Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 


Lokata na nowe środki
do 4,50% w skali roku

Dostępność
Online
Oddziały
Mobile

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI

Kalkulator Lokaty na Nowe Środki kalkulator

Elementy do wyboru wartości i okresu wpłaty

Oprocentowanie w skali roku 4,50%

Twój zysk:

Jak otworzyć lokatę Na Nowe Środki

Lokata dostępna dla Posiadaczy Konta Osobistego lub Rachunku Oszczędnościowego w PLN w Banku BNP Paribas.

1

1

Zaloguj się do bankowości internetowej GOonline

Kliknij w link poniżej - trafisz od razu na wniosek o lokatę.

Zaloguj się

Wniosek jest również dostępny w zakładce Moje Finanse > Oszczędności.

2

2

Ustal kwotę i okres lokaty.

3

3

Potwierdź warunki Lokaty

Zapoznaj się i zaakceptuj warunki oraz zapoznaj się z Arkuszem informacyjnym dla deponentów.

Kliknij DALEJ i otwórz lokatę.

4

4

Dostaniesz potwierdzenie, że lokata została otwarta.
Lokatę możesz sprawdzić w zakładce Moje Finanse > Oszczędności

1

Zaloguj się do aplikacji

Zaloguj się do aplikacji mobilnej GOmobile

 

Nie masz aplikacji? Pobierz ją za darmo!

Pobierz z App Store Otwiera się w nowym oknie.

Dla telefonów z systemem iOS

Pobierz z Google Play Otwiera się w nowym oknie.

Dla telefonów z systemem Android

2

Wypełnij wniosek

Wypełnij wniosek

Wybierz Dla Ciebie, Oszczędności, a następnie kliknij w + Otwórz lokatę.
Wybierz Lokata na Nowe Środki, ustal kwotę i okres lokaty.

3

Potwierdź warunki Lokaty

Potwierdź warunki Lokaty

Zapoznaj się i zaakceptuj warunki oraz zapoznaj się z Arkuszem informacyjnym dla deponentów.

Kliknij DALEJ i otwórz lokatę.

4

Lokata

Dostaniesz potwierdzenie, że lokata została otwarta.
Lokatę możesz sprawdzić w zakładce Finanse > Oszczędności

1

Umów się w najwygodniejszej dla Ciebie lokalizacji

Umów się w najwygodniejszej dla Ciebie lokalizacji

Zarezerwuj spotkanie na konkretną datę i godzinę i oszczędzaj swój czas.

umów się

2

Doradca zbada Twoje potrzeby

Doradca zbada Twoje potrzeby

Ustalicie kwotę i okres lokaty i doradca otworzy ją dla Ciebie.

3

Dostaniesz potwierdzenie, że lokata została otwarta

Dostaniesz potwierdzenie, że lokata została otwarta.
Lokatę możesz sprawdzić w bankowości internetowej GOonline i aplikacji GOmobile

DOKUMENTY

 
Umowa ramowa
 
Komunikat do Umowy ramowej
 
Tabela oprocentowania
 
Taryfa Prowizji i Opłat

Zobacz również

Nowe Środki to suma dostępnych środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunkach Klienta w momencie składania Dyspozycji otwarcia Lokaty na Nowe Środki, stanowiących nadwyżkę ponad Saldo Początkowe, rozumiane jako łączne saldo dostępnych środków Klienta zgromadzonych na Rachunkach Klienta według stanu na koniec dnia 26.02.2024 r. Za Rachunki Klienta uznaje się prowadzone na jego rzecz przez Bank indywidualne oraz wspólne rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowe IKE, lokaty terminowe (uwzględnia się przy tym saldo środków na lokatach objętych blokadą), lokaty strukturyzowane oraz depozyty dwuwalutowe, prowadzone w złotych polskich i walutach obcych (za wyjątkiem rubli rosyjskich i dolarów hongkońskich). Środki w walutach obcych przelicza się na złote według Kursu Średniego NBP dla danej waluty obowiązującego na moment wyliczenia kwoty Nowych Środków/ Salda Początkowego. Lokata na Nowe Środki może zostać założona ze środków, które stanowią Nowe Środki i które nie zostały już wykorzystane na otwarcie innych lokat na Nowe Środki po dniu ustalenia Salda Początkowego.
Nowe Środki wyliczane są odrębnie dla każdego Klienta.
Dyspozycję otwarcia Lokaty na Nowe Środki może złożyć wyłącznie Posiadacz/ Współposiadacz rachunku, z którego ma być założona lokata.

Lokata na Nowe Środki jest lokatą nieodnawialną. W przypadku zerwania lokaty przed terminem środki nie podlegają oprocentowaniu. Od naliczonych odsetek zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Produkt nie jest przeznaczony dla klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.