Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Produkt dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540.

W ramach płatności krajowych Bank oferuje 3 funkcjonalności

przelewy krajowe

zlecenia stałe

polecenia zapłaty

 • Przelewy krajowe

 • Zlecenia stałe

 • Polecenia zapłaty

Przelewy krajowe

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI

 • atrakcyjne ceny za pojedynczą płatność,
 • dogodne godziny realizacji płatności,
 • ukrycie szczegółów płatności realizowanej z rachunku płacowego,
 • numer referencyjny na żądanie,
 • możliwość wykonania transakcji systemem SORBNET,
 • zdefiniowanie kontrahenta - odbiorcy płatności oraz terminu jej realizacji,
 • tworzenie i zarządzanie paczkami płatności krajowych (PLI, VideoTel, xml),
 • ukrycie szczegółów płatności realizowanej z rachunku płacowego,
 • możliwość ustanowienia zleceń stałych,
 • możliwość nadania numeru referencyjnego dla przelewu (Numer referencyjny włączany jest na wniosek Klienta).

 

 

Podstawowe informacje oraz usługi dodatkowe

Klient ma szeroki wachlarz wyboru kanału dostarczania, a także podglądu płatności krajowych:

 

 

Zlecenia stałe

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI

 • cykliczna realizacja przelewów w walucie PLN o stałej lub zmiennej wartości,
 • ustanowienie, modyfikacja w systemie Online Biznes,
 • oddzielne schematy akceptacji dla stałego zlecenia,
 • realizacja standardowa systemem ELIXIR w I sesji, Zlecenie stałe w Online Biznes:
 • wybór opcji dodatkowej SORBNET bez względu na kwotę przelewu,
 • możliwość ustawienia czy w przypadku braku środków system ma ponawiać próbę w kolejnych dniach roboczych (0,1,2 dni robocze),
 • możliwość ustawienia dnia wykonania przed lub po stałego zlecenia w przypadku gdy termin wypadnie na dzień wolny od pracy,
 • kwota stałego zlecenia może być stała lub zmienna (całość salda, procent salda, środki powyżej określonej granicy salda),
 • możliwość nadania numeru referencyjnego dla kontraktu stałego zlecenia (Numer referencyjny włączany jest na wniosek Klienta).

 

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE

 

Zlecenie stałe można uruchomić za pomocą bankowości internetowej lub formularza złożonego w oddziale banku. 

Udostępnienie modułu do obsługi zleceń stałych w Online Biznes można wykonać odpowiednio za pomocą:

 

modyfikacji uprawnień użytkownika w Elektronicznej Dyspozycji Modyfikacji (EDM) bezpośrednio w Online Biznes lub

za pomocą Formularza Uprawnień Użytkownika (FUU) i Formularza Konfiguracji Systemu (FKS)

Migracja pomiędzy kanałami elektronicznymi jest całkowicie możliwa z bankowości internetowej Online do Online Biznes.

W przypadku migracji z Online Biznes do Online możliwa jest migracja tylko stałych zleceń z parametrami stała kwota ( przy czym zostają wyłączone opcje – SORBNET, ponawianie w kolejnych dniach roboczych, wykonanie następuje zawsze w kolejnym dniu roboczym, jeśli termin wykonania przypada na dzień wolny od pracy).

 

Dodatkowe możliwości

udostępniane tylko po uprzednim ustaleniu z Bankiem

 

Polecenia zapłaty

Podstawowe informacje oraz usługi dodatkowe

Polecenie zapłaty to efektywna, tania i szybka forma pobierania należności od stałych kontrahentów. Rozwiązanie jest także korzystne dla płatników, ponieważ zwalnia ich z konieczności czuwania nad terminami zapłaty.

Inicjatorem rozliczenia w formie polecenia zapłaty jest wierzyciel. Zleca on swojemu bankowi pobranie z rachunku dłużnika odpowiedniej kwoty.

Aby rozpocząć rozliczenia w formie polecenia zapłaty dłużnik zobowiązany jest wyrazić zgodę na tę formę zapłaty, podpisując druk 'Zgoda na obciążanie rachunku bankowego w drodze Polecenia Zapłaty' dostępny w zakładce Dokumenty.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI

Korzyści dla Płatników:

 • istnieje możliwość odwołania transakcji bez podania przyczyny,
 • realizacja zobowiązań odbywa się terminowo i automatycznie,
 • usługa zwalnia z obowiązku pilnowania terminów płatności,
 • nie ma ryzyka karnych odsetek,
 • proste i szybkie uruchomienie usługi.

 

Korzyści dla Wierzyciela:

 • należności spływają od dłużników w zaplanowanym terminie,
 • wierzyciel otrzymuje informację o przyczynie braku realizacji zlecenia,
 • kontrola i monitoring procesu spływu należności,
 • istnieje możliwość pełnej automatyzacji rozrachunków,
 • poprawa płynności finansowej.

 

Wierzyciele mogą skorzystać z dwóch rozwiązań

standardowe pojedyncze polecenie zapłaty

MassDirectDebit (masowe polecenie zapłaty)

Uruchomienie usługi

Dla Wierzyciela:

 • rachunek w Banku
 • aktywny system bankowości internetowej Online Biznes
 • podpisanie Umowy o usługę polecenia zapłaty
 • uzyskanie od płatników zgód na obciążenie rachunku w drodze polecenia zapłaty

Dla Dłużnika:

 • rachunek w banku
 • złożenie w oddziale banku formularza zgody na obciążanie rachunku w drodze polecenia zapłaty

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand