Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora


Lokata dwuwalutowa

Dostępność
Online
Telefon
Centra Bankowości Korporacyjnej

Produkt dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540.

Potrzeby klienta

 

Lokata Dwuwalutowa przeznaczona jest dla:

 • Klientów oczekujących znacznie wyższego oprocentowania niż na zwykłym depozycie,
 • Klientów poszukujących atrakcyjnej formuły produktu oraz dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego,
 • Klientów zainteresowanych inwestycją walutową,
 • Klientów gotowych podjąć ryzyko związane z przewalutowaniem kapitału.

Najważniejsze korzyści

Podstawowe informacje oraz usługi dodatkowe

Lokata Dwuwalutowa jest produktem strukturyzowanym dającym szansę na uzyskanie znacznie większego oprocentowania w stosunku do tradycyjnej lokaty bankowej za cenę akceptacji wyższego ryzyka związanego ze zmianami kursu.

Przed założeniem Lokaty Klient ustala z bankiem warunki produktu:

 • walutę podstawową, w której zakłada lokatę,
 • walutę wymiany, w której może być zwrócona kwota lokaty, o ile dojdzie do przewalutowania,
 • okres lokaty (dostępny krótki horyzont inwestycyjny - od 3 dni do 12 miesięcy),
 • kurs zamiany, czyli kurs, po jakim kwota lokaty zostaje przewalutowana, o ile dojdzie do przewalutowania,
 • łączne oprocentowanie lokaty, czyli zysk z lokaty, jaki zostanie wypłacony Klientowi w dniu rozliczenia lokaty (suma oprocentowania i premii za ponoszone ryzyko).

Po zakończeniu lokaty Bank wypłaca:

 • łączne oprocentowanie lokaty (oprocentowanie + premia) - zawsze w walucie podstawowej,
 • kwotę lokaty  w walucie podstawowej lub w walucie wymiany, jeżeli dojdzie do przewalutowania.

Przewalutowanie

Przewalutowanie - operacja, w której bank dokonuje przeliczenia kwoty lokaty wyrażonej w walucie podstawowej na kwotę lokaty wyrażoną w walucie wymiany po uzgodnionym z Klientem kursie zamiany.

O przewalutowaniu decyduje porównanie kursu zamiany do kursu rynkowego danej pary walut, które jest dokonywane przez bank zawsze na dwa dni robocze przed terminem zakończenia lokaty.

Do przewalutowania dochodzi, gdy waluta podstawowa umocni się względem waluty wymiany ponad uzgodniony kurs zamiany:

 • gdy walutą podstawową jest waluta bazowa (np. dla EUR/PLN walutą bazową jest EUR), to przewalutowanie ma miejsce, jeśli kurs rynkowy w dniu ustalenia praw jest wyższy od kursu zamiany.

JAK ZAŁOŻYĆ LOKATĘ DWUWALUTOWĄ?

Online

Zaloguj się do Internetowej Platformy Transakcyjnej Dealer

ZALOGUJ SIĘ

Telefonicznie

u Dealera Walutowego dzwoniąc pod numer telefonu

+48 22 563 88 90

Połączenie zgodne z cennikiem operaora

Produkt dostępny dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540. 

Produkt nie jest przeznaczony dla klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

 

RYZYKA

 • ryzyko dotyczy przewalutowania kwoty lokaty na walutę wymiany po niekorzystnym w porównaniu z rynkowym, kursie zamiany; gwarantowane są jedyne odsetki od lokaty, które w ustalonej na początku inwestycji wysokości zostają wypłacone Klientowi zawsze w walucie podstawowej
 • dodatkowym ryzykiem jest poniesienie opłaty za zerwanie lokaty - w przypadku wycofania lokaty przed dniem jej rozliczenia Klient otrzymuje jedynie zwrot zainwestowanego kapitału (bez odsetek) oraz zostaje obarczony opłatą, której wysokość podawana jest do wiadomości w dniu zerwania lokaty

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand