Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 
Pakiet ubezpieczeń - kredyt hipoteczny

Dom zawsze bezpieczny

Kontakt z Doradcą
Dostępność
Oddziały

Co obejmuje ubezpieczenie do kredytu hipotecznego „Plan na Spokój - Pakiet Optymalny”?


Zadbaj o siebie i swoich bliskich wybierając ubezpieczenie do kredytu hipotecznego. W ramach Pakietu Optymalnego oferujemy ubezpieczenie, które zapewnia pomoc w spłacie kredytu w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
Ubezpieczamy Twoje życie i zdrowie oraz ryzyko utraty pracy. Zakres ochrony zależy od tego, czy w dniu zajścia zdarzenia jesteś osobą aktywną zawodowo. Różnice znajdują się w tabeli poniżej.

 

Nazwa zdarzenia Zakres ubezpieczenia
Klienci, którzy są osobami aktywnymi zawodowo Klienci, którzy nie są osobami aktywnymi zawodowo
Utrata pracy. -
Pobyt w Szpitalu.
Poważne zachorowanie.
Całkowita niezdolność do pracy lub samodzielnej egzystencji.
Czasowa niezdolność do pracy. -
Śmierć.

 

Poniżej znajdziesz zestawienie świadczeń, jakie możesz otrzymać w razie zajścia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. Szczegółowe informacje o zakresie i wysokości świadczeń są określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Plan na Spokój – Pakiet Optymalny".

 

Nazwa zdarzenia Opis ubezpieczenia
W razie, gdy trafisz do szpitala na co najmniej 3 dni.


Wypłacimy maksymalnie 72 000 zł w każdym roku polisowym, czyli do 6 świadczeń miesięcznych, nie więcej niż 12 000 zł za każde.

Wysokość świadczenia miesięcznego zależy od statusu zatrudnienia.


Gdy jesteś osobą aktywną zawodowo świadczenie miesięczne będzie odpowiadać 100% raty kredytu.
 
Gdy jesteś osobą nieaktywną zawodowo świadczenie miesięczne będzie odpowiadać 300% raty kredytu.
W razie, gdy utracisz pracę 
i otrzymasz status bezrobotnego.

Wypłacimy maksymalnie 72 000 zł w każdym roku polisowym, 
czyli do 6 świadczeń miesięcznych, nie więcej niż 12 000 zł za każde. Świadczenie miesięczne będzie odpowiadać racie kredytu.

 
W razie, gdy poważnie zachorujesz


Wypłacimy maksymalnie 1 000 000 zł, w ramach trzech świadczeń w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, z każdej grupy chorób po jednym świadczeniu. 
W przypadku:

  • choroby z grupy 1: 50% sumy ubezpieczenia (maksymalnie 500 000 zł)
  • choroby z grupy 2: 50% sumy ubezpieczenia (maksymalnie 500 000 zł)
  • choroby z grupy 3: 20% sumy ubezpieczenia (maksymalnie 200 000 zł). 

Suma ubezpieczenia to kwota kredytu albo saldo zadłużenia zgodnie z OWU.

Listę chorób, za które wypłacimy świadczenie i ich podział na grupy znajdziesz w art. 1 OWU.

W razie, gdy ulegniesz całkowitej niezdolności 
do pracy lub samodzielnej egzystencji.

Wypłacimy sumę ubezpieczenia, czyli 100% kwoty kredytu albo 100% salda zadłużenia zgodnie z OWU (maksymalnie 2 500 000 zł – gdy jesteś jedynym ubezpieczonym albo 4 000 000 zł – gdy w umowie ubezpieczenia jest więcej niż 1 ubezpieczony).
 
W razie, gdy czasowo utracisz zdolność 
do wykonywania pracy

Wypłacimy maksymalnie 72 000 zł w każdym roku polisowym, 
czyli do 6 świadczeń miesięcznych, nie więcej niż 12 000 zł za każde. Świadczenie miesięczne będzie odpowiadać racie kredytu.

 
W razie Twojej śmierci
Wypłacimy sumę ubezpieczenia, czyli 100% kwoty kredytu albo 100% salda zadłużenia zgodnie z OWU (maksymalnie 2 500 000 zł – gdy jesteś jedynym ubezpieczonym albo 4 000 000 zł – gdy w umowie ubezpieczenia jest więcej niż 1 ubezpieczony).
 

Gdy w ramach umowy ubezpieczenia występuje więcej niż jedna osoba ubezpieczona, limity naszej odpowiedzialności określone w tabeli powyżej należy podzielić przez liczbę wszystkich ubezpieczonych, aby uzyskać kwotę przypadającą na jedną osobę. Więcej informacji o wypłacanych przez nas świadczeniach znajdziesz w art. 9 OWU.
 

 

W niektórych sytuacjach ubezpieczyciel może nie wypłacić świadczenia. Szczegółowe informacje na temat wyłączeń odpowiedzialności znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Plan na Spokój – Pakiet Optymalny".

Ubezpieczenie oferujemy we współpracy z:

  • Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska SA
  • Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce BNP Paribas

 

BNP Paribas Bank Polska S.A. na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2023 r. poz. 1111 z późn.zm.) („Ustawa”) informuje, że jest agentem ubezpieczeniowym, wykonującym działalność agencyjną, wpisanym do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11139025/A.

 

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie do kredytu hipotecznego „Plan na Spokój - Pakiet Optymalny”?

  • Zwiększa spokój i bezpieczeństwo Tobie i Twoim bliskim
  • Pomaga w spłacie zadłużenia lub rat kredytu w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia
  • Poziom ochrony dostosowuje się do Twojej sytuacji zawodowej

Jak zgłosić zdarzenie?

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami możesz złożyć online https://cardif.pl/zglos-zdarzenie, listownie lub osobiście w siedzibie Cardif, a także za naszym pośrednictwem.

Zamów rozmowę z doradcą

Dokumenty do pobrania

Ubezpieczenie na życie Cardif:

 
Ogólne warunki ubezpieczenia, karta produktu, Informacje o produkcie ubezpieczeniowym, informacje o Agencie
 
Pełnomocnictwo Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
 
Pełnomocnictwo Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.
 
Lista podwykonawców

 

Masz pytania dotyczące ubezpieczenia?

Zadzwoń do nas

500 990 500

+48 22 134 00 00

Opłata za połączenie według cennika operatora

Przyjdź do oddziału

Teraz masz także możliwość rezerwacji spotkania z Doradcą na konkretną godzinę.
Umów się na wygodny dla Ciebie termin i oszczędzaj swój czas!

Znajdź oddział