Otwórz konto
Bank zmieniającego się świata
 
 
KREDYT GOTÓWKOWY BIZNES LIDER ze stałą stopą procentową

Stała rata w zmiennym świecie

ZNAJDŻ Centrum klienta
Zamów rozmowę
Dostępność
Oddziały

Co Twoja firma zyskuje z kredytem Biznes Lider?

Kredyt gotówkowy Biznes Lider to kredyt bez zabezpieczeń, nieodnawialny dla klientów prowadzących działalność na uproszczonej lub pełnej rachunkowości.1

 • bez zabezpieczeń
 • nawet do 350 000 zł
 • na finansowanie konkretnych potrzeb w ramach bieżącej działalności

KREDYT BIZNES LIDER – DLA KOGO?

Kredyt Biznes Lider jest dla Ciebie, jeśli:

Kredyt Biznes Lider jest dla Ciebie, jeśli:

 • posiadasz lub planujesz otworzyć rachunek w BNP Paribas
 • potrzebujesz gotówki, aby pokryć bieżące koszty,
 • chcesz szybko sfinansować zakup środków związanych z prowadzoną działalnością np. zakup surowców, półproduktów, towarów, usług
 • masz zamiar zrefinansować kredyt w innym banku
Z Kredytu Biznes Lider mogą skorzystać:

Z Kredytu Biznes Lider mogą skorzystać:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą indywidualnie,
 • spółki osobowe (cywilna, jawna, partnerska, komandytowa)
 • spółki kapitałowe (z o.o., akcyjna)

 

Jednym z warunków uzyskania kredytu jest prowadzenie działalności min. 24 miesiące, a w przypadku profesjonalistów6 – 12 miesięcy.

Zamów rozmowę z doradcą

Chcesz zawnioskować o kredyt?

1
Przyjdź do najbliższego oddziału

Przyjdź do najbliższego Centrum klienta

2
Wypełnij wniosek z pomocą doradcy

Wypełnij wniosek z pomocą doradcy

3
Ciesz się rozwojem swojej firmy i stałym wsparciem dedykowanego Twojej firmie doradcy

Ciesz się rozwojem swojej firmy i stałym wsparciem dedykowanego Twojej firmie doradcy

UBEZPIECZENIE 

Bezpieczeństwo dla Ciebie i Twoich bliskich

Skorzystaj z możliwości ubezpieczenia, by ochronić Siebie i Swoich najbliższych przed ryzykiem związanym z nieprzewidzianymi okolicznościami, które mogą zdarzyć się podczas spłaty kredytu. W Banku BNP Paribas oferujemy pełny zakres ubezpieczeń, które pozwolą Ci bez obaw korzystać z kredytu.

Proponujemy pakiet "Bezpieczny Biznes", na cały okres udzielonego kredytu nieodnawialnego, które oferujemy we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska SA:

 • Ubezpieczenie na życie, pobyt w szpitalu i poważne zachorowanie

Korzyści  ubezpieczenia

Zgłoś zdarzenie online: https://cardif.pl/zglos-zdarzenie-online

Dokumenty do pobrania

 
Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) – produkty kredytowe oferowane przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.; taryfa obowiązująca od 01.03.2023r.
 
Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla mikroprzedsiębiorstw
 
Formularz zgłoszenia roszczenia
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia, Karta Produktu i Informacja o Agencie

Masz pytania?

Infolinia

+48 500 970 345

Opłata za połączenie według cennika Operatora 
Infolinia czynna 24/7

 

1 Warunki otrzymania kredytu: posiadanie lub otwarcie rachunku bieżącego i przeprowadzanie (lub zadeklarowanie przeprowadzania) za jego pośrednictwem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości wymaganej przez Bank, pełna zdolność do czynności prawnych, pozytywna ocena wiarygodności, zdolność kredytowa do spłaty wnioskowanego kredytu.
Kredyt oprocentowany jest według stałej lub zmiennej stopy procentowej, Zmienna stopa procentowa ustalana jest jako suma stawki referencyjnej WIBOR 3M i marży Banku. Odsetki naliczane są miesięcznie od kwoty kredytu pozostałego do spłaty i płatne miesięcznie. 
3 Decyzja następuje w trakcie 24 h od momentu złożenia pełnej dokumentacji.
4 Środki z kredytu dostępne do dyspozycji Klienta w ciągu 48h po podpisaniu umowy.
5 Profesjonaliści: Klienci prowadzący  jednoosobowe działalności gospodarcze wykonujące zawód architekt, biegły rewident, doradca podatkowy, farmaceuta, lekarz, notariusz, stomatolog, radca prawny, doradca inwestycyjny, księgowy, fizjoterapeuta, zarządca nieruchomości, lekarz weterynarii, tłumacz przysięgły, protetyk, rzeczoznawca majątkowy, adwokat.
Materiał ma charakter reklamowy i informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu i warunkach kredytowania uzależniona jest od wewnętrznych przepisów Banku oraz wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta. Świadczenie usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem. Informacja o produktach i usługach bankowych dostępna jest w regulaminach, taryfie prowizji i opłat, dostępnych w Centrach klienta Banku oraz na stronie www.bnpparibas.pl.

W przypadku znalezienia się w sytuacji finansowej, uniemożliwiającej terminową obsługę zobowiązań, istnieje możliwość złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia i ustalenia nowych warunków spłaty kredytów. Więcej informacji na https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/kredyty/restrukturyzacja-zadluzenia