Bank zmieniającego się świata
 
 


Przejęcie podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 31 października 2018 r. nastąpiło przejęcie przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska S.A., które zostało potwierdzone odpowiednim wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Powyższa zmiana nie wymaga od Państwa, jako dotychczasowych Klientów Banku BNP Paribas, podejmowania jakichkolwiek działań. Bank BNP Paribas nadal pozostaje stroną zawartych z Państwem umów, numery rachunków bankowych, system bankowości internetowej i mobilnej oraz sposób logowania nie ulegają zmianie. Aktywne pozostają wszystkie karty i numery PIN, a obsługa klientów prowadzona jest w dotychczasowych placówkach Banku. Nie zmieniły się również: adres siedziby, numer NIP i numer KRS Banku.

W kolejnych miesiącach pracować będziemy nad zintegrowaniem z Bankiem przejętej działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska. O wszystkich zmianach będą Państwo informowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

czytaj więcej

Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje dla Klientów Banku BNP Paribas, związane z przejęciem działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska S.A.

  • Przejęcie wydzielonej części Raiffeisen Bank Polska S.A. nie wymaga od dotychczasowych Klientów Banku BNP Paribas podejmowania jakichkolwiek działań.
  • Bank BNP Paribas pozostaje stroną zawartych umów.
  • Numery rachunków bankowych i rachunków maklerskich pozostają bez zmian.
  • Karty płatnicze pozostają aktywne, a do autoryzacji transakcji służą niezmiennie te same kody PIN.
  • Bez zmian pozostają: strona internetowa www.bnpparibas.pl, system bankowości internetowej Pl@net i aplikacja mobilna GOmobile oraz sposób logowania.
  • Nie zmieniają się również numery Centrum Telefonicznego:

  Klienci Indywidualni: infolinia 801 321 123, +48 22 134 00 00. Infolinia czynna jest 24/7 (koszt połączenia wg stawki operatora);

  Klienci Bankowości Premium: infolinia 801 309 995, +48 500 970 341. Infolinia czynna 24/7 (koszt połączenia wg stawki operatora)

  Klienci Biura Maklerskiego: infolinia 801 880 880. Infolinia czynna od 8.30 do 17.30 w dni robocze. Koszt rozmowy jest równy cenie jednego impulsu za połączenie lokalne.

  • Obsługa Klientów nadal będzie prowadzona w placówkach z logo Banku BNP Paribas.
  • Produkty posiadane przez Klientów, w ramach działalności przejętej z Raiffeisen Bank Polska S.A. będą obsługiwane na dotychczasowych zasadach w placówkach i kanałach zdalnych strona internetowa, system transakcyjny, aplikacja mobilna) z logo Raiffeisen Polbank.

  Szczegółowe informacje dla Klientów posiadających produkty przejęte z Raiffeisen Bank Polska S.A., dostępne są na stronie https://raiffeisenpolbank.com/integracja/index.html oraz na infolinii pod numerami telefonów: 503 221 503, 22 133 24 10 (koszt połączenia wg taryfy operatora)

  • O zmianach wynikających z przejęcia działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska S.A., w zakresie ujednolicenia oferty i systemów będziemy informować na bieżąco.
  • Przejęcie wydzielonej części Raiffeisen Bank Polska S.A. nie wymaga od dotychczasowych Klientów Banku BNP Paribas podejmowania jakichkolwiek działań.
  • Bank BNP Paribas pozostaje stroną zawartych umów.
  • Numery rachunków bankowych pozostają bez zmian.
  • Karty płatnicze pozostają aktywne, a do autoryzacji transakcji służą niezmiennie te same kody PIN.
  • Bez zmian pozostają: strona internetowa www.bnpparibas.pl, system bankowości internetowej BiznesPl@net oraz sposób logowania.
  • Nie zmienia się również numer Centrum Telefonicznego: infolinia 801 380 360, +48 500 970 345. Infolinia czynna 24/7 (Koszt połączenia wg stawki operatora).
  • Obsługa Klientów nadal będzie prowadzona w placówkach z logo Banku BNP Paribas.
  • Produkty posiadane przez Klientów w ramach działalności przejętej z Raiffeisen Bank Polska S.A. będą obsługiwane na dotychczasowych zasadach w placówkach i kanałach zdalnych ( strona internetowa, system transakcyjny, aplikacja mobilna) z logo Raiffeisen Polbank.
  • Szczegółowe informacje dla Klientów posiadających produkty przejęte z Raiffeisen Bank Polska S.A., dostępne są na stronie https://raiffeisenpolbank.com/integracja/index.html oraz na infolinii pod numerami telefonów 503 221 503, 22 133 24 10 (koszt połączenia wg taryfy operatora)
  • O zmianach wynikających z przejęcia działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska S.A. w zakresie ujednolicenia oferty i systemów będziemy informować na bieżąco.
  • Przejęcie wydzielonej części Raiffeisen Bank Polska S.A. nie wymaga od dotychczasowych Klientów Banku BNP Paribas podejmowania jakichkolwiek działań.
  • Bank BNP Paribas pozostaje stroną zawartych umów.
  • Numery rachunków bankowych i ich obsługa pozostają bez zmian.
  • Karty płatnicze pozostają aktywne, a do autoryzacji transakcji służą niezmiennie te same kody PIN.
  • Strona internetowa www.bnpparibas.pl, system bankowości internetowej BiznesPl@net oraz sposób logowania pozostają bez zmian.
  • Nie zmieniają się również numery telefonów Centrum Obsługi Przedsiębiorstw i Centrum Obsługi Biznesu.
  • Obsługa Klientów nadal będzie prowadzona w Centrach Biznesowych MŚP https://www.bnpparibas.pl/kontakt/centra-biznesowe-msp?type=sme_business_centres oraz Centrach Bankowości Korporacyjnej oznaczonych logo BNP Paribas https://www.bnpparibas.pl/kontakt/centra-bankowosci-korporacyjnej?type=corporate_banking_centres.
  • Szczegółowe informacje dla Klientów posiadających produkty przejęte z Raiffeisen Bank Polska S.A., dostępne są na stronie: https://raiffeisenpolbank.com/integracja/index.html oraz na Infolinii pod numerami telefonów 503 221 503, 22 133 24 10 (koszt połączenia wg taryfy operatora)
  • O zmianach wynikających z przejęcia działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska S.A. w zakresie ujednolicenia oferty i systemów będziemy informować na bieżąco.

Pytania i odpowiedzi

 • Grupa BNP Paribas to nr 1 w strefie euro i wiodący Bank w Europie, posiadający duże ambicje na wszystkich rynkach, na których jest obecny. BNP Paribas chce wzmocnić swoją pozycję w Polsce we wszystkich segmentach i jako jedna z nielicznych grup finansowych systematycznie zwiększa swoje zaangażowanie na rynku polskim.

  Raiffeisen Bank Polska S.A. z perspektywy BNP Paribas Bank Polska, to niezwykle atrakcyjny partner z uwagi na komplementarną bazę Klientów i lokalizację oddziałów, a także ze względu na silną pozycję w wybranych obszarach działalności, takich jak: MŚP, bankowość korporacyjna, faktoring oraz bankowość prywatna.

 • 31 października 2018 r. nastąpiło przejęcie przez BNP Paribas Bank Polska S.A. działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska S.A., które zostało potwierdzone odpowiednim wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 • Transakcja polegała na podziale Raiffeisen Bank Polska na dwie części, z których jedna została przejęta przez BNP Paribas Bank Polska. Przejęcie przez BNP Paribas Bank Polska dotyczy zdecydowanej większości umów z klientami Raiffeisen Bank Polska S.A., które obejmują usługi i produkty przeznaczone dla klientów indywidualnych i firmowych, m.in.: konta osobiste, rachunki firmowe, karty płatnicze, kredyty, produkty oszczędnościowe i inwestycyjne. Więcej informacji dla Klientów przejętych z Raiffeisen Bank Polska S.A. znajduje się na stronie https://raiffeisenpolbank.com/integracja/index.html).

  Z transakcji został wyłączony portfel walutowych kredytów hipotecznych oraz wybrane kredyty korporacyjne, które zgodnie z planem podziału zostały przeniesione do polskiego oddziału Raiffeisen Bank International, który będzie działać w Polsce na zasadzie unijnego paszportu europejskiego. 

 • Dla Klientów nic się nie zmienia. Przejęcie wydzielonej części Raiffeisen Bank Polska S.A. nie wymaga od dotychczasowych Klientów BNP Paribas Bank Polska podejmowania jakichkolwiek działań. Dotyczy to wszystkich dotychczasowych Klientów Banku zarówno Klientów indywidualnych, Klientów Bankowości Premium oraz Klientów Private Banking/Wealth Management, jak i klientów biznesowych (mikrofirm, małych i średnich przedsiębiorstw, oraz firm korporacyjnych, a także Klientów z segmentu Agro).

  BNP Paribas Bank Polska nadal pozostaje stroną zawartych z Klientami umów, numery rachunków bankowych, system bankowości internetowej i mobilnej oraz sposób logowania nie ulegają zmianie. Aktywne pozostają wszystkie karty i numery PIN, a obsługa Klientów prowadzona jest w dotychczasowych placówkach Banku oznaczonych logo BNP Paribas. Kanały kontaktu służące do obsługi Klientów (w tym numery telefonów, adres strony internetowej ), a także oferta produktowa pozostaje bez zmian. Jeżeli w przyszłości będą wprowadzane jakiekolwiek zmiany, Klienci będą o tymz wyprzedzeniem, w odpowiednim terminie poinformowani.

 • Dla Klientów nic się nie zmienia. Przejęcie wydzielonej części Raiffeisen Bank Polska S.A. nie wymaga od dotychczasowych Klientów Biura Maklerskiego Banku BGZ BNP Paribas podejmowania jakichkolwiek działań.

  Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska nadal pozostaje stroną zawartych z Klientami umów, numery rachunków, systemy transakcyjne oraz sposób logowania nie ulegają zmianie. Obsługa Klientów prowadzona jest w dotychczasowych placówkach Banku oznaczonych logo BNP Paribas. Kanały kontaktu służące do obsługi Klientów ( w tym numery telefonów, numery infolinii, adres strony internetowej ) a także oferta produktowa pozostaje bez zmian. Jeżeli w przyszłości zajdą jakiekolwiek zmiany, Klienci będą o tym w odpowiednim terminie poinformowani.

 • Dotychczasowi Klienci BNP Paribas Private Banking mogą dzwonić pod numer infolinii 801 399 555, 500 970 340, (czynna pon.-pt. w godz. 8.00-20.00; opłata za połączenie wg cennika operatora). Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie www.raiffeisen.pl

   

  Klienci przejęci przez BNP Paribas Bank Polska z Raiffeisen Bank Polska S.A znajdą szczegółowe informacje, na temat procesu przejęcia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska, w specjalnie przygotowanej sekcji na stronie internetowej https://raiffeisenpolbank.com/integracja/index.html oraz na infolinii pod numerami telefonów 503 221 503, 22 133 24 10.

 • Obsługa produktów posiadanych przed dniem 31 października w BNP Paribas Bank Polska będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach w placówkach, za pośrednictwem infolinii Banku i w systemie bankowości internetowej BNP Paribas Bank Polska. Produkty posiadane przez Klientów w ramach działalności przejętej z Raiffeisen Polbank – w dotychczasowych placówkach i kanałach zdalnych z logo Raiffeisen Polbank. O wszelkich dalszych zmianach, wynikających z przejęcia działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska S.A., w zakresie ujednolicenia oferty i systemów BNP Paribas Bank Polska będzie informował Klientów na bieżąco.

   

 

Kalendarium przejęcia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A przez Bank BNP Paribas

 

31 października przejęcie przez Bank BNP Paribas działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska S.A. (fuzja prawna)
14 września zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na przejęcie podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.
24 sierpnia podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku uchwały w sprawie podziału Raiffeisen Bank Polska S.A., zakładającej podwyższenie kapitału zakładowego Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. o 49.880.600 zł do kwoty 147.418.918 zł w wyniku emisji akcji serii L o wartości nominalnej 1 zł
17 lipca brak sprzeciwu Komisji Europejskiej wobec planowanego przejęcia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.
10 lipca drugie zawiadomienie o planowanym podziale Raiffeisen Bank Polska S.A.
17 maja ogłoszenie przez Bank BNP Paribas nowej strategii „Fast Forward” na lata 2018-2021 obejmującej akwizycję podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.
28 kwietnia uzgodnienie i podpisanie planu podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. Pierwsze zawiadomienie o planowanym podziale.
10 kwietnia Grupa BNP Paribas wspólnie z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. zawarły umowę nabycia podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL) z wyłączeniem portfela kredytów hipotecznych oraz kilku innych aktywów.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.