Office Hours to spotkania umożliwiające startupom prezentacje swoich rozwiązań bezpośrednio potencjalnym właścicielom biznesowym z Banku, a pracownikom Banku zapoznanie się z nowinkami technologicznymi oraz kulturą przedsiębiorczości panującą w startupach. Dzięki temu następuje obustronny transfer wiedzy.

Więcej na: https://media.bnpparibas.pl/pr/373933/bank-bgz-bnp-paribas-zaprasza-startupy-na-office-hours

 • Publikacja „Zaklinacze słonia” dedykowana jest startupom, chcącym nawiązać współpracę z Bankiem. Zawiera ona wiele przydatnych informacji z różnych obszarów, które pomogą startupowi zrobić pierwszy krok w drodze do współpracy z organizacją finansową.

Więcej informacji: https://media.bnpparibas.pl/pr/473444/zaklinacze-slonia-2-0-banku-bnp-paribas-otwieraja-sie-na-miedzynarodowy-know-how

 • Agronomist to unikatowa platforma w branży rolno-spożywczej, która gromadzi w jednym miejscu rzeczową bazę wiedzy oraz szeroki zestaw profesjonalnych narzędzi przydatnych rolnikom i firmom przetwórczym.

Więcej informacji: https://agronomist.pl/

 • Konto otwarte na biznes non-profit (dawniej: Pakiet społeczny lider) z bezpłatnymi usługami podstawowymi, zostało stworzone z myślą o organizacjach społecznych oraz instytucjach micro non-profit. W ramach jednej umowy z Bankiem organizacja otrzymuje: bieżący rachunek rozliczeniowy w PLN, rachunek lokacyjny, rachunki lokat terminowych, dostęp do systemów bankowości mobilnej i internetowej, kompleksową opiekę doradcy bankowego oraz preferencyjne warunki usług dodatkowych

Więcej informacji: https://www.bnpparibas.pl/male-firmy/pakiety-i-rachunki/konto-otwarte-na-biznes-non-profit

 

Odpowiedzialność w miejscu pracy:

 • Działania na rzecz różnorodności i integracji społecznej  w 2019 obejmowany m.in. webinary i warszataty dla pracowników dotyczące głównie zapobiegania dyskryminacji w usługach oraz identyfikowania nieetycznych zachowań w miejscu pracy. Poza działaniami skierowanymi do pracowników, Bank chciał podkreślić poparcie dla różnorodności również w działaniach zewnętrznych. Oddziały Banku zostały oznaczone ramkami „Strefa otwarta dla każdego”.
 • BEneFIT- to program well-being dla pracowników Banku BNP Paribas. W ramach programu odbywają się: warsztaty żywieniowe, konsultacje specjalistyczne, akcje wspierające ruch, zdrowy tryb życia oraz dobre samopoczucie, dostawy świeżych soków i owoców do miejsc pracy, promocje świadczeń partnerów programu, promocje specjalnie przygotowanych ofert dla pracowników oraz szereg dodatkowych atrakcji.
 • Partnerstwo Male Champions of Change to inicjatywa Fundacji Sukces Pisany Szminką, której jednym z członków jest Prezes Banku BNP Paribas- Przemek Gdański. Organizacja zrzesza prezesów dużych firm działających w Polsce, którzy chcą aktywnie pracować na rzecz zwiększenia liczby kobiet na wysokich stanowiskach i poprawy warunków ich zatrudnienia.

Więcej informacji: https://media.bnpparibas.pl/pr/409979/powstal-klub-champions-of-change-to-pierwsza-taka-organizacja-w-polsce

 • Ambasadorskie duety to program współpracy z uczelniami skierowany do studentów. Studenci przez dwa semestry współpracują z Bankiem, prowadząc szereg aktywności promocyjnych na uczelniach. Uczestnikom programu przysługuje wynagrodzenie w postaci stypendium, a na najlepsze duety czekają atrakcyjne nagrody.
 • Dni CSR to inicjatywa corocznie organizowana w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju. Podczas Dni CSR pracownicy zapoznają się z działaniami w ramach czterech kluczowych filarów odpowiedzialności Banku oraz dowiadują się, jak zmieniać na lepsze swoje otoczenie.

 

Odpowiedzialność społeczna:

 • Mentoring Lokalnych Ambasadorów Banku w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii to inicjatywa mająca na celu nawiązanie relacji partnerskiej, w ramach której eksperci Banku dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym oraz wspierali młodych ludzi w realizacji projektów społecznych.
 • Program Grantów Lokalnych funkcjonuje w Banku BNP Paribas od 2011 roku. Umożliwia pracownikom sieci oddziałów Banku finansowe wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych. Dzięki Programowi podnosimy jakość życia lokalnych społeczności, umacniając jednocześnie naszą pozycję jako wiarygodnego partnera. Przekazaliśmy już łącznie ponad 1,5 mln złotych na wsparcie lokalnych organizacji społecznych.
 • Sztafeta „Podaj zmianę” to najdłuższy charytatywny bieg sztafetowy zorganizowany w Polsce, mający na celu budowanie świadomości choroby jaką jest depresja, odarcie jej z tabu i podkreślenie, jak istotną rolę w jej profilaktyce odgrywa sport. Bieg Banku BNP Paribas prowadzony był przez 16 znanych lekkoatletów. Każda zainteresowana osoba mogła dołączyć na jednym z ponad 100 punktów na trasie i pokonać dystans 5 lub 10 kilometrów. Środki zgromadzone w ramach akcji zostały przekazane Stowarzyszeniu Aktywnie Przeciwko Depresji.

Więcej informacji: https://media.bnpparibas.pl/pr/443405/wystartowala-charytatywna-sztafeta-bnp-paribas-podaj-zmiane-razem-wybi

 • Kampania „Zostań zmianą”  została zrealizowania w ramach rebrandingu marki. Jej celem było włączenie interesariuszy w działania na rzecz zmieniania świata. Stworzono stronę zostanzmiana.pl, na której Internauci mogli głosować na wybrany przez siebie projekt zmieniający otoczenie. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek, Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Fundacja Ocalenie oraz Fundacja Nasza Ziemia uzyskały najwięcej głosów - każda z organizacji otrzymała po 50 000 zł. Fundacja Zwolnieni z Teorii oraz Fundacja Łąka otrzymały wsparcie w wysokości 20 000 zł każda.

Więcej informacji: https://www.zostanzmiana.pl/

 • Program Wspieram cały rok  to proste narzędzie filantropii indywidualnej, dzięki któremu pracownicy Banku mogą regularnie wspierać finansowo wybraną organizację społeczną oraz stypendystów programu Klasa. Wszyscy chętni mogą złożyć deklarację comiesięcznego odpisu od pensji określonej przez siebie kwoty na cele społeczne.

Więcej na: https://www.bnpparibas.pl/fundacja/dzialalnosc-fundacji/program-wspieram-caly-rok

 • Program stypendialny Klasa jest autorskim programem stypendialnym Fundacji BNP Paribas. Zapewnia on uzdolnionym absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów, pochodzącym z mniejszych miejscowości oraz z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, naukę w renomowanych liceach ogólnokształcących w 5 miastach akademickich w Polsce. To jeden z najdłużej działających programów stypendialnych w Polsce.

