Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Infolinia (tylko telefony stacjonarne)

801 321 123

+48 22 134 00 00

+48 500 990 500

Infolinia czynna 24/7 (Koszt połączenia wg stawki operatora)

 • RAPORTY ESPI

   
  Raport bieżący nr 12/2017 z 14 listopada 2017 - Nieaudytowane wybrane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. po trzech kwartałach 2017 r.
   
  Raport bieżący nr 11/2017 z 21 lipca 2017 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Raiffeisen Bank Polska S.A.
   
  Raport bieżący nr 10/2017 z 29 maja 2017 - Powołanie członka Zarządu nadzorującego zarządzanie obszarem operacji i IT w Raiffeisen Bank Polska S.A.
   
  Raport bieżący nr 9/2017 z 25 maja 2017 - Sprzedaż wierzytelności kredytowych Raiffeisen Bank Polska S.A.
   
  Raport bieżący nr 8/2017 z 17 maja 2017 - Wybrane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2017 r.
   
  Raport bieżący nr 7/2017 z 19 kwietnia 2017 - Spisanie wartości niematerialnej - marki „Polbank"
   
  Raport bieżący nr 6/2017 z 18 kwietnia 2017 - Powołanie członka Zarządu nadzorującego zarządzanie obszarem operacji i IT w Raiffeisen Bank Polska S.A.
   
  Raport bieżący nr 5/2017 z 10 kwietnia 2017 - Cyfrowa ewolucja i program optymalizacji Raiffeisen Bank Polska S.A.
   
  Raport bieżący nr 4/2017 z 10 marca 2017 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Raiffeisen Bank Polska S.A.
   
  Raport bieżący nr 3/2017 z 7 marca 2017 - Rezygnacja członków Rady Nadzorczej Raiffeisen Bank Polska S.A.
   
  Raport bieżący nr 2/2017 z 24 lutego 2017 - Utworzenie odpisów na utratę wartości marki Polbank i wartości firmy
   
  Raport bieżący nr 1/2017 z 14 lutego 2017 - Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.

  RAPORTY EBI

   
  Raport bieżący nr 5/2017 z 20 listopada 2017 - Wykup obligacji serii A
   
  Raport bieżący nr 1/2017 z 9 stycznia 2017 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku
 • RAPORTY ESPI

   
  Raport bieżący nr 11/2016 z 22 grudnia 2016 - Rezygnacja członka Zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A.
   
  Raport bieżący nr 10/2016 z 7 grudnia 2016 - Informacja o zakończeniu negocjacji Raiffeisen Bank International AG z Alior Bank S.A. w zakresie sprzedaży wydzielonej podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska S.A.
   
  Raport bieżący nr 9/2016 z 6 grudnia 2016 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie zobowiązań Raiffeisen Bank Polska S.A. z tytułu podatku dochodowego
   
  Raport bieżący nr 8/2016 z 16 listopada 2016 - Nieaudytowane wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. po trzech kwartałach 2016 r.
   
  Raport bieżący nr 7/2016 z 7 listopada 2016 - Powołanie członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.
   
  Raport bieżący nr 6/2016 z 18 października 2016 - Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych
   
  Raport bieżący nr 5/2016 z 18 października 2016 - Rezygnacja członka Zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A.
   
  Raport bieżący nr 4/2016 z 10 października 2016 - Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego („KNF") w sprawie nałożenia na Raiffeisen Bank Polska S.A. („Bank") bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
   
  Raport bieżący nr 3/2016 z 22 września 2016 - Informacja o rozpoczęciu wyłącznych negocjacji Raiffeisen Bank International AG z Alior Bank S.A. w zakresie sprzedaży wydzielonej podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska S.A.
   
  Raport bieżący nr 2/2016 z 17 sierpnia 2016 - Postanowienie Komitetu Stabilności Finansowej o wydaniu opinii w sprawie zidentyfikowania Raiffeisen Bank Polska S.A. („Bank") jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożenia na Bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
   
  Raport bieżący nr 1/2016 z 24 czerwca 2016 - Przystąpienie Raiffeisen Bank Polska S.A. do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

  RAPORTY EBI

   
  Raport bieżący nr 10/2016 z 17 czerwca 2016 - Udział Raiffeisen Bank Polska S.A. w rozliczeniu transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc.
   
  Raport bieżący nr 9/2016 z 25 maja 2016 - Zmiana sposobu realizacji zobowiązania Raiffeisen–Landesbanken–Holding GmbH i Raiffeisen Bank International AG wobec Komisji Nadzoru Finansowego
   
  Raport bieżący nr 8/2016 z 20 maja 2016 - Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku
   
  Raport bieżący nr 7/2016 z 31 marca 2016 - Sprzedaż 100% udziałów w spółce zależnej Raiffeisen Bank Polska S.A. na rzecz Raiffeisen Bank International AG
   
  Raport bieżący nr 4/2016 z 15 marca 2016 - Decyzja o sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej Raiffeisen Bank Polska S.A. na rzecz Raiffeisen Bank International AG
   
  Raport bieżący nr 3/2016 z 7 marca 2016 - Podpisanie umowy istotnej przez spółkę zależną Raiffeisen Bank Polska S.A.
   
  Raport bieżący nr 2/2016 z 12 stycznia 2016 - Wysokość składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
   
  Raport bieżący nr 1/2016 z 11 stycznia 2016 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
 • RAPORTY EBI

   
  Raport bieżący nr 15/2015 z 27 listopada 2015 - Informacja od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotycząca dopłaty z funduszu ochrony środków gwarantowanych - uzupełnienie
   
  Raport bieżący nr 14/2015 z 24 listopada 2015 - Informacja od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotycząca dopłaty z funduszu ochrony środków gwarantowanych
   
  Raport bieżący nr 13/2015 z 12 listopada 2015 - Nieaudytowane wybrane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. po trzech kwartałach 2015 roku
   
  Raport bieżący nr 12/2015 z 23 października 2015 - Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego
   
  Raport bieżący nr 11/2015 z 8 września 2015 - Wybór nowego członka Rady Nadzorczej Raiffeisen Bank Polska S.A.
   
  Raport bieżący nr 9/2015 z 21 maja 2015 - Nieaudytowane wybrane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2015 roku
   
  Raport bieżący nr 8/2015 z 31 marca 2015 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Raiffeisen Bank Polska S.A. z pełnionej funkcji
   
  Raport bieżący nr 5/2015 z 10 lutego 2015 - Wstępne nieaudytowane wybrane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za 2014 rok
   
  Raport bieżący nr 4/2015 z 10 lutego 2015 - Powzięcie informacji od akcjonariusza
   
  Raport bieżący nr 3/2015 z 28 stycznia 2015 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku
   
  Raport bieżący nr 2/2015 z 9 stycznia 2015 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii A Raiffeisen Bank Polska S.A.
   
  Raport bieżący nr 1/2015 z 9 stycznia 2015 - Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii A Raiffeisen Bank Polska S.A.
 • RAPORTY EBI

   
  Raport bieżący nr 1/2014 z 23 grudnia 2014 - Przydzielenie dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji NR