Menu
Zaloguj
 
 

Najczęściej poszukiwane

Dalszy wzrost pogłowia trzody chlewnej w Polsce

19/09/2017

W piątek 15.09 GUS opublikował dane dotyczące pogłowia trzody chlewnej według stanu na czerwiec 2017 r. Wskazują one na dalszy wzrost liczebności świń.

Według GUS w czerwcu br. pogłowie trzody chlewnej w Polsce liczyło 11,35 mln sztuk i było wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. o 1,11 mln sztuk, tj. o 4,5%. To duża zmiana, choć z drugiej strony jeszcze w marcu br. tempo wzrostu było znacznie wyższe i wyniosło 7,6% wobec wcześniejszego roku.

Zwiększyła się liczebność wszystkich grup struktury stada, z wyjątkiem prosiąt. W największym stopniu w relacji rocznej wzrosło pogłowie trzody chlewnej na ubój o masie 50 kg (o 8,8% do 4,32 mln sztuk) oraz warchlaków (o 6,5% do 3,28 mln sztuk). Z kolei liczebność prosiąt obniżyła się o 3,1% do 2,85 mln sztuk.

Powyższe zmiany, obserwowane już pod koniec ubiegłego roku, są wynikiem istotnej poprawy opłacalności tuczu trzody chlewnej. Według danych MRiRW w I połowie 2017 r. średnia cena żywca wyniosła 5,23 zł/kg i była o ponad 20% wyższa niż w analogicznym okresie 2016 r. W tym samym czasie ceny pełnoporcjowych mieszanek paszowych nieznacznie (o 0,3%) obniżyły się. Tym samym relacja cen trzody chlewnej do cen pasz była o 20% wyższa niż rok wcześniej i wyniosła 4,75:1. Ta sytuacja zachęciła rolników do zwiększenia liczebność stad.

Odnotowany w czerwcu słabszy wzrost liczby loch prośnych  niż pogłowia ogółem (o 2,8% wobec analogicznego okresu przed rokiem vs. 4,5%) oraz spadek pogłowia prosiąt wskazują, że w kolejnym badaniu prawdopodobnie tempo wzrostu pogłowia trzody będzie już niższe niż obserwowane w czerwcu br. Z drugiej strony, w sytuacji utrzymywania się korzystnej sytuacji na rynku wieprzowiny,  rosnąć może import prosiąt i warchlaków, co przełoży się również na pogłowie. W tym roku, od kwietnia do czerwca Polska zaimportowała 1,42 mln sztuk prosiąt i warchlaków, czyli o 6% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wzrost pogłowia trzody chlewnej znajduje swoje odzwierciedlenie we wzroście produkcji wieprzowiny, co będzie działało w kierunku niższych cen. Oczywiście są one w głównej mierze uzależnione od sytuacji w UE. Wprawdzie według Komisji Europejskiej w tym roku łączna produkcja we Wspólnocie ma być niższa niż rok wcześniej o 1% (choć już np. USDA wskazuje na jej wzrost), niemniej istotnie obniżył się też eksport produktów wieprzowych z Unii. W okresie I-VII 2017 r. był o 11% niższy r/r. Tym samym rośnie podaż wieprzowiny na rynku unijnym, a to nie pozostaje bez wpływu na ceny. Na początku września przeciętna cena żywca wieprzowego klas S i E w UE-28 wyniosła 171,5 EUR/100 kg mbs i była o 0,6% niższa niż miesiąc wcześniej, choć nadal o 3,9% wyższa niż przed rokiem.

Tekst pochodzi z Agro Tygodnia nr 511 (18 września 2017 r.)

Kliknij tutaj, aby przeczytać cały Agro Tydzień.

Przejdź do wszystkich artykułów z Agro Tygodnia.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand