Bank zmieniającego się świata
 
 
Wniosek Rodzina 500+

Złóż w mig
wniosek Rodzina 500+

na okres świadczeniowy trwający
od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

wniosek  Rodzina 500+ w bankowości internetowej

Jeśli jesteś użytkownikiem systemu bankowości internetowej GOonline, możesz złożyć bezpłatny wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+.
Wnioski o prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2023 r., można składać od 1.02.2023 r.

 

Zaloguj się do GOonline 

Jak złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500+ przez Internet?

1
Zaloguj się do systemu GOonline

Zaloguj się

do systemu bankowości internetowej

ZALOGUJ SIĘ do GOOnline

2
PIT-WZ

Kliknij w zakładkę e-Urząd

Wybierz Wniosek Rodzina 500+

3
Podpisujesz umowę elektronicznie lub w oddziale

Wypełnij Wniosek Rodzina 500+,

postępując zgodnie ze wskazówkami w systemie

4
Link do Wniosek 500 plus

W ciągu 24 godzin na adres e-mail

podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) z adresu noreply@zus.pl

Świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+. Dowiedz się jak złożyć wniosek o 500+ przez Internet.

Dla kogo Program Rodzina 500+?

Program Rodzina 500+ pozwala pokryć wydatki związane z wychowywaniem dzieci. To nieopodatkowane, długofalowe wsparcie dla rodzin.

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady, na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

 

poznaj korzyści złożenia wniosku 500+   w systemie GOonline

Jak się zalogować?

Twój identyfikator (login) do serwisu transakcyjnego GOonline znajduje się w dokumentach i umowach otrzymanych z banku.
Jeśli  do tej pory nie posiadasz dostępu do serwisu, możesz go wygenerować korzystając z formularza znajdującego się tu.

 

Wybierz sposób logowania

Proste logowanie
 • hasło tradycyjne każdorazowo wymaga podania całego hasła
 • hasło maskowane wymaga podania losowo wybranych znaków, innych podczas każdego logowania. Reszta znaków będzie maskowana
 • logowanie dwuetapowe – połączenie hasła tradycyjnego lub maskowanego z autoryzacją jednorazowym kodem przesłanym sms-em.

W procesie logowania do systemu hasłem tradycyjnym lub maskowanym możesz zostać poproszony o dodatkowe - tj.  poza aktualnym hasłem - potwierdzenie tożsamości w formie kodu sms

 

Dowiedz się więcej

 • Możliwość złożenia wniosku Rodzina 500+ tylko w systemie bankowości internetowej GOonline.

  Wniosek Rodzina 500+ dostępny wyłącznie dla Klientów zidentyfikowanych w oddziale.

  Regulamin składania Wniosków o „Rodzina 500 plus” Otwiera się w nowym oknie.

 • Jeśli złożysz prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami:

  • do 30 kwietnia 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.,
  • od 1 do 31 maja 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r.,
  • od 1 do 30 czerwca 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r.,
  • od 1 do 31 lipca 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r.,
  • od 1 do 31 sierpnia 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r.

   

  Ważne! Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w czerwcu 2023 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2023 r. 

 • Rola BNP Paribas Bank Polska

  BNP Paribas Bank Polska S.A. umożliwia Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie bankowości internetowej GOonline . 
  Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.

  Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.

  Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego organu.

  Wniosek oraz załączniki są trwale usuwane z serwerów banku po wysłaniu ich do Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu do GOonline, w gónym menu w zakładce „e-Urząd".

  Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu GOonline. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.

  Wniosek mogą złożyć użytkownicy bankowości internetowej GOonline, z wyjątkiem Klientów, którzy otworzyli konto osobiste za pośrednictwem przelewu aktywacyjnego (w takim przypadku, przed wypełnieniem wniosku, wymagana jest wizyta w oddziale w celu osobistego potwierdzenia tożsamości).  

  Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

   

  UWAGA! Wniosek i wydruk złożonego wniosku otwierają się w nowym oknie. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku upewnij się, że ustawienia przeglądarki pozwalają systemom BNP Paribas na otwieranie wyskakujących okien.

  • Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Treść -> Wyskakujące okna -> Wyjątki. Wpisz adres https://goonline.bnpparibas.pl/#!/login i kliknij Zezwalaj, a następnie Zamknij.
  • Chrome: ikonka hamburgera (trzy poziome linie z prawej strony, u góry) -> Settings -> Show advanced settings -> Content settings -> Pop-ups -> Manage exceptions. Wpisz adres https://goonline.bnpparibas.pl/#!/login i kliknij Done. Następnie jeszcze raz wejdź w opcję Manage exceptions i dodaj adres.
  • Internet Explorer: Narzędzia > Blokowanie wyskakujących okienek -> Ustawienie blokowania wyskakujących okienek -> Wpisz adres https://goonline.bnpparibas.pl/#!/login i kliknij Dodaj, a następnie Zamknij.

   

  W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, instrukcjami wypełniania wniosku w wersji papierowej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z ZUS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.

   

  Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:

  • Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
  • Dostarczony” – wniosek został przesłany do PUE
  • Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do PUE. Wyślij wniosek jeszcze raz.
 • Świadczenie 500+ przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

  Osoby te powinny złożyć wniosek o świadczenie na formularzu SW-U, specjalnie przygotowanym w języku ukraińskim. Wniosek ten można złożyć poprzez PUE ZUS lub portal Emp@tia.

  Zgodnie o obecnie obowiązującym stanem prawnym, wnioski SW-U na okres 2023/2024 obywatele Ukrainy mogą składać do 24 sierpnia 2023 r.

 • Zachowaj ostrożność składając wniosek Rodzina 500+

  BNP Paribas na mocy porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ZUS umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+:

  • Wniosek Rodzina 500+ dostępny jest bezpłatnie po zalogowaniu do bankowości internetowej GOonline.
  • Nie trzeba instalować na komputerze/telefonie żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek Rodzina 500+.
  • Przy zalogowaniu do bankowości internetowej, w celu przejścia do wniosku Rodzina 500+ ani w celu załadowania załączników nie będzie wymagane podanie kodu SMS z narzędzia autoryzacyjnego. Jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 500+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” z adresu e-mail: noreplay@zus.pl.

  Bank będzie Cię informował o możliwości złożenia wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem elektronicznych kanałów, np. w formie mailingu lub wiadomości w bankowości internetowej GOonline, PUSH w aplikacji GOmobile. Pamiętaj jednak, że korespondencja będzie przesyłana ze znanych Ci adresów mailowych banku. Zawsze sprawdzaj, kto jest nadawcą wiadomości. Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub mailing w sprawie udostępnienia wniosku Rodzina 500+ od innego nadawcy lub ktoś poprosi Cię o podanie danych do logowania i autoryzacyjnych kodów SMS w tej sprawie, zgłoś to niezwłocznie na infolinii banku. 
  Przypominamy, że w związku z wnioskiem Rodzina 500+ bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.

  Zasady bezpieczeństwa

  Przypominamy kilka najważniejszych zasad bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej i mobilnej, do których należą:

  1. Zachowanie poufności danych do logowania. Nikomu nie należy podawać Loginu oraz hasła PIN. Przekazywanie tych danych osobom trzecim naraża Państwa na ryzyko utraty środków z rachunku bankowego.
  2. Zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e–maili lub SMS–ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków kierujących na stronę internetową banku. Linki mogą prowadzić do fałszywej strony, która ma wyłudzić dane do logowania. Przypominamy, że nie prosimy Państwa o podawanie jakichkolwiek danych w wiadomościach e–mail lub SMS.

  W bankowości internetowej ważne jest:

  1. Sprawdzenie, czy połączenie z bankiem jest szyfrowane tj. czy adres wyświetlany przez przeglądarkę zaczyna się od https, a na pasku adresowym jest widoczny symbol kłódki i czy po kliknięciu na nią wyświetla się informacja o szyfrowaniu połączenia z serwerem BNP Paribas Bank Polska SA
  2. Sprawdzenie ważności i poprawności certyfikatu dostępnego po kliknięciu na symbol kłódki widocznej na pasku adresowym.

  Przypominamy również pozostałe zasady bezpiecznego korzystania z bankowości mobilnej i internetowej:

  1. Przed wysłaniem przelewu lub zatwierdzeniem innej dyspozycji należy zawsze sprawdzić, czy wszystkie dane, a przede wszystkim numer rachunku odbiorcy, są prawidłowe.
  2. Zalecamy posiadanie aktualnego programu antywirusowego i regularne skanowanie za jego pomocą komputera i urządzeń mobilnych.
  3. Nieznane oprogramowanie i aplikacje zawsze mogą okazać się niebezpieczne.
  4. Jeśli otrzymają Państwo SMS–a lub wiadomość e–mail z linkiem do nieznanego nieznanej strony internetowej, oprogramowania lub aplikacji na telefon, bezpieczniej jest od razu go skasować.
  5. Zalecamy korzystanie z bezpiecznego dostępu do Internetu. Nie należy logować się do bankowości internetowej i mobilnej z nieznanej, ogólnodostępnej i niezabezpieczonej sieci (prywatnych lub publicznych).

  Więcej informacji o bezpiecznym korzystaniu z bankowości internetowej i mobilnej znajdą Państwo na stronach banku www.bnpparibas.pl/bezpieczenstwo Otwiera się w nowym oknie.

 • Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

  • w BNP Paribas – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej GOonline, etapu rejestracji wniosku w systemie GOonline oraz jego wysłania;
  • w ZUS - gdy otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO)/Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) na adres e-mail, podany we wniosku o świadczenie wychowawcze 500+

W bankowości internetowej GOonline w każdej chwili możesz sprawdzić status swojego wypełnionego wniosku Rodzina 500+.

Statusy prezentowane w potwierdzeniu wysłania wniosku:

Przetwarzany - trwa przesyłanie wniosku do Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Dostarczony - wniosek 500+ został przesłany do PUE

Błąd dostarczenia - wniosek nie został dostarczony do PUE. Wyślij wniosek jeszcze raz.

 

W ciągu 24 godzin od wypełnienia, status wniosku powinien zmienić się na „dostarczony”. Jeśli wyświetli się status „błąd dostarczenia”, wtedy wymagane jest ponowne wypełnienie i wysłanie wniosku.

Pamiętaj by wydrukować i zachować wypełniony wniosek po jego wysłaniu!

Pamiętaj o dokładnym sprawdzeniu poprawności wprowadzonych danych. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez ZUS.

Szczegółowe informacje dotyczące Wniosku 500+ możesz także znaleźć na stronie internetowej
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej: Rodzina 500 plus Otwiera się w nowym oknie.

Pytania i odpowiedzi Rodzina 500+

 • Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w BNP Paribas dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do serwisu internetowego GOonline. 

 • 1. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek

  • przygotuj dane osobowe swoje i osób zamieszkujących z Tobą w gospodarstwie domowym, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny, nazwę urzędu skarbowego, w którym rozlicza się dana osoba). Te dane, którymi dysponuje Bank, zostaną zaczytane z systemu Banku automatycznie,
  • sprawdź, jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500+ obejmujące Twoje miejsce zamieszkania

  2. Zaloguj się do serwisu internetowego GOonline.

  3. Wejdź w górnym menu do zakładki „e-Urząd” > kliknij „Wniosek Rodzina 500+”.

  4. Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie.

  5. Zatwierdź i zakończ wniosek.

  6. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.

  7. Po przekazaniu przez bank wniosku do ZUS, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO). Wiadomość e-mail z UPO/UPP otrzymasz z adresu e-mail:noreply@zus.pl.

 • Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe.

  Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowy okres rozpoczynający się 1 czerwca 2023 r., wnioski można składać od 1 lutego 2023 rwyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:

  • bankowości internetowej GOonline
  • portalu PUE ZUS
  • portalu Ministerstwa Rodziny Emp@tia
 • Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w BNP Paribas jedynie dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do bankowości internetowej GOonline.

 • Jeśli otworzyłeś konto w BNP Paribas potwierdzając swoje dane przelewem aktywacyjnym z innego banku i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w oddziale Banku, nie możesz złożyć wniosku Rodzina 500+ przez bankowość internetową GOonline. Jeśli potwierdzisz swoją tożsamość w dowolnym oddziale BNP Paribas, będziesz mógł złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem GOonline. 
  Jeśli powyższy opis nie dotyczy Twojej sytuacji, prosimy o kontakt z infolinią Banku w celu wyjaśnienia sytuacji.

 • Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w GOonline, możesz wskazać konto w BNP Paribas lub w dowolnym innym banku.

 • Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki, przy czym we wniosku Rodzina 500+ można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci. 
  Należy pamiętać, że dziecko do 13 roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta. Zatem nawet jeśli posiada ono konto w BNP Paribas dla dzieci od 0 do 13 roku życia i rodzic chce na nie przekazywać świadczenia z programu Rodzina 500+, to on dysponuje rachunkiem dziecka.

 • Nie, nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku.

 • Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny — takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci jeśli spełnią warunki ustawowe.
   

  Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice rozwiedzeni, w separacji lub żyjący w rozłączeniu dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie np. z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego tzw. opiekę naprzemienną) — oboje mogą złożyć wniosek na dziecko nad którym sprawują opiekę naprzemienną i dostaną wsparcie na to dziecko ale w wysokości połowy nominalnej miesięcznej wysokości świadczenia, tj., co do zasady 250 zł miesięcznie – więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 • Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając Twoje dane osobowe, którymi dysponuje, takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w BNP Paribas, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+. Bank nie przekazuje w ramach wniosku Rodzina 500+ Bank nie przekazuje w ramach wniosku Rodzina 500+ żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w Banku.

 • Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając znane mu Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer konta w BNP Paribas. Bank przekazuje je w formularzu do organu przyznającego świadczenia po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku. Bank przesyła również numer Twojego konta, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+.

 • BNP Paribas zawarł z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej porozumienie dotyczące składania wniosków w programie Rodzina 500+ w bankowości internetowej – możliwość składania wniosków poprzez serwisy bankowości internetowej banków krajowych przewidują przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 • Jest to uzależnione od sytuacji danego wnioskującego i jego rodziny - więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 • Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez bank w GOonline po wypełnieniu wniosku Rodzina 500+ i jest dostępne w zakładce z wnioskami wypełnionymi. Potwierdza ono, że bank przesłał wniosek do Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS . Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

  przetwarzany - oznacza to, że bank jest w trakcie przekazywania wniosku do Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

  - dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i dalsza obsługa wniosku leży w gestii ZUS.

  - błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i należy ponownie wypełnić wniosek. Informację tę przekazuje wnioskującemu dodatkowo pracownik infolinii banku.

  Statusy potwierdzenia złożenia wniosku mogą się zmieniać raz na dobę.

  Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wniosku Rodzina 500+ otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

  Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z banku oraz UPO nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne w ramach programu Rodzina 500+, a jedynie, że wniosek został przyjęty do rozpatrzenia przez ZUS.

  Każdy wniosek Rodzina 500+ jest analizowany przez ZUS indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+, a ZUS może, kontaktując się z wnioskodawcą pisemnie, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

  UWAGA! Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ na podstawie złożonego wniosku, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez ZUS. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.

 • STATUS WNIOSKU - status pobrany z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
  IDENTYFIKATOR WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku 
  DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie banku 
  IMIĘ - dane osoby wnioskującej 
  NAZWISKO - dane osoby wnioskującej 
  PESEL - dane osoby wnioskującej 
  NAZWA NADAWCY WNIOSKU – zawiera informacje o instytucji: bank 
  KOD DOKUMENTU 
  WERSJA DOKUMENTU

 • Kopię pobranego wniosku Rodzina 500+ możesz pobrać tylko 1 raz od razu po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem bankowości internetowej GOonline. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzeniem wniesienia wniosku do ZUS jest UPO/UPP.
  Jeśli nie udało Ci się wydrukować wypełnionego wniosku z systemu GOonline, skontaktuj się z ZUS poproś o kopię wniosku.

 • Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z ZUS.

 • Kontaktuj się z ZUS – to jest organ, który będzie rozpatrywał Twój wniosek, wydawał decyzję administracyjną w Twojej sprawie i wypłacał świadczenie w przypadku decyzji pozytywnej. 

 • Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem banku. Możesz jednak wysłać poprzez bank kolejny wniosek już prawidłowo wypełniony. Jeśli masz wątpliwości, czy Twój wniosek nie zawiera błędów prosimy, skontaktuj się niezwłocznie z ZUS, aby ustalić, czy nie zawiera on błędów/jest kompletny.

 • Nie, w takiej sytuacji należy złożyć wniosek w Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, gdyż system bankowości elektronicznej wymusi podanie PESEL.

 • Nie. W takim przypadku musisz złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500+ bezpośrednio w ZUS.

Regulamin

 
Regulamin składania wniosków Rodzina 500+

Zobacz również

Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić poprawność wprowadzonych danych, ponieważ Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.

Dokumenty wygenerowane z systemu bankowości internetowej GOonline nie stanowią potwierdzenia złożenia wniosku o świadczenie 500+.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.) oraz Ustawa z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981)

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.