Najczęściej poszukiwane

 
 
Kredyt Unia+

Inwestycje z unijnym wsparciem

Kontakt z Doradcą
Dostępność
Oddziały

Dla kogo przeznaczony jest Kredyt Unia+?

 

Kredyt jest przeznaczony dla beneficjentów środków unijnych, w tym:

 • rolników
 • przedsiębiorców
 • grup producenckich realizujących inwestycje

m.in. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 czy Programu Rybactwo i Morze.

Wspieramy
Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmieniaj świat razem z nami > Otwiera się w nowym oknie.

Czym jest Kredyt Unia+?

Kredyt Unia+ to produkt przeznaczony na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE.

Dotacje unijne przekazywane są głównie po zakończeniu projektu, dlatego aby zrealizować zamierzone inwestycje, należy posiadać środki na wcześniejsze sfinansowanie przedsięwzięcia, które można uzyskać dzięki ofercie Kredytu Unia+.

Produkt powstał na bazie doświadczeń Banku zdobytych od czasów funduszy przedakcesyjnych. Bank BNP Paribas jest liderem w finansowaniu inwestycji unijnych w sektorze agrobiznesu, a dodatkowo posiada znaczący udział w finansowaniu projektów z dotacją w sektorze non-agro.

Kredyt Unia+ to nie tylko finansowanie. Doradcy, przy wsparciu ekspertów zajmujących się w banku tematyką funduszy unijnych, są gotowi wesprzeć Klienta konsultacjami na każdym etapie aplikacji czy realizacji projektu z dotacją.

Jakie są korzyści z Kredytu Unia+?

Zamów rozmowę z doradcą

Szczegóły oferty

 • Kredyt przyznawany jest na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie lub złożonego wniosku o dofinansowanie oraz biznes planu przygotowanego na potrzeby instytucji przyznającej dotację (na potrzeby wydania promesy kredytowej wymagamy projektów tych dokumentów).
 • Kredytem finansujemy całkowite koszty inwestycji (zarówno kwalifikowane, jak nie niekwalifikowane).
 • Kredyt może być przeznaczony na spłatę kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na finansowanie projektu unijnego w innym banku, a dodatkowo jest możliwość refinansowania nakładów inwestycyjnych poniesionych ze środków własnych klienta.
 • Kredyt uruchamiany jednorazowo lub w transzach – w zależności od harmonogramu realizacji inwestycji.
 • Kredyt uruchamiany jednorazowo lub w transzach – w zależności od harmonogramu realizacji inwestycji.
 • Dopuszcza się możliwość udzielenia karencji w spłacie kapitału – jednak nie dłuższej niż planowany termin osiągnięcia pełnej zdolności produkcyjnej inwestycji i nie dłuższej niż 2 lata.
 • Odsetki spłacane są miesięcznie lub kwartalnie, a kapitał w terminach określonych w umowie.
 • Spłata następuje ze środków własnych i środków z dotacji (w uzasadnionych przypadkach Bank może wyrazić zgodę na przeznaczenie dotacji na inny cel, związany z prowadzoną działalnością, niekoniecznie na spłatę kredytu).
 • Oprocentowanie Kredytu Unia+ jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę referencyjną 1M*/3M* WIBOR (lub odpowiednio LIBOR/EURIBOR) powiększoną o indywidualnie negocjowaną marżę Banku, zależną od oceny ryzyka kredytowego, przedstawionych zabezpieczeń i wielkości kredytu.

Masz pytania dotyczące produktu?

Zadzwoń do nas

+48 500 970 345

Opłata wg taryfy Operatora

Przyjdź do Oddziału

Ponad 500 oddziałów na terenie Polski

ZNAJDŹ ODDZIAŁ