Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Przelew zagraniczny

Wygodna realizacja przelewów na całym świecie

Kontakt
Dostępność
Online
Centra Bankowości Korporacyjnej

O produkcie

Przelew zagraniczny, to wygodny instrument do realizacji bezgotówkowych rozliczeń pieniężnych z partnerami z zagranicy.

Usługa przeznaczona jest dla Klientów prowadzących międzynarodową działalność gospodarczą i służy do regulowania wszelkich zobowiązań płatniczych występujących w związku z prowadzeniem tej działalności

Przelew zagraniczny to:

 • regulowanie zagranicznych należności i zobowiązań płatniczych o charakterze biznesowym
 • regulowanie zagranicznych należności i zobowiązań płatniczych o charakterze pozabiznesowym

Poznaj korzyści przelewu zagranicznego

Przelewy

Przelewy wysyłane za granicę

Realizowane są zawsze za pośrednictwem systemów rozliczeniowych gwarantujących najbardziej efektywny czas realizacji oraz najniższy koszt.

Poza kwotą oraz walutą zlecenia, do prawidłowej realizacji przelewu zagranicznego Bank będzie potrzebował także następujące dane i informacje:

 • nazwa (lub imię i nazwisko) i adres beneficjenta
 • pełny numer rachunku bankowego, a jeśli przelew zagraniczny realizowany jest do kraju stosującego numer rachunku bankowego w standardzie IBAN, numer rachunku bankowego beneficjenta musi być wyrażony w tym standardzie
 • pełna nazwa i adres banku prowadzącego rachunek bankowy oraz kod BIC (adres SWIFT)
 • dyspozycję dotyczącą opłat i prowizji – w odróżnieniu od przelewów krajowych w PLN, przelewy zagraniczne mogą posiadać następujące dyspozycje w zakresie sposobu zapłaty opłat i prowizji:
  - Zleceniodawca i Beneficjent ponoszą opłaty tylko własnego banku (opcja SHA),
  - Zleceniodawca ponosi opłaty zarówno banku własnego, jak banku odbiorcy (opcja OUR),
  - opłaty wszystkich banków ponosi Beneficjent (opcja BEN; opcja niedozwolona w przelewach zagranicznych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w walutach krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

Przelewy otrzymywane z zagranicy

 • są rozliczane z Beneficjentem w dniu, w którym bank zleceniodawcy przekazał do Banku środki pieniężne oraz instrukcję płatniczą
 • są rozliczane z Beneficjentem w formie uznania rachunku albo wypłaty gotówki w kasach banku

   

Do prawidłowego rozliczenia przelewu z zagranicy przez Bank niezbędne są następujące dane i informacje, które muszą być umieszczone w instrukcji płatniczej otrzymanej od banku zlecającego:

 • nazwa (lub imię i nazwisko) oraz adres Beneficjenta
 • poprawny numer rachunku bankowego Beneficjenta zaprezentowany w formacie IBAN
 • identyfikator Banku (kod BIC/adres SWIFT)
 • dyspozycję w zakresie sposobu zapłaty prowizji z tytułu rozliczenia

Dokumenty do pobrania

 
Regulamin rachunków i świadczenia innych usług dla Klientów Korporacyjnych oraz Klientów segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 
Regulations regarding Accounts and provision of other Services for Corporate Customers and Customers from the Small and Medium-sized Enterprises Segment

Masz pytania dotyczące produktu?

Przyjdź do Centrum Bankowości Korporacyjnej

Znajdź Centrum Otwiera się w nowym oknie.

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.