Otwórz konto
Bank zmieniającego się świata
 
 
Gwarancje bankowe

Bezpieczeństwo i wiarygodność transakcji

Kontakt
Dostępność
Oddziały

Dla kogo

Dzięki naszym rozwiązaniom firma staje się wiarygodnym partnerem biznesowym. Oferowane przez nas gwarancje skutecznie zabezpieczają transakcje handlowe. 

Kto może korzystać z gwarancji bankowej?

 • Uczestniczący w przetargach
 • Chcący otrzymać zaliczkę, na poczet produkcji/dostawy
 • Będący wykonawcą inwestycji/dostawcą usług
 • Kupujący towary/usługi
 • Wynajmujący lokale/powierzchnie biurowe/dzierżawiąc grunty rolne
 • Importujący lub eksportujący produkty objęte akcyzą, cłem
 • Realizujący transakcje w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

Poznaj korzyści Gwarancji bankowych
 

Dla Klienta - zleceniodawcy:

Dla Klienta - beneficjenta:

Zamów rozmowę z doradcą

Rodzaje Gwarancji bankowych

 • Przetargowa – zastępuje wadium gotówkowe
 • Zwrotu zaliczki – umożliwia otrzymanie zaliczki na poczet produkcji/dostawy
 • Dobrego wykonania umowy – zabezpiecza należytą realizację kontraktu/umowy
 • Rękojmi - zabezpiecza zobowiązania z tytułu usunięcia wad i usterek lub gwarancji jakości
 • Zwrotu kwot zatrzymanych – umożliwia odblokowanie środków
 • Zapłaty za zakupione towary / wykonane usługi – polepsza pozycję negocjacyjną w zakresie terminów płatności
 • Czynszowa – zabezpiecza umowy najmu lokali /powierzchni biurowych/dzierżawy gruntów rolnych
 • Celna, akcyzowa — zabezpieczenie dla organów celnych (Izb Celnych / Urzędów Celnych), np. jeśli importujesz lub eksportujesz produkty objęte akcyzą, cłem
 • Spłaty kredytu – zabezpiecza terminową spłatę kredytu/pożyczki
 • WPR (w ramach Wspólnej Polityki Rolnej) – zabezpieczenie na rzecz Agencji Rynku Rolnego prawidłowej realizacji umowy w ramach mechanizmów WPR
 • Inne – zależnie od potrzeb

Masz pytania dotyczące produktu?

Departament Finansowania Handlu

tradefinance@bnpparibas.pl

 

Przyjdź do Centrum klienta

Teraz masz także możliwość rezerwacji spotkania z Doradcą na konkretną godzinę.
Umów się na wygodny dla Ciebie termin i oszczędzaj swój czas!
Znajdź Centrum klienta

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.