Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 

Kontakt

Infolinia

Telefony stacjonarne

801 321 123

+48 22 134 00 00

Połączenia krajowe i z zagraniczne

+48 500 990 500

Połączenia komórkowe

(Infolinia czynna 24/7. Koszt połączenia wg stawki operatora)

Wniosek Dobry Start

Rozpocznij dobrze
nowy rok szkolny

Złóż wniosek w Pl@net
Produkt dostępny:
Online

Jeśli jesteś użytkownikiem systemu bankowości internetowej Pl@net
możesz złożyć bezpłatny wniosek o świadczenie Dobry Start.
 

ZALOGUJ SIĘ w PL@net

Świadczenie wychowawcze w ramach programu 300+. Dowiedz się jak złożyć wniosek o 300+

Kto otrzyma 300 zł?

 

Program Dobry start to świadczenie w wysokości 300 zł przysługujące raz w roku wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny bez względu na dochód rodziny.

 • uczniowie do ukończenia 20 roku życia
 • dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole do ukończenia 24 roku życia

Jak złożyć wniosek przez Internet?

1
Zaloguj się do systemu Pl@net

Zaloguj się

do systemu bankowości internetowej Pl@net

ZALOGUJ SIĘ w PL@NET

 

2
PIT-WZ

Kliknij w zakładkę e-Urząd

w lewym menu i wybierz Wniosek Dobry start

3
Podpisujesz umowę elektronicznie lub w oddziale

Wypełnij Wniosek Dobry start

postępując zgodnie ze wskazówkami w systemie

4
Link do Wniosek 500 plus

W ciągu 24 godzin na adres e-mail

podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO)

 

Zobacz jak wypełnić Wniosek 300+ w bankowości internetowej m.in.:

 

 • gdzie znaleźć wniosek w systemie
 • na co zwrócić uwagę przy jego wypełnianiu
 • jakie dane lub dokumenty warto przygotować

kiedy otrzymam pieniądze?

Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków Dobry start złożonych:

 do 31 sierpnia br. - świadczenie zostanie wypłacone do 30 września br.

 od 1 września do 30 listopada br. - świadczenie będzie wypłacone w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku

poznaj korzyści złożenia wniosku "dobry start"  w systemie pl@net 

Dowiedz się więcej

 • Kiedy otrzymam pieniądze?

   Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków Dobry start złożonych do 31 sierpnia br. gminy wypłacą świadczenie najpóźniej 30 września br.

   Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków Dobry start złożonych od 1 września do 30 listopada br. gminy wypłacą świadczenie najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

   

  Podane terminy są terminami maksymalnymi - organ prowadzący w gminie może wypłacić świadczenie wcześniej.

  Maksymalnie uproszczona procedura i potwierdzenie na Twojej skrzynce e-mail - decyzje będą przesyłane tylko w przypadku ewentualnej odmowy. W każdej innej sytuacji, jeżeli dziecko spełni wymogi, świadczenia będą wypłacane bez decyzji administracyjnych. Organ prowadzący wyśle Ci potwierdzenie na adres e-mail z Twojego wniosku.

 • O programie Dobry start

  Program Dobry start to kolejny program wsparcia polskich rodzin. Z pomocy państwa skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 20 roku życia lub, w przypadku niepełnosprawności dziecka, do 24 roku życia, z wyłączeniem dzieci, które w roku szkolnym 2018/2019 idą do przedszkola lub tzw. „zerówki”. Dobry start to 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny

  Wniosek Dobry start można składać online za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Pl@net do 30 listopada br. - wystarczy przejść do zakładki e-Urząd.

  Wniosek Dobry start należy składać co roku!

   

  Rola BNP Paribas Bank Polska

  BNP Paribas Bank Polska umożliwia Ci złożenie Wniosku Dobry start online w systemie bankowości internetowej Pl@net .

  Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.

  Wysłany Wniosek Dobry start możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.

  Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego organu.

  Wniosek oraz załączniki są trwale usuwane z serwerów Banku po wysłaniu ich do systemu informatycznego emp@tia.

   

  Emp@tia (system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego)

  Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku

  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.

  Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo@mrpips.gov.pl.

  Wiadomość e-mail z UPO ma tytuł „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>”

  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany we wniosku adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.

  Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez bank w bankowości internetowej, wniosek ma status "Dostarczony", ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

  Proces otrzymania świadczenia

  W bankowości internetowej Pl@net wypełniasz online Wniosek Dobry start.

  Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wysłane z systemu emp@tia (Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego)

  Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dokona analizy wniosku.

  Po rozpatrzeniu wniosku przez Organ prowadzący w gminie otrzymasz wypłatę świadczenia.

  Informacje o programie Dobry start dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

   

  Organ prowadzący w gminie, np. MOPS

  Organ prowadzący w gminie (np. MOPS): po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach programu Dobry start.

  Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.

  Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Dobry start do organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.

   

  Weryfikacja tożsamości

  Zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, możliwość złożenia wniosku Dobry start za pośrednictwem bankowości internetowej dostępna jest tylko dla osób, których tożsamość została zweryfikowana przez bank podczas ich fizycznej obecności w oddziale Banku.

  Jeśli Twój rachunek został założony w procesie zdalnym (poprzez potwierdzenie umowy przelewem z innego banku (przelew weryfikacyjny) i jesteś zainteresowany złożeniem wniosku Dobry start za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Pl@net, w pierwszej kolejności zapraszamy do oddziału w celu potwierdzenia tożsamości - wystarczy okazać dowód osobisty lub paszport.

  W przypadku braku potwierdzenia tożsamości w oddziale, nie będziesz mieć możliwości złożenia wniosku Dobry start w systemie bankowości internetowej Pl@net.

   

 • Wniosek Dobry start w Pl@net

  Wniosek Dobry start mogą złożyć wszyscy Użytkownicy bankowości internetowej Pl@net, którzy otworzyli rachunki w BNP Paribas. Wniosku Dobry start nie złożą Klienci, którzy otworzyli rachunki w BNP Paribas za pośrednictwem przelewu aktywacyjnego.

  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Dobry start znajdziesz po zalogowaniu do Pl@net, w lewym menu bocznym w zakładce „e-Urząd".

  Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu Pl@net. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.

  Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Dobry start na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  UWAGA! Wniosek i wydruk złożonego wniosku otwierają się w nowym oknie. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku upewnij się, że ustawienia przeglądarki pozwalają systemom BNP Paribas (domena https://planet.bnpparibas.pl/hades/do/Login) na otwieranie wyskakujących okien.

   

  Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Treść -> Wyskakujące okna -> Wyjątki. Wpisz kolejno adres witryny https://planet.bnpparibas.pl/hades/do/Login i kliknij Zezwalaj, a następnie Zamknij.

  Chrome: ikonka hamburgera (trzy poziome linie z prawej strony, u góry) -> Settings -> Show advanced settings -> Content settings -> Pop-ups -> Manage exceptions. Wpisz adres https://planet.bnpparibas.pl/hades/do/Login i kliknij Done. Następnie jeszcze raz wejdź w opcję Manage exceptions i dodaj adres.

  Internet Explorer: Narzędzia > Blokowanie wyskakujących okienek -> Ustawienie blokowania wyskakujących okienek -> Wpisz adres witryny https://planet.bnpparibas.pl/hades/do/Login i kliknij Dodaj, a następnie Zamknij.

  Jeżeli do wniosku załączasz dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF maksymalna waga 500 kB).

  W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Dobry start na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, instrukcjami wypełniania wniosku w wersji papierowej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek.

   

  Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:

  „Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu emp@tia.

  „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu emp@tia.

  „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.

 • Reklamacje dotyczące obsługi Wniosku Dobry start

  Reklamacje dotyczące Wniosku Dobry start, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

   

  w BNP Paribas – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej Pl@net, etapu rejestracji wniosku w systemie Pl@net oraz jego wysłania;

  do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia.

 • Bezpieczeństwo - wniosek Dobry start

  Zachowaj ostrożność składając wniosek Dobry start

  BNP Paribas na mocy porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Dobry start:

  Wniosek Dobry start dostępny jest bezpłatnie po zalogowaniu do bankowości internetowej Pl@net .

  Nie trzeba instalować na komputerze/telefonie żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek Dobry start.

  Przy zalogowaniu do bankowości internetowej, w celu przejścia do wniosku Dobry start ani w celu załadowania załączników nie będzie wymagane podanie kodu SMS z narzędzia autoryzacyjnego. Jako potwierdzenie wysłania wniosku Dobry start otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu e-mail: upo@mrpips.gov.pl. UPO będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nazwie emp@tia.

