Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
Karty debetowe w PLN

WYDAWANE DO WSKAZANEGO
RACHUNKU BIEŻĄCEGO
LUB POMOCNICZEGO FIRMY
W PLN

Produkt dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A.

Główne cechy kart debetowych

 • dokonywanie transakcji bezgotówkowych na całym świecie,
 • wypłaty w bankomatach sieci Euronet w Polsce oraz w bankomatach zlokalizowanych w placówkach Banku bez dodatkowych opłat,
 • wpłaty we wpłatomatach zlokalizowanych w placówkach Banku,
 • elastyczne dzienne limity transakcyjne,
 • możliwość dokonywania płatności na odległość,
 • zestawienia transakcji dokonanych przy użyciu kart w systemie Online Biznes.

Korzyści

Ubezpieczenie Karta bez Ryzyka

W ofercie dla posiadaczy i użytkowników kart VISA Business  BNP Paribas S.A. znajduje się pakiet ubezpieczeniowy „Karta Biznes Bez Ryzyka”.

Pakiet obejmuje:

 • ubezpieczenie od utraty/kradzieży kart,
 • ubezpieczenie od nieuprawnionego wykorzystania karty przez pracownika,
 • ubezpieczenie od utraty środków wypłaconych za pomocą karty z bankomatu lub kasy banku,
 • ubezpieczenie podróżne obejmujące:
  • opiekę medyczną na całym świecie,
  • ubezpieczenie na życie,
  • utratę, zniszczenie i spóźnienie bagażu,
  • pomoc w podróży (prawną, finansową),
  • OC

Usługa Kart delegacyjnych umożliwiająca ustalenie limitów miesięcznych na kartach w PLN

 

 • karty wydawane do wskazanego rachunku firmy w PLN są tzw. kartami "wypukłymi",
 • możliwość otwarcia dla każdej karty osobnego rachunku,
 • dowolna liczba kart wydawana do jednego rachunku (np. dla właścicieli, pracowników),

 

 • wygoda dokonywania transakcji 24 godziny na dobę, w tym transakcji zbliżeniowych dzięki technologii payWave,
 • możliwości przygotowania zestawienia transakcji dokonanych przy użyciu kart zbiorczo dla całego rachunku w systemie Online Biznes,
 • możliwość ubezpieczenia karty Visa w ramach pakietu ubezpieczeniowego "Karta Business bez Ryzyka".

Dokumenty

 Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym BNP Paribas Bank Polska S.A.Pobierz Otwiera się w nowym oknie.

 OWU Ubezpieczenie Karta Business Bez RyzykaPobierz Otwiera się w nowym oknie.

 Karta produktu - Karta Business Bez RyzykaPobierz Otwiera się w nowym oknie.