Więcej na: https://www.bnpparibas.pl/fundacja/dzialalnosc-fundacji/program-stypendialny-klasa

 • Program stypendialny Agrotalenty umacnia edukację w zakresie rolnictwa i rozwija ofertę szkół rolniczych, jednocześnie wzmacniając lokalne społeczności. Realizowany już od 2012 roku i jest efektem współpracy Fundacji BNP Paribas, instytucji oświaty oraz ekspertów i klientów Banku BNP Paribas. Głównym partnerem Fundacji jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Więcej na: https://www.bnpparibas.pl/fundacja/dzialalnosc-fundacji/program-rozwoju-mlodziezy-agrotalenty

Więcej na:https://www.bnpparibas.pl/fundacja/dzialalnosc-fundacji/projekt-wiedza-do-potegi

 • Wolontariat Pracowniczy.„Możesz na mnie polegać” to hasło towarzyszące działaniom wolontariackim naszych pracowników. Podstawę programu stanowią cztery filary zaangażowania: wolontariat indywidualny (pracownicy działają na rzecz wybranej organizacji), wolontariat kompetencyjny (współpraca z Warszawskim Instytutem Bankowości, aktywny udział w programie Bakcyl), wolontariat akcyjny (m.in. akcje Krwinka i Dobre Kilometry) oraz wolontariat zespołowy – Konkurs na Najlepsze Projekty Społeczne, w ramach którego zespoły pracowników otrzymują środki na lokalną pomoc społeczną.

Więcej na: https://www.bnpparibas.pl/fundacja/dzialalnosc-fundacji/wolontariat-pracowniczy-mozesz-na-mnie-polegac

 • Bakcyl – edukacja finansowa. Program Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL, którego jesteśmy partnerem już od 2013 roku, to sektorowy program edukacyjny koordynowany przez Warszawski Instytut Bankowości. Jego celem jest przekazywanie młodzieży praktycznej wiedzy i umiejętności wykorzystywania usług finansowych. W ramach programu wolontariusze – na co dzień pracownicy banków partnerskich programu – prowadzą w szkołach lekcje finansów.

Więcej informacji: http://bakcyl.wib.org.pl/

 • Szlachetna Paczka – wolontariat pracowniczy. Pracownicy Banku BNP Paribas od lat wspierają Szlachetną Paczkę. Stale rosnąca liczba pracowników-wolontariuszy była jednym z impulsów do rozpoczęcia współpracy na szeroką skalę. Od 2018 roku Bank jest partnerem strategicznym Szlachetnej Paczki, a pracownicy angażują się w tworzenie paczek dla potrzebujących rodzin.

Więcej informacji: https://www.pomaganiejestfajne.pl/

 • Dream Up to inicjatywa, której celem jest edukacja i zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywność artystyczną. 60 osób – dzieci i młodzież, amatorzy, a także osoby z doświadczeniem muzycznym – uczestniczy w regularnych, bezpłatnych zajęciach muzycznych. Obejmują one naukę gry na instrumentach i śpiewu. Dzięki projektowi powstała Praska Orkiestra Dream Up, która nie tylko regularnie się spotyka, ale też koncertuje podczas wydarzeń kulturalnych na Pradze.

Więcej na: bnpparibas.pl/fundacja/dzialalnosc-fundacji/program-wsparcia-rozwoju-dzieci-i-mlodziezy-na-warszawskiej-pradze

 • Dzieciaki do Rakiet to ogólnopolska akcja Banku BNP Paribas, która popularyzuje aktywność fizyczną wśród dzieci, rodziców oraz nauczycieli. Co roku, dzięki cyklowi imprez tenisowych odbywających się w wakacyjnych kurortach, dzieci z całego kraju mogą próbować swoich sił w tej dyscyplinie u boku ambasadorów akcji m.in. Urszuli Radwańską czy Igi Świątek.
 • Dobre Kilometry to akcja społeczna organizowana corocznie przez Fundację BNP Paribas. W ciągu 30 dni pracownicy starają się pokonać jak największą liczbę kilometrów, jeżdżąc na rowerze, biegając czy uprawiając sport innego rodzaju. Swoje poczynania kontrolują na platformie społecznościowo-grywalizacyjnej Banku. Każdy pokonany kilometr przeliczany jest na środki finansowe przekazane wybranej przez pracowników organizacji społecznej.

 

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego:

 • Działania Biura ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju. Bank BNP Paribas utworzył jednostkę, której celem jest m.in. analiza i opracowywanie programów, które w optymalny sposób wspierać będą inwestycje realizowane przez klientów Banku z różnych segmentów rynku. Podstawowym celem Biura jest tworzenie dedykowanych programów zrównoważonego rozwoju wspierających transformację energetyczną klientów obsługiwanych przez poszczególne linie biznesowe, przy wykorzystaniu dotychczasowego doświadczenia ekspertów Banku oraz Grupy BNP Paribas, jak również współpraca z dostępnymi w kraju i Unii Europejskiej źródłami finansowania i dofinansowania.
 • Fotowoltaika dla konsumentów indywidualnych to oferta produktów, w ramach której klienci indywidualni mogą zakupić instalację fotowoltaiczną w systemie ratalnym. Korzystając z oferty, można sfinansować do 100% wartości instalacji fotowoltaicznej. Poprzez tę inicjatywę bank chce mieć swój wkład w budowanie niskoemisyjnej gospodarki.
 • Partnerstwo z Global Compact Network Poland- BNP Paribas jest partnerem programu „SDG11 – Zrównoważone miasta” United Nations Global Compact Network Poland. W ramach partnerstwa wspieramy kampanię „Pierwsza doba bez smogu” oraz inne działania Global Compact Network Poland, mające na celu promowanie ekologicznych postaw. Prezes Banku BNP Paribas, Przemek Gdański, jest członkiem Rady Programowej UNGC.

Więcej na: https://ungc.org.pl/

 • Bank Zielonych Zmian – kampania edukacyjna.  Po wielu latach intensywnych działań na rzecz środowiska naturalnego, w kwietniu 2019 roku zainaugurowaliśmy Program Bank Zielonych Zmian, który agreguje wszystkie dotychczasowe działania organizacji na rzecz wspierania działań proklimatycznych. Program Bank Zielonych Zmian składa się z wewnętrznej kampanii edukacyjnej kierowanej do pracowników wszystkich obszarów Banku, realnych zmian w funkcjonowaniu organizacji (tzw. eko-usprawnień) oraz nieustannie rozwijanej oferty proekologicznych produktów i usług.

Więcej na: https://www.bnpparibas.pl/csr/bank-zielonych-zmian

 • Pasieka pod gwiazdami - Od czerwca 2017 roku na dachu biurowca centrali Banku przy ul. Kasprzaka w Warszawie w trzech ulach mieszkają pszczoły miodne. W 2019 roku postanowiliśmy powiększyć naszą pasiekę. W okolicy Centrum Operacyjnego w Rudzie Śląskiej powstało sześć pszczelich domów.  Obecnie, łącznie w dziewięciu ulach BNP Paribas mieszka około 450 000 pszczół. Pod czujnym okiem Pszczelarium – opiekuna pasieki, codzienne ciężko pracują, troszcząc się o nasze pożywienie.
Raport „Startupy pozytywnego wpływu”

Bank BNP Paribas jest partnerem raportu „Startupy pozytywnego wpływu. Radykalna innowacja społeczna” przygotowanego w Kozminski Business Hub. Razem z raportem dostępna jest baza online 360 polskich startupów pozytywnego wpływu.

Startupy pozytywnego wpływu to nowe zjawisko na rynku polskiej przedsiębiorczości. Tego typu organizacje - w różnej formie prawnej - zbudowane są wokół maksymalizacji pozytywnego wpływu.  Poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii przyczyniają się do rozwiązywania w ramach swojej podstawowej działalności rynkowej najważniejszych wyzwań przed jakimi stoimy lokalnie i globalnie.

Raport zawiera kazusy 18 najciekawszych startupów z tego obszaru oraz opisy 12 inicjatyw wspierających ruch startupów pozytywnego wpływu w Polsce. Przedstawia  także wypowiedzi ponad 40 osób, które w taki czy inny sposób są związane z myśleniem o przedsiębiorczości, perspektywach jej rozwoju i roli w społeczeństwie.

