Otwórz konto
Bank zmieniającego się świata
 
 

Informacja przypominająca o obowiązku dostarczenia dokumentów
firmy do banku

 

 

Szanowni Państwo, zgodnie z regulaminem kredytu firmowego*, Bank jest zobowiązany do monitorowania sytuacji finansowej Państwa firmy. Zwracamy się z prośbą o dostarczenie w terminie 14 dni  od otrzymania wiadomości sms albo informacji od Banku, dokumentacji finansowej Państwa firmy. Dokumenty mogą Państwo przesłać na adres e-mail Państwa Doradcy biznesowego lub przekazać je osobiście.

Zapraszamy do umówienia wizyty z doradcą na stronie www.bnpparibas.pl/oddzialy.

W przypadku braku dokumentów, Bank ma prawo do pobierania opłaty w wysokości 100 zł miesięcznie** do momentu wykonania zobowiązania. 

Zapoznaj się z dokumentami,  które należy dostarczyć

  1. w przypadku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów:​ podsumowanie z księgi przychodów i rozchodów – za ostatni zamknięty kwartał roku bieżącego oraz  deklaracja podatkowa (PIT) za ostatni zamknięty rok, tabele amortyzacyjne lub inne dokumenty z których wynikają odpisy amortyzacyjne, dokument potwierdzający wartości remanentowe;
  2. w przypadku rozliczania się z US w formie  ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej:​ deklaracja podatkowa (PIT) za ostatni zamknięty rok, tabele amortyzacyjne lub inne dokumenty z których wynikają odpisy amortyzacyjne, dokument potwierdzający wartości remanentowe;
  3. w przypadku, gdy Kredytobiorca podlega ustawie o rachunkowości:​  bilans oraz rachunek zysków i strat, za ostatni zamknięty kwartał roku bieżącego i bilans oraz rachunek zysków i strat – za ostatni zamknięty rok;
  1. nakaz płatniczego podatku rolnego,
  2. decyzja o przyznaniu dopłat bezpośrednich,
  3. obowiązujące umowy dzierżawy / użyczenia (w przypadku, gdy wykorzystywane przez klienta w procesie produkcji grunty lub budynki inwentarskie nie są jego własnością, lecz są dzierżawione / użytkowane)
  4. polisa ubezpieczenia OC rolników, budynków rolniczych (własnych i wynajmowanych), oraz - jeżeli Klient posiada - upraw, maszyn i środków transportu
  5. informacja o prowadzonym gospodarstwie rolnym (druk bankowy)
  6. w przypadku rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej: decyzji urzędu skarbowego ustalająca wysokość podatku na bieżący rok oraz deklaracji podatkowej (PIT) – za ostatni zamknięty rok

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.