Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 
RKO

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Wsparcie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie
od 12 do 35 miesiąca życia

Złóż wniosek w GOonline
Dostępność
Online

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

To nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12. miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 35. miesiąc życia.

Świadczenie nie jest zależne od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Rodzice mogą zdecydować czy chcą otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy.

Świadczenie w ramach programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

Jak złożyć wniosek o świadczenie
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przez Internet?

1
Zaloguj się do systemu GOonline

Zaloguj się

do systemu bankowości internetowej

ZALOGUJ SIĘ do GOOnline Otwiera się w nowym oknie.

2
Kliknij w zakładkę e-Urząd

Kliknij w zakładkę e-Urząd

Wybierz Wniosek Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

3
Wypełnij Wniosek Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Wypełnij Wniosek Rodzinny Kapitał Opiekuńczy,

postępując zgodnie ze wskazówkami w systemie

4
W ciągu 24 godzin e-mail

W ciągu 24 godzin na adres e-mail

podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) z adresu noreply@zus.pl

poznaj korzyści złożenia wniosku w systemie GOonline

W bankowości internetowej GOonline w każdej chwili możesz sprawdzić status swojego wypełnionego wniosku.

Statusy prezentowane w potwierdzeniu wysłania wniosku:

Przetwarzany - trwa przesyłanie wniosku do Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Dostarczony - wniosek został przesłany do PUE ZUS

Błąd dostarczenia - wniosek nie został dostarczony do PUE ZUS. Wyślij wniosek jeszcze raz.

 

W ciągu 24 godzin od wypełnienia status wniosku powinien zmienić się na „dostarczony”. Jeśli wyświetli się status „błąd dostarczenia”, wtedy wymagane jest ponowne wypełnienie i wysłanie wniosku.

Pamiętaj by wydrukować i zachować wypełniony wniosek po jego wysłaniu!

Pamiętaj o dokładnym sprawdzeniu poprawności wprowadzonych danych. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez ZUS.

Jak się zalogować?

Twój identyfikator (login) do serwisu transakcyjnego GOonline znajduje się w dokumentach i umowach otrzymanych z banku.
Jeśli  do tej pory nie posiadasz dostępu do serwisu, możesz go wygenerować korzystając z formularza znajdującego się tu.

 

Wybierz sposób logowania

Proste logowanie
  • hasło tradycyjne każdorazowo wymaga podania całego hasła
  • hasło maskowane wymaga podania losowo wybranych znaków, innych podczas każdego logowania. Reszta znaków będzie maskowana
  • logowanie dwuetapowe – połączenie hasła tradycyjnego lub maskowanego z autoryzacją jednorazowym kodem przesłanym sms-em.

W procesie logowania do systemu hasłem tradycyjnym lub maskowanym możesz zostać poproszony o dodatkowe - tj.  poza aktualnym hasłem - potwierdzenie tożsamości w formie kodu sms

 

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje dotyczące Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego możesz znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

oraz

na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - pytania i odpowiedzi

oraz Otwiera się w nowym oknie.

Regulamin

 
Regulamin składania wniosków ramach programy Rodzinne Kapitał Opiekuńczy

Zobacz również

Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić poprawność wprowadzonych danych, ponieważ Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załącznikach.

Dokumenty wygenerowane z systemu bankowości internetowej GOonline nie stanowią potwierdzenia złożenia wniosku o świadczenie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270)