Otwórz konto
Bank zmieniającego się świata
 
 
Kredyt inwestycyjny z premią BGK

Na modernizację nieruchomości

Kontakt z doradcą
Dostępność
Oddziały

Poznaj korzyści Kredytu z premią BGK

Kredyt z premią BGK

Dla kogo?

Twoja wspólnota mieszkaniowa planuje inwestycje termomodernizacyjną?

Kredyt inwestycyjny z premią BGK1 to oferta Banku BNP Paribas przygotowana z myślą o wspólnotach mieszkaniowych planujących remont lub modernizację nieruchomości.

Wysokość premii termomodernizacyjnej nawet do 31% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia.

Dodatkowo w ramach finansowania Wspólnota mieszkaniowa korzysta ze wsparcia Unii Europejskiej w ramach programu LIFE.

 

Wysokość dofinansowania

Premia termomodernizacyjna

 

  • 26% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
  • 31% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z montażem odnawialnych źródeł energii (OZE),
  • dodatkowe wsparcie w wysokości 50% kosztów wzmocnienia budynku wielkopłytowego przy realizacji termomodernizacji budynków z tzw. "wielkiej płyty" wraz z ich wzmocnieniem.
Premia remontowa

 

  • 25% kosztów przedsięwzięcia remontowego

    

Bank BNP Paribas ponosi wyłączną odpowiedzialność za powyższe informacje, które nie muszą być tożsame ze stanowiskiem Unii Europejskiej. Europejski Bank Inwestycyjny i Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania prezentowanych powyżej treści.

Zamów rozmowę z doradcą

Jak wziąć Kredyt z premią BGK?

1
Przyjdź do najbliższego oddziału

Przyjdź do najbliższego oddziału banku

Tam otrzymasz wniosek o kredyt oraz wszystkie informacje i formularze niezbędne do ubiegania się o kredyt i premię BGK. Uzyskasz także niezbędną pomoc ze strony doradcy.

Znajdź oddział

2
Wypełnij wniosek z pomocą doradcy

Wypełnij wniosek z pomocą doradcy

Wypełnij wniosek kredytowy i informację o wnioskodawcy – złóż je w oddziale banku wraz z dokumentami wskazanymi przez doradcę.

3
Ciesz się rozwojem swojej firmy i stałym wsparciem dedykowanego Twojej firmie doradcy

Ciesz się rozwojem swojej wspólnoty mieszkaniowej

Korzystaj z przyznanych środków na modernizację budynków wspólnoty! 

Dokumenty do pobrania

 
Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dla Wspólnot Mieszkaniowych w BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla mikroprzedsiębiorstw

Poznaj ofertę
PROEKOLOGICZNYCH PRODUKTÓW ORAZ USŁUG

Nieustannie rozwijamy ofertę produktów i usług pomagających Klientom w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną oraz w rozwoju ich zrównoważonych i ekologicznych inwestycji.

1 Kredyt przeznaczony jest dla Wspólnot Mieszkaniowych planujących realizację remontu lub modernizacji. Warunkiem uzyskania kredytu jest posiadanie lub chęć otworzenia rachunku bieżącego w Banku BNP Paribas oraz pozytywna ocena wiarygodności i zdolności kredytowej do spłaty wnioskowanego kredytu.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu i warunkach kredytowania uzależniona jest od wewnętrznych przepisów banku oraz wyniku przeprowadzonej przez bank analizy zdolności kredytowej Klienta. Świadczenie usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem. Informacja o produktach i usługach bankowych dostępna jest w regulaminach, taryfie prowizji i opłat, dostępnych w oddziałach banku oraz na stronie www.bnpparibas.pl.