Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Karta kredytowa Visa Gold została stworzona z myślą o osobach praktycznych i ceniących dodatkowe korzyści. Dzięki niej w bezpieczny i wygodny sposób dysponujesz limitem kredytowym, który masz zawsze pod ręką.

 • Wygodny i bezpieczny sposób opłacania codziennych zakupów a także nieprzewidzianych wydatków
 • Ustalany indywidualnie limit kredytowy

 

Tą kartą możesz w łatwy, szybki i wygodny sposób płacić w e-Portfelu Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

  • Wysoki dostępny limit kredytowy
  • Możliwość wyłączenia oraz ponownego włączenia funkcji płatności zbliżeniowych (poprzez zmianę limitu transakcji zbliżeniowych)
  • Minimum formalności - wystarczy jedna wizyta w oddziale Banku
  • Karta akceptowana wszędzie na świecie w terminalach oznaczonych logo Visa
 • Cykl rozliczeniowy to powtarzalny okres, który rozpoczyna się we wskazanym dniu miesiąca, a kończy w dniu poprzedzającym dany dzień kolejnego miesiąca (np. rozpoczyna się 11 maja, a kończy 10 czerwca). W dniu zakończenia każdego cyklu rozliczeniowego generowane jest Zestawienie, na którym znajduje się lista transakcji wykonanych i rozliczonych w tym cyklu.

  W Zestawieniu wskazana jest również data zakończenia okresu bezodsetkowego - jeśli w tym okresie zostanie dokonana spłata całości zadłużenia, nie zostaną naliczone żadne odsetki od transakcji bezgotówkowych.

  Przed końcem okresu bezodsetkowego powinna nastąpić spłata przynajmniej kwoty minimalnej - wskazanej w Zestwieniu. Spłata po tym okresie powoduje naliczenie odsetek:

  • Od wszystkich niespłaconych transakcji bezgotówkowych dokonanych w tym cyklu rozliczeniowym: od dnia obciążenia rachunku karty kwotą każdej transakcji bezgotówkowej
  • Od transakcji bezgotówkowych: od daty dokonania wypłaty do dnia poprzedzającego dzień spłaty zadłużenia

   

  UWAGA: Okres bezodsetkowy dotyczy tylko transakcji bezgotówkowych (czyli zakupów w punktach handlowo-usługowych). Nie dotyczy transakcji gotówkowych (np. wypłat z bankomatu)!

 • Sposoby spłaty karty:

  • Bezpośrednia wpłata gotówkowa na rachunek karty kredytowej
  • Przelew z dowolnego rachunku na rachunek karty kredytowej
  • Automatyczna spłata z rachunku osobistego w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.

   

  Automatyczna spłata zadłużenia:

  • Nie trzeba pamiętać o terminie spłaty karty
  • Wystarczy złożyć bezpłatną dyspozycję automatycznej spłaty zadłużenia z konta osobistego w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.
  • W dniu spłaty należy zapewnić na nim wystarczające środki
  • Za terminowość i wysokość spłaty odpowiada Bank

   

  Wysokość spłaty:

  • Samemu można zdecydować o tym, czy spłacać kartę w całości czy częściowo
  • Jedynym obowiązkiem jest spłata kwoty minimalnej
 • Posiadacze kart kredytowych Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. mogą przez cała dobę kontrolować status i operacje na rachunku swojej karty z dowolnego miejsca: przez telefon i Internet.

 • Posiadacze kart kredytowych Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. mogą korzystać z ubezpieczeń zapewniających pomoc w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

  Ubezpieczenia oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. i Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce:

  Bezpieczna Karta

  Ubezpieczenie obejmuje przejęcie odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń, do wskazanych kwot:

  • nieuprawniona transakcja kartą – do równowartości w złotych kwoty 150 Euro (50 Euro dla transakcji zbliżeniowych, wykonanych bez wykorzystania numeru PIN)
  • rabunek gotówki wypłaconej z bankomatu za pomoca karty – do kwoty 2 500 PLN
  • zniszczenie towaru/rabunek towaru zakupionego za pomocą karty – do kwoty 10 000 PLN (nie więcej niż 2 000 PLN na jedno zdarzenie)

   

  BNP Paribas Bezpieczeństwo

  Ubezpieczenie obejmuje spłatę zadłużenia karty kredytowej Banku w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń:

  • Śmierć,
  • Trwała i całkowita niezdolność do pracy,
  • Utrata pracy (dla osób zatrudnionych) albo poważne zachorowanie (dla osób, które nie podlegają ochronie z tytułu utraty pracy).

   

  Sumy ubezpieczenia:

  • Śmierć, trwała i całkowita niezdolność do pracy oraz poważne zachorowanie: równowartość kwoty zadłużenia wynikającego z umowy o kartę kredytową, ustalonego na dzień naliczenia składki za okres, w którym wystąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe. Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 50.000 zł.
  • Utrata pracy przez Ubezpieczonego: spłata maksymalnie 6 kwot określonych jako 5% salda zadłużenia z dnia naliczenia składki (w każdym 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia, nie więcej niż 1000 PLN na jedno zdarzenie).

   

  Ubezpieczenie oferowane przez Europ Assistance Polska Sp. z o. o.

  Bezpieczna Podróż

  Ubezpieczenie obejmuje pomoc w przypadku zdarzeń nagłych, mogących wydarzyć się w czasie podróży zagranicznych.

  • Koszty leczenia za granicą – do kwoty 50 000 PLN, w tym m.in.:
   • leczenie stomatologiczne – do kwoty 500 PLN
   • transport medyczny – do kwoty 12 000 PLN
   • transport medyczny do RP – do kwoty 12 000 PLN
   • koszt podróży członka rodziny Ubezpieczonego – 10 000 PLN
   • infolinia medyczna – bez limitu
  • Utratę lub uszkodzenie bagażu – do kwoty 6 000 PLN
  • Opóźnienie bagażu – do kwoty 1 500 PLN
  • Opóźnienie lotu, w tym koszty zakwaterowania i wyżywienia na czas opóźnienia lotu – do kwoty 1 500 PLN

   

  Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest opłacenie podróży kartą kredytową Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.

  Warunki ubezpieczenia oraz wzory zgłoszenia roszczeń dotyczące ubezpieczeń

Pliki do pobrania

Dokumenty dotyczące klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A.:

 
Umowa o kartę kredytową obowiązująca od 29 lutego 2016 r.
 
Umowa o kredytową kartę płatniczą obowiązująca Klientów, którzy zawarli umowę od 15 czerwca 2015 r.
 
Taryfa prowizji i opłat - kredytowa karta płatnicza dla klientów detalicznych
 
Oprocentowanie kart kredytowych
 
Kursy walut obcych stosowane przez MasterCard
 
Potwierdzenie zawarcia Aneksu w formie elektronicznej - wzór
 
Odstąpienie od Aneksu do Umowy - wzór

 

Dokumenty dotyczące klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.:

 
Regulamin kart kredytowych dla Klientów detalicznych w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. Obowiązuje dla umów zawartych począwszy od 11 marca 2016. Dla umów zawartych przed 11 marca 2016 postanowienia regulaminu wchodzą w życie 30 czerwca 2016.
 
Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. wydawanych dla klientów detalicznych

Oferta dotyczy Klientów obsługiwanych w Oddziałach Banku będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A.
RRSO dla kredytowej karty płatniczej Visa Gold na dzień 15.02.2015 r. dla reprezentatywnego przykładu wynosi 12% dla kwoty kredytu (limitu kredytowego) 20 000 zł na dowolny cel konsumpcyjny spłacanej w 12 równych miesięcznych ratach po 1758,32 zł, dla okresu obowiązywania Umowy wynoszącego jeden rok, stopa oprocentowania kredytu – 10% w stosunku rocznym (oprocentowanie zmienne), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta – 21 249,84 zł, w tym: całkowita kwota kredytu – 20 000 zł, odsetki – 1099,84 zł oraz opłata roczna za możliwość korzystania z Karty głównej – 150 zł za roczny okres obowiązywania Umowy.