Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Do pobrania

Dokumenty dotyczące klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A.:

 
Umowa o kartę kredytową obowiązująca od 29 lutego 2016 r.
 
Umowa o kredytową kartę płatniczą obowiązująca Klientów, którzy zawarli umowę od 15 czerwca 2015 r.
 
Taryfa prowizji i opłat - kredytowa karta płatnicza dla klientów detalicznych
 
Oprocentowanie kart kredytowych
 
Kursy walut obcych stosowane przez MasterCard
 
Potwierdzenie zawarcia Aneksu w formie elektronicznej - wzór
 
Odstąpienie od Aneksu do Umowy - wzór

 

Dokumenty dotyczące klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.:

 
Regulamin kart kredytowych dla Klientów detalicznych w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. Obowiązuje dla umów zawartych począwszy od 11 marca 2016. Dla umów zawartych przed 11 marca 2016 postanowienia regulaminu wchodzą w życie 30 czerwca 2016.
 
Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. wydawanych dla klientów detalicznych

Dotyczy Klientów obsługiwanych w Oddziałach Banku będących przed dniem połączenia Oddziałami BGŻ S.A.
RRSO dla kredytowej karty płatniczej MasterCard® Gold na dzień 15.06.2015 r. dla reprezentatywnego przykładu wynosi 12% dla kwoty kredytu (limitu kredytowego) 20 000 zł na dowolny cel konsumpcyjny spłacanej w 12 równych miesięcznych ratach po 1758,32 zł, dla okresu obowiązywania Umowy wynoszącego jeden rok, stopa oprocentowania kredytu – 10% w stosunku rocznym (oprocentowanie zmienne), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta – 21 249,84 zł, w tym: całkowita kwota kredytu – 20 000 zł, odsetki – 1099,84 zł oraz opłata roczna za możliwość korzystania z Karty głównej – 150 zł za roczny okres obowiązywania Umowy.

Dotyczy Klientów obsługiwanych w Oddziałach Banku będących przed dniem połączenia Oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.
RRSO dla karty kredytowej MasterCard® Gold na dzień 15.06.2015 r. dla reprezentatywnego przykładu wynosi 15,82% dla całkowitej kwoty kredytu (limitu kredytowego) 4000 zł na dowolny cel konsumpcyjny, spłacanej w ratach odpowiadających Minimalnym Kwotom Spłat wyznaczanym po zakończeniu każdego z Okresów Rozliczeniowych, a ostatnia rata płatna z końcem Okresu Ważności Karty – w wysokości odpowiadającej pozostałemu do spłaty Zadłużeniu dla okresu obowiązywania Umowy wynoszącego 4 lata, stopa oprocentowania kredytu – 10% w stosunku rocznym (oprocentowanie zmienne), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta – 5550,36 zł, w tym: całkowita kwota kredytu – 4000 zł, odsetki – 1100,36 zł oraz łączna kwota opłat za wydanie i posiadanie karty w ciągu czterech lat jej posiadania: 519 zł.