Raport został przygotowany przez zespół KBH pod kierunkiem profesora Akademii Leona Koźmińskiego - Bolesława Roka. Partnerami raportu są: BNP Paribas Bank Polska i Orange Polska. Inicjatywa KBH jest integralną częścią Ekosystemu Pozytywnego Wpływu stworzonego rok temu przy okazji prezentacji Rankingu Odpowiedzialnych Firm i Startupów Pozytywnego Wpływu.

Dowiedz się więcej: http://raportspw.kozminskihub.com/

Kompendium CSR

 „Odpowiedzialny Biznes – Kompendium CSR” ukazuje się od blisko 10 lat jako eksperckie wydawnictwo przedstawiające tematykę odpowiedzialności biznesu i zaangażowania społecznego. To najszerzej dystrybuowana publikacja w całości poświęcona odpowiedzialnemu biznesowi i zrównoważonemu rozwojowi w Polsce.

 

Zapoznaj się z artykułem „Zielone zmiany zaczynamy od siebie” opublikowanym w 21. numerze Kompendium CSR (strona 16) >

Zobacz, jaki temat podjęliśmy w 19. numerze Kompendium CSR (strona 16)

Książka „Przedsiębiorcy, którzy zmieniają świat”

Jesteśmy partnerem polskiego wydania książki „Przedsiębiorcy, którzy zmieniają świat” autorstwa Matthieu Dardaillona i Jonasa Guyot. W książce znajduje się historia mikrofinansów w Grupie BNP Paribas, z której doświadczeń czerpaliśmy konstruując pierwszą w Polsce ofertę dla przedsiębiorstw społecznych. Słowem wstępu polskie wydanie książki opatrzył Wiceprezes Banku, Przemysław Furlepa.

Dowiedz się więcej

Analiza tematyczna „CSRowiec, czyli kto?”

Rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju spowodował wzrost zapotrzebowania firm na specjalistów w tym zakresie. Forum Odpowiedzialnego Biznesu postanowiło przyjrzeć się pożądanym kompetencjom oraz najważniejszym wyzwaniom stojącym przed pracownikami odpowiedzialnymi za kwestie CSR w firmie. Efektem tych prac jest analiza tematyczna FOB „CSRowiec, czyli kto?”, której jesteśmy partnerem.

Zapoznaj się z Analizą tematyczną „CSRowiec, czyli kto?”

Publikacja „Biznes i prawa człowieka”

Byliśmy partnerem publikacji publikacja poświęcona biznesowi i prawom człowieka „Rzeczpospolitej”, której celem było podnoszenie świadomości, wiedzy i dobrej woli w sferze relacji między ludzką pracą i kapitałem. To temat, o którym od kilku lat głośno jest w świecie i organizacjach międzynarodowych.

Zapoznaj się z publikacją Rzeczpospolitej „Biznes i prawa człowieka”

„SDGs w praktyce” – przewodnik dla firm

SDGs w praktyce. Przewodnik dla firm, cz. 1 to przygotowany przez firmę doradczą CSR Consulting przewodnik dla firm będący podsumowaniem branżowych warsztatów, podczas których przeanalizowany został wpływ każdej z branż na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Wybrane zostały również cele kluczowe dla każdej branży i przykłady dobrych praktyk branżowych.

Przeczytaj SDGs w praktyce. Przewodnik dla firm, cz. 1.

Publikacja „Komunikacja a wolontariat”

Publikacja powstała w ramach Programu Partnerstwa FOB i jest rezultatem spotkania pt. „Komunikacja a wolontariat”, które odbyło się 5 listopada 2015 roku, oraz pracy przedstawicieli firm, Partnerów FOB.

Zapoznaj się z publikacją „Komunikacja a wolontariat”

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand