Najczęściej poszukiwane

 
 
Kredyt Agro Progres

Elastyczny kredyt inwestycyjny

RRSO 9,74%

Kontakt z doradcą
Dostępność
Oddziały

POZNAJ ZALETY KREDYTU AGRO PROGRES (RRSO 9,74%)1

Elastyczny kredyt inwestycyjny dla osób prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie2

Z Agro Progres możesz sfinansować różne cele w ramach jednego kredytu

  • inwestycje w odnawialne źródła energii np. instalacje fotowoltaiczne lub biogazownie rolnicze
  • zakup, budowę lub modernizację budynków gospodarczych
  • zakup maszyn i środków transportu
  • zakup ziemi
  • zakup urządzeń do produkcji rolnej
  • zakup stada podstawowego
  • refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych

  • refinansowanie kredytów

Zamów rozmowę z doradcą

JAK WZIĄĆ KREDYT?

1
Przyjdź do jednego z naszych oddziałów

Przyjdź do jednego z naszych oddziałów

2
Wypełnij dokumenty kredytowe z pomocą doradcy

Wypełnij dokumenty kredytowe z pomocą doradcy

Bank zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów.

3
Umów się na wizytę, na którą przygotujesz wymagane dokumenty wskazane przez doradcę

Umów się na wizytę, na którą przygotujesz wymagane dokumenty wskazane przez doradcę

4
Otrzymaj kredyt i rozwijaj swoje gospodarstwo rolne

Otrzymaj kredyt i rozwijaj swoje gospodarstwo rolne

Dokumenty do pobrania

 
Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) – produkty kredytowe oferowane przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.; taryfa obowiązująca od 01.03.2023r.
 
Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla mikroprzedsiębiorstw
 
Wykaz wymaganych dokumentów
 
 
Jak przekazać do banku polisę ubezpieczeniową do kredytów – Przewodnik dla klientów Mikro

Masz pytania dotyczące produktu?

Zadzwoń do nas

+48 500 970 345

dla połączeń komórkowych, krajowych i z zagranicy

Przyjdź do oddziału

Ponad 500 oddziałów na terenie Polski

Znajdź oddział

 

Poznaj ofertę
PROEKOLOGICZNYCH PRODUKTÓW ORAZ USŁUG

Nieustannie rozwijamy ofertę produktów i usług pomagających Klientom w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną oraz w rozwoju ich zrównoważonych i ekologicznych inwestycji.

1 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego kredytu Agro Progres wynosi 9,74%, wyliczona na 01.03.2024 r. przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 298 900,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 416 785,07 zł, oprocentowanie zmienne 8,92% w skali roku, całkowity koszt kredytu 117 885,07 zł (w tym: prowizja za udzielenie 1 584,17 zł, odsetki 115 131,90 zł, opłata za prowadzenie konta w okresie kredytowania 950,00 zł, opłata sądowa za wpis hipoteki do KW 200,00 zł i PCC za jej ustanowienie 19,00 zł), kredyt wypłacany jednorazowo w całości i spłacany w 95 ratach malejących (kapitał w równych ratach miesięcznych, odsetki miesięcznie, naliczane od malejącego salda kapitału, 5 miesięcy karencji w spłacie kapitału), pierwsza rata odsetkowa 4 874,12 zł, pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa 5 964,76 zł po upływie okresu karencji.

2 Warunki uzyskania kredytu: posiadane doświadczenie w prowadzeniu działalności rolniczej  (szczegóły u doradców), pozytywna ocena zdolności kredytowej, posiadanie ubezpieczeń obowiązkowych rolników, terminowe regulowanie zobowiązania publiczno-prawnych, ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu.
Za udzielenie kredytu Bank pobiera prowizję. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, ustalanej jako suma stawki referencyjnej WIBOR 3 M i marży Banku.
Spłata kredytu może następować w równych ratach kapitałowo-odsetkowych lub równych ratach kapitałowych i malejących ratach odsetkowych.

W przypadku znalezienia się w sytuacji finansowej, uniemożliwiającej terminową obsługę zobowiązań, istnieje możliwość złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia i ustalenia nowych warunków spłaty kredytów. Więcej informacji na https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/kredyty/restrukturyzacja-zadluzenia

Materiał ma charakter reklamowy i informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu i warunkach kredytowania uzależniona jest od wewnętrznych przepisów Banku oraz wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta. Świadczenie usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem. Informacja o produktach i usługach bankowych dostępna jest w regulaminach, taryfie prowizji i opłat, dostępnych w oddziałach Banku oraz na stronie www.bnpparibas.pl.