  Bank będzie Cię informował o możliwości złożenia wniosku Dobry start za pośrednictwem elektronicznych kanałów, np. w formie mailingu lub wiadomości w bankowości internetowej Pl@net. Pamiętaj jednak, że korespondencja będzie przesyłana ze znanych Ci adresów mailowych banku. Zawsze sprawdzaj, kto jest nadawcą wiadomości. Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub mailing w sprawie udostępnienia wniosku Dobry start od innego nadawcy lub ktoś poprosi Cię o podanie danych do logowania i autoryzacyjnych kodów SMS w tej sprawie, zgłoś to niezwłocznie na infolinii banku.

  Przypominamy, że w związku z wnioskiem Dobry start bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.

   

  Przypominamy kilka najważniejszych zasad bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej i mobilnej, do których należą:

  Zachowanie poufności danych do logowania. Nikomu nie należy podawać Loginu oraz hasła PIN. Przekazywanie tych danych osobom trzecim naraża Państwa na ryzyko utraty środków z rachunku bankowego.

  Zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e–maili lub SMS–ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków kierujących na stronę internetową banku. Linki mogą prowadzić do fałszywej strony, która ma wyłudzić dane do logowania. Przypominamy, że nie prosimy Państwa o podawanie jakichkolwiek danych w wiadomościach e–mail lub SMS.

  W bankowości internetowej ważne jest:

  Sprawdzenie, czy połączenie z bankiem jest szyfrowane tj. czy adres wyświetlany przez przeglądarkę zaczyna się od https, a na pasku adresowym jest widoczny symbol kłódki i czy po kliknięciu na nią wyświetla się informacja o szyfrowaniu połączenia z serwerem BNP Paribas Bank Polska S.A.

  Sprawdzenie ważności i poprawności certyfikatu dostępnego po kliknięciu na symbol kłódki widocznej na pasku adresowym.

  Przypominamy również pozostałe zasady bezpiecznego korzystania z bankowości mobilnej i internetowej:

   

  Przed wysłaniem przelewu lub zatwierdzeniem innej dyspozycji należy zawsze sprawdzić, czy wszystkie dane, a przede wszystkim numer rachunku odbiorcy, są prawidłowe.

  Zalecamy posiadanie aktualnego programu antywirusowego i regularne skanowanie za jego pomocą komputera i urządzeń mobilnych.

  Nieznane oprogramowanie i aplikacje zawsze mogą okazać się niebezpieczne.

  Jeśli otrzymają Państwo SMS–a lub wiadomość e–mail z linkiem do nieznanego nieznanej strony internetowej, oprogramowania lub aplikacji na telefon, bezpieczniej jest od razu go skasować.

  Zalecamy korzystanie z bezpiecznego dostępu do Internetu. Nie należy logować się do bankowości internetowej i mobilnej z nieznanej, ogólnodostępnej i niezabezpieczonej sieci (prywatnych lub publicznych).

  Więcej informacji o bezpiecznym korzystaniu z bankowości internetowej i mobilnej znajdą Państwo na stronach banku www.bnpparibas.pl/bezpieczenstwo

W bankowości internetowej Pl@net w każdej chwili możesz sprawdzić status swojego wypełnionego wniosku Dobry start.

Statusy prezentowane w potwierdzeniu wysłania wniosku:

Przetwarzany - trwa przesyłanie wniosku do systemu emp@tia.

Dostarczony - wniosek Dobry start został przesłany do systemu emp@tia.

Błąd dostarczenia - wniosek nie został dostarczony do systemu
emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.

 

W ciągu 24 godzin od wypełnienia, status wniosku powinien zmienić się na „dostarczony”. Jeśli wyświetli się status „błąd dostarczenia”, wtedy wymagane jest ponowne wypełnienie i wysłanie wniosku online.

Pamiętaj, aby wydrukować i zachować wypełniony wniosek po jego wysłaniu!

Pamiętaj o dokładnym sprawdzeniu poprawności wprowadzonych danych. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany Organ prowadzący w gminie.

Szczegółowe informacje dotyczące Wniosku Dobry start możesz także znaleźć na stronie internetowej
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej: Dobry start

Pytania i odpowiedzi Dobry start

 • Czy BNP Paribas umożliwia złożenie wniosku Dobry Start?

  Elektroniczne wnioski Dobry Start dostępne są w BNP Paribas dla osób, które są jego klientami i mają dostęp do serwisu internetowego Pl@net.

 • Jak złożyć wniosek Dobry Start za pośrednictwem BNP Paribas?

  Zanim zaczniesz wypełniać wniosek przygotuj dane osobowe swoje i dzieci, dla których składasz wniosek o świadczenie Dobry Start, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, adres szkoły do której w roku szkolnym 2018/2019 będzie uczęszczało lub uczęszcza dziecko). Te dane, którymi dysponuje Bank, zostaną zaczytane z systemu Banku automatycznie.

  • Zaloguj się do serwisu internetowego Pl@net.
  • Wejdź  w lewym menu do zakładki „e-Urząd” > kliknij „Wniosek Dobry Start”
  • Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie. Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.
  • Zatwierdź i zakończ wniosek. Jeśli wskazałeś inny numer rachunku do wypłaty świadczenia niż konto w BNP Paribas, wymagane będzie podanie hasła jednorazowego używanego do zatwierdzania operacji w Banku.
  • Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku Dobry Start. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.
  • Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO). Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu e-mail: upo@mrpips.gov.pl.

   

  Jak tylko otrzymasz UPO/UPP na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Dobry Start, wszelkie pytania i obsługę wniosku Dobry Start przejmuje organ prowadzący w gminie. W razie pytań o wniosek prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

   

 • Czy muszę być klientem BNP Paribas, aby złożyć wniosek Dobry Start za pośrednictwem tego Banku?

  Elektroniczne wnioski Dobry Start dostępne są w BNP Paribas jedynie dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do serwisu internetowego.

 • Jestem klientem BNP Paribas i mam dostęp do serwisu internetowego. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku Dobry Start?

  Jeśli otworzyłeś konto w BNP Paribas potwierdzając swoje dane przelewem aktywacyjnym z innego banku i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w oddziale Banku, nie możesz złożyć wniosku Dobry Start przez serwis internetowy BNP Paribas. Jeśli potwierdzisz swoją tożsamość w dowolnym oddziale Banku, będziesz mógł złożyć wniosek Dobry Start za pośrednictwem serwisu internetowego.
  Jeśli powyższy opis nie dotyczy Twojej sytuacji, prosimy o kontakt z infolinią Banku w celu wyjaśnienia sytuacji.

 • Skąd mam wiedzieć, do jakiego organu prowadzącego w gminie skierować wniosek?

  Zwróć się do urzędu miasta/gminy, w którym mieszkasz, o taką informację.

 • Jakie konto podać we wniosku Dobry Start do wypłaty świadczeń?

  Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenie. Jeśli składasz wniosek w serwisie internetowym BNP Paribas, możesz wskazać konto w BNP Paribas lub w dowolnym innym banku. Pieniądze możesz również odbierać w formie innej niż przelew na konto – w celu uzyskania informacji, jaka forma wypłaty w przypadku braku konta bankowego będzie dostępna w Twojej gminie, skontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie.

 • Czy mogę podać we wniosku Dobry Start konto dziecka do wypłaty świadczeń?

  Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki, przy czym we wniosku Dobry Start można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci.

  Należy pamiętać, że dziecko do 13 roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta. Zatem nawet jeśli posiada ono Konto Dziecka w BNP Paribas dla dzieci od 0 do 13 roku życia i rodzic chce na nie przekazywać świadczenia z programu Dobry Start, to on dysponuje rachunkiem dziecka.

 • Czy po wysłaniu wniosku Dobry Start przez serwis internetowy BNP Paribas będzie można go modyfikować?

  Nie, nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku.

 • Kto składa wniosek Dobry Start? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?

  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia może być złożony przez rodziców – wniosek powinien złożyć jeden rodzic gdyż świadczenie na dane dziecko jest jednorazowe, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie), a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka lub dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej – istotne jest jednak, że na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej wniosku nie można złożyć przez bank lecz należy to zrobić osobiście w powiatowym centrum pomocy rodzinie.
  W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia Dobry Start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia Dobry Start.

 • Nie mogę dodać załączników do wniosku Dobry Start. Co robić?

  Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Dobry Start można dodać załączniki o określonych parametrach:

  • format załączników to JPG, PNG lub PDF
  • maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
  • maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  • maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  • nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.

  Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Dobry Start niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z infolinią Banku.

 • Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO/UPP z wiarygodnego źródła?

  Wiadomość e-mail z UPO o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu e-mail: upo@mrpips.gov.pl

 • Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu Dobry Start? Jaka jest rola Banku w tym procesie?

  Rozstrzygnięcie o przyznaniu świadczenia w ramach rządowego Programu Dobry Start podejmuje organ prowadzący postępowanie właściwy według miejsca Twojego zamieszkania po wcześniejszej analizie wniosku.

  Rola Banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku Dobry Start za pomocą serwisu internetowego BNP Paribas.

  Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący postępowanie. Wniosek oraz załączniki Bank trwale usuwa po wysłaniu ich do systemu emp@tia, za pośrednictwem którego złożone wnioski trafiają do rozpatrzenia przez wybrany przez Ciebie organ prowadzący postępowanie w gminie, w której mieszkasz.

 • Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Dobry Start brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje Bank?

  Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Dobry Start podstawiając Twoje dane osobowe, którymi dysponuje, takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w BNP Paribas, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Dobry Start. Bank nie przekazuje w ramach wniosku Dobry Start żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w Banku.

 • Czy Bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia w ramach programu Dobry Start moje dane?

  Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Dobry Start podstawiając znane mu Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer konta w BNP Paribas. Bank przekazuje je w formularzu do organu przyznającego świadczenia po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku. Bank przesyła również numer Twojego konta, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Dobry Start.

 • Czy świadczenie w ramach programu Dobry Start może być przyznane w innej wysokości niż 300 zł?

  Co do zasady każdy uprawniony do otrzymania świadczenia przyznanego w ramach programu otrzyma 300 zł. Jedynie w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia Dobry Start ustala się każdemu z rodziców w wysokości 150 zł.

 • Czym się różni potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z serwisu internetowego BNP Paribas od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)/ Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)?

  Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez Bank w BNP Paribas po wypełnieniu wniosku Dobry Start i jest dostępne w zakładce z wnioskami wypełnionymi. Potwierdza ono, że Bank przesłał wniosek do systemu emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje go do organu prowadzącego w gminie. Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

  • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia.
  • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
  • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek. Informację tę przekazuje wnioskującemu dodatkowo pracownik infolinii Banku.

  Statusy potwierdzenia złożenia wniosku mogą się zmieniać raz na dobę.

  Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wniosku Dobry Start otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie emp@tia.

  Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z Banku oraz UPO nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne w ramach programu Dobry Start, a jedynie, że wniosek został przyjęty do rozpoznania.

  Każdy wniosek Dobry Start jest analizowany przez organ prowadzący w gminie indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki do przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Dobry Start, a organ prowadzący w gminie może, kontaktując się z wnioskodawcą, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

  UWAGA! Przyznanie świadczenia, na podstawie złożonego wniosku, nie wymaga decyzji administracyjnej Organu prowadzącego w gminie. Od tego Organu, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz jedynie informację o przyznaniu świadczenia. Jedynie odmowa przyznania świadczenia lub ewentualne ustalenie świadczeń nienależnie pobranych, dokonywana będzie w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Organ prowadzący w gminie. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.

 • Od kiedy można składać wnioski o świadczenie Dobry Start?

  Wniosek o świadczenie Dobry Start są dostępne w serwisie internetowym BNP Paribas od 1 sierpnia br. do 30 listopada br. Wnioski w formie drukowanej składa się osobiście w miejscu wskazanym przez organ prowadzący w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania będą przyjmowane od 1 sierpnia br. do 30 listopada br.

  Pamiętaj, wniosku Dobry Start nie można złożyć w oddziale Banku ani przez infolinię Banku.

 • Czy wnioski o świadczenie Dobry Start można składać przez cały rok szkolny?

  Nie. Wnioski o świadczenie Dobry Start składane są jednorazowo i dotyczą tylko roku szkolnego rozpoczynającego się w danym roku kalendarzowym (wnioski składane w roku 2018 dotyczą rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019). Można je składać od 1 lipca br. do 30 listopada br.
  Pamiętaj, od 1 do 30 lipca br. wnioski można składać tylko w formie elektronicznej.

 • Czy przyznane świadczenie podlega opodatkowaniu?

  Nie. Przyznane świadczenie jest zwolnione od podatku. Nie będzie też podlegało egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

 • Czy programem objęte są wszystkie uczące się dzieci?

  Świadczenie Dobry Start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia  w przypadku dzieci legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

  Świadczenie Dobry Start przysługuje także w przypadku:

  • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 20. rok życia;
  • ukończenia 24. roku życia przez dziecko przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 24. rok życia  w przypadku dzieci legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

  Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność dziecka to:

  - orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub wydawane na podstawie przepisów oświatowych: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego.

  Świadczenie Dobry Start nie przysługuje jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie oraz na dziecko uczęszczające do przedszkola lub tzw. zerówki.

Rozwińzobacz mniej

Zobacz również

Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić poprawność wprowadzonych danych, ponieważ Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Dobry start

Dokumenty wygenerowane z systemu Pl@net nie stanowią potwierdzenia złożenia wniosku o świadczenie 300+.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń