Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 
2015
 
Raport bieżący Nr 30/2015 z 29 kwietnia 2015 - Utworzenie rezerwy związanej z likwidacją oddziałów BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz rezerwy na likwidację stanowisk w BNP Paribas Bank Polska S.A. (166 KB)
 
Raport bieżący Nr 29/2015 z 29 kwietnia 2015 - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 8 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. (185 KB)
 
Raport bieżący Nr 28/2015 z 24 kwietnia 2015 - Powołanie Zarządu BNP Paribas Banku Polska S.A. na nową kadencję (160 KB)
 
Raport bieżący Nr 27/2015 z 24 kwietnia 2015 - Powołanie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska S.A. na nową kadencję (188 KB)
 
Raport bieżący Nr 26/2015 z 24 kwietnia 2015 - Uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. (182 KB)
 
Raport bieżący Nr 25/2015 z 23 kwietnia 2015 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Banku Polska S.A. (151 KB)
 
Raport bieżący Nr 24/2015 z 23 kwietnia 2015 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska S.A. (148 KB)
 
Raport bieżący Nr 23/2015 z 16 kwietnia 2015 - Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami BNP Paribas Bank Polska S.A. (168 KB)
 
Raport bieżący Nr 22/2015 z 16 kwietnia 2015 - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 7 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. (186 KB)
 
Raport bieżący Nr 21/2015 z 10 kwietnia 2015 - Uzyskanie decyzji Europejskiego Banku Centralnego, wydanej w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, zezwalającej na planowane połączenie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. (57,6 KB)
 
Raport bieżący Nr 20/2015 z 9 kwietnia 2015 - Uzyskanie zezwolenia i decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. (171 KB)
 
Raport bieżący Nr 19/2015 z 27 marca 2015 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA (232 KB)
 
Raport bieżący Nr 18/2015 z 25 marca 2015 - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 6 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. (150 KB)
 
Raport bieżący Nr 17/2015 z 20 marca 2015 - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 5 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. (135 KB)
 
Raport bieżący Nr 16/2015 z 11 marca 2015 - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 4 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. (150 KB)
 
Raport bieżący Nr 15/2015 z 10 marca 2015 - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 3 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. (150 KB)
 
Raport bieżący Nr 14/2015 z 5 marca 2015 - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 2 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. (97 KB)
 
Raport bieżący Nr 13/2015 z 5 marca 2015 - Porozumienie z jedną z organizacji związkowych działających w BNP Paribas Banku Polska S.A. (121 KB)
 
Raport bieżący Nr 12/2015 z 3 marca 2015 - Informacja o rozpoczęciu sporu zbiorowego z pracownikami (155 KB)
 
Raport bieżący Nr 11/2015 z 3 marca 2015 - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 1 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bankiem Polska S.A.(96 KB)
 
Raport bieżący Nr 10/2015 z 25 lutego 2015 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Banku Polska S.A. (150 KB)
 
Raport bieżący Nr 9/2015 z 25 lutego 2015 - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska S.A. (117 KB)
 
Raport bieżący Nr 8/2015 z 18 lutego 2015 - Stanowisko Zarządu BNP Paribas Banku Polska S.A. w sprawie połączenia BNP Paribas Banku Polska S.A. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. (150 KB)
 
Raport bieżący Nr 7/2015 z 18 lutego 2015 - Zmieniony projekt Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 lutego 2015 r. (121 KB)
 
Raport bieżący Nr 6/2015 z 17 lutego 2015 - Zawarcie znaczącej umowy z klientami niebędącymi podmiotami powiązanymi z Bankiem (132 KB)
 
Raport bieżący Nr 5/2015 z 16 lutego 2015 - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska SA
 
Raport bieżący Nr 4/2015 z 9 lutego 2015 - Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu (70,6 KB)
 
Raport bieżący Nr 3/2015 z 23 stycznia 2015 - Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu (195 KB)
 
Raport bieżący Nr 2/2015 z 23 stycznia 2015 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA (231 KB)
 
Raport bieżący Nr 1/2015 z 22 stycznia 2015 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (174 KB)
2014
 
Raport bieżący Nr 41/2014 z 31 grudnia 2014 - Zmiana znaczącej umowy z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z Bankiem (133 KB)
 
Raport bieżący Nr 40/2014 z 17 grudnia 2014 - Zmiana znaczącej umowy z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z Bankiem (132 KB)
 
Raport bieżący Nr 39/2014 z 28 listopada 2014 - Wydanie przez biegłego rewidenta opinii z badania poprawności i rzetelności planu połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. (122 KB)
 
Raport bieżący Nr 38/2014 z 26 października 2014 - Wyniki przeglądu jakości aktywów (Asset Quality Review) i testów warunków skrajnych (Stress test) BNP Paribas Banku Polska S.A. (89 KB)
 
Raport bieżący Nr 37/2014 z 10 października 2014 - Uzgodnienie planu połączenia BNP Paribas Banku Polska S.A. oraz Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (193 KB)
 
Raport bieżący Nr 36/2014 z 3 września 2014 - Zamiar połączenia (133 KB)
 
Raport bieżący Nr 35/2014 z 9 lipca 2014 - Podsumowanie oferty publicznej akcji serii O BNP Paribas Banku Polska S.A. – uzupełnienie raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 19 maja 2014 r. (125 KB)
 
Raport bieżący Nr 34/2014 z 1 lipca 2014 - Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej Fortis Lease Polska Sp. z o.o. (124 KB)
 
Raport bieżący Nr 33/2014 z 27 czerwca 2014 - Zawiadomienie o zmianie bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów (150 KB)
 
Raport bieżący Nr 32/2014 z 27 czerwca 2014 - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (150 KB)
 
Raport bieżący Nr 31/2014 z 26 czerwca 2014 - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA (126 KB)
 
Raport bieżący Nr 30/2014 z 25 czerwca 2014 - Zawarcie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (139 KB)
 
Raport bieżący Nr 29/2014 z 10 czerwca 2014 - Rejestracja akcji serii L, M, N i O BNP Paribas Banku Polska S.A. (208 KB)
 
Raport bieżący Nr 28/2014 z 9 czerwca 2014 - Wyznaczenie ostatniego dnia notowań praw do akcji serii O oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii L, M, N i O (221 KB)
 
Raport bieżący Nr 27/2014 z 6 czerwca 2014 - Warunkowa rejestracja akcji serii „O” BNP Paribas Banku Polska SA (208 KB)
 
Raport bieżący Nr 26/2014 z 4 czerwca 2014 - Strategiczne partnerstwo pomiędzy BNP Paribas Bankiem Polska a Kia Motors Polska (209 KB)
 
Raport bieżący Nr 25/2014 z 3 czerwca 2014 - Strategiczne partnerstwo pomiędzy BNP Paribas Bankiem Polska a Hyundai Motor Poland (209 KB)
 
Raport bieżący Nr 24/2014 z 2 czerwca 2014 - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (222 KB)
 
Raport bieżący Nr 23/2014 z 28 maja 2014 - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (211 KB)
 
Raport bieżący Nr 22/2014 z 28 maja 2014 - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (215 KB)
 
Raport bieżący Nr 21/2014 z 27 maja 2014 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego BNP Paribas Banku Polska SA oraz ustalenie tekstu jednolitego Statutu (289 KB)
 
Raport bieżący Nr 20/2014 z 21 maja 2014 - Zawarcie znaczącej umowy z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z Bankiem (205 KB)
 
Raport bieżący Nr 19/2014 z 19 maja 2014 - Podsumowanie oferty publicznej akcji serii „O” BNP Paribas Banku Polska SA (227 KB)
 
Raport bieżący Nr 18/2014 z 15 maja 2014 - Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji Serii „O” BNP Paribas Banku Polska SA (216 KB)
 
Raport bieżący Nr 17/2014 z 13 maja 2014 - Rejestracja przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. praw do akcji serii „O” BNP Paribas Banku Polska S.A. (205 KB)
 
Raport bieżący Nr 16/2014 z 6 maja 2014 - Przydział akcji Serii „O” BNP Paribas Banku Polska SA (210 KB)
 
Raport bieżący Nr 15/2014 z 29 kwietnia 2014 - Informacja o Cenie Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów (207 KB)
 
Raport bieżący Nr 14/2014 z 23 kwietnia 2014 - Informacje o zawarciu Aneksu Nr 2 do Umowy o Gwarantowanie Oferty oraz umownych ograniczeniach zbywalności akcji BNP Paribas Bank Polska S.A. (220 KB)
 
Raport bieżący Nr 13/2014 z 22 kwietnia 2014 - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego BNP Paribas Banku Polska S.A. (211 KB)
 
Raport bieżący Nr 12/2014 z 18 kwietnia 2014 - Ustalenie ceny maksymalnej Akcji Serii O na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych (212 KB)
 
Raport bieżący Nr 11/2014 z 11 kwietnia 2014 - BNP Paribas Bank Polska SA potwierdza zamiar zwiększenia liczby akcji w wolnym obrocie (245 KB)
 
Raport bieżący Nr 10/2014 z 7 kwietnia 2014 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA (57 KB)
 
Raport bieżący Nr 09/2014 z 7 kwietnia 2014 - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Banku Polska SA (151 KB)
 
Raport bieżący Nr 08/2014 z 7 kwietnia 2014 - Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA (216 KB)
 
Raport bieżący Nr 07/2014 z 11 marca 2014 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA (153 KB)
 
Raport bieżący Nr 06/2014 z 5 marca 2014 - Zawarcie znaczącej umowy z klientami niebędącymi podmiotami powiązanymi z Bankiem (105 KB)
 
Raport bieżący Nr 05/2014 z 27 lutego 2014 - Zawarcie znaczącej umowy z klientami niebędącymi podmiotami powiązanymi z Bankiem (104 KB)
 
Raport bieżący Nr 04/2014 z 15 lutego 2014 - Włączenie do Banku działalności leasingowej prowadzonej przez spółkę zależną (102 KB)
 
Raport bieżący Nr 03/2014 z 23 stycznia 2014 - Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem powiązanym z Bankiem (123 KB)
 
Raport bieżący Nr 02/2014 z 20 stycznia 2014 - Zawarcie znaczącej umowy z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z Bankiem (118 KB)
 
Raport bieżący Nr 01/2014 z 10 stycznia 2014 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku (119 KB)
2013
 
Raport bieżący Nr 39/2013 z 30 grudnia 2013 - Informacja o wycofaniu pozwu przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. (136 KB)
 
Raport bieżący Nr 38/2013 z 18 grudnia 2013 - Zawieszenie postępowania zmierzającego do zatwierdzenia prospektu emisyjnego Banku (227 KB)
 
Raport bieżący Nr 37/2013 z 16 grudnia 2013 - Zawarcie znaczącej umowy z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z Bankiem (191 KB)
 
Raport bieżący Nr 36/2013 z 5 grudnia 2013 - Grupa BNP Paribas i Grupa Rabobank zawarły porozumienie w sprawie nabycia akcji Banku BGŻ S.A. przez Grupę BNP Paribas (185 KB)
 
Raport bieżący Nr 35/2013 z 7 listopada 2013 - Złożenie przez BNP PARIBAS S.A. niewiążącej propozycji nabycia akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (188 KB)
 
Raport bieżący Nr 34/2013 z 29 października 2013 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (243 KB)
 
Raport bieżący Nr 33/2013 z 21 października 2013 - Tekst jednolity Statutu BNP Paribas Banku Polska S.A. (183 KB)
 
Raport bieżący Nr 32/2013 z 15 października 2013 - Planowane włączenie do Banku działalności leasingowej prowadzonej przez spółkę zależną (189 KB)
 
Raport bieżący Nr 31/2013 z 10 października 2013 - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub więcej procent głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Banku Polska SA (119 KB)
 
Raport bieżący Nr 30/2013 z 9 października 2013 - Decyzje Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA (180 KB)
 
Raport bieżący Nr 29/2013 z 13 września 2013 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA (156 KB)
 
Raport bieżący Nr 28/2013 z 13 września 2013 - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych (119 KB)
 
Raport bieżący Nr 27/2013 z 5 września 2013 - Informacja o odstąpieniu przez Bank od przeprowadzenia oferty publicznej akcji (223 KB)
 
Raport bieżący Nr 26/2013 z 21 sierpnia 2013 - Zmiana daty przekazania raportu półrocznego za 1 półrocze 2013 (176 KB)
 
Raport bieżący Nr 25/2013 z 20 sierpnia 2013 - Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji Banku (180 KB)
 
Raport bieżący Nr 24/2013 z 13 sierpnia 2013 - Spełnienie się warunków warunkowej umowy sprzedaży wierzytelności Banku wobec Vistula Group S.A. (182 KB)
 
Raport bieżący Nr 23/2013 z 26 lipca 2013 - Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży wierzytelności Banku wobec Vistula Group S.A. (186 KB)
 
Raport bieżący Nr 22/2013 z 16 lipca 2013 - Zawarcie znaczącej umowy z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z Bankiem (216 KB)
 
Raport bieżący Nr 21/2013 z 15 lipca 2013 - Zatwierdzenie zaktualizowanego Programu postępowania naprawczego przez Komisję Nadzoru Finansowego (182 KB)
 
Raport bieżący Nr 20/2013 z 27 czerwca 2013 - Informacja o zawieszeniu oferty publicznej akcji Banku (178 KB)
 
Raport bieżący Nr 19/2013 z 21 czerwca 2013 - Informacja o złożeniu pozwu przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. (177 KB)
 
Raport bieżący Nr 18/2013 z 20 czerwca 2013 - Informacje o zawarciu Umowy o Gwarantowanie Oferty oraz umownych ograniczeniach zbywalności akcji BNP Paribas Bank Polska S.A. (186 KB)
 
Raport bieżący Nr 17/2013 z 19 czerwca 2013 - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego BNP Paribas Banku Polska SA (178 KB)
 
Raport bieżący Nr 16/2013 z 17 czerwca 2013 - Ustalenie ceny maksymalnej akcji serii O na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych (179 KB)
 
Raport bieżący Nr 15/2013 z 10 czerwca 2013 - BNP Paribas Bank Polska SA ogłasza zamiar zwiększenia liczby akcji w wolnym obrocie (173 KB)
 
Raport bieżący Nr 14/2013 z 7 czerwca 2013 - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub więcej procent głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Banku Polska SA (119 KB)
 
Raport bieżący Nr 13/2013 z 3 czerwca 2013 - Decyzje Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA (179 KB)
 
Raport bieżący Nr 12/2013 z 22 maja 2013 - Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie wartości nominalnej akcji (120 KB)
 
Raport bieżący Nr 11/2013 z 10 maja 2013 - Rejestracja zmiany kapitału zakładowego BNP Paribas Banku Polska SA i odpowiednia zmiana Statutu (314 KB)
 
Raport bieżący Nr 10/2013 z 7 maja 2013 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA (192 KB)
 
Raport bieżący Nr 9/2013 z 19 kwietnia 2013 - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Banku Polska SA (115 KB)
 
Raport bieżący Nr 8/2013 z 4 kwietnia 2013 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA (166 KB)
 
Raport bieżący Nr 7/2013 z 4 kwietnia 2013 - Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA (180 KB)
 
Raport bieżący Nr 6/2013 z 28 marca 2013 - Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012 (91 KB)
 
Raport bieżący Nr 5/2013 z 26 marca 2013 - Aktualizacja Programu postępowania naprawczego (128 KB)
 
Raport bieżący Nr 4/2013 z 20 marca 2013 - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych (114 KB)
 
Raport bieżący Nr 3/2013 z 8 marca 2013 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA (192 KB)
 
Raport bieżący Nr 2/2013 z 11 lutego 2013 - Zawarcie umowy znaczącej z klientami niebędącymi podmiotami powiązanymi z Bankiem (94 KB)
 
Raport bieżący Nr 1/2013 z 16 stycznia 2013 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku (119 KB)
2012
 
Raport bieżący Nr 24/2012 z 12 grudnia 2012 - Spełnienie warunków realizacji umów znaczących z podmiotem powiązanym (103 KB)
 
Raport bieżący Nr 23/2012 z 4 grudnia 2012 - Informacja o przesunięciu ubiegania się o wprowadzenie emisji akcji serii N do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych (108 KB)
 
Raport bieżący Nr 22/2012 z 16 listopada 2012 - Zawarcie umów znaczących z podmiotem powiązanym (108 KB)
 
Raport bieżący Nr 21/2012 z 12 listopada 2012 - Informacja na temat terminu zwiększenia płynności akcji BNP Paribas Banku Polska SA (100 KB)
 
Raport bieżący Nr 20/2012 z 29 sierpnia 2012 - Zawarcie umowy znaczącej z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z Bankiem (156 KB)
 
Raport bieżący Nr 19/2012 z 29 sierpnia 2012 - Zawarcie umowy znaczącej z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z Bankiem (154 KB)
 
Raport bieżący Nr 18/2012 z 29 czerwca 2012 - Zmiany w strukturze akcjonariatu (106 KB)
 
Raport bieżący Nr 17/2012 z 25 czerwca 2012 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego BNP Paribas Banku Polska SA i odpowiednia zmiana Statutu (211 KB)
 
Raport bieżący Nr 16/2012 z 25 maja 2012 - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Banku Polska SA (115 KB)
 
Raport bieżący Nr 15/2012 z 24 maja 2012 - Ustalenie ceny emisyjnej akcji Serii N oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej i zawarcie umowy objęcia akcji (123 KB)
 
Raport bieżący Nr 14/2012 z 23 maja 2012 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (129 KB)
 
Raport bieżący Nr 13/2012 z 23 maja 2012 - Zmiany w składzie Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA (154 KB)
 
Raport bieżący Nr 12/2012 z 23 maja 2012 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA (175 KB)
 
Raport bieżący Nr 11/2012 z 23 maja 2012 - Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA (91 KB)
 
Raport bieżący Nr 10/2012 z 9 maja 2012 - Projekt dalszej optymalizacji działalności operacyjnej BNP Paribas Banku Polska SA (98 KB)
 
Raport bieżący Nr 9/2012 z 27 kwietnia 2012 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA (155 KB)
 
Raport bieżący Nr 8/2012 z 18 kwietnia 2012 - Zatwierdzenie Programu postępowania naprawczego przez KNF (131 KB)
 
Raport bieżący Nr 7/2012 z 2 kwietnia 2012 - Nabycie spółki Fortis Commercial Finance Sp. z o.o. (148 KB)
 
Raport bieżący Nr 6/2012 z 26 marca 2012 - Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011 (97 KB)
 
Raport bieżący Nr 5/2012 z 10 marca 2012 - Rekomendacja zatrzymania zysku za rok 2011 (87 KB)
 
Raport bieżący Nr 4/2012 z 1 lutego 2012 - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA (94 KB)
 
Raport bieżący Nr 3/2012 z 11 stycznia 2012 - Zawarcie umowy znaczącej z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z Bankiem (92 KB)
 
Raport bieżący Nr 2/2012 z 10 stycznia 2012 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (118 KB)
 
Raport bieżący Nr 1/2012 z 4 stycznia 2012 - Aktualizacja Programu postępowania naprawczego (127 KB)
2011
 
Raport bieżący Nr 26/2011 z 16 grudnia 2011 - Zawarcie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (93 KB)
 
Raport bieżący Nr 25/2011 z 12 grudnia 2011 - Zmiana do umowy znaczącej z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z Bankiem (94 KB)
 
Raport bieżący Nr 24/2011 z 14 września 2011 - Aktualizacja Programu postępowania naprawczego (127 KB)
 
Raport bieżący Nr 23/2011 z 12 września 2011 - Tekst jednolity Statutu BNP Paribas Banku Polska SA (95 KB)
 
Raport bieżący Nr 22/2011 z 26 sierpnia 2011 - Zmiana do umowy znaczącej z podmiotem powiązanym (94 KB)
 
Raport bieżący Nr 21/2011 z 21 lipca 2011 - Zawarcie umów znaczących z klientami niebędącymi podmiotami powiązanymi z bankiem (90 KB)
 
Raport bieżący Nr 20/2011 z 2 lipca 2011 - Nabycie spółki Fortis Lease Polska Sp. z o.o. (101 KB)
 
Raport bieżący Nr 19/2011 z 1 lipca 2011 - Zawarcie umowy znaczącej z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z Bankiem (103 KB)
 
Raport bieżący Nr 18/2011 z 30 czerwca 2011 - Zawarcie umowy znaczącej z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z bankiem (92 KB)
 
Raport bieżący Nr 17/2011 z 17 maja 2011 - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Banku Polska SA (116 KB)
 
Raport bieżący Nr 16/2011 z 11 maja 2011 - Zmiany w składzie Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA (154 KB)
 
Raport bieżący Nr 15/2011 z 10 maja 2011 - Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA (91 KB)
 
Raport bieżący Nr 14/2011 z 5 maja 2011 - Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego za 1 kwartał 2011 (100 KB)
 
Raport bieżący Nr 13/2011 z 29 kwietnia 2011 - Zmiana nazwy na BNP Paribas Bank Polska SA oraz tekst jednolity Statutu Banku (117 KB)
 
Raport bieżący Nr 12/2011 z 29 kwietnia 2011 - Zawarcie umowy znaczącej z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z bankiem (98 KB)
 
Raport bieżący Nr 11/2011 z 13 kwietnia 2011 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Banku Polska SA (149 KB)
 
Raport bieżący Nr 10/2011 z 6 kwietnia 2011 - Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2010 (94 KB)
 
Raport bieżący Nr 09/2011 z 25 marca 2011 - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub więcej procent głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (119 KB)
 
Raport bieżący Nr 08/2011 z 19 marca 2011 - Decyzje Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Banku Polska SA (158 KB)
 
Raport bieżący Nr 07/2011 z 18 marca 2011 - Zmiana w składzie Zarządu Fortis Banku Polska SA (97 KB)
 
Raport bieżący Nr 06/2011 z 9 marca 2011 - Zmiana daty przekazania raportu rocznego za 2010 rok (119 KB)
 
Raport bieżący Nr 05/2011 z 18 lutego 2011 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Banku Polska SA (150 KB)
 
Raport bieżący Nr 04/2011 z 9 lutego 2011 - Podpisanie znaczącej umowy kredytowej z podmiotem powiązanym (112 KB)
 
Raport bieżący Nr 03/2011 z 27 stycznia 2011 - Zawarcie umowy znaczącej z klientem nie będącym podmiotem powiązanym z Bankiem (96 KB)
 
Raport bieżący Nr 02/2011 z 26 stycznia 2011 - Zawarcie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (94 KB)
 
Raport bieżący Nr 01/2011 z 14 stycznia 2011 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku (120 KB)
2010
 
Raport bieżący Nr 32/2010 z 9 grudnia 2010 - Zakończenie transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa i ustalenie ostatecznej ceny nabycia (134 KB)
 
Raport bieżący Nr 31/2010 z 29 października 2010 - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z podmiotem powiązanym (99 KB)
 
Raport bieżący Nr 30/2010 z 26 października 2010 - Zmiana daty przekazania raportu za 3 kwartał 2010 (103 KB)
 
Raport bieżący Nr 29/2010 z 13 października 2010 - Tekst jednolity Statutu Fortis Banku Polska SA (97 KB)
 
Raport bieżący Nr 28/2010 z 29 września 2010 - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Fortis Banku Polska SA (115 KB)
 
Raport bieżący Nr 27/2010 z 15 września 2010 - Zgoda KNF na powołanie Prezesa Zarządu Fortis Banku Polska SA (113 KB)
 
Raport bieżący Nr 26/2010 z 19 sierpnia 2010 - Zmiana daty przekazania raportu za I półrocze 2010 (102 KB)
 
Raport bieżący Nr 25/2010 z 27 lipca 2010 - Podpisanie znaczącej umowy kredytowej z podmiotem powiązanym (96 KB)
 
Raport bieżący Nr 24/2010 z 7 lipca 2010 - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub więcej procent głosów na Walnym Zgromadzeniu (121 KB)
 
Raport bieżący Nr 23/2010 z 2 lipca 2010 - Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Fortis Bankiem Polska SA oraz BNP Paribas SA Oddziałem w Polsce (108 KB)
 
Raport bieżący Nr 22/2010 z 30 czerwca 2010 - Przekształcenie Fortis Private Investments Polska SA w Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fortis Private Investments SA (95 KB)
 
Raport bieżący Nr 21/2010 z 30 czerwca 2010 - Ponowny wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (122 KB)
 
Raport bieżący Nr 20/2010 z 29 czerwca 2010 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Fortis Banku Polska SA (175 KB)
 
Raport bieżący Nr 19/2010 z 29 czerwca 2010 - Decyzje Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Banku Polska SA (143 KB)
 
Raport bieżący Nr 18/2010 z 18 czerwca 2010 - Tekst jednolity Statutu Fortis Banku Polska SA (95 KB)
 
Raport bieżący Nr 17/2010 z 18 czerwca 2010 - Zmiany w składzie Zarządu Fortis Banku Polska SA (199 KB)
 
Raport bieżący Nr 16/2010 z 1 czerwca 2010 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Banku Polska SA (158 KB)
 
Raport bieżący Nr 15/2010 z 26 maja 2010 - Zezwolenie KNF na zawarcie transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (95 KB)
 
Raport bieżący Nr 14/2010 z 6 maja 2010 - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub więcej procent głosów na Walnym Zgromadzeniu (121 KB)
 
Raport bieżący Nr 13/2010 z 30 kwietnia 2010 - Zmiana w składzie Zarządu Fortis Banku Polska SA (170 KB)
 
Raport bieżący Nr 12/2010 z 30 kwietnia 2010 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Fortis Banku Polska SA (160 KB)
 
Raport ładu korporacyjnego Nr 1/2010 z 29 kwietnia 2010 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Fortis Banku Polska SA (118 KB)
 
Raport bieżący Nr 11/2010 z 29 kwietnia 2010 - Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Banku Polska SA (198 KB)
 
Raport bieżący Nr 10/2010 z 2 kwietnia 2010 - Zawarcie umowy znaczącej z klientem nie będącym podmiotem powiązanym z bankiem (95 KB)
 
Raport bieżący Nr 09/2010 z 2 kwietnia 2010 - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Fortis Banku Polska SA (116 KB)
 
Raport bieżący Nr 08/2010 z 1 kwietnia 2010 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Banku Polska SA (158 KB)
 
Raport bieżący Nr 07/2010 z 30 marca 2010 - Zawarcie znaczącej umowy pomiędzy Fortis Bankiem Polska SA oraz BNP Paribas SA Oddziałem w Polsce (119 KB)
 
Raport bieżący Nr 06/2010 z 17 marca 2010 - Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2009 (95 KB)
 
Raport bieżący Nr 05/2010 z 10 marca 2010 - Zatwierdzenie Programu postępowania naprawczego dla Fortis Banku Polska SA przez Komisję Nadzoru Finansowego (121 KB)
 
Raport bieżący Nr 04/2010 z 8 marca 2010 - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z podmiotem powiązanym (98 KB)
 
Raport bieżący Nr 03/2010 z 5 marca 2010 - Zmiana daty przekazania raportu rocznego za 2009 rok (104 KB)
 
Raport bieżący Nr 02/2010 z 29 stycznia 2010 - Informacja o przesunięciu terminu ubiegania się o wprowadzenie emisji akcji serii L i M do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych (94 KB)
 
Raport bieżący Nr 01/2010 z 25 stycznia 2010 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku (120 KB)
2009
 
Raport bieżący Nr 55/2009 z 31 grudnia 2009 - Podpisanie znaczącej umowy kredytowej z podmiotem powiązanym (97 KB)
 
Raport bieżący Nr 54/2009 z 15 grudnia 2009 - Spełnienie warunku znaczącej umowy (95 KB)
 
Raport bieżący Nr 53/2009 z 30 listopada 2009 - Zawarcie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (98 KB)
 
Raport bieżący Nr 52/2009 z 24 listopada 2009 - Objęcie akcji spółki Vistula Group SA (konwersja zadłużenia na akcje) (97 KB)
 
Raport bieżący Nr 51/2009 z 13 listopada 2009 - Zmiana w składzie Zarządu Fortis Banku Polska SA (159 KB)
 
Raport bieżący Nr 50/2009 z 30 października 2009 - Uzgodnienia z KNF działań, które doprowadzą do trwałej poprawy wyników Banku (100 KB)
 
Raport bieżący Nr 49/2009 z 27 października 2009 - Projekt optymalizacji działalności operacyjnej Fortis Banku Polska SA (95 KB)
 
Raport bieżący Nr 48/2009 z 7 października 2009 - Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego za 3 kwartał 2009 (115 KB)
 
Raport bieżący Nr 47/2009 z 25 września 2009 - Tekst jednolity Statutu Fortis Banku Polska SA (96 KB)
 
Raport bieżący Nr 46/2009 z 25 września 2009 - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Fortis Banku Polska SA (97 KB)
 
Raport bieżący Nr 45/2009 z 23 września 2009 - Uchwała Zarządu KDPW SA w sprawie wartości nominalnej akcji (94 KB)
 
Raport bieżący Nr 44/2009 z 15 września 2009 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Fortis Banku Polska SA i odpowiednia zmiana Statutu (198 KB)
 
Raport bieżący Nr 43/2009 z 2 września 2009 - Zmiany w składzie Zarządu Fortis Banku Polska SA (150 KB)
 
Raport bieżący Nr 42/2009 z 1 września 2009 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (121 KB)
 
Raport bieżący Nr 41/2009 z 12 sierpnia 2009 - Zakończenie subskrypcji prywatnej w związku z objęciem akcji serii M (96 KB)
 
Raport bieżący Nr 40/2009 z 7 sierpnia 2009 - Zmiana w strukturze własnościowej Fortis Bank Polska SA - ujawnienie stanu posiadania przez Dominet SA (107 KB)
 
Raport bieżący Nr 39/2009 z 4 sierpnia 2009 - Zmiana terminu przekazywania raportu za I półrocze 2009 r. i rezygnacji z publikacji raportu za II kwartał (88 KB)
 
Raport bieżący Nr 38/2009 z 3 sierpnia 2009 - Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii M oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej (58 KB)
 
Raport bieżący Nr 37/2009 z 3 sierpnia 2009 - Tekst jednolity Statutu Fortis Bank Polska SA (59 KB)
 
Raport bieżący Nr 36/2009 z 3 sierpnia 2009 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Fortis Bank Polska SA (73 KB)
 
Raport bieżący Nr 35/2009 z 31 lipca 2009 - Rejestracja połączenia w rejestrze przedsiębiorców KRS (63 KB)
 
Raport bieżący Nr 34/2009 z 30 lipca 2009 - Wynik wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji (57 KB)
 
Raport bieżący Nr 33/2009 z 29 lipca 2009 - Podpisanie porozumienia ze Spółką Vistula Group SA (69 KB)
 
Raport bieżący Nr 32/2009 z 23 lipca 2009 - Podpisanie zmiany do porozumienia ze Spółką Budimex Dromex SA (58 KB)
 
Raport bieżący Nr 31/2009 z 9 lipca 2009 - Uzyskanie zezwolenia KNF na połączenie Fortis Bank Polska SA z Dominet Bank SA (56 KB)
 
Raport bieżący Nr 30/2009 z 3 lipca 2009 - Warunki zezwolenia KNF na wykonywanie przez BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu za pośrednictwem Fortis Bank SA/ NV z siedzibą w Brukseli prawa głosu z ponad 75% akcji na WZA Fortis Bank Polska... (58 KB)
 
Raport bieżący Nr 29/2009 z 2 lipca 2009 - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub więcej procent głosów na Walnym Zgromadzeniu (64 KB)
 
Raport bieżący Nr 28/2009 z 1 lipca 2009 - Zgoda KNF na zaliczenie środków pieniężnych pochodzących (56 KB)
 
Raport bieżący Nr 27/2009 z 30 czerwca 2009 - Podpisanie aneksu nr 2 do porozumienia ze Spółką Vistula Group SA (64 KB)
 
Raport bieżący Nr 26/2009 z 26 czerwca 2009 - zmiany w składzie Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA (87 KB)
 
Raport bieżący Nr 25/2009 z 26 czerwca 2009 - decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (119 KB)
 
Raport bieżący Nr 24/2009 z 23 czerwca 2009 - Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do sprzedaży akcji Fortis Bank Polska SA ogłoszonego przez BNP Paribas (83 KB)
 
Raport bieżący Nr 23/2009 z 23 czerwca 2009 - podtrzymanie stanowiska Zarządu Fortis Bank Polska SA w sprawie połączenia Fortis Bank Polska SA z Dominet Bank SA (57 KB)
 
Korekta do raportu 22/2009 - projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie (57 KB)
 
Raport bieżący Nr 22/2009 z 18 czerwca 2009 - Projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie (56 KB)
 
Raport bieżący Nr 21/2009 z 17 czerwca 2009 - Zmiany w składzie Zarządu Fortis Bank Polska SA (73 KB)
 
Raport bieżący Nr 20/2009 z 16 czerwca 2009 - Zmiana znaczącej umowy z podmiotem powiązanym (58 KB)
 
Raport bieżący Nr 19/2009 z 29 maja 2009 - Podpisanie aneksu do porozumienia ze Spółką Vistula Group SA (58 KB)
 
Raport bieżący Nr 18/2009 z 22 maja 2009 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA i porządek obrad (66 KB)
 
Raport bieżący Nr 17/2009 z 14 maja 2009 - Zawiadomienie o pośrednim zbyciu akcji przez podmiot dominujący akcjonariusza większościowego spółki (73 KB)
 
Raport bieżący Nr 16/2009 z 14 maja 2009 - Zmiana podmiotu dominującego akcjonariusza większościowego spółki (74 KB)
 
Raport bieżący Nr 15/2009 z 29 kwietnia 2009 - Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego za 1 kwartał 2009 (54 KB)
 
Raport bieżący Nr 14/2009 z 22 kwietnia 2009 - Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem powiązanym (58 KB)
 
Raport bieżący Nr 13/2009 z 31 marca 2009 - Podpisanie porozumienia ze Spółką Vistula Group S.A. oraz Galerią Centrum Sp. z o.o. (63 KB)
 
Raport bieżący Nr 12/2009 z 25 marca 2009 - Zmiany w składzie Zarządu Fortis Bank Polska SA (72 KB)
 
Raport bieżący Nr 11/2009 z 20 marca 2009 - Otrzymanie powiadomienia z KNF o wstrzymaniu rozpatrywania wniosku o zmianę terminu zwiększenia płynności akcji Fortis Bank Polska SA (57 KB)
 
Raport bieżący Nr 10/2009 z 9 marca 2009 - Otrzymanie powiadomienia o wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji (57 KB)
 
Raport bieżący Nr 09/2009 z 6 marca 2009 - Przyjęcie Sprawozdania Zarządu uzasadniającego Połączenie Fortis Bank Polska SA oraz Dominet Bank SA (56 KB)
 
Raport bieżący Nr 08/2009 z 5 marca 2009 - Wynik wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji (21 KB)
 
Raport bieżący Nr 07/2009 z 24 lutego 2009 - Opinia biegłego rewidenta z badania Planu Połączenia (58 KB)
 
Raport bieżący Nr 06/2009 z 30 stycznia 2009 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA (64 KB)
 
Raport bieżący Nr 05/2009 z 29 stycznia 2009 - Terminy przekazywania raportów okresowych (63 KB)
 
Raport bieżący Nr 04/2009 z 22 stycznia 2009 - Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do sprzedaży akcji Fortis Bank Polska SA ogłoszonego przez Société Fédérale de Participations et d’Investissement (108 KB)
 
Raport bieżący Nr 03/2009 z 19 stycznia 2009 - Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2008 (96 KB)
 
Raport bieżący Nr 02/2009 z 15 stycznia 2009 - Przekazanie informacji poufnej (90 KB)
 
Raport bieżący Nr 01/2009 z 14 stycznia 2009 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (96 KB)
2008
 
Raport bieżący Nr 34/2008 z 16 grudnia 2008 - Zawarcie znaczącej umowy (93 KB)
 
Raport bieżący Nr 33/2008 z 9 grudnia 2008 - Zawarcie znaczącej umowy (91 KB)
 
Raport bieżący Nr 32/2008 z 3 grudnia 2008 - Zawarcie znaczących umów z podmiotem powiązanym (95 KB)
 
Korekta do raportu 31/2008 - Przyjęcie planu połączenia Fortis Bank Polska SA z Dominet Bankiem (92 KB)
 
Raport bieżący Nr 31/2008 z 26 listopada 2008 - Przyjęcie planu połączenia Fortis Bank Polska SA z Dominet Bankiem (100 KB)
 
Raport bieżący Nr 30/2008 z 25 listopada 2008 - Informacja dot. zmiany planowanej daty połączenia z Dominet Bank S.A. (88 KB)
 
Korekta do raportu 25/2008 - zmiany w składzie Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA (114 KB)
 
Raport bieżący Nr 29/2008 z 16 października 2008 - Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego za 3 kwartał 2008 (101 KB)
 
Raport bieżący Nr 28/2008 z 15 października 2008 - Zmiana podmiotu dominującego akcjonariusza większościowego spółki (92 KB)
 
Raport bieżący Nr 27/2008 z 2 października 2008 - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub więcej procent głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (97 KB)
 
Raport bieżący Nr 26/2008 z 1 października 2008 - Zmiana znaczącej umowy ze Spółką Vistula & Wólczanka S.A. (92 KB)
 
Raport bieżący Nr 25/2008 z 26 września 2008 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA (67 KB)
 
Raport bieżący Nr 24/2008 z 25 września 2008 - Decyzje Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (106 KB)
 
Raport bieżący Nr 23/2008 z 15 września 2008 - wniosek do KNF o przesunięcie terminu wykonania zobowiązania do zwiększenia płynności akcji Fortis Bank Polska SA (122 KB)
 
Raport bieżący Nr 22/2008 z 9 września 2008 - Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (92 KB)
 
Raport bieżący Nr 21/2008 z 27 sierpnia 2008 - Zmiana terminu i miejsca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA i porządek obrad (60 KB)
 
Raport bieżący Nr 20/2008 z 21 sierpnia 2008 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA i porządek obrad (60 KB)
 
Raport bieżący Nr 20/2008 z 21 sierpnia 2008 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA i porządek obrad (60 KB)
 
Raport bieżący Nr 19/2008 z 29 lipca 2008 - Tekst jednolity Statutu Fortis Bank Polska SA (94 KB)
 
Raport bieżący Nr 18/2008 z 22 lipca 2008 - Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego za 2 kwartał 2008 (88 KB)
 
Raport bieżący Nr 17/2008 z 19 czerwca 2008 - Informacja dot. planów połączenia z Dominet Bank SA (92 KB)
 
Raport bieżący Nr 16/2008 z 11 czerwca 2008 - Rezygnacja członka Zarządu Fortis Bank Polska SA (102 KB)
 
Raport bieżący Nr 14/2008 z 6 czerwca 2008 - Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (114 KB)
 
Raport bieżący Nr 13/2008 z 29 maja 2008 - Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2007 (96 KB)
 
Raport bieżący Nr 12/2008 z 27 maja 2008 - Projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie (89 KB)
 
Raport bieżący Nr 11/2008 z 6 maja 2008 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA i porządek obrad (97 KB)
 
Raport bieżący Nr 10/2008 z 5 maja 2008 - Zawarcie znaczącej umowy z Budimex Dromex S.A. (116 KB)
 
Raport bieżący Nr 9/2008 z 26 lutego 2008 - Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem powiązanym (91 KB)
 
Raport bieżący Nr 8/2008 z 26 lutego 2008 - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub wiecej procent głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (83 KB)
 
Raport bieżący Nr 7/2008 z 22 lutego 2008 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA (98 KB)
 
Raport bieżący Nr 6/2008 z 22 lutego 2008 - Decyzje Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (110 KB)
 
Raport bieżący Nr 5/2008 z 6 lutego 2008 - Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (93 KB)
 
Raport bieżący Nr 4/2008 z 5 lutego 2008 - Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego za 4 kwartał 2007 (78 KB)
 
Raport bieżący Nr 3/2008 z 30 stycznia 2008 - Terminy przekazywania raportów okresowych (90 KB)
 
Raport bieżący Nr 2/2008 z 25 stycznia 2008 - Proponowane zmiany w Statucie Fortis Bank Polska SA (116 KB)
 
Raport bieżący Nr 1/2008 z 10 stycznia 2008 - Decyzja o zamiarze połączenia Fortis Bank Polska SA z Dominet Bank SA (92 KB)
2007
 
Raport bieżący Nr 28/2007 z 21 grudnia 2007 - Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem powiązanym (90 KB)
 
Raport bieżący Nr 27/2007 z 20 grudnia 2007 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA i porządek obrad (90 KB)
 
Raport bieżący Nr 26/2007 z 7 grudnia 2007 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA (89 KB)
 
Raport bieżący Nr 25/2007 z 7 grudnia 2007 - Zmiany w składzie Zarządu Fortis Bank Polska SA (98 KB)
 
Raport bieżący Nr 24/2007 z 6 grudnia 2007 - Decyzja KNB w sprawie zgody na powołanie pana Alexandra Paklons’a na stanowisko Prezesa Zarządu (89 KB)
 
Raport bieżący Nr 23/2007 z 28 listopada 2007 - Decyzja KNB w sprawie pożyczki podporządkowanej (89 KB)
 
Raport bieżący Nr 22/2007 z 28 września 2007 - Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem powiązanym (89 KB)
 
Raport bieżący Nr 21/2007 z 25 września 2007 - Zmiana daty przekazania raportu finansowego za I półrocze 2007 (88 KB)
 
Raport bieżący Nr 20/2007 z 20 września 2007 - Tekst jednolity Statutu Fortis Bank Polska SA (90 KB)
 
Raport bieżący Nr 19/2007 z 31 lipca 2007 - Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego za 2 kwartał 2007 (86 KB)
 
Raport bieżący Nr 18/2007 z 28 czerwca 2007 - Aktualne oświadczenie Zarządu Fortis Bank Polska S.A. w sprawie stosowania przez Bank zasad ładu korporacyjnego (88 KB)
 
Raport bieżący Nr 17/2007 z 19 czerwca 2007 - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub więcej procent głosów na Walnym Zgromadzeniu (87 KB)
 
Raport bieżący Nr 16/2007 z 15 czerwca 2007 - Zmiany w składzie Zarządu Fortis Bank Polska SA (100 KB)
 
Raport bieżący Nr 15/2007 z 15 czerwca 2007 - Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (120 KB)
 
Raport bieżący Nr 14/2007 z 15 czerwca 2007 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA (89 KB)
 
Raport bieżący Nr 13/2007 z 31 maja 2007 - Projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie (87 KB)
 
Raport bieżący Nr 12/2007 z 18 maja 2007 - Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2006 (92 KB)
 
Raport bieżący Nr 11/2007 z 17 maja 2007 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska S.A. i porządek obrad (98 KB)
 
Raport bieżący Nr 10/2007 z 26 kwietnia 2007 - Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego za 1 kwartał 2007 (75 KB)
 
Raport bieżący Nr 9/2007 z 17 kwietnia 2007 - Decyzja GPW o wprowadzeniu akcji serii K Fortis Bank Polska S.A. do obrotu giełdowego (78 KB)
 
Raport bieżący Nr 8/2007 z 3 kwietnia 2007 - Zmiana daty przekazania raportu rocznego za rok 2006 (75 KB)
 
Raport bieżący Nr 7/2007 z 7 marca 2007 - Warunki zezwoleń KNB na wykonywanie przez Fortis Bank S.A./ NV prawa głosu z ponad 75% akcji na WZA Fortis Bank Polska S.A. oraz na WZA Dominet Bank S.A. (79 KB)
 
Raport bieżący Nr 6/2007 z 7 marca 2007 - Zezwolenie KNB na wykonywanie przez Fortis Bank S.A./NV prawa głosu na WZA z ponad 75% akcji Fortis Bank Polska S.A. (89 KB)
 
Raport bieżący Nr 5/2007 z 5 lutego 2007 - Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem powiązanym (78 KB)
 
Raport bieżący Nr 4/2007 z 30 stycznia 2007 - Nabycie akcji Banku przez osobę nadzorującą (76 KB)
 
Raport bieżący Nr 3/2007 z 12 stycznia 2007 - Terminy przekazywania raportów okresowych (84 KB)
 
Raport bieżący Nr 2/2007 z 4 stycznia 2007 - Tekst jednolity Statutu Fortis Bank Polska S.A. (96 KB)
 
Raport bieżący Nr 1/2007 z 4 stycznia 2007 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Fortis Bank Polska S.A. (89 KB)
2006
 
Raport bieżący Nr 23/2006 z 14 grudnia 2006 - zakończenie subskrypcji prywatnej w związku z podpisaniem umowy objęcia akcji serii K (78 KB)
 
Raport bieżący Nr 22/2006 z 23 listopada 2006 - ustalenie ceny emisyjnej akcji serii K oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej (77 KB)
 
Raport bieżący Nr 21/2006 z 26 października 2006 - wykaz akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub więcej procent głosów na Walnym Zgromadzeniu (98 KB)
 
Raport bieżący Nr 20/2006 z 26 października 2006 - decyzje Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (98 KB)
 
Raport bieżący Nr 19/2006 z 18 października 2006 - projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (78 KB)
 
Raport bieżący Nr 18/2006 z 17 października 2006 - wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (79 KB)
 
Raport bieżący Nr 17/2006 z 2 października 2006 - uchwała Zarządu KDPW w sprawie wartości nominalnej akcji (77 KB)
 
Raport bieżący Nr 16/2006 z 22 września 2006 - zmiana do porządku obrad NWZA i proponowane zmiany w Statucie Fortis Bank Polska S.A. (89 KB)
 
Raport bieżący Nr 15/2006 z 18 września 2006 - w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i porządku obrad (72 KB)
 
Raport bieżący Nr 14/2006 z 5 września 2006 - tekst jednolity Statutu Fortis Bank Polska S.A. (79 KB)
 
Raport bieżący Nr 13/2006 z 4 września 2006 - rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Fortis Bank Polska S.A. (104 KB)
 
Raport bieżący Nr 12/2006 z 3 sierpnia 2006 - zawarcie znaczącej umowy (79 KB)
 
Raport bieżący Nr 11/2006 z 27 lipca 2006 - zawarcie znaczącej umowy z podmiotem powiązanym (80 KB)
 
Raport bieżący Nr 10/2006 z 18 lipca 2006 - rejestracja obniżenia kapitału zakładowego spółki zależnej (80 KB)
 
Raport bieżący Nr 9/2006 z 5 czerwca 2006 - wykaz akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub więcej procent głosów na Walnym Zgromadzeniu (98 KB)
 
Raport bieżący Nr 8/2006 z 3 czerwca 2006 - zmiana oświadczenia Zarządu Fortis Bank Polska S.A. w sprawie stosowania przez Bank zasad ładu korporacyjnego (77 KB)
 
Raport bieżący Nr 7/2006 z 3 czerwca 2006 - zmiany w składzie Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska S.A. (80 KB)
 
Raport bieżący Nr 6/2006 z 3 czerwca 2006 - decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (134 KB)
 
Raport bieżący Nr 5/2006 z 24 maja 2006 - projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie (78 KB)
 
Raport bieżący Nr 4/2006 z 28 kwietnia 2006 - proponowane zmiany w Statucie Fortis Bank Polska S.A. (109 KB)
 
Raport bieżący Nr 3/2006 z 28 kwietnia 2006 - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska S.A. i porządek obrad (87 KB)
 
Raport bieżący Nr 2/2006 z 12 kwietnia 2006 - wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2005 (81 KB)
 
Raport bieżący Nr 1/2006 z 16 stycznia 2006 - terminy przekazywania raportów okresowych (75 KB)
2005
 
Raport bieżący Nr 12/2005 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie wybóru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (66 KB)
 
Raport bieżący Nr 11/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie zmiany terminu przekazania raportu kwartalnego za II kwartał 2005 r. (69 KB)
 
Raport bieżący Nr 10/2005 z dnia 14 lipca 2005 r. - Tekst jednolity Statutu Fortis Bank Polska S.A. (77 KB)
 
Raport bieżący Nr 9/2005 z dnia 25 maja 2005 r.w sprawie wykazu akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub więcej procent głosów na Walnym Zgromadzeniu (85 KB)
 
Raport bieżący Nr 8/2005 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie oświadczenie Zarządu Fortis Bank Polska S.A. w sprawie stosowania przez Bank zasad ładu korporacyjnego (176 KB)
 
Raport bieżący Nr 7/2005 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska S.A. (106 KB)
 
Raport bieżący Nr 6/2005 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (159 KB)
 
Raport bieżący Nr 5/2005 z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie projektów Uchwał na Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. (166 KB)
 
Raport bieżący Nr 4/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie zamierzonych zmian w Statucie Fortis Bank Polska S.A. (129 KB)
 
Raport bieżący Nr 3/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz porządku obrad (76 KB)
 
Raport bieżący Nr 2/2005 z 18 stycznia 2005 - terminy przekazywania raportów okresowych (74 KB)
 
Raport bieżący Nr 1/2005 z 7 stycznia 2005 - zmiany w składzie Zarządu Fortis Bank Polska S.A. (101 KB)
2004
 
Raport bieżący Nr 10/2004 z 23 grudnia 2004 - Mianowanie Country Manager'a Fortis Bank na Polskę (91 KB)
 
Raport bieżący Nr 9/2004 z 1 grudnia 2004 - przystąpienie do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) (83 KB)
 
Raport bieżący Nr 8/2004 z 5 listopada 2004 - Planowana zmiana w składzie Zarządu Fortis Bank Polska SA (90 KB)
 
Raport bieżący Nr 7/2004 z 1 lipca 2004 w sprawie wykazu akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub więcej procent głosów na WZA (97 KB)
 
Raport bieżący Nr 6/2004 z 24 czerwca 2004 w sprawie decyzji WZA (111 KB)
 
Raport bieżący Nr 5/2004 z 15 czerwca 2004 w sprawie projektów Uchwał na WZA (115 KB)
 
Raport bieżący Nr 4/2004 z 11 maja 2004 w sprawie zwołania ZWZA, porządku obrad i proponowanych zmian w Statucie (92 KB)
 
Raport bieżący Nr 3/2004 z 28 kwietnia 2004 w sprawie zmian w składzie Zarządu Banku (110 KB)
 
Raport bieżący Nr 2/2004 z 2 lutego 2004 w sprawie podpisania umów kredytowych z Fortis Bank S.A./N.V. z siedzibą w Brukseli oraz Fortis Bank (Nederland) N.V. z siedzibą w Rotterdamie w sprawie zaciągnięcia linii kredytowych (88 KB)
 
Raport bieżący Nr 1/2004 z 15 stycznia 2004 - terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2004 (89 KB)
2003
 
Raport bieżący Nr 15/2003 z 27 października 2003 w sprawie jednolitego tekstu Statutu Fortis Bank Polska SA (77 KB)
 
Raport bieżący Nr 14/2003 z 24 października 2003 w sprawie zmian w składzie Zarządu (78 KB)
 
Raport bieżący Nr 13/2003 z 3 lipca 2003 w sprawie wykazu akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub wiecej procent głosów na WZA (97 KB)
 
Raport bieżący Nr 12/2003 z 30 czerwca 2003 w sprawie stosowania przez Bank zasad ładu korporacyjnego (155 KB)
 
Raport bieżący Nr 11/2003 z 27 czerwca 2003 w sprawie zwiększenia zaangażowania kapitałowego w Fortis Securities Polska SA, spółce zależnej (95 KB)
 
Raport bieżący Nr 10/2003 z 27 czerwca 2003 w sprawie decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (180 KB)
 
Raport bieżący Nr 9/2003 z 17 czerwca 2003 w sprawie projektów uchwał na WZA (125 KB)
 
Raport bieżący Nr 8/2003 z 23 maja 2003 w sprawie zwołania WZA, porządku obrad i proponowanych zmiany w Statucie (105 KB)
 
Raport bieżący Nr 7/2003 z 25 kwietnia 2003 w sprawie zmian w składzie Zarządu Banku (114 KB)
 
Raport bieżący Nr 5/2003 z 2 kwietnia 2003 w sprawie zmian w składzie Zarządu Fortis Bank Polska SA (79 KB)
 
Raport bieżący Nr 4/2003 z 24 marca 2003 w sprawie rezygnacji p. Kathleen Steel z członkostwa w Radzie Nadzorczej Fortis Bank Polska SA (77 KB)
 
Raport bieżący Nr 3/2003 z 20 stycznia 2003 w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych (85 KB)
 
Raport bieżący Nr 2/2003 z 16 stycznia 2003 w sprawie zmian w składzie Zarządu Banku (88 KB)
 
Raport bieżący Nr 1/2003 z 9 stycznia 2003 w sprawie zgody KNB na powołanie Pana Richardsona na Prezesa Zarządu Fortis Bank Polska SA (92 KB)
2002
 
Raport bieżący Nr 20/2002 z 20 grudnia 2002 dotyczący oświadczenia zarządu w sprawie zamiarów oraz podjętych działań w zakresie przestrzegania w spółce zasad ładu korporacyjnego (78 KB)
 
Raport bieżący Nr 19/2002 z 14 listopada 2002 w sprawie korekty SAB-Q III/2002 r. (92 KB)
 
Raport bieżący Nr 18/2002 z 5 listopada 2002 w sprawie wykazu akcjonariuszy (97 KB)
 
Raport bieżący Nr 17/2002 z 31 października 2002 w sprawie decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (102 KB)
 
Raport bieżący Nr 16/2002 z 23 października 2002 w sprawie projektów uchwał na NWZA (96 KB)
 
Raport bieżący Nr 15/2002 z 2 października 2002 w sprawie zwołania NWZA (porządek obrad) (83 KB)
 
Raport bieżący Nr 14/2002 z 30 września 2002 w sprawie oświadczenia o rzetelności danych przekazywanych w raportach okresowych (78 KB)
 
Raport bieżący Nr 13/2002 z 24 września 2002 w sprawie zmiany terminu przekazania raportu półrocznego 2002 r (83 KB)
 
Raport bieżący Nr 12/2002 z 19 września 2002 w sprawie rezygnacji Pana Sjoerd van Keulen z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i powołania na to stanowisko Pana Luc Delvaux (89 KB)
 
Raport bieżący Nr 11/2002 z 13 sierpnia 2002 w sprawie informacji o likwidacji PDM TFI przez jednostkę zależną Banku (77 KB)
 
Raport bieżący Nr 10/2002 z 30 lipca 2002 w sprawie sprawozdania finansowego jednostki zależnej od Fortis Bank Polska SA - Fortis Securities Polska SA (169 KB)
 
Raport bieżący Nr 9/2002 z 1 lipca 2002 w sprawie wykazu akcjonariuszy (85 KB)
 
Raport bieżący Nr 8/2002 z 28 czerwca 2002 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku (98 KB)
 
Raport bieżący Nr 7/2002 z 28 czerwca 2002 w sprawie decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (104 KB)
 
Raport bieżący Nr 6/2002 z 19 czerwca 2002 w sprawie projektów Uchwał na WZA (118 KB)
 
Raport bieżący Nr 5/2002 z 10 czerwca 2002 w sprawie ogłoszenia o WZA i proponowanych zmiany w Statucie (103 KB)
 
Raport bieżący Nr 4/2002 z 21 maja 2002 w sprawie informacji o zawarciu umowy warunkowej przez jednostkę zależną Banku (59 KB)
 
Raport bieżący Nr 3/2002 z 26 kwietnia 2002 w sprawie zwołania WZA (56 KB)
 
Raport bieżący Nr 2/2002 z 24 kwietnia 2002 w sprawie zmiany terminu przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2002 r. (50 KB)
 
Raport bieżący Nr 1/2002 z 11 stycznia 2002 w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych (52 KB)

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń