Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 
UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE i ZDROWIE – KREDYT SAMOCHODOWY

Na wszelki wypadek

Kontakt z Doradcą
Dostępność
Oddziały
Partnerzy

Komu dedykowane jest ubezpieczenie?

Klientom uzyskującym kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu środka transportu proponujemy atrakcyjną ofertę ubezpieczeń na życie. Zapewniają one realizację spłaty kredytu w przypadku zaistnienia zdarzeń objętych ubezpieczeniem.

  • brak zmartwień związanych z nieprzewidzianymi okolicznościami
  • zabezpieczenie rodziny Klienta

Ubezpieczenia do kredytu samochodowego oferujemy we współpracy z:

  • Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.
  • Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce

Co zyskujesz z Ubezpieczeniem?

Ubezpieczenie jest dostępne w ramach 1 z 3 pakietów, którego zakres obejmuje odpowiednio

 

Zakres ubezpieczenia Pakiety
Podstawowy Rozszerzony Optymalny
Zgon x x x
Zgon w następstwie nieszczęśliwego wypadku     x
Poważne zachorowanie   x x
Trwała i całkowita niezdolność do pracy     x
Utrata pracy     x
Pobyt w szpitalu     x

Jak zgłosić zdarzenie?

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami możesz składać bezpośrednio w siedzibie Cardif, listownie lub online https://cardif.pl/zglos-zdarzenie, a także za naszym pośrednictwem.

Masz pytania dotyczące produktu?

Zadzwoń do nas

+48 500 990 500

+48 22 134 00 00

W dni robocze w godz. 8.00-20.00
Opłata za połączenie wg cennika Operatora

Przyjdź do oddziału

Teraz masz także możliwość rezerwacji spotkania z Doradcą na konkretną godzinę.
Umów się na wygodny dla Ciebie termin i oszczędzaj swój czas!

 

Znajdź oddział Otwiera się w nowym oknie.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia - indeks BGŻBNPP/CARCPI_3_1.2/2018
 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia – indeks BGŻBNPP/CARCPI_5_1.2/2018
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia – indeks BNPP/CARCPI_3.1_3/2020
 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia – indeks BNPP/CARCPI_5_1.3/2020
 
Informacje o Agencie
 
Pełnomocnictwo - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif
 
Pełnomocnictwo – Cardif–Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce