Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

W ramach płatności masowych Bank oferuje dostęp do 4 funkcjonalności:

MassCollect 

MassPayment

MassDirectDebit

usługa identyfikacji płatności SIP

 • MASSCOLLECT

 • MASSPAYMENT

 • MASSDIRECTDEBIT

 • SYSTEM IDENTYFIKACJI PŁATNOŚCI

MASSCOLLECT

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE

 

MassCollect jest systemem zaprojektowanym i stworzonym z myślą o firmach, które chcą kompleksowo zarządzać płatnościami przychodzącymi.

Identyfikacja płatności lub płatnika możliwa jest dzięki zastosowaniu tzw. wirtualnych rachunków. Każdy z nich zawiera zdefiniowany  numer identyfikacyjny przypisany  do konkretnej płatności lub płatnika. W wyniku rozliczenia rachunek bieżący  uznawany jest jedną zbiorczą kwotą wszystkich wpłat. Kwota ta z odpowiednim opisem widoczna  jest na wyciągu bankowym.

Dodatkowo  w systemie Online Biznes udostępniany jest szczegółowy raport zawierający informacje o wszystkich dokonanych w ramach usługi MassCollect wpłatach. Raport ten może zostać wczytany do  programu finansowo-księgowego lub systemu bilingowego, co skróci czas potrzebny na uzgodnienie należności.  Raport wpłat dokonanych w ramach usługi MassCollect udostępniany jest maksymalnie cztery razy dziennie lub raz na koniec dnia.
Ponadto, istnieje możliwość udostępnienia raportu PTK z transakcjami MassCollect na bezpiecznym zasobie sFTP. Rozwiązanie to polecamy szczególnie firmom, którym zależy na szybkiej integracji własnego systemu ERP z usługą MassCollect.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem hasła do przeglądarki raportów masowych, prosimy o kontakt ze Strefą Obsługi Biznesu.

Wraz z usługą MassCollect Klient otrzymuje specjalny generator rachunków wirtualnych, który pomaga stworzyć kompletną bazę rachunków dla wskazanych płatności lub płatników. Tworzenie i zarządzanie rachunkami wirtualnymi nie wymaga ich zgłaszania ani zakładania w banku.

 

 

Usługa jest dostępna po spełnieniu następujących warunków

rachunek otwarty w Banku.

aktywny system bankowości internetowej Online Biznes

podpisanie wniosku/umowy o usługę MassCollect

przygotowanie i przekazanie płatnikom numerów wirtualnych rachunków

KORZYŚCi

 • jednoznaczna identyfikacja płatności przychodzących,
 • możliwość identyfikacji płatności i płatnika,
 • szybkie księgowanie  oraz udostępnienie środków na rachunku,
 • pełna informacja o płatnościach przychodzących w formie  wygodnego raportu,
 • możliwość zmniejszenia kosztów  związanych z procesem  weryfikacji i uzgadniania otrzymanych należności/przelewów,
 • możliwość automatycznego  rozliczania płatności przychodzących w systemie finansowo-księgowym/bilingowym,
 • bieżąca identyfikacja zaległych płatności,
 • szeroki zakres możliwych do zdefiniowania identyfikatorów (13 cyfr),
 • obsługa wszystkich kanałów spływu należności,
 • księgowanie III sesji Elixir w dniu rozliczenia,
 • szybka identyfikacja wpłat gotówkowych (Cash Collection). 

MASSPAYMENT

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE

Usługa MassPayment jest w pełni zintegrowana z systemem bankowości internetowej Online Biznes, dzięki czemu można importować zlecone  płatności bezpośrednio z systemu finansowo-ksiegowego. Rozwiązanie to eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania pojedynczych przelewów, co pozwala zmniejszyć czas i koszty związane z obsługą płatności.

W wyniku przetwarzania rachunek Klienta obciążany jest zawsze jedną zbiorcza kwotą, która wykazywana jest na wyciągu bankowym. Klienci otrzymują również szczegółowy raport ze statusami wszystkich przetworzonych płatności. W przypadku otrzymania zwrotów z banków beneficjentów księgowane są one na rachunku Klienta również jako jedna zbiorcza kwota.

Wybierając usługę MassPayment, Klienci mogą skorzystać z wersji Standard lub VIP. W wersji VIP można wysyłać płatności na każdą z sesji KIR aż do godziny 15:00.

Dodatkowo można skorzystać z funkcji MassPayment Plus, która umożliwia ograniczanie listy beneficjentów tylko do wskazanych na zestawieniach przesyłanych do Banku (każda transakcja jest wtedy dodatkowo weryfikowana przez bank).

 

W ramach usługi MassPayment można realizować:

 • wszystkie przelewy w obrocie krajowym realizowane poprzez system ELIXIR lub SORBNET,
 • płatności wewnętrzne.

 

Rozwiązanie szczególnie polecamy do obsługi dużych ilości płatności wychodzących, między innymi:

 • przelewów płacowych,
 • płatności na rzecz ZUS i US,
 • rozliczeń handlowych, regulowania należności,
 • obsługi płatności w punktach opłat lub pośrednictwa finansowego,
 • obsługi wypłat z polis ubezpieczeniowych.

KORZYŚCI

 • zmniejszenie kosztów związanych z obsługą płatności,
 • zapewnienie większej poufności wykonywanych transakcji,
 • zwiększenie bezpieczeństwa, dzięki mechanizmowi kontroli numerów rachunków z wcześniej zdefiniowanymi i zarejestrowanymi numerami w bazie banku,
 • szczegółowe i wygodne raporty analityczne z informacjami o statusie płatności,
 • możliwość pełnej automatyzacji procesu realizacji i uzgadniania przelewów z systemami FK,
 • możliwość wysłania przelewów na każdą z sesji KIR,
 • możliwość wysłania dużych ilości płatności z przyszłą datą realizacji,
 • dogodne czasy realizacji płatności. 

 

Raporty

Raporty dostępne w ramach usługi MassPayment, dostarczane w systemie Online Biznes:

MASSDIRECTDEBIT

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE

Masowe Polecenie Zapłaty – gwarantuje szybkie i skuteczne rozliczenia w formie polecenia zapłaty. Stworzona z myślą o Klientach, którzy poszukują rozwiązania pozwalającego sprawnie i tanio zarządzać dużą liczbą poleceń zapłaty.

 

Charakterystyka

Usługa MassDirectDebit pozwala na skuteczne  pobieranie należności z rachunków  dłużników, a proces obsługi i realizacji rozliczeń jest wyjątkowo szybki i prosty.

Stroną inicjującą pobranie jest odbiorca – Klient Banku. Uznanie rachunku następuje po uzyskaniu środków od banku płatnika, wystarczających do pokrycia dyspozycji.

 • usługa MassDirectDebit dostępna jest w systemie bankowości internetowej Online Biznes,
 • rachunek  Klienta uznawany jest zawsze  zbiorczą kwotą netto tj.  kwotą wysłanych poleceń zapłaty pomniejszoną o zlecenia błędne i odmowy otrzymane z banków dłużników,
 • uznanie rachunku  następuje na koniec dnia, w którym zostały wysłane polecenia zapłaty,
 • bank może przejąć dystrybucję formularzy zgód.

 

Jak działa produkt?

Polecenia zapłaty w ramach usługi MassDirectDebit mogą być składane poprzez system Online Biznes.

Realizacja uzależniona jest od godziny wysłania do banku pliku w systemie bankowości internetowej:

 • plik przesłany do godziny 8:30 - realizacja i uznanie rachunku w tym samym dniu,
 • plik przesłany po godzinie 8:30 - realizacja i uznanie rachunku w dniu następnym.

Uznanie rachunku odbywa się zbiorczą kwotą netto po rozliczeniu III sesji ELIXIR, czyli po otrzymaniu potwierdzeń i  odmów z banków dłużników. Na koniec dnia rozliczeniowego Klient otrzymuje szczegółowy raport realizacji wysłanych poleceń zapłaty.

 

Usługi dodatkowe

Ponawianie - wysłanie  odmówionego polecenia zapłaty zgodnie ze zdefiniowanymi przez Klienta parametrami dotyczącymi liczby wznowień oraz liczby dni, po których ma nastąpić wznowienie.

Dystrybucja - dystrybucja formularzy zgód do banków dłużników przez bank.

 

Uruchomienie usługi

Usługa jest dostępna po spełnieniu następujących warunków:

 • rachunek otwarty w Banku,
 • aktywny system bankowości internetowej Online Biznes,
 • podpisanie Wniosku/Umowy o usługę MassDirectDebit,
 • uzyskanie od dłużników zgód na obciążenie rachunku w drodze polecenia zapłaty.

 

 

KORZYŚCI

system pozwala szybko wysłać oraz zrealizować kilka tysięcy poleceń zapłaty w różnych bankach

W systemie Online Biznes dostępne są szczegółowe raporty dotyczące przetworzonych poleceń zapłaty

Raporty mogą być zaimportowane do systemu finansowo-księgowego

Sprawne oraz terminowe zarządzanie należnościami od płatników

SYSTEM IDENTYFIKACJI PŁATNOŚCI

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE

Aby skorzystać z usługi identyfikacji płatności SIP należy:

 • posiadać rachunek otwarty w banku
 • określić algorytm identyfikacji płatności
 • podpisać odpowiedni wniosek/umowę
 • przygotować bazę rachunków wirtualnych

 

Identyfikacja płatności odbywa się na podstawie indywidualnie uzgodnionego  z Klientem algorytmu, składającego się z 6 kroków:

 

 

Wygenerowanie oraz wysyłka przez Klienta faktur do płatników wraz z formularzami polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej

Przekazanie przez Klienta do banku bazy faktur, która zawiera dane o wszystkich oczekiwanych płatnościach

Płatnik dokonuje wpłaty w dowolny sposób

Bank identyfikuje płatności, przypisując je odpowiednio do faktur oczekujących

Plik wyjściowy jest przekazywany Klientowi

Import pliku do systemu finansowo-księgowego lub bilingowego

KORZYŚCI

 

 • identyfikacja płatności zawierających poprawnie jedynie część danych,
 • identyfikacja płatności skonsolidowanych  i częściowych,
 • rozpoznanie płatności wielokrotnych (powtórzonych),
 • możliwość dostosowania algorytmu identyfikacji do indywidualnych potrzeb Klienta,
 • możliwość wyboru formatu pliku wejściowego i wynikowego,
 • możliwość pełnej automatyzacji procesu rozliczeń płatności przychodzących,
 • oszczędność czasu i ograniczenie kosztów związanych z obsługą księgową,
 • szybkie księgowanie oraz udostępnienie środków na rachunku,
 • bieżąca identyfikacja zaległych płatności,
 • ograniczenie ilości reklamacji,
 • wyeliminowanie błędów związanych z ręcznym księgowaniem płatności.

 

Proces identyfikacji oraz korekty płatności odbywa się na zasadzie porównania danych z wpływów faktycznych,  zaksięgowanych na rachunku Klienta (płatności przychodzące) z bazą płatności oczekiwanych, którą Klient dostarcza do banku.  Po przetworzeniu danych przez system Klient otrzymuje dokładną i rzetelną informację, którą może automatycznie zaimportować do swojego systemu finansowo-księgowogo lub bilingowego.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń