Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 
Ubezpieczenie nieruchomości PZU

Ochrona tego, co najważniejsze

Kontakt z Doradcą
Dostępność
Oddziały

Pakiet ubezpieczeń  nieruchomości – kredyt hipoteczny

Ubezpieczenie jest oferowane Klientowi w określonych przez Bank przypadkach

W ramach oferty kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej kierowanej do Klientów posiadających produkty hipoteczne w Banku, oferujemy szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Nasz cel to bezpieczeństwo i komfort naszych Klientów oraz ich najbliższych.

 • Pakiet ubezpieczeń do kredytu hipotecznego oferujemy we współpracy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

 

BNP Paribas Bank Polska S.A. na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017, poz. 2486) („Ustawa”) informuje, że:

 • jest agentem ubezpieczeniowym, wykonującym działalność agencyjną.

Ubezpieczenie nieruchomości

Wariant I

 • Ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych

(dostępny przy zawieraniu umowy o kredyt hipoteczny/pożyczkę hipoteczną)

 

Wariant II

 • Ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych
 • Ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów mieszkania
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

 (dostępny w trakcie trwania umowy o kredyt hipoteczny/pożyczkę hipoteczną)

Informacje dotyczące Ubezpieczenia nieruchomości

Istnieje również możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia nieruchomości dedykowanego do Klientów posiadających produkty hipoteczne w Banku i obejmującego:

Ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych:

 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie mieszkania 

 

Ubezpieczenie mieszkania obejmuje ubezpieczenie ruchomości w mieszkaniu, tj. ubezpieczenie m.in:

 • Mebli, dywanów, urządzeń domowych, książek, innych przedmiotów osobistego użytku
 • Zapasów gospodarstwa domowego
 • Sprzętu audiowizualnego, komputerowego
 • Wyrobów ze srebra, złota i platyny, monet, pieniędzy, papierów wartościowych
 • Sprzętu turystycznego i sportowego
 • Obejmuje ochronę psów, kotów i innych zwierząt 

Ruchomości w mieszkaniu są chronione w przypadku m.in.:

 • Kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Zaistnienia zdarzeń losowych np. pożaru, zalania, powodzi, huraganu, uderzenia piorunu, eksplozji, gradu 

Odpowiedzialność cywilna występuje w przypadku m.in.:

 • gdy w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem służącym wykonywaniu czynności życia prywatnego, w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) powstaje obowiązek naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej

 

Ww. ubezpieczenia oferujemy we współpracy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S. A.

BNP Paribas Bank Polska S.A. na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017, poz. 2486) („Ustawa”) informuje, że:

 • jest agentem ubezpieczeniowym, wykonującym działalność agencyjną.

 

Dokumenty do pobrania

 
Ogólne warunki ubezpieczenia, Karta produktu, Informacje o produkcie ubezpieczeniowym, Infomacje o agencie
 
Zasady rozpatrywania reklamacji
 
Formularz zgłaszania reklamacji
 
Pełnomocnictwo agenta
 
Informacja administratora danych osobowych

Masz pytania dotyczące ubezpieczenia?

Zadzwoń do nas

+48 500 990 500

+48 22 134 00 00

W dni robocze w godz. 8.00-20.00
Opłata wg taryfy Operatora

Przyjdź do oddziału

Ponad 500 oddziałów na terenie Polski

Znajdź oddział

 

Zobacz również