Bank zmieniającego się świata
 
 
UBEZPIECZENIE GAP DLA LEASINGOBIORCÓW/kredytobiorców

Leasing/kredyt jeszcze bezpieczniejszy

Kontakt z Doradcą
Dostępność
Oddziały
Partnerzy

Co zyskujesz z Ubezpieczeniem GAP?

Korzystając z leasingu na zakup pojazdu w BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. albo z kredytu na zakup pojazdu w BNP Paribas Bank Polska S.A. dajemy Ci możliwość skorzystania z ubezpieczenia straty finansowej GAP.

Jak zgłosić zdarzenie?

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami możesz składać bezpośrednio w siedzibie Cardif, listownie lub online https://cardif.pl/zglos-zdarzenie, a także za naszym pośrednictwem.

Masz pytania dotyczące produktu?

Zadzwoń do nas

+48 500 990 500

+48 22 134 00 00

Opłata wg taryfy Operatora

Przyjdź do oddziału

Ponad 500 oddziałów na terenie Polski

Znajdź oddział

 

Dokumenty do pobrania

 •  
  Informacje o Agencie
   
  Pełnomocnictwo - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif
   
  Pełnomocnictwo – Cardif–Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
 •  
  Ogólne Warunki Ubezpieczenia – indeks BNPPK/L/GAP_3_1.2/2022
   
  Szczególne Warunki ubezpieczenia – indeks BNPPK/L/GAP_5_1.2/2022
 •  
  Ogólne Warunki Ubezpieczenia – indeks BNPPK/L/GAP_3_1.2/2022
   
  Szczególne Warunki ubezpieczenia – indeks BNPPK/L/GAP_5_1.2/2022
   
  Autenti Sp. z o.o.- Centra przetwarzania danych

W zakresie Ubezpieczenia starty finansowej GAP Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. występuje w charakterze Agenta ubezpieczeniowego w rozumieniu ustawy dnia 2 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym [Dz. U. 2014.1450], uprawnionego do wykonywania w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym zawierania umów ubezpieczenia – Informacje o Agencie