Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 

ZWROT CZĘŚCI OPŁATY ZA OCENĘ NIERUCHOMOŚCI W PRZYPADKU PRZEDTERMINOWEJ SPŁATY KREDYTU HIPOTECZNEGO1  

 

Jakie są warunki zwrotu opłaty za ocenę nieruchomości?

KREDYTY DLA KTÓRYCH BANK ZWRÓCI opłatę

 • kredyt hipoteczny udzielony od dnia 22.07.2017
 • opłata była wnoszona na rachunek Banku

KREDYTY DLA KTÓRYCH BANK NIE ZWRÓCI opłaty

 • kredyt hipoteczny udzielony do 21.07.2017 włącznie
 • opłata była wnoszona na rachunek podmiotu współpracującego z Bankiem

BANK nie DOKONA ZWROTU CZĘŚCI  CZĘŚCI OPŁATY ZA OCENĘ NIERUCHOMOŚCI JEśli:

 • zawarłeś umowę o kredyt hipoteczny do dnia 21.07.2017 r. włącznie
 • kredyt został spłacony zgodnie z harmonogramem (bez wcześniejszej spłaty) lub jest jeszcze w trakcie spłaty
 • opłata nie została wniesiona

Bank dokona zwrotu części OPŁATY ZA OCENĘ NIERUCHOMOŚCI :

automatycznie

 • jeśli zawarłeś umowę o kredyt hipoteczny² od 22 lipca 2017 włącznie i dokonałeś całkowitej wcześniejszej spłaty kredytu
 • jeśli prowadzimy dla Ciebie rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR)kwotę zwrotu otrzymasz automatycznie bez konieczności składania jakiejkolwiek dyspozycji na ten rachunek. Dodatkowo wyślemy do Ciebie korespondencję potwierdzającą zwrot.
 • jeśli nie prowadzimy dla Ciebie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) środki będą dostępne na rachunku technicznym; wskaż nam rachunek w innym Banku przez infolinie albo w oddziale lub odbierz zwrot gotówką w oddziale

Jak wnioskować o zwrot OPŁATY ZA OCENĘ NIERUCHOMOŚCI?

Przygotuj: swój dokument tożsamości, numer umowy kredytowej oraz numer rachunku na który chciałbyś, aby bank przelał zwrot prowizji.

W przypadku kredytu udzielonego więcej niż jednemu kredytobiorcy, należy podczas rozmowy telefonicznej złożyć oświadczenie potwierdzające, że pozostali kredytobiorcy wyrażają zgodę na zwrot opłaty za ocenę nieruchomości na wskazany rachunek.

Zadzwoń na infolinię

Zadzwoń na Infolinię

Jeśli dokonałeś wcześniejszej spłaty kredytu po 22.07.2017 r. (dotyczy kredytów udzielonych od 22.07.2017 włącznie

Wybierz numer:

0-22 134-00-06

(W dni robocze w godz. 8.00-20.00.
Koszt połączenia wg stawki operatora)

Zadzwoń na Infolinię

Jeśli dokonałeś wcześniejszej spłaty kredytu po 22.07.2017 r. (dotyczy kredytów udzielonych po 22.07.2017 r. włącznie) i nie posiadasz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w banku BNP Paribas, należne środki znajdują się na rachunku technicznym kredytu. By uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami:

0-22 134-00-06

(W dni robocze w godz. 8.00-20.00.
Koszt połączenia wg stawki operatora)

JAK WYLICZYĆ WYSOKOŚĆ ZWROTU OPŁATY ZA OCENĘ NIERUCHOMOŚCI?

 1. Bank wylicza zwrot proporcjonalnie do okresu trwania kredytu (metoda liniowa)

 2. Oblicz Współczynnik Zwrotu Opłaty (WZ) - jako stosunek pomiędzy liczbą dni, które pozostały do spłaty, po dokonaniu wcześniejszej spłaty kredytu w całości, do łącznej ilości dni wynikających z harmonogramu spłaty.

 3. Pomnóż obliczony WZ przez kwotę opłaty.

 1. W związku z stanowiskiem Prezesa UOKiK w sprawie interpretacji art. 39 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. z 2020 r. poz 1027, 2320).
 2. zgodnie z Ustawą o kredycie hipotecznym z dnia 22.07.2017 (Dz.U. 2017, poz. 819 z późn. zm.)

Zobacz również