Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 
2015
 
Raport bieżący Nr 30/2015 z 29 kwietnia 2015 - Utworzenie rezerwy związanej z likwidacją oddziałów BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz rezerwy na likwidację stanowisk w BNP Paribas Bank Polska S.A. (166 KB)
 
Raport bieżący Nr 29/2015 z 29 kwietnia 2015 - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 8 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. (185 KB)
 
Raport bieżący Nr 28/2015 z 24 kwietnia 2015 - Powołanie Zarządu BNP Paribas Banku Polska S.A. na nową kadencję (160 KB)
 
Raport bieżący Nr 27/2015 z 24 kwietnia 2015 - Powołanie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska S.A. na nową kadencję (188 KB)
 
Raport bieżący Nr 26/2015 z 24 kwietnia 2015 - Uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. (182 KB)
 
Raport bieżący Nr 25/2015 z 23 kwietnia 2015 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Banku Polska S.A. (151 KB)
 
Raport bieżący Nr 24/2015 z 23 kwietnia 2015 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska S.A. (148 KB)
 
Raport bieżący Nr 23/2015 z 16 kwietnia 2015 - Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami BNP Paribas Bank Polska S.A. (168 KB)
 
Raport bieżący Nr 22/2015 z 16 kwietnia 2015 - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 7 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. (186 KB)
 
Raport bieżący Nr 21/2015 z 10 kwietnia 2015 - Uzyskanie decyzji Europejskiego Banku Centralnego, wydanej w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, zezwalającej na planowane połączenie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. (57,6 KB)
 
Raport bieżący Nr 20/2015 z 9 kwietnia 2015 - Uzyskanie zezwolenia i decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. (171 KB)
 
Raport bieżący Nr 19/2015 z 27 marca 2015 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA (232 KB)
 
Raport bieżący Nr 18/2015 z 25 marca 2015 - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 6 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. (150 KB)
 
Raport bieżący Nr 17/2015 z 20 marca 2015 - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 5 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. (135 KB)
 
Raport bieżący Nr 16/2015 z 11 marca 2015 - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 4 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. (150 KB)
 
Raport bieżący Nr 15/2015 z 10 marca 2015 - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 3 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. (150 KB)
 
Raport bieżący Nr 14/2015 z 5 marca 2015 - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 2 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. (97 KB)
 
Raport bieżący Nr 13/2015 z 5 marca 2015 - Porozumienie z jedną z organizacji związkowych działających w BNP Paribas Banku Polska S.A. (121 KB)
 
Raport bieżący Nr 12/2015 z 3 marca 2015 - Informacja o rozpoczęciu sporu zbiorowego z pracownikami (155 KB)
 
Raport bieżący Nr 11/2015 z 3 marca 2015 - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 1 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bankiem Polska S.A.(96 KB)
 
Raport bieżący Nr 10/2015 z 25 lutego 2015 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Banku Polska S.A. (150 KB)
 
Raport bieżący Nr 9/2015 z 25 lutego 2015 - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska S.A. (117 KB)
 
Raport bieżący Nr 8/2015 z 18 lutego 2015 - Stanowisko Zarządu BNP Paribas Banku Polska S.A. w sprawie połączenia BNP Paribas Banku Polska S.A. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. (150 KB)
 
Raport bieżący Nr 7/2015 z 18 lutego 2015 - Zmieniony projekt Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 lutego 2015 r. (121 KB)
 
Raport bieżący Nr 6/2015 z 17 lutego 2015 - Zawarcie znaczącej umowy z klientami niebędącymi podmiotami powiązanymi z Bankiem (132 KB)
 
Raport bieżący Nr 5/2015 z 16 lutego 2015 - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska SA
 
Raport bieżący Nr 4/2015 z 9 lutego 2015 - Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu (70,6 KB)
 
Raport bieżący Nr 3/2015 z 23 stycznia 2015 - Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu (195 KB)
 
Raport bieżący Nr 2/2015 z 23 stycznia 2015 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA (231 KB)
 
Raport bieżący Nr 1/2015 z 22 stycznia 2015 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (174 KB)
2014
 
Raport bieżący Nr 41/2014 z 31 grudnia 2014 - Zmiana znaczącej umowy z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z Bankiem (133 KB)
 
Raport bieżący Nr 40/2014 z 17 grudnia 2014 - Zmiana znaczącej umowy z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z Bankiem (132 KB)
 
Raport bieżący Nr 39/2014 z 28 listopada 2014 - Wydanie przez biegłego rewidenta opinii z badania poprawności i rzetelności planu połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. (122 KB)
 
Raport bieżący Nr 38/2014 z 26 października 2014 - Wyniki przeglądu jakości aktywów (Asset Quality Review) i testów warunków skrajnych (Stress test) BNP Paribas Banku Polska S.A. (89 KB)
 
Raport bieżący Nr 37/2014 z 10 października 2014 - Uzgodnienie planu połączenia BNP Paribas Banku Polska S.A. oraz Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (193 KB)
 
Raport bieżący Nr 36/2014 z 3 września 2014 - Zamiar połączenia (133 KB)
 
Raport bieżący Nr 35/2014 z 9 lipca 2014 - Podsumowanie oferty publicznej akcji serii O BNP Paribas Banku Polska S.A. – uzupełnienie raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 19 maja 2014 r. (125 KB)
 
Raport bieżący Nr 34/2014 z 1 lipca 2014 - Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej Fortis Lease Polska Sp. z o.o. (124 KB)
 
Raport bieżący Nr 33/2014 z 27 czerwca 2014 - Zawiadomienie o zmianie bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów (150 KB)
 
Raport bieżący Nr 32/2014 z 27 czerwca 2014 - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (150 KB)
 
Raport bieżący Nr 31/2014 z 26 czerwca 2014 - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA (126 KB)
 
Raport bieżący Nr 30/2014 z 25 czerwca 2014 - Zawarcie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (139 KB)
 
Raport bieżący Nr 29/2014 z 10 czerwca 2014 - Rejestracja akcji serii L, M, N i O BNP Paribas Banku Polska S.A. (208 KB)
 
Raport bieżący Nr 28/2014 z 9 czerwca 2014 - Wyznaczenie ostatniego dnia notowań praw do akcji serii O oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii L, M, N i O (221 KB)
 
Raport bieżący Nr 27/2014 z 6 czerwca 2014 - Warunkowa rejestracja akcji serii „O” BNP Paribas Banku Polska SA (208 KB)
 
Raport bieżący Nr 26/2014 z 4 czerwca 2014 - Strategiczne partnerstwo pomiędzy BNP Paribas Bankiem Polska a Kia Motors Polska (209 KB)
 
Raport bieżący Nr 25/2014 z 3 czerwca 2014 - Strategiczne partnerstwo pomiędzy BNP Paribas Bankiem Polska a Hyundai Motor Poland (209 KB)
 
Raport bieżący Nr 24/2014 z 2 czerwca 2014 - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (222 KB)
 
Raport bieżący Nr 23/2014 z 28 maja 2014 - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (211 KB)
 
Raport bieżący Nr 22/2014 z 28 maja 2014 - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (215 KB)
 
Raport bieżący Nr 21/2014 z 27 maja 2014 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego BNP Paribas Banku Polska SA oraz ustalenie tekstu jednolitego Statutu (289 KB)
 
Raport bieżący Nr 20/2014 z 21 maja 2014 - Zawarcie znaczącej umowy z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z Bankiem (205 KB)
 
Raport bieżący Nr 19/2014 z 19 maja 2014 - Podsumowanie oferty publicznej akcji serii „O” BNP Paribas Banku Polska SA (227 KB)
 
Raport bieżący Nr 18/2014 z 15 maja 2014 - Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji Serii „O” BNP Paribas Banku Polska SA (216 KB)
 
Raport bieżący Nr 17/2014 z 13 maja 2014 - Rejestracja przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. praw do akcji serii „O” BNP Paribas Banku Polska S.A. (205 KB)
 
Raport bieżący Nr 16/2014 z 6 maja 2014 - Przydział akcji Serii „O” BNP Paribas Banku Polska SA (210 KB)
 
Raport bieżący Nr 15/2014 z 29 kwietnia 2014 - Informacja o Cenie Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów (207 KB)
 
Raport bieżący Nr 14/2014 z 23 kwietnia 2014 - Informacje o zawarciu Aneksu Nr 2 do Umowy o Gwarantowanie Oferty oraz umownych ograniczeniach zbywalności akcji BNP Paribas Bank Polska S.A. (220 KB)
 
Raport bieżący Nr 13/2014 z 22 kwietnia 2014 - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego BNP Paribas Banku Polska S.A. (211 KB)
 
Raport bieżący Nr 12/2014 z 18 kwietnia 2014 - Ustalenie ceny maksymalnej Akcji Serii O na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych (212 KB)
 
Raport bieżący Nr 11/2014 z 11 kwietnia 2014 - BNP Paribas Bank Polska SA potwierdza zamiar zwiększenia liczby akcji w wolnym obrocie (245 KB)
 
Raport bieżący Nr 10/2014 z 7 kwietnia 2014 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA (57 KB)
 
Raport bieżący Nr 09/2014 z 7 kwietnia 2014 - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Banku Polska SA (151 KB)
 
Raport bieżący Nr 08/2014 z 7 kwietnia 2014 - Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA (216 KB)
 
Raport bieżący Nr 07/2014 z 11 marca 2014 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA (153 KB)
 
Raport bieżący Nr 06/2014 z 5 marca 2014 - Zawarcie znaczącej umowy z klientami niebędącymi podmiotami powiązanymi z Bankiem (105 KB)
 
Raport bieżący Nr 05/2014 z 27 lutego 2014 - Zawarcie znaczącej umowy z klientami niebędącymi podmiotami powiązanymi z Bankiem (104 KB)
 
Raport bieżący Nr 04/2014 z 15 lutego 2014 - Włączenie do Banku działalności leasingowej prowadzonej przez spółkę zależną (102 KB)
 
Raport bieżący Nr 03/2014 z 23 stycznia 2014 - Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem powiązanym z Bankiem (123 KB)
 
Raport bieżący Nr 02/2014 z 20 stycznia 2014 - Zawarcie znaczącej umowy z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z Bankiem (118 KB)
 
Raport bieżący Nr 01/2014 z 10 stycznia 2014 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku (119 KB)
2013
 
Raport bieżący Nr 39/2013 z 30 grudnia 2013 - Informacja o wycofaniu pozwu przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. (136 KB)
 
Raport bieżący Nr 38/2013 z 18 grudnia 2013 - Zawieszenie postępowania zmierzającego do zatwierdzenia prospektu emisyjnego Banku (227 KB)
 
Raport bieżący Nr 37/2013 z 16 grudnia 2013 - Zawarcie znaczącej umowy z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z Bankiem (191 KB)
 
Raport bieżący Nr 36/2013 z 5 grudnia 2013 - Grupa BNP Paribas i Grupa Rabobank zawarły porozumienie w sprawie nabycia akcji Banku BGŻ S.A. przez Grupę BNP Paribas (185 KB)
 
Raport bieżący Nr 35/2013 z 7 listopada 2013 - Złożenie przez BNP PARIBAS S.A. niewiążącej propozycji nabycia akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (188 KB)
 
Raport bieżący Nr 34/2013 z 29 października 2013 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (243 KB)
 
Raport bieżący Nr 33/2013 z 21 października 2013 - Tekst jednolity Statutu BNP Paribas Banku Polska S.A. (183 KB)
 
Raport bieżący Nr 32/2013 z 15 października 2013 - Planowane włączenie do Banku działalności leasingowej prowadzonej przez spółkę zależną (189 KB)
 
Raport bieżący Nr 31/2013 z 10 października 2013 - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub więcej procent głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Banku Polska SA (119 KB)
 
Raport bieżący Nr 30/2013 z 9 października 2013 - Decyzje Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA (180 KB)
 
Raport bieżący Nr 29/2013 z 13 września 2013 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA (156 KB)
 
Raport bieżący Nr 28/2013 z 13 września 2013 - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych (119 KB)
 
Raport bieżący Nr 27/2013 z 5 września 2013 - Informacja o odstąpieniu przez Bank od przeprowadzenia oferty publicznej akcji (223 KB)
 
Raport bieżący Nr 26/2013 z 21 sierpnia 2013 - Zmiana daty przekazania raportu półrocznego za 1 półrocze 2013 (176 KB)
 
Raport bieżący Nr 25/2013 z 20 sierpnia 2013 - Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji Banku (180 KB)
 
Raport bieżący Nr 24/2013 z 13 sierpnia 2013 - Spełnienie się warunków warunkowej umowy sprzedaży wierzytelności Banku wobec Vistula Group S.A. (182 KB)
 
Raport bieżący Nr 23/2013 z 26 lipca 2013 - Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży wierzytelności Banku wobec Vistula Group S.A. (186 KB)
 
Raport bieżący Nr 22/2013 z 16 lipca 2013 - Zawarcie znaczącej umowy z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z Bankiem (216 KB)
 
Raport bieżący Nr 21/2013 z 15 lipca 2013 - Zatwierdzenie zaktualizowanego Programu postępowania naprawczego przez Komisję Nadzoru Finansowego (182 KB)
 
Raport bieżący Nr 20/2013 z 27 czerwca 2013 - Informacja o zawieszeniu oferty publicznej akcji Banku (178 KB)
 
Raport bieżący Nr 19/2013 z 21 czerwca 2013 - Informacja o złożeniu pozwu przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. (177 KB)
 
Raport bieżący Nr 18/2013 z 20 czerwca 2013 - Informacje o zawarciu Umowy o Gwarantowanie Oferty oraz umownych ograniczeniach zbywalności akcji BNP Paribas Bank Polska S.A. (186 KB)
 
Raport bieżący Nr 17/2013 z 19 czerwca 2013 - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego BNP Paribas Banku Polska SA (178 KB)
 
Raport bieżący Nr 16/2013 z 17 czerwca 2013 - Ustalenie ceny maksymalnej akcji serii O na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych (179 KB)
 
Raport bieżący Nr 15/2013 z 10 czerwca 2013 - BNP Paribas Bank Polska SA ogłasza zamiar zwiększenia liczby akcji w wolnym obrocie (173 KB)
 
Raport bieżący Nr 14/2013 z 7 czerwca 2013 - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub więcej procent głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Banku Polska SA (119 KB)
 
Raport bieżący Nr 13/2013 z 3 czerwca 2013 - Decyzje Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA (179 KB)
 
Raport bieżący Nr 12/2013 z 22 maja 2013 - Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie wartości nominalnej akcji (120 KB)
 
Raport bieżący Nr 11/2013 z 10 maja 2013 - Rejestracja zmiany kapitału zakładowego BNP Paribas Banku Polska SA i odpowiednia zmiana Statutu (314 KB)
 
Raport bieżący Nr 10/2013 z 7 maja 2013 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA (192 KB)
 
Raport bieżący Nr 9/2013 z 19 kwietnia 2013 - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Banku Polska SA (115 KB)
 
Raport bieżący Nr 8/2013 z 4 kwietnia 2013 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA (166 KB)
 
Raport bieżący Nr 7/2013 z 4 kwietnia 2013 - Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA (180 KB)
 
Raport bieżący Nr 6/2013 z 28 marca 2013 - Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012 (91 KB)
 
Raport bieżący Nr 5/2013 z 26 marca 2013 - Aktualizacja Programu postępowania naprawczego (128 KB)
 
Raport bieżący Nr 4/2013 z 20 marca 2013 - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych (114 KB)
 
Raport bieżący Nr 3/2013 z 8 marca 2013 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA (192 KB)
 
Raport bieżący Nr 2/2013 z 11 lutego 2013 - Zawarcie umowy znaczącej z klientami niebędącymi podmiotami powiązanymi z Bankiem (94 KB)
 
Raport bieżący Nr 1/2013 z 16 stycznia 2013 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku (119 KB)
2012
 
Raport bieżący Nr 24/2012 z 12 grudnia 2012 - Spełnienie warunków realizacji umów znaczących z podmiotem powiązanym (103 KB)
 
Raport bieżący Nr 23/2012 z 4 grudnia 2012 - Informacja o przesunięciu ubiegania się o wprowadzenie emisji akcji serii N do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych (108 KB)
 
Raport bieżący Nr 22/2012 z 16 listopada 2012 - Zawarcie umów znaczących z podmiotem powiązanym (108 KB)
 
Raport bieżący Nr 21/2012 z 12 listopada 2012 - Informacja na temat terminu zwiększenia płynności akcji BNP Paribas Banku Polska SA (100 KB)
 
Raport bieżący Nr 20/2012 z 29 sierpnia 2012 - Zawarcie umowy znaczącej z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z Bankiem (156 KB)
 
Raport bieżący Nr 19/2012 z 29 sierpnia 2012 - Zawarcie umowy znaczącej z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z Bankiem (154 KB)
 
Raport bieżący Nr 18/2012 z 29 czerwca 2012 - Zmiany w strukturze akcjonariatu (106 KB)
 
Raport bieżący Nr 17/2012 z 25 czerwca 2012 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego BNP Paribas Banku Polska SA i odpowiednia zmiana Statutu (211 KB)
 
Raport bieżący Nr 16/2012 z 25 maja 2012 - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Banku Polska SA (115 KB)
 
Raport bieżący Nr 15/2012 z 24 maja 2012 - Ustalenie ceny emisyjnej akcji Serii N oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej i zawarcie umowy objęcia akcji (123 KB)
 
Raport bieżący Nr 14/2012 z 23 maja 2012 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (129 KB)
 
Raport bieżący Nr 13/2012 z 23 maja 2012 - Zmiany w składzie Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA (154 KB)
 
Raport bieżący Nr 12/2012 z 23 maja 2012 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA (175 KB)
 
Raport bieżący Nr 11/2012 z 23 maja 2012 - Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA (91 KB)
 
Raport bieżący Nr 10/2012 z 9 maja 2012 - Projekt dalszej optymalizacji działalności operacyjnej BNP Paribas Banku Polska SA (98 KB)
 
Raport bieżący Nr 9/2012 z 27 kwietnia 2012 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA (155 KB)
 
Raport bieżący Nr 8/2012 z 18 kwietnia 2012 - Zatwierdzenie Programu postępowania naprawczego przez KNF (131 KB)
 
Raport bieżący Nr 7/2012 z 2 kwietnia 2012 - Nabycie spółki Fortis Commercial Finance Sp. z o.o. (148 KB)
 
Raport bieżący Nr 6/2012 z 26 marca 2012 - Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011 (97 KB)
 
Raport bieżący Nr 5/2012 z 10 marca 2012 - Rekomendacja zatrzymania zysku za rok 2011 (87 KB)
 
Raport bieżący Nr 4/2012 z 1 lutego 2012 - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA (94 KB)
 
Raport bieżący Nr 3/2012 z 11 stycznia 2012 - Zawarcie umowy znaczącej z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z Bankiem (92 KB)
 
Raport bieżący Nr 2/2012 z 10 stycznia 2012 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (118 KB)
 
Raport bieżący Nr 1/2012 z 4 stycznia 2012 - Aktualizacja Programu postępowania naprawczego (127 KB)
2011
 
Raport bieżący Nr 26/2011 z 16 grudnia 2011 - Zawarcie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (93 KB)
 
Raport bieżący Nr 25/2011 z 12 grudnia 2011 - Zmiana do umowy znaczącej z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z Bankiem (94 KB)
 
Raport bieżący Nr 24/2011 z 14 września 2011 - Aktualizacja Programu postępowania naprawczego (127 KB)
 
Raport bieżący Nr 23/2011 z 12 września 2011 - Tekst jednolity Statutu BNP Paribas Banku Polska SA (95 KB)
 
Raport bieżący Nr 22/2011 z 26 sierpnia 2011 - Zmiana do umowy znaczącej z podmiotem powiązanym (94 KB)
 
Raport bieżący Nr 21/2011 z 21 lipca 2011 - Zawarcie umów znaczących z klientami niebędącymi podmiotami powiązanymi z bankiem (90 KB)
 
Raport bieżący Nr 20/2011 z 2 lipca 2011 - Nabycie spółki Fortis Lease Polska Sp. z o.o. (101 KB)
 
Raport bieżący Nr 19/2011 z 1 lipca 2011 - Zawarcie umowy znaczącej z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z Bankiem (103 KB)
 
Raport bieżący Nr 18/2011 z 30 czerwca 2011 - Zawarcie umowy znaczącej z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z bankiem (92 KB)
 
Raport bieżący Nr 17/2011 z 17 maja 2011 - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Banku Polska SA (116 KB)
 
Raport bieżący Nr 16/2011 z 11 maja 2011 - Zmiany w składzie Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA (154 KB)
 
Raport bieżący Nr 15/2011 z 10 maja 2011 - Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA (91 KB)
 
Raport bieżący Nr 14/2011 z 5 maja 2011 - Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego za 1 kwartał 2011 (100 KB)
 
Raport bieżący Nr 13/2011 z 29 kwietnia 2011 - Zmiana nazwy na BNP Paribas Bank Polska SA oraz tekst jednolity Statutu Banku (117 KB)
 
Raport bieżący Nr 12/2011 z 29 kwietnia 2011 - Zawarcie umowy znaczącej z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z bankiem (98 KB)
 
Raport bieżący Nr 11/2011 z 13 kwietnia 2011 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Banku Polska SA (149 KB)
 
Raport bieżący Nr 10/2011 z 6 kwietnia 2011 - Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2010 (94 KB)
 
Raport bieżący Nr 09/2011 z 25 marca 2011 - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub więcej procent głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (119 KB)
 
Raport bieżący Nr 08/2011 z 19 marca 2011 - Decyzje Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Banku Polska SA (158 KB)
 
Raport bieżący Nr 07/2011 z 18 marca 2011 - Zmiana w składzie Zarządu Fortis Banku Polska SA (97 KB)
 
Raport bieżący Nr 06/2011 z 9 marca 2011 - Zmiana daty przekazania raportu rocznego za 2010 rok (119 KB)
 
Raport bieżący Nr 05/2011 z 18 lutego 2011 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Banku Polska SA (150 KB)
 
Raport bieżący Nr 04/2011 z 9 lutego 2011 - Podpisanie znaczącej umowy kredytowej z podmiotem powiązanym (112 KB)
 
Raport bieżący Nr 03/2011 z 27 stycznia 2011 - Zawarcie umowy znaczącej z klientem nie będącym podmiotem powiązanym z Bankiem (96 KB)
 
Raport bieżący Nr 02/2011 z 26 stycznia 2011 - Zawarcie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (94 KB)
 
Raport bieżący Nr 01/2011 z 14 stycznia 2011 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku (120 KB)
2010
 
Raport bieżący Nr 32/2010 z 9 grudnia 2010 - Zakończenie transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa i ustalenie ostatecznej ceny nabycia (134 KB)
 
Raport bieżący Nr 31/2010 z 29 października 2010 - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z podmiotem powiązanym (99 KB)
 
Raport bieżący Nr 30/2010 z 26 października 2010 - Zmiana daty przekazania raportu za 3 kwartał 2010 (103 KB)
 
Raport bieżący Nr 29/2010 z 13 października 2010 - Tekst jednolity Statutu Fortis Banku Polska SA (97 KB)
 
Raport bieżący Nr 28/2010 z 29 września 2010 - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Fortis Banku Polska SA (115 KB)
 
Raport bieżący Nr 27/2010 z 15 września 2010 - Zgoda KNF na powołanie Prezesa Zarządu Fortis Banku Polska SA (113 KB)
 
Raport bieżący Nr 26/2010 z 19 sierpnia 2010 - Zmiana daty przekazania raportu za I półrocze 2010 (102 KB)
 
Raport bieżący Nr 25/2010 z 27 lipca 2010 - Podpisanie znaczącej umowy kredytowej z podmiotem powiązanym (96 KB)
 
Raport bieżący Nr 24/2010 z 7 lipca 2010 - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub więcej procent głosów na Walnym Zgromadzeniu (121 KB)
 
Raport bieżący Nr 23/2010 z 2 lipca 2010 - Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Fortis Bankiem Polska SA oraz BNP Paribas SA Oddziałem w Polsce (108 KB)
 
Raport bieżący Nr 22/2010 z 30 czerwca 2010 - Przekształcenie Fortis Private Investments Polska SA w Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fortis Private Investments SA (95 KB)
 
Raport bieżący Nr 21/2010 z 30 czerwca 2010 - Ponowny wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (122 KB)
 
Raport bieżący Nr 20/2010 z 29 czerwca 2010 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Fortis Banku Polska SA (175 KB)
 
Raport bieżący Nr 19/2010 z 29 czerwca 2010 - Decyzje Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Banku Polska SA (143 KB)
 
Raport bieżący Nr 18/2010 z 18 czerwca 2010 - Tekst jednolity Statutu Fortis Banku Polska SA (95 KB)
 
Raport bieżący Nr 17/2010 z 18 czerwca 2010 - Zmiany w składzie Zarządu Fortis Banku Polska SA (199 KB)
 
Raport bieżący Nr 16/2010 z 1 czerwca 2010 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Banku Polska SA (158 KB)
 
Raport bieżący Nr 15/2010 z 26 maja 2010 - Zezwolenie KNF na zawarcie transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (95 KB)
 
Raport bieżący Nr 14/2010 z 6 maja 2010 - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub więcej procent głosów na Walnym Zgromadzeniu (121 KB)
 
Raport bieżący Nr 13/2010 z 30 kwietnia 2010 - Zmiana w składzie Zarządu Fortis Banku Polska SA (170 KB)
 
Raport bieżący Nr 12/2010 z 30 kwietnia 2010 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Fortis Banku Polska SA (160 KB)
 
Raport ładu korporacyjnego Nr 1/2010 z 29 kwietnia 2010 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Fortis Banku Polska SA (118 KB)
 
Raport bieżący Nr 11/2010 z 29 kwietnia 2010 - Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Banku Polska SA (198 KB)
 
Raport bieżący Nr 10/2010 z 2 kwietnia 2010 - Zawarcie umowy znaczącej z klientem nie będącym podmiotem powiązanym z bankiem (95 KB)
 
Raport bieżący Nr 09/2010 z 2 kwietnia 2010 - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Fortis Banku Polska SA (116 KB)
 
Raport bieżący Nr 08/2010 z 1 kwietnia 2010 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Banku Polska SA (158 KB)
 
Raport bieżący Nr 07/2010 z 30 marca 2010 - Zawarcie znaczącej umowy pomiędzy Fortis Bankiem Polska SA oraz BNP Paribas SA Oddziałem w Polsce (119 KB)
 
Raport bieżący Nr 06/2010 z 17 marca 2010 - Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2009 (95 KB)
 
Raport bieżący Nr 05/2010 z 10 marca 2010 - Zatwierdzenie Programu postępowania naprawczego dla Fortis Banku Polska SA przez Komisję Nadzoru Finansowego (121 KB)
 
Raport bieżący Nr 04/2010 z 8 marca 2010 - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z podmiotem powiązanym (98 KB)
 
Raport bieżący Nr 03/2010 z 5 marca 2010 - Zmiana daty przekazania raportu rocznego za 2009 rok (104 KB)
 
Raport bieżący Nr 02/2010 z 29 stycznia 2010 - Informacja o przesunięciu terminu ubiegania się o wprowadzenie emisji akcji serii L i M do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych (94 KB)
 
Raport bieżący Nr 01/2010 z 25 stycznia 2010 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku (120 KB)
2009
 
Raport bieżący Nr 55/2009 z 31 grudnia 2009 - Podpisanie znaczącej umowy kredytowej z podmiotem powiązanym (97 KB)
 
Raport bieżący Nr 54/2009 z 15 grudnia 2009 - Spełnienie warunku znaczącej umowy (95 KB)
 
Raport bieżący Nr 53/2009 z 30 listopada 2009 - Zawarcie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (98 KB)
 
Raport bieżący Nr 52/2009 z 24 listopada 2009 - Objęcie akcji spółki Vistula Group SA (konwersja zadłużenia na akcje) (97 KB)
 
Raport bieżący Nr 51/2009 z 13 listopada 2009 - Zmiana w składzie Zarządu Fortis Banku Polska SA (159 KB)
 
Raport bieżący Nr 50/2009 z 30 października 2009 - Uzgodnienia z KNF działań, które doprowadzą do trwałej poprawy wyników Banku (100 KB)
 
Raport bieżący Nr 49/2009 z 27 października 2009 - Projekt optymalizacji działalności operacyjnej Fortis Banku Polska SA (95 KB)
 
Raport bieżący Nr 48/2009 z 7 października 2009 - Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego za 3 kwartał 2009 (115 KB)
 
Raport bieżący Nr 47/2009 z 25 września 2009 - Tekst jednolity Statutu Fortis Banku Polska SA (96 KB)
 
Raport bieżący Nr 46/2009 z 25 września 2009 - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Fortis Banku Polska SA (97 KB)
 
Raport bieżący Nr 45/2009 z 23 września 2009 - Uchwała Zarządu KDPW SA w sprawie wartości nominalnej akcji (94 KB)
 
Raport bieżący Nr 44/2009 z 15 września 2009 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Fortis Banku Polska SA i odpowiednia zmiana Statutu (198 KB)
 
Raport bieżący Nr 43/2009 z 2 września 2009 - Zmiany w składzie Zarządu Fortis Banku Polska SA (150 KB)
 
Raport bieżący Nr 42/2009 z 1 września 2009 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (121 KB)
 
Raport bieżący Nr 41/2009 z 12 sierpnia 2009 - Zakończenie subskrypcji prywatnej w związku z objęciem akcji serii M (96 KB)
 
Raport bieżący Nr 40/2009 z 7 sierpnia 2009 - Zmiana w strukturze własnościowej Fortis Bank Polska SA - ujawnienie stanu posiadania przez Dominet SA (107 KB)
 
Raport bieżący Nr 39/2009 z 4 sierpnia 2009 - Zmiana terminu przekazywania raportu za I półrocze 2009 r. i rezygnacji z publikacji raportu za II kwartał (88 KB)
 
Raport bieżący Nr 38/2009 z 3 sierpnia 2009 - Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii M oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej (58 KB)
 
Raport bieżący Nr 37/2009 z 3 sierpnia 2009 - Tekst jednolity Statutu Fortis Bank Polska SA (59 KB)
 
Raport bieżący Nr 36/2009 z 3 sierpnia 2009 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Fortis Bank Polska SA (73 KB)
 
Raport bieżący Nr 35/2009 z 31 lipca 2009 - Rejestracja połączenia w rejestrze przedsiębiorców KRS (63 KB)
 
Raport bieżący Nr 34/2009 z 30 lipca 2009 - Wynik wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji (57 KB)
 
Raport bieżący Nr 33/2009 z 29 lipca 2009 - Podpisanie porozumienia ze Spółką Vistula Group SA (69 KB)
 
Raport bieżący Nr 32/2009 z 23 lipca 2009 - Podpisanie zmiany do porozumienia ze Spółką Budimex Dromex SA (58 KB)
 
Raport bieżący Nr 31/2009 z 9 lipca 2009 - Uzyskanie zezwolenia KNF na połączenie Fortis Bank Polska SA z Dominet Bank SA (56 KB)
 
Raport bieżący Nr 30/2009 z 3 lipca 2009 - Warunki zezwolenia KNF na wykonywanie przez BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu za pośrednictwem Fortis Bank SA/ NV z siedzibą w Brukseli prawa głosu z ponad 75% akcji na WZA Fortis Bank Polska... (58 KB)
 
Raport bieżący Nr 29/2009 z 2 lipca 2009 - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub więcej procent głosów na Walnym Zgromadzeniu (64 KB)
 
Raport bieżący Nr 28/2009 z 1 lipca 2009 - Zgoda KNF na zaliczenie środków pieniężnych pochodzących (56 KB)
 
Raport bieżący Nr 27/2009 z 30 czerwca 2009 - Podpisanie aneksu nr 2 do porozumienia ze Spółką Vistula Group SA (64 KB)
 
Raport bieżący Nr 26/2009 z 26 czerwca 2009 - zmiany w składzie Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA (87 KB)
 
Raport bieżący Nr 25/2009 z 26 czerwca 2009 - decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (119 KB)
 
Raport bieżący Nr 24/2009 z 23 czerwca 2009 - Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do sprzedaży akcji Fortis Bank Polska SA ogłoszonego przez BNP Paribas (83 KB)
 
Raport bieżący Nr 23/2009 z 23 czerwca 2009 - podtrzymanie stanowiska Zarządu Fortis Bank Polska SA w sprawie połączenia Fortis Bank Polska SA z Dominet Bank SA (57 KB)
 
Korekta do raportu 22/2009 - projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie (57 KB)
 
Raport bieżący Nr 22/2009 z 18 czerwca 2009 - Projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie (56 KB)
 
Raport bieżący Nr 21/2009 z 17 czerwca 2009 - Zmiany w składzie Zarządu Fortis Bank Polska SA (73 KB)
 
Raport bieżący Nr 20/2009 z 16 czerwca 2009 - Zmiana znaczącej umowy z podmiotem powiązanym (58 KB)
 
Raport bieżący Nr 19/2009 z 29 maja 2009 - Podpisanie aneksu do porozumienia ze Spółką Vistula Group SA (58 KB)
 
Raport bieżący Nr 18/2009 z 22 maja 2009 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA i porządek obrad (66 KB)
 
Raport bieżący Nr 17/2009 z 14 maja 2009 - Zawiadomienie o pośrednim zbyciu akcji przez podmiot dominujący akcjonariusza większościowego spółki (73 KB)
 
Raport bieżący Nr 16/2009 z 14 maja 2009 - Zmiana podmiotu dominującego akcjonariusza większościowego spółki (74 KB)
 
Raport bieżący Nr 15/2009 z 29 kwietnia 2009 - Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego za 1 kwartał 2009 (54 KB)
 
Raport bieżący Nr 14/2009 z 22 kwietnia 2009 - Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem powiązanym (58 KB)
 
Raport bieżący Nr 13/2009 z 31 marca 2009 - Podpisanie porozumienia ze Spółką Vistula Group S.A. oraz Galerią Centrum Sp. z o.o. (63 KB)
 
Raport bieżący Nr 12/2009 z 25 marca 2009 - Zmiany w składzie Zarządu Fortis Bank Polska SA (72 KB)
 
Raport bieżący Nr 11/2009 z 20 marca 2009 - Otrzymanie powiadomienia z KNF o wstrzymaniu rozpatrywania wniosku o zmianę terminu zwiększenia płynności akcji Fortis Bank Polska SA (57 KB)
 
Raport bieżący Nr 10/2009 z 9 marca 2009 - Otrzymanie powiadomienia o wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji (57 KB)
 
Raport bieżący Nr 09/2009 z 6 marca 2009 - Przyjęcie Sprawozdania Zarządu uzasadniającego Połączenie Fortis Bank Polska SA oraz Dominet Bank SA (56 KB)
 
Raport bieżący Nr 08/2009 z 5 marca 2009 - Wynik wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji (21 KB)
 
Raport bieżący Nr 07/2009 z 24 lutego 2009 - Opinia biegłego rewidenta z badania Planu Połączenia (58 KB)
 
Raport bieżący Nr 06/2009 z 30 stycznia 2009 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA (64 KB)
 
Raport bieżący Nr 05/2009 z 29 stycznia 2009 - Terminy przekazywania raportów okresowych (63 KB)
 
Raport bieżący Nr 04/2009 z 22 stycznia 2009 - Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do sprzedaży akcji Fortis Bank Polska SA ogłoszonego przez Société Fédérale de Participations et d’Investissement (108 KB)
 
Raport bieżący Nr 03/2009 z 19 stycznia 2009 - Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2008 (96 KB)
 
Raport bieżący Nr 02/2009 z 15 stycznia 2009 - Przekazanie informacji poufnej (90 KB)
 
Raport bieżący Nr 01/2009 z 14 stycznia 2009 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (96 KB)
2008
 
Raport bieżący Nr 34/2008 z 16 grudnia 2008 - Zawarcie znaczącej umowy (93 KB)
 
Raport bieżący Nr 33/2008 z 9 grudnia 2008 - Zawarcie znaczącej umowy (91 KB)
 
Raport bieżący Nr 32/2008 z 3 grudnia 2008 - Zawarcie znaczących umów z podmiotem powiązanym (95 KB)
 
Korekta do raportu 31/2008 - Przyjęcie planu połączenia Fortis Bank Polska SA z Dominet Bankiem (92 KB)
 
Raport bieżący Nr 31/2008 z 26 listopada 2008 - Przyjęcie planu połączenia Fortis Bank Polska SA z Dominet Bankiem (100 KB)
 
Raport bieżący Nr 30/2008 z 25 listopada 2008 - Informacja dot. zmiany planowanej daty połączenia z Dominet Bank S.A. (88 KB)
 
Korekta do raportu 25/2008 - zmiany w składzie Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA (114 KB)
 
Raport bieżący Nr 29/2008 z 16 października 2008 - Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego za 3 kwartał 2008 (101 KB)
 
Raport bieżący Nr 28/2008 z 15 października 2008 - Zmiana podmiotu dominującego akcjonariusza większościowego spółki (92 KB)
 
Raport bieżący Nr 27/2008 z 2 października 2008 - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub więcej procent głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (97 KB)
 
Raport bieżący Nr 26/2008 z 1 października 2008 - Zmiana znaczącej umowy ze Spółką Vistula & Wólczanka S.A. (92 KB)
 
Raport bieżący Nr 25/2008 z 26 września 2008 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA (67 KB)
 
Raport bieżący Nr 24/2008 z 25 września 2008 - Decyzje Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (106 KB)
 
Raport bieżący Nr 23/2008 z 15 września 2008 - wniosek do KNF o przesunięcie terminu wykonania zobowiązania do zwiększenia płynności akcji Fortis Bank Polska SA (122 KB)
 
Raport bieżący Nr 22/2008 z 9 września 2008 - Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (92 KB)
 
Raport bieżący Nr 21/2008 z 27 sierpnia 2008 - Zmiana terminu i miejsca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA i porządek obrad (60 KB)
 
Raport bieżący Nr 20/2008 z 21 sierpnia 2008 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA i porządek obrad (60 KB)
 
Raport bieżący Nr 20/2008 z 21 sierpnia 2008 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA i porządek obrad (60 KB)
 
Raport bieżący Nr 19/2008 z 29 lipca 2008 - Tekst jednolity Statutu Fortis Bank Polska SA (94 KB)
 
Raport bieżący Nr 18/2008 z 22 lipca 2008 - Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego za 2 kwartał 2008 (88 KB)
 
Raport bieżący Nr 17/2008 z 19 czerwca 2008 - Informacja dot. planów połączenia z Dominet Bank SA (92 KB)
 
Raport bieżący Nr 16/2008 z 11 czerwca 2008 - Rezygnacja członka Zarządu Fortis Bank Polska SA (102 KB)
 
Raport bieżący Nr 14/2008 z 6 czerwca 2008 - Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (114 KB)
 
Raport bieżący Nr 13/2008 z 29 maja 2008 - Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2007 (96 KB)
 
Raport bieżący Nr 12/2008 z 27 maja 2008 - Projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie (89 KB)
 
Raport bieżący Nr 11/2008 z 6 maja 2008 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA i porządek obrad (97 KB)
 
Raport bieżący Nr 10/2008 z 5 maja 2008 - Zawarcie znaczącej umowy z Budimex Dromex S.A. (116 KB)
 
Raport bieżący Nr 9/2008 z 26 lutego 2008 - Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem powiązanym (91 KB)
 
Raport bieżący Nr 8/2008 z 26 lutego 2008 - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub wiecej procent głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (83 KB)
 
Raport bieżący Nr 7/2008 z 22 lutego 2008 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA (98 KB)
 
Raport bieżący Nr 6/2008 z 22 lutego 2008 - Decyzje Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (110 KB)
 
Raport bieżący Nr 5/2008 z 6 lutego 2008 - Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (93 KB)
 
Raport bieżący Nr 4/2008 z 5 lutego 2008 - Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego za 4 kwartał 2007 (78 KB)
 
Raport bieżący Nr 3/2008 z 30 stycznia 2008 - Terminy przekazywania raportów okresowych (90 KB)
 
Raport bieżący Nr 2/2008 z 25 stycznia 2008 - Proponowane zmiany w Statucie Fortis Bank Polska SA (116 KB)
 
Raport bieżący Nr 1/2008 z 10 stycznia 2008 - Decyzja o zamiarze połączenia Fortis Bank Polska SA z Dominet Bank SA (92 KB)
2007
 
Raport bieżący Nr 28/2007 z 21 grudnia 2007 - Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem powiązanym (90 KB)
 
Raport bieżący Nr 27/2007 z 20 grudnia 2007 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA i porządek obrad (90 KB)
 
Raport bieżący Nr 26/2007 z 7 grudnia 2007 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA (89 KB)
 
Raport bieżący Nr 25/2007 z 7 grudnia 2007 - Zmiany w składzie Zarządu Fortis Bank Polska SA (98 KB)
 
Raport bieżący Nr 24/2007 z 6 grudnia 2007 - Decyzja KNB w sprawie zgody na powołanie pana Alexandra Paklons’a na stanowisko Prezesa Zarządu (89 KB)
 
Raport bieżący Nr 23/2007 z 28 listopada 2007 - Decyzja KNB w sprawie pożyczki podporządkowanej (89 KB)
 
Raport bieżący Nr 22/2007 z 28 września 2007 - Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem powiązanym (89 KB)
 
Raport bieżący Nr 21/2007 z 25 września 2007 - Zmiana daty przekazania raportu finansowego za I półrocze 2007 (88 KB)
 
Raport bieżący Nr 20/2007 z 20 września 2007 - Tekst jednolity Statutu Fortis Bank Polska SA (90 KB)
 
Raport bieżący Nr 19/2007 z 31 lipca 2007 - Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego za 2 kwartał 2007 (86 KB)
 
Raport bieżący Nr 18/2007 z 28 czerwca 2007 - Aktualne oświadczenie Zarządu Fortis Bank Polska S.A. w sprawie stosowania przez Bank zasad ładu korporacyjnego (88 KB)
 
Raport bieżący Nr 17/2007 z 19 czerwca 2007 - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub więcej procent głosów na Walnym Zgromadzeniu (87 KB)
 
Raport bieżący Nr 16/2007 z 15 czerwca 2007 - Zmiany w składzie Zarządu Fortis Bank Polska SA (100 KB)
 
Raport bieżący Nr 15/2007 z 15 czerwca 2007 - Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (120 KB)
 
Raport bieżący Nr 14/2007 z 15 czerwca 2007 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA (89 KB)
 
Raport bieżący Nr 13/2007 z 31 maja 2007 - Projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie (87 KB)
 
Raport bieżący Nr 12/2007 z 18 maja 2007 - Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2006 (92 KB)
 
Raport bieżący Nr 11/2007 z 17 maja 2007 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska S.A. i porządek obrad (98 KB)
 
Raport bieżący Nr 10/2007 z 26 kwietnia 2007 - Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego za 1 kwartał 2007 (75 KB)
 
Raport bieżący Nr 9/2007 z 17 kwietnia 2007 - Decyzja GPW o wprowadzeniu akcji serii K Fortis Bank Polska S.A. do obrotu giełdowego (78 KB)
 
Raport bieżący Nr 8/2007 z 3 kwietnia 2007 - Zmiana daty przekazania raportu rocznego za rok 2006 (75 KB)
 
Raport bieżący Nr 7/2007 z 7 marca 2007 - Warunki zezwoleń KNB na wykonywanie przez Fortis Bank S.A./ NV prawa głosu z ponad 75% akcji na WZA Fortis Bank Polska S.A. oraz na WZA Dominet Bank S.A. (79 KB)
 
Raport bieżący Nr 6/2007 z 7 marca 2007 - Zezwolenie KNB na wykonywanie przez Fortis Bank S.A./NV prawa głosu na WZA z ponad 75% akcji Fortis Bank Polska S.A. (89 KB)
 
Raport bieżący Nr 5/2007 z 5 lutego 2007 - Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem powiązanym (78 KB)
 
Raport bieżący Nr 4/2007 z 30 stycznia 2007 - Nabycie akcji Banku przez osobę nadzorującą (76 KB)
 
Raport bieżący Nr 3/2007 z 12 stycznia 2007 - Terminy przekazywania raportów okresowych (84 KB)
 
Raport bieżący Nr 2/2007 z 4 stycznia 2007 - Tekst jednolity Statutu Fortis Bank Polska S.A. (96 KB)
 
Raport bieżący Nr 1/2007 z 4 stycznia 2007 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Fortis Bank Polska S.A. (89 KB)
2006
 
Raport bieżący Nr 23/2006 z 14 grudnia 2006 - zakończenie subskrypcji prywatnej w związku z podpisaniem umowy objęcia akcji serii K (78 KB)
 
Raport bieżący Nr 22/2006 z 23 listopada 2006 - ustalenie ceny emisyjnej akcji serii K oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej (77 KB)
 
Raport bieżący Nr 21/2006 z 26 października 2006 - wykaz akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub więcej procent głosów na Walnym Zgromadzeniu (98 KB)
 
Raport bieżący Nr 20/2006 z 26 października 2006 - decyzje Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (98 KB)
 
Raport bieżący Nr 19/2006 z 18 października 2006 - projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (78 KB)
 
Raport bieżący Nr 18/2006 z 17 października 2006 - wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (79 KB)
 
Raport bieżący Nr 17/2006 z 2 października 2006 - uchwała Zarządu KDPW w sprawie wartości nominalnej akcji (77 KB)
 
Raport bieżący Nr 16/2006 z 22 września 2006 - zmiana do porządku obrad NWZA i proponowane zmiany w Statucie Fortis Bank Polska S.A. (89 KB)
 
Raport bieżący Nr 15/2006 z 18 września 2006 - w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i porządku obrad (72 KB)
 
Raport bieżący Nr 14/2006 z 5 września 2006 - tekst jednolity Statutu Fortis Bank Polska S.A. (79 KB)
 
Raport bieżący Nr 13/2006 z 4 września 2006 - rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Fortis Bank Polska S.A. (104 KB)
 
Raport bieżący Nr 12/2006 z 3 sierpnia 2006 - zawarcie znaczącej umowy (79 KB)
 
Raport bieżący Nr 11/2006 z 27 lipca 2006 - zawarcie znaczącej umowy z podmiotem powiązanym (80 KB)
 
Raport bieżący Nr 10/2006 z 18 lipca 2006 - rejestracja obniżenia kapitału zakładowego spółki zależnej (80 KB)
 
Raport bieżący Nr 9/2006 z 5 czerwca 2006 - wykaz akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub więcej procent głosów na Walnym Zgromadzeniu (98 KB)
 
Raport bieżący Nr 8/2006 z 3 czerwca 2006 - zmiana oświadczenia Zarządu Fortis Bank Polska S.A. w sprawie stosowania przez Bank zasad ładu korporacyjnego (77 KB)
 
Raport bieżący Nr 7/2006 z 3 czerwca 2006 - zmiany w składzie Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska S.A. (80 KB)
 
Raport bieżący Nr 6/2006 z 3 czerwca 2006 - decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (134 KB)
 
Raport bieżący Nr 5/2006 z 24 maja 2006 - projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie (78 KB)
 
Raport bieżący Nr 4/2006 z 28 kwietnia 2006 - proponowane zmiany w Statucie Fortis Bank Polska S.A. (109 KB)
 
Raport bieżący Nr 3/2006 z 28 kwietnia 2006 - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska S.A. i porządek obrad (87 KB)
 
Raport bieżący Nr 2/2006 z 12 kwietnia 2006 - wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2005 (81 KB)
 
Raport bieżący Nr 1/2006 z 16 stycznia 2006 - terminy przekazywania raportów okresowych (75 KB)
2005
 
Raport bieżący Nr 12/2005 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie wybóru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (66 KB)
 
Raport bieżący Nr 11/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie zmiany terminu przekazania raportu kwartalnego za II kwartał 2005 r. (69 KB)
 
Raport bieżący Nr 10/2005 z dnia 14 lipca 2005 r. - Tekst jednolity Statutu Fortis Bank Polska S.A. (77 KB)
 
Raport bieżący Nr 9/2005 z dnia 25 maja 2005 r.w sprawie wykazu akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub więcej procent głosów na Walnym Zgromadzeniu (85 KB)
 
Raport bieżący Nr 8/2005 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie oświadczenie Zarządu Fortis Bank Polska S.A. w sprawie stosowania przez Bank zasad ładu korporacyjnego (176 KB)
 
Raport bieżący Nr 7/2005 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska S.A. (106 KB)
 
Raport bieżący Nr 6/2005 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (159 KB)
 
Raport bieżący Nr 5/2005 z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie projektów Uchwał na Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. (166 KB)
 
Raport bieżący Nr 4/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie zamierzonych zmian w Statucie Fortis Bank Polska S.A. (129 KB)
 
Raport bieżący Nr 3/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz porządku obrad (76 KB)
 
Raport bieżący Nr 2/2005 z 18 stycznia 2005 - terminy przekazywania raportów okresowych (74 KB)
 
Raport bieżący Nr 1/2005 z 7 stycznia 2005 - zmiany w składzie Zarządu Fortis Bank Polska S.A. (101 KB)
2004
 
Raport bieżący Nr 10/2004 z 23 grudnia 2004 - Mianowanie Country Manager'a Fortis Bank na Polskę (91 KB)
 
Raport bieżący Nr 9/2004 z 1 grudnia 2004 - przystąpienie do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) (83 KB)
 
Raport bieżący Nr 8/2004 z 5 listopada 2004 - Planowana zmiana w składzie Zarządu Fortis Bank Polska SA (90 KB)
 
Raport bieżący Nr 7/2004 z 1 lipca 2004 w sprawie wykazu akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub więcej procent głosów na WZA (97 KB)
 
Raport bieżący Nr 6/2004 z 24 czerwca 2004 w sprawie decyzji WZA (111 KB)
 
Raport bieżący Nr 5/2004 z 15 czerwca 2004 w sprawie projektów Uchwał na WZA (115 KB)
 
Raport bieżący Nr 4/2004 z 11 maja 2004 w sprawie zwołania ZWZA, porządku obrad i proponowanych zmian w Statucie (92 KB)
 
Raport bieżący Nr 3/2004 z 28 kwietnia 2004 w sprawie zmian w składzie Zarządu Banku (110 KB)
 
Raport bieżący Nr 2/2004 z 2 lutego 2004 w sprawie podpisania umów kredytowych z Fortis Bank S.A./N.V. z siedzibą w Brukseli oraz Fortis Bank (Nederland) N.V. z siedzibą w Rotterdamie w sprawie zaciągnięcia linii kredytowych (88 KB)
 
Raport bieżący Nr 1/2004 z 15 stycznia 2004 - terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2004 (89 KB)
2003
 
Raport bieżący Nr 15/2003 z 27 października 2003 w sprawie jednolitego tekstu Statutu Fortis Bank Polska SA (77 KB)
 
Raport bieżący Nr 14/2003 z 24 października 2003 w sprawie zmian w składzie Zarządu (78 KB)
 
Raport bieżący Nr 13/2003 z 3 lipca 2003 w sprawie wykazu akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub wiecej procent głosów na WZA (97 KB)
 
Raport bieżący Nr 12/2003 z 30 czerwca 2003 w sprawie stosowania przez Bank zasad ładu korporacyjnego (155 KB)
 
Raport bieżący Nr 11/2003 z 27 czerwca 2003 w sprawie zwiększenia zaangażowania kapitałowego w Fortis Securities Polska SA, spółce zależnej (95 KB)
 
Raport bieżący Nr 10/2003 z 27 czerwca 2003 w sprawie decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (180 KB)
 
Raport bieżący Nr 9/2003 z 17 czerwca 2003 w sprawie projektów uchwał na WZA (125 KB)
 
Raport bieżący Nr 8/2003 z 23 maja 2003 w sprawie zwołania WZA, porządku obrad i proponowanych zmiany w Statucie (105 KB)
 
Raport bieżący Nr 7/2003 z 25 kwietnia 2003 w sprawie zmian w składzie Zarządu Banku (114 KB)
 
Raport bieżący Nr 5/2003 z 2 kwietnia 2003 w sprawie zmian w składzie Zarządu Fortis Bank Polska SA (79 KB)
 
Raport bieżący Nr 4/2003 z 24 marca 2003 w sprawie rezygnacji p. Kathleen Steel z członkostwa w Radzie Nadzorczej Fortis Bank Polska SA (77 KB)
 
Raport bieżący Nr 3/2003 z 20 stycznia 2003 w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych (85 KB)
 
Raport bieżący Nr 2/2003 z 16 stycznia 2003 w sprawie zmian w składzie Zarządu Banku (88 KB)
 
Raport bieżący Nr 1/2003 z 9 stycznia 2003 w sprawie zgody KNB na powołanie Pana Richardsona na Prezesa Zarządu Fortis Bank Polska SA (92 KB)
2002
 
Raport bieżący Nr 20/2002 z 20 grudnia 2002 dotyczący oświadczenia zarządu w sprawie zamiarów oraz podjętych działań w zakresie przestrzegania w spółce zasad ładu korporacyjnego (78 KB)
 
Raport bieżący Nr 19/2002 z 14 listopada 2002 w sprawie korekty SAB-Q III/2002 r. (92 KB)
 
Raport bieżący Nr 18/2002 z 5 listopada 2002 w sprawie wykazu akcjonariuszy (97 KB)
 
Raport bieżący Nr 17/2002 z 31 października 2002 w sprawie decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (102 KB)
 
Raport bieżący Nr 16/2002 z 23 października 2002 w sprawie projektów uchwał na NWZA (96 KB)
 
Raport bieżący Nr 15/2002 z 2 października 2002 w sprawie zwołania NWZA (porządek obrad) (83 KB)
 
Raport bieżący Nr 14/2002 z 30 września 2002 w sprawie oświadczenia o rzetelności danych przekazywanych w raportach okresowych (78 KB)
 
Raport bieżący Nr 13/2002 z 24 września 2002 w sprawie zmiany terminu przekazania raportu półrocznego 2002 r (83 KB)
 
Raport bieżący Nr 12/2002 z 19 września 2002 w sprawie rezygnacji Pana Sjoerd van Keulen z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i powołania na to stanowisko Pana Luc Delvaux (89 KB)
 
Raport bieżący Nr 11/2002 z 13 sierpnia 2002 w sprawie informacji o likwidacji PDM TFI przez jednostkę zależną Banku (77 KB)
 
Raport bieżący Nr 10/2002 z 30 lipca 2002 w sprawie sprawozdania finansowego jednostki zależnej od Fortis Bank Polska SA - Fortis Securities Polska SA (169 KB)
 
Raport bieżący Nr 9/2002 z 1 lipca 2002 w sprawie wykazu akcjonariuszy (85 KB)
 
Raport bieżący Nr 8/2002 z 28 czerwca 2002 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku (98 KB)
 
Raport bieżący Nr 7/2002 z 28 czerwca 2002 w sprawie decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (104 KB)
 
Raport bieżący Nr 6/2002 z 19 czerwca 2002 w sprawie projektów Uchwał na WZA (118 KB)
 
Raport bieżący Nr 5/2002 z 10 czerwca 2002 w sprawie ogłoszenia o WZA i proponowanych zmiany w Statucie (103 KB)
 
Raport bieżący Nr 4/2002 z 21 maja 2002 w sprawie informacji o zawarciu umowy warunkowej przez jednostkę zależną Banku (59 KB)
 
Raport bieżący Nr 3/2002 z 26 kwietnia 2002 w sprawie zwołania WZA (56 KB)
 
Raport bieżący Nr 2/2002 z 24 kwietnia 2002 w sprawie zmiany terminu przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2002 r. (50 KB)
 
Raport bieżący Nr 1/2002 z 11 stycznia 2002 w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych (52 KB)

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand