Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 
System Pl@net

Pytania i odpowiedzi

Dostępność
Oddziały

kwestie techniczne

 • Jak mam prawidłowo skonfigurować przeglądarkę do obsługi komponentów?

  a) Microsoft Internet Explorer - komponent ActiveX

  b) Mozilla Firefox - plugin xpi (Windows)

 • Z jakiej przeglądarki internetowej najlepiej korzystać podczas logowania się do Pl@net?

  BNP Paribas Bank Polska SA świadczy wsparcie techniczne w zakresie systemu Pl@net dla użytkowników korzystających z przeglądarek Microsoft Internet Explorer i Mozilla Firefox w systemach operacyjnych Windows XP, Windows 2000, Windows Vista oraz Windows 7.

  • Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej 8.0
  • Mozilla Firefox w wersji co najmniej 6.0
  • Opera w wersji co najmniej 11.0 lub nowszej (tylko dla metody logowania i autoryzacji: hasło maskowane i kody SMS)

  Wymagania techniczne

 • Jak ustawić poprawnie Tryb zgodności?

  Użytkownik korzysta z przeglądarki z włączonym widokiem zgodności (zaznaczona 2 ikona na prawo od pasku adresu - obok ikony kłódki). Widok zgodności "cofa" przeglądarkę wstecz do poziomu IE7 która nie obsługuje wielu elementów zastosowanych przy rewitalizacji Planet, a przez to jest już niewspierana.

  Należy „wycisnąć” drugą ikona na prawo od pasku adresu - obok ikony kłódki. Teraz Pl@net będzie działać prawidłowo.

   

 • W przypadku wystąpienia problemów z działaniem systemu Planet na przeglądarkach Google Chrome oraz Mozilla Firefox

  Uprzejmie prosimy o usunięcie z nich tymczasowych plików internetowych (pamięci podręcznej przeglądarki).

  Można to zrobić w prosty i szybki sposób poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy CTRL+SHIFT+DEL, a następnie:

  • w Google Chrome pojawi się formularz: Wyczyść dane przeglądarki, na którym należy:
   • wybrać opcję: Wyczyść poniższe elementy za okres od samego początku
   • zaznaczyć WSZYSTKIE opcje poza: Wyczyść historię przeglądania, oraz Wyczyść historię pobierania oraz Wyczyść zapisane hasła
   • nacisnąć przycisk: Wyczyść dane przeglądarki
   • następnie prosimy o zamknięcie i ponowne uruchomienie przeglądarki.

  w Mozilla Firefox pojawi się formularz: Wyczyść całą historię, na którym należy:

  • w części: Szczegóły, wybrać opcję: Okres do wyczyszczenia: Wszystko
  • zaznaczyć WSZYSTKIE opcje poza: Historia przeglądanych stron i pobranych plików
  • nacisnąć przycisk: Wyczyść teraz
  • następnie prosimy o zamknięcie i ponowne uruchomienie przeglądarki.

  Dodatkowo: w przypadku posiadania starszych wersji przeglądarek zalecamy ich aktualizację do wersji najnowszych.

  UWAGA: Alternatywnym również skutecznym rozwiązaniem jest tymczasowe skorzystanie z innej przeglądarki internetowej.

 • Sprawdź przed zalogowaniem do nowej Pl@nety czy ustawienia Twojej przeglądarki internetowej są zgodne z zaleceniami Banku

  Informację o wersji posiadanej przeglądarki oraz protokole szyfrowania znajdziesz wybierając z menu opcję "Pomoc", a następnie w zależności od przeglądarki:

  • "O programie Firefox",
  • "Internet Explorer - informacje",
  • "O Operze”

  Metoda logowania i autoryzacji transakcji: hasło maskowane i kody SMS

  • Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej 8.0
  • Mozilla Firefox w wersji co najmniej 6.0
  • Opera w wersji co najmniej 11.0 lub nowszej

  UWAGA: W przypadku wystąpienia problemów z działaniem systemu Planet na przeglądarkach Google Chrome oraz Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera uprzejmie prosimy o usunięcie z nich tymczasowych plików internetowych.

  Można to zrobić w prosty i szybki sposób poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy CTRL+SHIFT+DEL, a następnie: 

  Usuwaj pliki tymczasowe z pamięci podręcznej 

  Usuwaj Systematycznie pliki tymczasowe, które są zapisywane w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej, aby zapewnić jej poprawne funkcjonowanie.

  • Google Chrome 
   Menu „Ustawienia Google Chrome” » „Narzędzia” » „Wyczyść dane przeglądania…” - wybierz opcję „Opróżnij pamięć podręczną” oraz „Usuń pliki cookie i inne dane witryn” i naciśnij przycisk „Wyczyść
  • Firefox 
   Menu „Narzędzia” » „Wyczyść historię przeglądania” – zaznacz opcje „Ciasteczka” i „Pamięć podręczna” oraz naciśnij przycisk „Wyczyść teraz”. Możesz też wskazać okres, z którego zostanie usunięta pamięć podręczna
  • Internet Explorer 
   Menu „Narzędzia” » „Opcje internetowe” » zakładka „Ogólne”, część „Historia przeglądania”, przycisk „Usuń” - wybierz opcje „Usuń pliki cookie...” oraz „Tymczasowe pliki internetowe” 
   Menu „Narzędzia” » „Opcje internetowe” » zakładka „Ogólne”, część „Historia przeglądania”, przycisk „Ustawienia” » w części „Sprawdź, czy są nowsze wersje przechowywanych stron” zaznacz opcję „Za każdym razem, gdy odwiedzam tę stronę”
  • Opera 
   Menu „Ustawienia” » „Wyczyść historię przeglądania” oraz zaznacz „Usuń wszystkie ciasteczka”, „Usuń strony i dane chronione hasłami dostępu”, „Usuń cała zawartość pamięci podręcznej”, a następnie nacisnąć przycisk „Usuń”.
 • W przypadku wystąpienia problemów z działaniem systemu Planet na przeglądarkach Internet Explorer, Opera uprzejmie prosimy o usunięcie z nich tymczasowych plików internetowych

  Można to zrobić w prosty i szybki sposób poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy CTRL+SHIFT+DEL, a następnie: 

  Usuwaj pliki tymczasowe z pamięci podręcznej 

  Usuwaj Systematycznie pliki tymczasowe, które są zapisywane w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej, aby zapewnić jej poprawne funkcjonowanie.

  • Internet Explorer 
   Menu „Narzędzia” » „Opcje internetowe” » zakładka „Ogólne”, część „Historia przeglądania”, przycisk „Usuń” - wybierz opcje „Usuń pliki cookie...” oraz „Tymczasowe pliki internetowe” 
   Menu „Narzędzia” » „Opcje internetowe” » zakładka „Ogólne”, część „Historia przeglądania”, przycisk „Ustawienia” » w części „Sprawdź, czy są nowsze wersje przechowywanych stron” zaznacz opcję „Za każdym razem, gdy odwiedzam tę stronę”
  • Opera 
   Menu „Ustawienia” » „Wyczyść historię przeglądania” oraz zaznacz „Usuń wszystkie ciasteczka”, „Usuń strony i dane chronione hasłami dostępu”, „Usuń cała zawartość pamięci podręcznej”, a następnie nacisnąć przycisk „Usuń”.
 • Jak loguję się do nowej Pl@nety wyświetla mi się komunikat Pl@net : „Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana lub masz włączony tryb zgodności”

  Użytkownik korzysta z przeglądarki z włączonym widokiem zgodności (zaznaczona 2 ikona na prawo od pasku adresu - obok ikony kłódki). Widok zgodności "cofa" przeglądarkę wstecz do poziomu IE7 która nie obsługuje wielu elementów zastosowanych przy rewitalizacji Planet, a przez to jest już niewspierana.

  Należy „wycisnąć” drugą ikona na prawo od pasku adresu - obok ikony kłódki. Teraz Pl@net będzie działać prawidłowo.

przelewy

 • Jak często aktualizowana jest baza danych Pl@net?

  W ciągu dnia (do godziny 20:00) system Pl@net jest połączony z głównym systemem księgowym banku w trybie on-line. Oznacza to, że wszystkie dyspozycje składane poprzez Pl@net są realizowane na bieżąco (w przypadku przelewów do innych banków z zachowaniem godzin sesji ELIXIR). Analogicznie wszystkie zmiany na rachunku (zmiany salda, księgowania transakcji, blokady środków na transakcje kartami płatniczymi) są od razu widoczne w systemie Pl@net.

 • W jakich godzinach realizowane są zlecenia przelewów składane za pośrednictwem systemu Pl@net?

  Przelewy wewnętrzne złożone za pośrednictwem systemu bankowości internetowej w ramach jednego konta osobistego są realizowane na bieżąco w trybie 24/7. 
  Przelewy wewnętrzne (pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez BNP Paribas Bank Polska) złożone za pośrednictwem systemu Pl@net są realizowane na bieżąco w trybie 24/7 (jeżeli zostały złożone po godzinie 20:00, w piątek, sobotę, niedzielę lub inny dzień świąteczny są realizowane na bieżąco ale prezentowana data transakcji jest prezentowana z najbliższego dnia roboczego).

  Przelewy zagraniczne 
  W przypadku przelewów zagranicznych nie obowiązują określone godziny sesji (jak w przypadku ELIXIR). Przelewy księgowane są na bieżąco, do godziny 15:00.

 • W jakich godzinach należy wysłać przelew, aby mieć pewność, że operacja zostanie wykonana w dniu bieżącym? Przelewy krajowe

  Wszystkie przelewy krajowe składane za pośrednictwem systemu Pl@net przed godziną 20:00 są przekazywane do głównego systemu księgowego banku w trybie on-line. W przypadku przelewów wewnętrznych (na rachunki w BNP Paribas Bank Polska) realizacja dyspozycji przelewu następuje na bieżąco. Przelewy wychodzące (złożone na rachunki w innych bankach krajowych - nie dotyczy przelewów do ZUS) są realizowane w kilku sesjach systemu rozliczeniowego ELIXIR o ustalonych godzinach.
  Aby przelew wychodzący do innego banku mógł zostać wysłany przez BNP Paribas Bank Polska w dniu bieżącym, należy złożyć dyspozycję do godziny 14:15. Przelewy wychodzące złożone pomiędzy 14:15 a 20:00 będą zaksięgowane na rachunku Klienta z datą dnia bieżącego, lecz wysłane zostaną w następnym dniu roboczym. Wszystkie przelewy złożone po godzinie 20:00, a także w soboty, niedziele i inne dni świąteczne, zostaną zaksięgowane i wysłane z datą najbliższego dnia roboczego.

 • W jakich godzinach BNP Paribas Bank Polska księguje przelewy przychodzące?

  Przelewy przychodzące wewnętrzne (pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez BNP Paribas Bank Polska) księgowane są na bieżąco (jeżeli zostały złożone przed godziną 20:00) lub z datą najbliższego dnia roboczego (jeżeli zostały złożone po godzinie 20:00, w sobotę, niedzielę lub inny dzień świąteczny).

  Przelewy przychodzące zewnętrzne (krajowe) księgowane są zgodnie z ustalonymi godzinami sesji systemu rozliczeniowego ELIXIR.
  I sesja - w godzinach od 11:00 do 12:00
  II sesja - w godzinach od 14:30 do 15:00
  III sesja - po 17:00

  Przelewy przychodzące zewnętrzne (zagraniczne)
  W przypadku przelewów zagranicznych nie obowiązują określone godziny sesji (jak w przypadku ELIXIR). Przychodzące przelewy zagraniczne księgowane są na bieżąco, do godziny 18:00. Przelewy, które wpłyną do banku po godzinie 18:00 księgowane są na rachunku odbiorcy następnego dnia roboczego.

 • Złożona przeze mnie dyspozycja w systemie Pl@net nie została zrealizowana. Jak mam sprawdzić dlaczego?

  O odrzuceniu dyspozycji system informuje za pośrednictwem wewnętrznej korespondencji. W treści wiadomości podane są szczegóły dyspozycji, która została odrzucona, jak również przyczyna odrzucenia.
  Uwaga: na chwilę obecną w systemie Pl@net nie będą generowały się powiadomienia o braku realizacji danej płatności w ramach zlecenia stałego. O fakcie niezrealizowania zlecenia stałego zostaniesz powiadomiony telefonicznie przez pracownika oddziału.
  Aby sprawdzić wiadomość należy po zalogowaniu do systemu przejść do zakładki "Inne" a następnie "Korespondencja z bankiem". O pojawieniu się nowej wiadomości Użytkownik jest informowany za pomocą symbolu koperty pojawiającej się w lewym, górnym rogu ekranu.

 • Jak wygenerować potwierdzenie dokonanego przelewu?

  Potwierdzenie należy wygenerować z poziomu historii rachunku lub wyciągu. Po wejściu na historię rachunku (lub wyciąg bankowy) należy odnaleźć przelew wysłany, dla którego ma zostać wygenerowane potwierdzenie. Dane dyspozycji, dla których możliwe jest wygenerowanie potwierdzenia jest umieszczona z prawej strony lupka. Po kliknięciu w lupkę automatycznie generuje się potwierdzenie realizacji przelewu. Potwierdzenie można wydrukować lub zapisać jako plik PDF. 
  Uwaga: do przeglądania plików w formacie PDF niezbędny jest program Adobe Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej producenta www.adobe.com.

   
   
 • Czy na potwierdzeniu wygenerowanym z systemu Pl@net potrzebna jest dodatkowo pieczątka banku?

  Nie. Potwierdzenie w systemie Pl@net jest sporządzane na podstawie art. 7 Prawa Bankowego. Stanowi zatem dokument elektroniczny, który nie wymaga podpisu ani stempla.

 • Czym różnią się od siebie wyciąg bankowy i historia rachunku?

  Wyciąg bankowy zawiera wykaz wszystkich operacji na rachunku Klienta w standardowym okresie czasu, tzn. dla Klientów indywidualnych jest to miesiąc kalendarzowy, a dla podmiotów gospodarczych jest to jeden dzień. Historia rachunku może natomiast obejmować dowolny okres czasu, określony przez daty wprowadzone w pola "Od dnia" i "Do dnia". W opcji historia rachunku można również korzystać z filtrowania transakcji (z filtrów predefiniowanych lub własnych).

 • Złożyłem przelew (zlecenie stałe) z datą realizacji przypadającą na dzień świąteczny - kiedy dyspozycja zostanie zrealizowana?

  Płatności w ramach zleceń stałych oraz przelewy przeznaczone do realizacji we wskazanym dniu w przyszłości, dla których data realizacji przypada na dzień świąteczny (w tym również sobotę) zostaną zrealizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po żądanym terminie.

karty

lokaty

Wnioskowanie o system Pl@net

Logowanie i autoryzacja transakcji

 • Czym jest logowanie do systemu?

  W celu rozpoczęcia korzystania z Pl@net konieczne jest zalogowanie się do systemu. Proces ten określany jest jako uwierzytelnienie, gdyż wymaga udowodnienia, że do systemu loguje się właściwa osoba. System Pl@net udostępnia dwie metody logowania. Pierwsza polega na wprowadzeniu loginu (nazwy użytkownika) i wybranych znaków z hasła. Takie hasło nazywamy maskowanym, gdyż maskuje niektóre znaki nie żądając ich wpisywania.

 • Czym jest autoryzacja transakcji?

  W chwili, gdy w systemie ma zostać wykonana jakaś operacja (np. przelew zewnętrzny), system poprosi o potwierdzenie tej operacji, tak zwaną autoryzację transakcji. Stanowi to dodatkowe zabezpieczenie przed wykonaniem operacji przez nieuprawnione osoby. Autoryzację można porównać na przykład do złożenia w oddziale podpisu pod dyspozycją wykonania przelewu. Metoda autoryzacji zależy od wybranej metody logowania.

 • Na czym polega logowanie z wykorzystaniem hasła maskowanego?

  Podczas logowania system żąda podania nazwy użytkownika (loginu), a następnie podania wybranych znaków z hasła. Podczas kolejnego logowania system zażąda innego zestawu znaków z hasła, co ma zabezpieczać przed podejrzeniem Twojego hasła lub przechwyceniem przez programy szpiegujące. W przypadku logowania hasłem maskowanym, wybrane transakcje autoryzowane są kodami SMS.

 • Na czym polega autoryzacja kodem SMS?

  Podczas autoryzacji, system wygeneruje kod, który zostanie Ci dostarczony na zdefiniowany numer telefonu komórkowego. Do każdej transakcji zlecanej w systemie Pl@net (wymagającej podpisu) zostanie wygenerowany oddzielny, jednorazowy kod SMS. Na ekranie zatwierdzenia, system wyświetli pole, w które należy wpisać otrzymany kod.

 • Jak mogę zmienić metodę logowania?

  Aby zmienić metodę logowania i autoryzacji transakcji, w menu głównym wybierz "Mój Profil", a następnie kliknij Zarządzanie Pl@net.

 • Wykasowałem kod SMS. Jak mogę zautoryzować kolejną transakcję?

  System generuje oddzielny kod SMS dla każdej operacji wymagającej podpisu realizowanej w systemie. Jeżeli wykasowałeś wiadomość zawierającą kod, spróbuj raz jeszcze zdefiniować transakcję, którą chcesz wykonać. Zostanie wygenerowany nowy kod SMS, którym będziesz mógł zautoryzować zdefiniowaną transakcję.

 • Zgubiłem / skradziono mi telefon, na który przychodziły kody autoryzacyjne. Co powinienem zrobić?

  Jeżeli zablokujesz telefon, a następnie uzyskasz duplikat karty SIM o tym samym numerze, nie musisz niczego robić. Jeżeli chcesz (lub musisz) korzystać z innego numeru telefonu, musisz udać się do wybranego oddziału banku w celu złożenia odpowiedniego wniosku o zmianę numeru telefonu do kodów SMS.

 • Do czego służy "klawiatura wirtualna"?

  "Wirtualna klawiatura" pozwala na wpisanie hasła wybierając odpowiednie znaki na klawiaturze wyświetlanej na monitorze komputera. Pozwala ona uchronić się przed ewentualnymi programami szpiegowskimi, które mogą zczytywać znaki wpisywane na standardowej klawiaturze.

 • Zapomniałem hasła do logowania, co powinienem zrobić?

  Udaj się do swojego oddziału banku i odbierz pakiet startowy niezbędny do ponownego zalogowania.

 • Po jakim czasie bezczynności system wyloguje mnie automatycznie?

  Zostaniesz automatycznie wylogowany z systemu po 15 minutach bezczynności.

Ustawienia

Rodzina 500+

 • Ważne informacje dotyczące złożenia wniosku Rodzina 500+

  Możliwość złożenia wniosku Rodzina 500+ tylko w systemie bankowości internetowej GOonline.

  Wniosek Rodzina 500+ dostępny wyłącznie dla Klientów zidentyfikowanych w oddziale.

  Regulamin składania Wniosków o „Rodzina 500 plus”

 • O programie Rodzina 500+

  Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia.

  Wniosek Rodzina 500+ można wypełnić i wysłać online za pośrednictwem systemu bankowości internetowej GOonline.

   

  SPRAWDŹ WIDEO

   

  Rola BNP Paribas Bank Polska

  BNP Paribas Bank Polska umożliwia Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie bankowości internetowej GOonline . 
  Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.

  Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.

  Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego organu.

  Wniosek oraz załączniki są trwale usuwane z serwerów Banku po wysłaniu ich do systemu informatycznego emp@tia.

  Zachęcamy też do zapoznania się z instrukcją składania wniosku za pośrednictwem systemu bankowości internetowej BNP Paribas Bank Polska.

  Emp@tia (system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego)

  Emp@tia (system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego): na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku

  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
  • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo@mrpips.gov.pl.
  • Wiadomość e-mail z UPO ma tytuł „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>”
  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany we wniosku adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.
  • Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez bank w bankowości internetowej, wniosek ma status "Dostarczony", ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

  Proces otrzymania świadczenia

  W bankowości internetowej GOonline wypełniasz online Wniosek Rodzina 500+.

  Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wysłane z systemu emp@tia (Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego)

  Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dokona analizy wniosku.

  Po rozpatrzeniu wniosku przez Organ prowadzący w gminie i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, będziesz otrzymywać co miesiąc wypłatę świadczenia w ramach programu Rodzina 500+.

  Informacje o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  Organ prowadzący w gminie, np. MOPS

  Organ prowadzący w gminie (np. MOPS): po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+.

  Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego. 
  Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.

  Weryfikacja tożsamości

  Zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, możliwość złożenia wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem bankowości internetowej dostępna jest tylko dla osób, których tożsamość została zweryfikowana przez bank podczas ich fizycznej obecności w oddziale Banku.

  Jeśli Twój rachunek został założony w procesie zdalnym (poprzez potwierdzenie umowy przelewem z innego banku (przelew weryfikacyjny) i jesteś zainteresowany złożeniem wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem systemu bankowości internetowej GOonline , w pierwszej kolejności zapraszamy do oddziału w celu potwierdzenia tożsamości - wystarczy okazać dowód osobisty lub paszport.

  W przypadku braku potwierdzenia tożsamości w oddziale, nie będziesz mieć możliwości złożenia wniosku Rodzina 500+ w systemie bankowości internetowej GOonline.

 • Wniosek Rodzina 500+ w GOonline

  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu do GOonline, w gónym menu w zakładce „e-Urząd".

  Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu GOonline. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.

  Wniosek mogą złożyć użytkownicy bankowości internetowej GOonline, z wyjątkiem Klientów, którzy otworzyli konto osobiste za pośrednictwem przelewu aktywacyjnego (w takim przypadku, przed wypełnieniem wniosku, wymagana jest wizyta w oddziale w celu osobistego potwierdzenia tożsamości).  

  Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

   

  UWAGA! Wniosek i wydruk złożonego wniosku otwierają się w nowym oknie. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku upewnij się, że ustawienia przeglądarki pozwalają systemom BNP Paribas (domeny: https://goonline.bnpparibas.pl/#!/login i https://w500plus.bnpparibas.pl na otwieranie wyskakujących okien.

  • Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Treść -> Wyskakujące okna -> Wyjątki. Wpisz kolejno adresy witryn https://goonline.bnpparibas.pl/#!/login oraz https://w500plus.bnpparibas.pl i kliknij Zezwalaj, a następnie Zamknij.
  • Chrome: ikonka hamburgera (trzy poziome linie z prawej strony, u góry) -> Settings -> Show advanced settings -> Content settings -> Pop-ups -> Manage exceptions. Wpisz adres https://w500plus.bnpparibas.pl i kliknij Done. Następnie jeszcze raz wejdź w opcję Manage exceptions i dodaj adres.
  • Internet Explorer: Narzędzia > Blokowanie wyskakujących okienek -> Ustawienie blokowania wyskakujących okienek -> Wpisz kolejno adresy witryn https://goonline.bnpparibas.pl/#!/login oraz https://w500plus.bnpparibas.pl i kliknij Dodaj, a następnie Zamknij.

   

  W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, instrukcjami wypełniania wniosku w wersji papierowej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.

   

  Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:

  • Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu emp@tia.
  • Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu emp@tia.
  • Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.
 • Bezpieczeństwo

  Zachowaj ostrożność składając wniosek Rodzina 500+

  BNP Paribas na mocy porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+:

  • Wniosek Rodzina 500+ dostępny jest bezpłatnie po zalogowaniu do bankowości internetowej Pl@net .
  • Nie trzeba instalować na komputerze/telefonie żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek Rodzina 500+.
  • Przy zalogowaniu do bankowości internetowej, w celu przejścia do wniosku Rodzina 500+ ani w celu załadowania załączników nie będzie wymagane podanie kodu SMS z narzędzia autoryzacyjnego. Jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 500+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl. UPO będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nazwie emp@tia.

  Bank będzie Cię informował o możliwości złożenia wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem elektronicznych kanałów, np. w formie mailingu lub wiadomości w bankowości internetowej Pl@net . Pamiętaj jednak, że korespondencja będzie przesyłana ze znanych Ci adresów mailowych banku. Zawsze sprawdzaj, kto jest nadawcą wiadomości. Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub mailing w sprawie udostępnienia wniosku Rodzina 500+ od innego nadawcy lub ktoś poprosi Cię o podanie danych do logowania i autoryzacyjnych kodów SMS w tej sprawie, zgłoś to niezwłocznie na infolinii banku. 
  Przypominamy, że w związku z wnioskiem Rodzina 500+ bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.

  Zasady bezpieczeństwa

  Przypominamy kilka najważniejszych zasad bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej i mobilnej, do których należą:

  1. Zachowanie poufności danych do logowania. Nikomu nie należy podawać Loginu oraz hasła PIN. Przekazywanie tych danych osobom trzecim naraża Państwa na ryzyko utraty środków z rachunku bankowego.
  2. Zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e–maili lub SMS–ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków kierujących na stronę internetową banku. Linki mogą prowadzić do fałszywej strony, która ma wyłudzić dane do logowania. Przypominamy, że nie prosimy Państwa o podawanie jakichkolwiek danych w wiadomościach e–mail lub SMS.

  W bankowości internetowej ważne jest:

  1. Sprawdzenie, czy połączenie z bankiem jest szyfrowane tj. czy adres wyświetlany przez przeglądarkę zaczyna się od https, a na pasku adresowym jest widoczny symbol kłódki i czy po kliknięciu na nią wyświetla się informacja o szyfrowaniu połączenia z serwerem BNP Paribas Bank Polska SA
  2. Sprawdzenie ważności i poprawności certyfikatu dostępnego po kliknięciu na symbol kłódki widocznej na pasku adresowym.

  Przypominamy również pozostałe zasady bezpiecznego korzystania z bankowości mobilnej i internetowej:

  1. Przed wysłaniem przelewu lub zatwierdzeniem innej dyspozycji należy zawsze sprawdzić, czy wszystkie dane, a przede wszystkim numer rachunku odbiorcy, są prawidłowe.
  2. Zalecamy posiadanie aktualnego programu antywirusowego i regularne skanowanie za jego pomocą komputera i urządzeń mobilnych.
  3. Nieznane oprogramowanie i aplikacje zawsze mogą okazać się niebezpieczne.
  4. Jeśli otrzymają Państwo SMS–a lub wiadomość e–mail z linkiem do nieznanego nieznanej strony internetowej, oprogramowania lub aplikacji na telefon, bezpieczniej jest od razu go skasować.
  5. Zalecamy korzystanie z bezpiecznego dostępu do Internetu. Nie należy logować się do bankowości internetowej i mobilnej z nieznanej, ogólnodostępnej i niezabezpieczonej sieci (prywatnych lub publicznych).

  Więcej informacji o bezpiecznym korzystaniu z bankowości internetowej i mobilnej znajdą Państwo na stronach banku www.bnpparibas.pl/bezpieczenstwo

 • Pytania i odpowiedzi
  1. Czy BNP Paribas umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+? 
   Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w BNP Paribas dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do serwisu internetowego Pl@net.
  2. Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem BNP Paribas?
   1. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek
    • przygotuj dane osobowe swoje i osób zamieszkujących z Tobą w gospodarstwie domowym, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny, nazwę urzędu skarbowego, w którym rozlicza się dana osoba). Te dane, którymi dysponuje Bank, zostaną zaczytane z systemu Banku automatycznie.
    • przygotuj dokumenty, które potwierdzają dochody rodziny, niepełnosprawność lub sytuację formalno-prawną rodziny w wersji elektronicznej. Zakres dokumentów wymaganych do dołączenia do wniosku jest uzależniony od indywidualnej sytuacji wnioskującego.
    • sprawdź, jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioskiRodzina 500+ obejmujące Twoje miejsce zamieszkania
   2. Zaloguj się do serwisu internetowego Pl@net.
   3. Wejdź kolejno do zakładki „wnioski” > kliknij „Wniosek Rodzina 500+”.
   4. Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie.
   5. Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.
   6. Zatwierdź i zakończ wniosek.
   7. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.
   8. Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO). Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl. 
    Jak tylko otrzymasz UPO/UPP na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.
  3. Wniosek Rodzina 500+ na drugie lub kolejne dziecko, czyli wniosek w wersji uproszczonej – o czym pamiętać? 
   Ważna informacja dla Klientów składających Wniosek Rodzina 500+ na drugie lub kolejne dziecko, czyli wniosku w wersji uproszczone – prosimy pamiętać o konieczności podania danych pierwszego dziecka oraz dodatkowych członków rodziny, np. małżonka w sekcji III „Dane członków rodziny”.
  4. Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500+? 
   Wniosek możesz złożyć przez internet: 
   o w bankowości internetowej Pl@net (dotyczy klientów BNP Paribas z dostępem do serwisu Pl@net)< >przez platformę ePUAPprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-uw serwisie emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejw serwisach internetowych wybranych banków w Polsce
  5. Czy muszę być klientem BNP Paribas, aby złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem tego Banku? 
   Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w BNP Paribas jedynie dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do bankowości internetowej Pl@net.
  6. Jestem klientem BNP Paribas i mam dostęp do bankowości internetowej Pl@net. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku Rodzina 500+? 
   Jeśli otworzyłeś konto w BNP Paribas potwierdzając swoje dane przelewem aktywacyjnym z innego banku i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w oddziale Banku, nie możesz złożyć wniosku Rodzina 500+ przez bankowość internetową Pl@net. Jeśli potwierdzisz swoją tożsamość w dowolnym oddziale BNP Paribas, będziesz mógł złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem Pl@net. 
   Jeśli powyższy opis nie dotyczy Twojej sytuacji, prosimy o kontakt z infolinią Banku w celu wyjaśnienia sytuacji.
  7. Skąd mam wiedzieć, do jakiego organu prowadzącego w gminie skierować wniosek? 
   Zwróć się do gminy, w której mieszkasz, o taką informację.
  8. Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500+ do wypłaty świadczeń? 
   Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w Pl@net, możesz wskazać konto w BNP Paribas lub w dowolnym innym banku. Pieniądze możesz również odbierać w formie innej niż przelew na konto – w celu uzyskania informacji, jaka forma wypłaty w przypadku braku konta bankowego będzie dostępna w Twojej gminie, skontaktuj się z organem prowadzącym wniosek w Twojej gminie.
  9. Czy mogę podać we wniosku Rodzina 500+ konto dziecka do wypłaty świadczeń? 
   Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki, przy czym we wniosku Rodzina 500+ można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci. 
   Należy pamiętać, że dziecko do 13 roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta. Zatem nawet jeśli posiada ono konto w BNP Paribas dla dzieci od 0 do 13 roku życia i rodzic chce na nie przekazywać świadczenia z programu Rodzina 500+, to on dysponuje rachunkiem dziecka.
  10. Czy po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ przez bankowość internetową Pl@net będzie można go modyfikować? 
   Nie, nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku.
  11. Kto składa wniosek Rodzina 500+? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje? 
   Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny — takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci. 
   Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) — oboje mogą złożyć wniosek i dostaną wsparcie proporcjonalnie do wymiaru opieki - więcej informacji na stronie Rodzina500plus.gov.pl.
  12. Nie mogę dodać załączników do wniosku Rodzina 500+. Co robić? 
   Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ można dodać załączniki o określonych parametrach:< >format załączników to JPG, PNG lub PDFmaksymalna liczba załączników: 6 sztuk.maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
  13. Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO/UPP z wiarygodnego źródła? 
   Wiadomość e-mail z UPO o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu e-mail:upo500plus@mrpips.gov.pl.
  14. Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu Rodzina 500+? Jaka jest rola Banku w tym procesie? 
   Decyzję o przyznaniu świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ podejmuje organ prowadzący w Twojej gminie po wcześniejszej analizie wniosku. 
   Rola Banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku Rodzina 500+ w bankowości internetowej Pl@net. 
   Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa trwale po wysłaniu ich do systemu emp@tia.
  15. Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje Bank? 
   Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając Twoje dane osobowe, którymi dysponuje, takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w BNP Paribas, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+. Bank nie przekazuje w ramach wniosku Rodzina 500+ żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w Banku.
  16. Czy Bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ moje dane? 
   Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając znane mu Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer konta wBNP Paribas. Bank przekazuje je w formularzu do organu przyznającego świadczenia po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku. Bank przesyła również numer Twojego konta, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+.
  17. Na jakiej podstawie Bank umożliwia składanie wniosków o świadczenia w ramach programu Rodzina 500+? 
   BNP Paribas zawarł z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej porozumienie dotyczące składania wniosków w programie Rodzina 500+ w bankowości internetowej.
  18. Czy świadczenie w ramach programu Rodzina 500+ może być przyznane w innej wysokości niż 500 zł? 
   Jest to uzależnione od sytuacji danego wnioskującego - więcej informacji na stronie Rodzina500plus.gov.pl.
  19. Czym się różni potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z bankowości internetowej Pl@net od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)/ Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)? 
   Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez Bank w Pl@net po wypełnieniu wniosku Rodzina 500+ i jest dostępne w zakładce z wnioskami wypełnionymi. Potwierdza ono, że Bank przesłał wniosek do systemu emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje go do organu prowadzącego w gminie. Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:< >przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia.dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek. Informację tę przekazuje wnioskującemu dodatkowo pracownik infolinii Banku.
  20. Jakie dane zawiera potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+? 
   0. STATUS WNIOSKU - status pobrany z systemu emp@tia 
   1. IDENTYFIKATOR WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku 
   2. DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie Banku 
   3. IMIĘ - dane osoby wnioskującej 
   4. NAZWISKO - dane osoby wnioskującej 
   5. PESEL - dane osoby wnioskującej 
   6. NAZWA NADAWCY WNIOSKU – zawiera informacje o instytucji: Bank 
   7. NAZWA/KOD OGRANU PROWADZĄCEGO – nazwa/kod organu prowadzącego w gminie 
   8. KOD DOKUMENTU 
   9. WERSJA DOKUMENTU
  21. Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ wystawiane prze Bank? 
   Potwierdzenie złożenia wniosku „Rodzina 500+” możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w Pl@net. 
   Status potwierdzenia może się zmieniać i będzie aktualizowany raz na dobę w bankowości internetowej w zakładce „wnioski”. 
   W momencie przekazania wniosku z Banku do systemu emp@tia, odpowiedzi na wszelkie pytania i obsługę wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ przejmują organy prowadzące w gminie, którym podlega wnioskujący o świadczenie.
  22. Czy i jak mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+? 
   Kopię pobranego wniosku Rodzina 500+ możesz pobrać tylko 1 raz od razu po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem serwisu internetowego Pl@net. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzeniem wniesienia wniosku do organu właściwego (Gmina/MOPS) ze względu na miejsce zamieszkania klienta jest UPO/UPP jest UPO/UPP. 
   Jeśli nie udało Ci się wydrukować wypełnionego wniosku z systemu Pl@net, udaj się do organu prowadzącego właściwego (Gmina/MOPS) w gminie, któremu podlegasz i poproś o kopię wniosku.
  23. Jakie statusy może mieć wniosek Rodzina 500+ na potwierdzeniu złożenia wniosku Rodzina 500+? 
   Na potwierdzeniu złożenia wniosku wniosek Rodzina 500+ składany w Pl@net może mieć następujące statusy:
   • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia.
   • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
   • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.
  24. Dlaczego Bank nie chce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 500+? 
   BNP Paribas umożliwia jedynie złożenie wniosku Rodzina 500+ i wysłanie go z systemu Pl@net do organu prowadzącego w gminie poprzez system emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
   Ze względu na to, że Bank po przesłaniu wniosku Rodzina 500+ do systemu emp@tia, nie może przechowywać danych z wniosku, nie ma tym samym możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go do organu prowadzącego w gminie. W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z organem prowadzącym w Twojej gminie.
  25. Czy BNP Paribas przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie „Rodzina 500+”? 
   BNP Paribas odpowiada za możliwość udostępnienia klientom w systemie Pl@net możliwości wypełnienia wniosku Rodzina 500+ oraz za poprawne przekazanie go do systemu emp@tia, który potem przekazuje go do organu prowadzącego w danej gminie. 
   Jako dowód przekazania wniosku do systemu emp@tia Bank wystawia w bankowości internetowej potwierdzenie złożenia wniosku. Zatem Bank może odpowiadać na reklamacje związane wyłącznie z przekazaniem wniosku do systemu emp@tia. 
   Jak tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP)/Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, odpowiedzi na pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie reklamacji złożonej w związku z wnioskiem Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.
  26. Jak zorientuję się, że źle wypełniłem wniosek Rodzina 500+? 
   BNP Paribas odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Rodzina 500+, ale nie weryfikuje merytorycznie danych, jakie wprowadziłeś we wniosku oraz załączników, które do niego dołączyłeś. Potwierdzenie złożenia wniosku, jakie wyświetla się w Pl@net oraz UPO/UPP, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku Rodzina 500+, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Rodzina 500+ otrzymasz listowną prośbę od organu właściwego o korektę wniosku/uzupełnienie informacji/dokumentów.
  27. Urodziło mi się kolejne dziecko. Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ za pośrednictwem BNP Paribas? 
   Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie. 
   Jeśli jednak chcesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze na dziecko, na które dotychczas nie złożyłeś wniosku, możesz za pośrednictwem systemu Pl@net złożyć wniosek na „nowe” dziecko.
  28. Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu Rodzina 500+. Jak złożyć korektę/aktualizację wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem BNP Paribas? 
   Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie.
  29. Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku Rodzina 500+ składanego za pośrednictwem BNP Paribas? Jaką rolę pełnią Bank, system emp@tia i organ prowadzący w gminie?
   • BNP Paribas weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+ w systemie Pl@net. Złożenie wniosku w oddziale Banku lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe. 
    Bank umożliwia pobranie wypełnionego wniosku Rodzina 500+ TYLKO bezpośrednio po złożeniu wniosku. Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez organ prowadzący w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa trwale po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.
   • System emp@tia to system informatyczny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla służb zabezpieczenia społecznego, który jest odpowiedzialny za przekazanie wniosku Rodzina 500+ z Banku do obsługi przez organ prowadzący w gminie. System emp@tia wysyła wnioskującemu UPO/UPP na adres e-mail podany we wniosku.
   • Organ prowadzący w gminie to jednostka wskazana do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Organ prowadzący w gminie wybierasz ze względu na miejsce swojego zamieszkania.
  30. Z kim mogę się skontaktować w sprawie programu Rodzina 500+? 

  Kontaktuj się przede wszystkim z organem prowadzącym postępowanie w gminie, w której mieszkasz – to jest organ, który będzie rozpatrywał Twój wniosek, wydawał decyzję administracyjną w Twojej sprawie i wypłacał świadczenie w przypadku decyzji pozytywnej. 
  Numery infolinii, które zlokalizowane są w każdym województwie: 

  • Dolnośląskie: (71) 340 60 11, (71) 340 61 17 
  • Kujawsko-Pomorskie: 800 500 112 
  • Lubelskie: (81) 742 42 40 
  • Lubuskie: (95) 711 55 00 
  • Łódzkie: (42) 664 20 20, (42) 664 20 12 
  • Małopolskie: (12) 392 15 83, (12) 392 15 85 
  • Mazowieckie: (22) 695 71 22 
  • Opolskie: (77) 452 45 00 
  • Podkarpackie: 800 100 990 
  • Podlaskie: (85) 743 94 99 
  • Pomorskie: (58) 307 71 28, (58) 307 75 28, (58) 307 75 78 
  • Śląskie: (32) 207 70 05 
  • Świętokrzyskie: (41) 342 16 35, (41) 342 12 05 
  • Warmińsko-Mazurskie: (55) 237 45 94 
  • Wielkopolskie: (61) 854 11 77 
  • Zachodnio-pomorskie : (91) 430 34 25 

  W Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej infolinia działa pod numerem (22) 529 06 68.

  31. Mam błąd we wniosku Rodzina 500 plus. Czy bank może go wycofać i nie wysyłać do analizy organu prowadzącego w gminie? 

  Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Możesz jednak wysłać poprzez bank kolejny wniosek już prawidłowo wypełniony. Jeśli masz wątpliwości, czy Twój wniosek nie zawiera błędów prosimy, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie, który zaznaczyłaś składając wniosek aby ustalić, czy nie zawiera on błędów/jest kompletny.

  32. Czy Klient może złożyć wniosek Rodzina 500+ elektronicznie w Pl@net, jeśli ma w składzie rodziny: a) dzieci bez nadanego numeru PESEL (przyznawany w ciągu około 2 tygodni), b) osoby bez numeru PESEL (np. obcokrajowcy)? 
  Nie, w takiej sytuacji należy złożyć wniosek w siedzibie organu prowadzącego właściwej gminy, gdyż system bankowości elektronicznej wymusi podanie PESEL.

 • Reklamacje dotyczące obsługi Wniosku

  Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

  • w BNP Paribas – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej GOonline, etapu rejestracji wniosku w systemie GOonline oraz jego wysłania;
  • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

Masz pytania dotyczące produktu?

Zadzwoń do nas

801 321 123

Zostaw numer, oddzwonimy

Przyjdź do oddziału

Ponad 500 oddziałów na terenie Polski

Znajdź oddział

 

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand