Otwórz konto
Bank zmieniającego się świata
 
 
Wygodna forma zabezpieczenia kredytu

Gwarancja de minimis

Kontakt z doradcą
Dostępność
Oddziały

Dla kogo:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), które spełniają definicję określoną w rozporządzeniu Komisji Europejskiej oraz posiadają zdolność kredytową.

Poznaj korzyści Gwarancji de minimis

Gwarancja de minimis jest wygodną formą zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego.

Zamów rozmowę z doradcą

Szczegóły produktu

  • Objęcie kredytu Gwarancją de minimis jest uzależnione od wyników analizy zdolności kredytowej przedsiębiorcy, zgodnie z obowiązującymi w Banku procedurami.
  • Łączna kwota gwarancji zależna jest od wielkości pomocy de minimis jaką otrzymał przedsiębiorca w okresie poprzedzających trzech lat.
  • Łączna wartość pomocy deminimis przyznanej w okresie poprzedzających trzech lat wraz z przeliczoną na ekwiwalent dotacji brutto kwotą gwarancji, o którą się ubiega nie może przekroczyć 300 000 euro.

Kredyty zabezpieczone gwarancją de minimis nie mogą być przeznaczone na:

  • refinansowanie wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę przed zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego
  • inwestycje kapitałowe
  • zakup instrumentów finansowych
  • zakup wierzytelności
  • zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Masz pytania dotyczące produktu?

Zadzwoń do nas

+48 500 970 345

Opłata za połączenie według cennika Operatora

Przyjdź do Centrum klienta

Teraz masz także możliwość rezerwacji spotkania z Doradcą na konkretną godzinę.
Umów się na wygodny dla Ciebie termin i oszczędzaj swój czas!

Znajdź Centrum klienta