Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 
Fundusze BNP Paribas TFI S.A.

Strategia dopasowana
do Twoich potrzeb

Sprawdź
Dostępność
Online
Oddziały

Dlaczego warto wybrać fundusze BNP Paribas TFI S.A.?

Fundusze zarządzane przez BNP Paribas TFI S.A. skierowane są do inwestorów oczekujących szerokiej dywersyfikacji na rynku polskim i zagranicznym, kompleksowego zarządzania, a także przejrzystej strategii inwestycyjnej.

Sprawdź notowania

Sprawdź notowania

Jeśli chcesz:

  • dowiedzieć się więcej o poszczególnych subfunduszach
  • zobaczyć aktualne wykresy z notowaniami
  • sprawdzić wycenę  jednostek uczestnictwa
  • obliczyć stopę zwrotu
  • porównać wybrane subfundusze
  • poznać poziom ryzyka
  • pobrać dokumenty (Kartę produktu, Prospekt, Dokument zawierający kluczowe informacje)

Przejdź do strony Jeśli chcesz:

Zamów rozmowę z doradcą

Instrukcja zakupu w GOonline

Obejrzyj krótki film, jak zakupić fundusze w GOonline

Zakup funduszy z umową podstawową i ankietą MiFID

Jak zainwestować w Fundusze zarządzane przez BNP Paribas TFI S.A.?

Pl@net

W systemie bankowości
internetowej GOonline

ZALOGUJ SIĘ

W oddziałach

W oddziałach
Banku BNP Paribas

Znajdź oddział

Opłaty i prowizje

 
Zapoznaj się z pozostałymi dokumentami dotyczącymi funduszy zarządzanych przez BNP Paribas TFI S.A.

Inwestowanie w jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas TFI S.A. obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Wartości jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas TFI S.A. mogą ulegać wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej, a indywidualna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz Inwestycyjny oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.

Szczegółowe informacje o jednostkach uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas TFI S.A. oraz opisy czynników ryzyka zawarte są w Prospektach Informacyjnych Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl.

Dotychczasowe wyniki Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas TFI S.A. nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas TFI S.A. nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest ofertą w rozumieniu at. 66 k.c.