Bank zmieniającego się świata
 
 
Wniosek Rodzina 500+

Złóż w mig
nowy wniosek
Rodzina 500+

Złóż wniosek w GOonline
Dostępność
Online

wniosek  Rodzina 500+ w bankowości internetowej

Jeśli jesteś użytkownikiem systemu bankowości internetowej GOonline, możesz złożyć bezpłatny wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+.

 

Zaloguj się do GOonline 

Jak złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500+ przez Internet?

1
Zaloguj się do systemu GOonline

Zaloguj się

do systemu bankowości internetowej

ZALOGUJ SIĘ do GOOnline

2
PIT-WZ

Kliknij w zakładkę e-Urząd

Wybierz Wniosek Rodzina 500+

3
Podpisujesz umowę elektronicznie lub w oddziale

Wypełnij Wniosek Rodzina 500+,

postępując zgodnie ze wskazówkami w systemie

4
Link do Wniosek 500 plus

W ciągu 24 godzin na adres e-mail

podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO)

Świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+. Dowiedz się jak złożyć wniosek o 500+ przez Internet.

Dla kogo Program Rodzina 500+?

Program Rodzina 500+ pozwala pokryć wydatki związane z wychowywaniem dzieci. To nieopodatkowane, długofalowe wsparcie dla rodzin.

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Począwszy od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

 

Złóż wniosek w GOOnline

poznaj korzyści złożenia wniosku 500+   w systemie GOonline

Jak się zalogować?

Twój identyfikator (login) do serwisu transakcyjnego GOonline znajduje się w dokumentach i umowach otrzymanych z banku.
Jeśli  do tej pory nie posiadasz dostępu do serwisu, możesz go wygenerować korzystając z formularza znajdującego się tu.

 

Wybierz sposób logowania

Proste logowanie
 • hasło tradycyjne każdorazowo wymaga podania całego hasła
 • hasło maskowane wymaga podania losowo wybranych znaków, innych podczas każdego logowania. Reszta znaków będzie maskowana
 • logowanie dwuetapowe – połączenie hasła tradycyjnego lub maskowanego z autoryzacją jednorazowym kodem przesłanym sms-em.

W procesie logowania do systemu hasłem tradycyjnym lub maskowanym możesz zostać poproszony o dodatkowe - tj.  poza aktualnym hasłem - potwierdzenie tożsamości w formie kodu sms

 

Dowiedz się więcej

 • Ważne informacje dotyczące złożenia wniosku Rodzina 500+

  Możliwość złożenia wniosku Rodzina 500+ tylko w systemie bankowości internetowej GOonline.

  Wniosek Rodzina 500+ dostępny wyłącznie dla Klientów zidentyfikowanych w oddziale.

  Regulamin składania Wniosków o „Rodzina 500 plus”Otwiera się w nowym oknie.

 • Nowe terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500 + w 2021 r.
  • Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.
  • Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
  • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
  • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.
  • Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia , z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

   

  Ważne! Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r. Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r. Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

 • O programie Rodzina 500+

  Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia.

  Wniosek Rodzina 500+ można wypełnić i wysłać online za pośrednictwem systemu bankowości internetowej GOonline.

   

  SPRAWDŹ WIDEO

   

  Rola BNP Paribas Bank Polska

  BNP Paribas Bank Polska umożliwia Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie bankowości internetowej GOonline . 
  Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.

  Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.

  Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego organu.

  Wniosek oraz załączniki są trwale usuwane z serwerów Banku po wysłaniu ich do systemu informatycznego emp@tia.

  Zachęcamy też do zapoznania się z instrukcją składania wniosku za pośrednictwem systemu bankowości internetowej BNP Paribas Bank Polska.

  Emp@tia (system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego)

  Emp@tia (system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego): na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku

  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
  • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo@mrpips.gov.pl.
  • Wiadomość e-mail z UPO ma tytuł „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>”
  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany we wniosku adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.
  • Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez bank w bankowości internetowej, wniosek ma status "Dostarczony", ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

  Proces otrzymania świadczenia

  W bankowości internetowej GOonline wypełniasz online Wniosek Rodzina 500+.

  Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wysłane z systemu emp@tia (Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego)

  Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dokona analizy wniosku.

  Po rozpatrzeniu wniosku przez Organ prowadzący w gminie i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, będziesz otrzymywać co miesiąc wypłatę świadczenia w ramach programu Rodzina 500+.

  Informacje o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  Organ prowadzący w gminie, np. MOPS

  Organ prowadzący w gminie (np. MOPS): po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+.

  Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego. 
  Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.

  Weryfikacja tożsamości

  Zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, możliwość złożenia wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem bankowości internetowej dostępna jest tylko dla osób, których tożsamość została zweryfikowana przez bank podczas ich fizycznej obecności w oddziale Banku.

  Jeśli Twój rachunek został założony w procesie zdalnym (poprzez potwierdzenie umowy przelewem z innego banku (przelew weryfikacyjny) i jesteś zainteresowany złożeniem wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem systemu bankowości internetowej GOonline , w pierwszej kolejności zapraszamy do oddziału w celu potwierdzenia tożsamości - wystarczy okazać dowód osobisty lub paszport.

  W przypadku braku potwierdzenia tożsamości w oddziale, nie będziesz mieć możliwości złożenia wniosku Rodzina 500+ w systemie bankowości internetowej GOonline.

 • Wniosek Rodzina 500+ w GOonline

  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu do GOonline, w gónym menu w zakładce „e-Urząd".

  Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu GOonline. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.

  Wniosek mogą złożyć użytkownicy bankowości internetowej GOonline, z wyjątkiem Klientów, którzy otworzyli konto osobiste za pośrednictwem przelewu aktywacyjnego (w takim przypadku, przed wypełnieniem wniosku, wymagana jest wizyta w oddziale w celu osobistego potwierdzenia tożsamości).  

  Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

   

  UWAGA! Wniosek i wydruk złożonego wniosku otwierają się w nowym oknie. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku upewnij się, że ustawienia przeglądarki pozwalają systemom BNP Paribas (domeny: https://goonline.bnpparibas.pl/#!/login i https://w500plus.bnpparibas.plOtwiera się w nowym oknie. na otwieranie wyskakujących okien.

   

  W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, instrukcjami wypełniania wniosku w wersji papierowej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.

   

  Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:

  • Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu emp@tia.
  • Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu emp@tia.
  • Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.
 • Bezpieczeństwo

  Zachowaj ostrożność składając wniosek Rodzina 500+

  BNP Paribas na mocy porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+:

  • Wniosek Rodzina 500+ dostępny jest bezpłatnie po zalogowaniu do bankowości internetowej Pl@net .
  • Nie trzeba instalować na komputerze/telefonie żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek Rodzina 500+.
  • Przy zalogowaniu do bankowości internetowej, w celu przejścia do wniosku Rodzina 500+ ani w celu załadowania załączników nie będzie wymagane podanie kodu SMS z narzędzia autoryzacyjnego. Jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 500+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl. UPO będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nazwie emp@tia.

  Bank będzie Cię informował o możliwości złożenia wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem elektronicznych kanałów, np. w formie mailingu lub wiadomości w bankowości internetowej Pl@net . Pamiętaj jednak, że korespondencja będzie przesyłana ze znanych Ci adresów mailowych banku. Zawsze sprawdzaj, kto jest nadawcą wiadomości. Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub mailing w sprawie udostępnienia wniosku Rodzina 500+ od innego nadawcy lub ktoś poprosi Cię o podanie danych do logowania i autoryzacyjnych kodów SMS w tej sprawie, zgłoś to niezwłocznie na infolinii banku. 
  Przypominamy, że w związku z wnioskiem Rodzina 500+ bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.

  Zasady bezpieczeństwa

  Przypominamy kilka najważniejszych zasad bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej i mobilnej, do których należą:

  1. Zachowanie poufności danych do logowania. Nikomu nie należy podawać Loginu oraz hasła PIN. Przekazywanie tych danych osobom trzecim naraża Państwa na ryzyko utraty środków z rachunku bankowego.
  2. Zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e–maili lub SMS–ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków kierujących na stronę internetową banku. Linki mogą prowadzić do fałszywej strony, która ma wyłudzić dane do logowania. Przypominamy, że nie prosimy Państwa o podawanie jakichkolwiek danych w wiadomościach e–mail lub SMS.

  W bankowości internetowej ważne jest:

  1. Sprawdzenie, czy połączenie z bankiem jest szyfrowane tj. czy adres wyświetlany przez przeglądarkę zaczyna się od https, a na pasku adresowym jest widoczny symbol kłódki i czy po kliknięciu na nią wyświetla się informacja o szyfrowaniu połączenia z serwerem BNP Paribas Bank Polska SA
  2. Sprawdzenie ważności i poprawności certyfikatu dostępnego po kliknięciu na symbol kłódki widocznej na pasku adresowym.

  Przypominamy również pozostałe zasady bezpiecznego korzystania z bankowości mobilnej i internetowej:

  1. Przed wysłaniem przelewu lub zatwierdzeniem innej dyspozycji należy zawsze sprawdzić, czy wszystkie dane, a przede wszystkim numer rachunku odbiorcy, są prawidłowe.
  2. Zalecamy posiadanie aktualnego programu antywirusowego i regularne skanowanie za jego pomocą komputera i urządzeń mobilnych.
  3. Nieznane oprogramowanie i aplikacje zawsze mogą okazać się niebezpieczne.
  4. Jeśli otrzymają Państwo SMS–a lub wiadomość e–mail z linkiem do nieznanego nieznanej strony internetowej, oprogramowania lub aplikacji na telefon, bezpieczniej jest od razu go skasować.
  5. Zalecamy korzystanie z bezpiecznego dostępu do Internetu. Nie należy logować się do bankowości internetowej i mobilnej z nieznanej, ogólnodostępnej i niezabezpieczonej sieci (prywatnych lub publicznych).

  Więcej informacji o bezpiecznym korzystaniu z bankowości internetowej i mobilnej znajdą Państwo na stronach banku www.bnpparibas.pl/bezpieczenstwoOtwiera się w nowym oknie.

 • Reklamacje dotyczące obsługi Wniosku

  Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

  • w BNP Paribas – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej GOonline, etapu rejestracji wniosku w systemie GOonline oraz jego wysłania;
  • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

Rozwińzobacz mniej

W bankowości internetowej GOonline w każdej chwili możesz sprawdzić status swojego wypełnionego wniosku Rodzina 500+.

Statusy prezentowane w potwierdzeniu wysłania wniosku:

Przetwarzany - trwa przesyłanie wniosku do systemu emp@tia.

Dostarczony - wniosek 500+ został przesłany do systemu emp@tia.

Błąd dostarczenia - wniosek nie został dostarczony do systemu
emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.

 

W ciągu 24 godzin od wypełnienia status wniosku powinien zmienić się na „dostarczony”. Jeśli wyświetli się status „błąd dostarczenia”, wtedy wymagane jest ponowne wypełnienie i wysłanie wniosku w banku online.

Pamiętaj by wydrukować i zachować wypełniony wniosek po jego wysłaniu!

 

Złóż wniosek w GOonline

Pamiętaj o dokładnym sprawdzeniu poprawności wprowadzonych danych. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany Organ prowadzący w gminie.

Szczegółowe informacje dotyczące Wniosku 500+ możesz także znaleźć na stronie internetowej
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej: Rodzina 500 plusOtwiera się w nowym oknie.

Pytania i odpowiedzi Rodzina 500+

 • Czy BNP Paribas umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+?

  Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w BNP Paribas dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do serwisu internetowego GOonline. 

 • Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem BNP Paribas?

  1. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek

  • przygotuj dane osobowe swoje i osób zamieszkujących z Tobą w gospodarstwie domowym, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny, nazwę urzędu skarbowego, w którym rozlicza się dana osoba). Te dane, którymi dysponuje Bank, zostaną zaczytane z systemu Banku automatycznie,
  • sprawdź, jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500+ obejmujące Twoje miejsce zamieszkania

  2. Zaloguj się do serwisu internetowego GOonline.

  3. Wejdź w górnym menu do zakładki „e-Urząd” > kliknij „Wniosek Rodzina 500+”.

  4. Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie.

  5. Zatwierdź i zakończ wniosek.

  6. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.

  7. Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO). Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu e-mail:upo@mrpips.gov.pl.

  Jak tylko otrzymasz UPO/UPP na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

 • Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500+?

  Wniosek możesz złożyć przez internet:

  - w bankowości internetowej GOonline (dotyczy klientów BNP Paribas z dostępem do serwisu GOonline)

  - przez platformę ePUAP

  - przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u

  - w serwisie emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  - w serwisach internetowych wybranych banków w Polsce

  Wniosek Rodzina 500+ możesz złożyć również drogą pocztową lub osobiście w Organie prowadzącym w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosku Rodzina 500+ nie można złożyć w oddziale Banku ani przez infolinię Banku.

 • Czy muszę być klientem BNP Paribas, aby złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem tego Banku?

  Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w BNP Paribas jedynie dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do bankowości internetowej GOonline.

 • Jestem klientem BNP Paribas i mam dostęp do bankowości internetowej GOonline Dlaczego nie mogę złożyć wniosku Rodzina 500+?

  Jeśli otworzyłeś konto w BNP Paribas potwierdzając swoje dane przelewem aktywacyjnym z innego banku i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w oddziale Banku, nie możesz złożyć wniosku Rodzina 500+ przez bankowość internetową GOonline. Jeśli potwierdzisz swoją tożsamość w dowolnym oddziale BNP Paribas, będziesz mógł złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem GOonline. 
  Jeśli powyższy opis nie dotyczy Twojej sytuacji, prosimy o kontakt z infolinią Banku w celu wyjaśnienia sytuacji.

 • Skąd mam wiedzieć, do jakiego organu prowadzącego w gminie skierować wniosek?

  Zwróć się do urzędu miasta/gminy, w której mieszkasz, o taką informację.

 • Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500+ do wypłaty świadczeń?

  Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w GOonline, możesz wskazać konto w BNP Paribas lub w dowolnym innym banku. Pieniądze możesz również odbierać w formie innej niż przelew na konto – w celu uzyskania informacji, jaka forma wypłaty w przypadku braku konta bankowego będzie dostępna w Twojej gminie, skontaktuj się z organem prowadzącym wniosek w Twojej gminie.

 • Czy mogę podać we wniosku Rodzina 500+ konto dziecka do wypłaty świadczeń?

  Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki, przy czym we wniosku Rodzina 500+ można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci. 
  Należy pamiętać, że dziecko do 13 roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta. Zatem nawet jeśli posiada ono konto w BNP Paribas dla dzieci od 0 do 13 roku życia i rodzic chce na nie przekazywać świadczenia z programu Rodzina 500+, to on dysponuje rachunkiem dziecka.

 • Czy po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ przez bankowość internetową GOonline będzie można go modyfikować?

  Nie, nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku.

 • Kto składa wniosek Rodzina 500+? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?

  Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny — takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci jeśli spełnią warunki ustawowe.
   

  Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice rozwiedzeni, w separacji lub żyjący w rozłączeniu dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie np. z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego tzw. opiekę naprzemienną) — oboje mogą złożyć wniosek na dziecko nad którym sprawują opiekę naprzemienną i dostaną wsparcie na to dziecko ale w wysokości połowy nominalnej miesięcznej wysokości świadczenia, tj., co do zasady 250 zł miesięcznie – więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 • Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO/UPP z wiarygodnego źródła?

  Wiadomość e-mail z UPO o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu e-mail:upo@mrpips.gov.pl.

 • Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu Rodzina 500+? Jaka jest rola Banku w tym procesie?

  Decyzję o przyznaniu świadczenia w ramach rządowego Programu Rodzina 500+ podejmuje organ prowadzący w Twojej gminie po wcześniejszej analizie wniosku. 
   

  Rola Banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku Rodzina 500+ w bankowości internetowej GOonline. 
   

  Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa trwale po wysłaniu ich do systemu emp@tia, za pośrednictwem którego złożone wnioski trafiają do rozpatrzenia przez wybrany przez Ciebie organ prowadzący w gminie w której mieszkasz.

 • Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje Bank?

  Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając Twoje dane osobowe, którymi dysponuje, takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w BNP Paribas, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+. Bank nie przekazuje w ramach wniosku Rodzina 500+ Bank nie przekazuje w ramach wniosku Rodzina 500+ żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w Banku.

 • Czy Bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ moje dane?

  Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając znane mu Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer konta w BNP Paribas. Bank przekazuje je w formularzu do organu przyznającego świadczenia po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku. Bank przesyła również numer Twojego konta, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+.

 • Na jakiej podstawie Bank umożliwia składanie wniosków o świadczenia w ramach programu Rodzina 500+?

  BNP Paribas zawarł z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej porozumienie dotyczące składania wniosków w programie Rodzina 500+ w bankowości internetowej – możliwość składania wniosków poprzez serwisy bankowości internetowej banków krajowych przewidują przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 • Czy świadczenie w ramach programu Rodzina 500+ może być przyznane w innej wysokości niż 500 zł?

  Jest to uzależnione od sytuacji danego wnioskującego i jego rodziny - więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 • Czym się różni potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z bankowości internetowej GOonline od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)/ Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)?

  Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez Bank w GOonline po wypełnieniu wniosku Rodzina 500+ i jest dostępne w zakładce z wnioskami wypełnionymi. Potwierdza ono, że Bank przesłał wniosek do systemu emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje go do organu prowadzącego w gminie. Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

  przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia.

  - dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.

  - błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek. Informację tę przekazuje wnioskującemu dodatkowo pracownik infolinii Banku.

  Statusy potwierdzenia złożenia wniosku mogą się zmieniać raz na dobę.

  Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wniosku Rodzina 500+ otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie emp@tia.

  Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z Banku oraz UPO nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne w ramach programu Rodzina 500+, a jedynie, że wniosek został przyjęty do rozpatrzenia przez wybrany przez Ciebie organ prowadzący gminie.

  Każdy wniosek Rodzina 500+ jest analizowany przez organ prowadzący w gminie indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+, a organ prowadzącym w gminie może, kontaktując się z wnioskodawcą pisemnie, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

  UWAGA! Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ na podstawie złożonego wniosku, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez organ prowadzący w gminie. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.

 • Jakie dane zawiera potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+?

  STATUS WNIOSKU - status pobrany z systemu emp@tia 
  IDENTYFIKATOR WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku 
  DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie Banku 
  IMIĘ - dane osoby wnioskującej 
  NAZWISKO - dane osoby wnioskującej 
  PESEL - dane osoby wnioskującej 
  NAZWA NADAWCY WNIOSKU – zawiera informacje o instytucji: Bank 
  NAZWA/KOD OGRANU PROWADZĄCEGO – nazwa/kod organu prowadzącego w gminie 
  KOD DOKUMENTU 
  WERSJA DOKUMENTU

 • Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ wystawiane przez Bank?

  Potwierdzenie złożenia wniosku „Rodzina 500+” możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w GOonline. 
  Status potwierdzenia może się zmieniać i będzie aktualizowany raz na dobę w bankowości internetowej w zakładce „wnioski”. 
  W momencie przekazania wniosku z Banku do systemu emp@tia, odpowiedzi na wszelkie pytania i obsługę wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ przejmują organy prowadzące w gminie, którym podlega wnioskujący o świadczenie.

 • Czy i jak mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+?

  Kopię pobranego wniosku Rodzina 500+ możesz pobrać tylko 1 raz od razu po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem bankowości internetowej GOonline. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzeniem wniesienia wniosku do organu prowadzącego w gminie (urząd miasta, gminy/MOPS) ze względu na miejsce zamieszkania klienta jest UPO/UPP.
  Jeśli nie udało Ci się wydrukować wypełnionego wniosku z systemu GOonline, udaj się do organu prowadzącego w gminie (urząd miasta, gminy/MOPS), któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania i poproś o kopię wniosku.

 • Jakie statusy może mieć wniosek Rodzina 500+ na potwierdzeniu złożenia wniosku Rodzina 500+?

  Na potwierdzeniu złożenia wniosku wniosek Rodzina 500+ składany w GOonline może mieć następujące statusy:

  - przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia.

  - dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.

  - błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.

 • Dlaczego Bank nie chce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 500+?

  BNP Paribas umożliwia jedynie złożenie wniosku Rodzina 500+ i wysłanie go z systemu GOonine do organu prowadzącego w gminie poprzez system emp@tia prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
  Ze względu na to, że Bank po przesłaniu wniosku Rodzina 500+ do systemu emp@tia, nie może przechowywać danych z wniosku, nie ma tym samym możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go, za pośrednictwem systemu emp@tia, do wybranego przez Ciebie organu prowadzącego w gminie. W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z wybranym przez Ciebie organem prowadzącym w Twojej gminie.

 • Czy BNP Paribas przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie „Rodzina 500+”?

  BNP Paribas odpowiada za możliwość udostępnienia klientom w systemie GOonline możliwości wypełnienia wniosku Rodzina 500+ oraz za poprawne przekazanie go do systemu emp@tia, który potem przekazuje go do organu prowadzącego w danej gminie. 

  Jako dowód przekazania wniosku do systemu emp@tia Bank wystawia w bankowości internetowej potwierdzenie złożenia wniosku. Zatem Bank może odpowiadać na reklamacje związane wyłącznie z przekazaniem wniosku do systemu emp@tia. 

  Jak tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP)/Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, odpowiedzi na pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/urząd miasta/gminy). W razie reklamacji złożonej w związku z wnioskiem Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

 • Jak zorientuję się, że źle wypełniłem wniosek Rodzina 500+?

  BNP Paribas odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Rodzina 500+, ale nie weryfikuje merytorycznie danych, jakie wprowadziłeś we wniosku oraz załączników, które do niego dołączyłeś. Potwierdzenie złożenia wniosku, jakie wyświetla się w Pl@net oraz UPO/UPP, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku Rodzina 500+, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Rodzina 500+ otrzymasz listowną prośbę od organu właściwego o korektę wniosku/uzupełnienie informacji/dokumentów.

 • Urodziło mi się kolejne dziecko. Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ za pośrednictwem BNP Paribas?

  Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie. 
  Jeśli jednak chcesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze na dziecko, na które dotychczas nie złożyłeś wniosku, możesz za pośrednictwem systemu GOonline złożyć wniosek na to dziecko.

 • Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu Rodzina 500+. Jak złożyć korektę/aktualizację wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem BNP Paribas?

  Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie.

 • Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku Rodzina 500+ składanego za pośrednictwem BNP Paribas? Jaką rolę pełnią Bank, system emp@tia i organ prowadzący w gminie?

  BNP Paribas weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+ w systemie GOonline. Złożenie wniosku w oddziale Banku lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe. 
  Bank umożliwia pobranie wypełnionego wniosku Rodzina 500+ TYLKO bezpośrednio po złożeniu wniosku.

  Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez organ prowadzący w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa trwale po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.

  System emp@tia to system informatyczny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla służb zabezpieczenia społecznego, który jest odpowiedzialny za przekazanie wniosku Rodzina 500+ z Banku do obsługi przez organ prowadzący w gminie. System emp@tia wysyła wnioskującemu UPO/UPP na adres e-mail podany we wniosku.

  Organ prowadzący w gminie to jednostka wskazana do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, urząd miasta/gminy). Organ prowadzący w gminie wybierasz ze względu na miejsce swojego zamieszkania.

 • Z kim mogę się skontaktować w sprawie programu Rodzina 500+?

  Kontaktuj się przede wszystkim z organem prowadzącym w gminie, w której mieszkasz – to jest organ, który będzie rozpatrywał Twój wniosek, wydawał decyzję administracyjną w Twojej sprawie i wypłacał świadczenie w przypadku decyzji pozytywnej. 

 • Mam błąd we wniosku Rodzina 500 plus. Czy bank może go wycofać i nie wysyłać do analizy organu prowadzącego w gminie?

  Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Możesz jednak wysłać poprzez bank kolejny wniosek już prawidłowo wypełniony. Jeśli masz wątpliwości, czy Twój wniosek nie zawiera błędów prosimy, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie, który zaznaczyłeś składając wniosek aby ustalić, czy nie zawiera on błędów/jest kompletny.

 • Czy Klient może złożyć wniosek Rodzina 500+ elektronicznie w GOonline jeśli ma w składzie rodziny: a) dzieci bez nadanego numeru PESEL (przyznawany w ciągu około 2 tygodni), b) osoby bez numeru PESEL (np. obcokrajowcy)?

  Nie, w takiej sytuacji należy złożyć wniosek w organie prowadzącym w gminie właściwym dla miejsca Twojego zamieszkania, gdyż system bankowości elektronicznej wymusi podanie PESEL.

 • Co zmienia się w programie Rodzina 500+ od 1 lipca 2019 r.?

  Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny

  Żeby otrzymać świadczenie na nowych zasadach, złóż wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. – zyskasz gwarancję, że otrzymasz wyrównanie od lipca. Jeżeli złożysz wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie naliczane od momentu złożenia wniosku. - Jeżeli masz przyznane świadczenie na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., złóż od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Otrzymasz wtedy od 1 lipca prawo do świadczenia na dziecko (na które obecnie nie pobierasz 500 +), a od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

  Brak kryterium dochodowego – nie trzeba załączać dokumentów dotyczących dochodów ani dokumentów potwierdzających ustalenie alimentów (w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dzieci).

  Więcej czasu na wypełnienie wniosku na nowonarodzone dziecko. Rodzice będą mieli trzy miesiące na złożenie wniosku będą mieli też rodzice nowonarodzonych dzieci (obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje co do zasady od miesiąca złożenia wniosku). Jeśli dochowają terminów świadczenie otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Uwaga: zmiana ta, dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 roku.

  Szybsza obsługa administracyjna wniosku = szybsze wypłaty przyznanych świadczeń. Dostaniesz informację o przyznaniu świadczenia na swój adres e-mail (jeżeli nie masz skrzynki e-mail, informację o przyznaniu świadczenia możesz odebrać osobiście w urzędzie​.

 • Czy mogę wypełnić Wniosek Rodzina 500+ online przez serwis Banku, jeżeli jestem opiekunem prawnym dziecka?

  Nie. W takim przypadku musisz złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500+ bezpośrednio w organie prowadzącym w gminie właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania.

Rozwińzobacz mniej

Regulamin

 
Regulamin składania wniosków Rodzina 500+

Zobacz również

Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić poprawność wprowadzonych danych, ponieważ Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.

Dokumenty wygenerowane z systemu bankowości internetowej GOonline nie stanowią potwierdzenia złożenia wniosku o świadczenie 500+.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand