Najczęściej poszukiwane

 
 
AUTO PLAN - oferta limitowana

Wybierz auto, które daje Ci
pole do działania

 

Skorzystaj i zyskaj  3600 zł*

Wspieramy cele zrównoważonego rozwoju

Błędy walidacji formularza

WYBIERZ SWÓJ AUTO PLAN

Wybierz model samochodu

Opłata miesięczna netto od:

Wybierz konfigurację

Roczny limit kilometrów

15000 kilometrów35000 kilometrów
km

 

 

 

Skorzystaj ze specjalnej oferty dla klientów indywidualnych Banku BNP Paribas!

Dla posiadaczy rachunku bieżącego z poleceniem zapłaty do obsługi umowy najmu długoterminowego, miesięczną ratę obniżamy o 100 zł przez cały czas trwania umowy.

Sprawdź ofertę dla klientów indywidualnych Otwiera się w nowym oknie.

 

 

Formularz kontaktowy

Tylko teraz skorzystaj ze specjalnej oferty dla klientów Banku BNP Paribas!

*Dla posiadaczy rachunku bieżącego z poleceniem zapłaty do obsługi umowy najmy długoterminowego,
miesięczna rata ulega obniżeniu o 100 zł przez cały czas trwania umowy.

 

 

All inclusive - wszystkie korzyści w cenie stałej, miesięcznej opłaty:

 

 • brak wymogu wkładu własnego i opłaty wstępnej
 • stałe koszty przez cały okres finansowania
 • samochód zawsze w najlepszym stanie technicznym
 • sieć preferowanych warsztatów i oryginalne części
 • ubezpieczenie OC i zielona karta, AC zniesione ryzyko GAP i ryzyko utraty wartości, NNW
 • raportowanie online dzięki aplikacji MyArval
 • likwidacja szkód i samochód zastępczy,
 • Assistance 24h dowolność w kwestii wykupu auta po zakończeniu umowy

Przewagi wynajmu długoterminowego aut nad leasingiem:

brak wymaganego wkładu własnego
brak niespodziewanych wydatków
(np. naprawy, wzrost składek za ubezpieczenie)
brak ryzyka szybkiej utraty wartości pojazdu

Jak skorzystać z Programu „Auto Plan”

Przyjdź do oddziału

Przyjdź do oddziału
Doradca pomoże Ci wypełnić wniosek i odpowie na wszystkie pytania. Umów się na wygodny dla Ciebie termin i oszczędzaj swój czas!

Znajdź oddział

Wynajem długoterminowy aut „Auto Plan” jest kierowany dla firm prowadzących działalność na uproszczonej lub pełnej rachunkowości.
Program pozwala na użytkowanie  wybranego samochodu do 3,5 tony z dostępnej gamy pojazdów na zasadach wynajmu długoterminowego.

 

Dostawcą Programu Auto Plan jest Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. – lider na rynku fleet management w Europie. Arval jest częścią grupy BNP Paribas.

Najczęściej zadawane pytania

 • Limit przebiegu dla całego okresu kontraktu wynosi 210 000 km. Limity roczne inne niż standardowe określone w ofercie (15 000, 25 000, 35 000 km) klient może zadeklarować przy składaniu zamówienia, będzie się to jednak wiązało z przekalkulowaniem wysokości średniomiesięcznego czynszu

 • Przy procedurze standardowej wpłata własna nie jest wymagana. Może być wymagana na skutek decyzji analityka, głównie w celu obniżenia raty i wskaźnika DTI do akceptowalnego poziomu. Przy finansowaniu start-up zawsze wymagana jest kaucja w wysokości 3-krotności miesięcznej raty brutto.

 • Rekomendujemy proponowanie klientom samochodów z oferty standardowej, w której ceny najmu są bardzo korzystne. Możemy przygotować kwotację innego samochodu pod warunkiem przedstawienia przez klienta oferty dealerskiej na wybrany samochód. Oferta niestandardowa każdorazowo wiąże się z indywidualnym procesem wyceny, który jest czasochłonny, a cena najmu, z uwagi na mniej preferencyjne ceny zakupu samochodów, będzie każdorazowo znacząco wyższa od cen z oferty standardowej

 • Tak, klient ma zagwarantowane prawo pierwokupu. Wartość samochodu szacuje się po cenie rynkowej, samochód jest wyceniany przez rzeczoznawcę.

 • Wniosek o wynajem klient składa przesyłając pracownikowi Arval niezbędne dane a następnie podpisany formularz PZD.

 • Istnieje możliwość skrócenia terminu finansowania (zwrócenia Pojazdu przed terminem). Zgodnie z Umową Najmu, Klient jest zobowiązany wówczas do zapłaty świadczenia pieniężnego z tytułu skrócenia okresu finansowania obliczonego na podstawie pomnożenia ilości dni pozostałych do końca okresu finansowania wynikającego z Umowy przez stawkę wskazaną w Warunkach Szczegółowych jako Opłata za „dzień".

 • Klient zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w stanie standardowym, co oznacza stan jak z dnia wydania z uwzględnieniem normalnego zużycia. Warto zapoznać się z dostępnym na stronie Arval Przewodnikiem Zwrotu Pojazdu, który szczegółowo określa i obrazuje dopuszczalne zużycie samochodu. Przy zwrocie pojazdu sporządzany jest protokół zwrotu pojazdu zawierający opis stanu pojazdu oraz licznika kilometrów, który będzie wiążący dla celów rozliczenia. Każdorazowo, w przypadku, gdy stan samochodu odbiegać będzie od stanu standardowego koszty przywrócenia ponosi Klient.

 • Każdy, kto ma ważne prawo jazdy z oznaczoną kategorią. Warunek ten nie wymaga dodatkowej zgody Arval.

 • Tak. Tego rodzaju zmiany wymagają pisemnej zgody Arval. Po zakończeniu okresu najmu najemca zobowiązany jest do niezwłocznego przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zmiany.

 • Pełny pakiet ubezpieczenia zawiera: OC i zieloną kartę, AC i NNW oraz Assistance 24/7. Ubezpieczenie uwzględnia także ochronę GAP.

 • Gdy w okresie najmu limit zostanie przekroczony o 15% Arval przeszacuje ratę wynajmu uwzględniając nowy limit kilometrów obliczony na podstawie faktycznie wyliczonego przebiegu. Możliwe jest także rozliczenie przekroczenia kilometrów po stawce określonej w Warunkach Szczegółowych.

Wspieramy
Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

 

 

     Zmieniaj świat razem z nami > Otwiera się w nowym oknie.

Zobacz również

* Dla klientów posiadających w BNP Paribas Bank Polska S.A. rachunek bieżący z poleceniem zapłaty do obsługi umowy najmu długoterminowego, miesięczna rata ulega obniżeniu o 100 zł przez cały czas trwania umowy. Podana kwota oszczędności 3600 zł dotyczy najmu na okres 3 lat.

Program „Auto Plan” jest kierowany do osób prowadzących działalność gospodarczą z uproszczoną lub pełną rachunkowością. Podane opłaty są cenami netto za miesiąc i nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Liczba samochodów objętych propozycją jest ograniczona – decyduje kolejność podpisania Umów Najmu. Propozycja dotyczy wynajmu długoterminowego na okres 36, 48, 60 miesięcy. Pakiet usług zawiera: a) koszty najmu, b) serwis obejmujący standardową eksploatację pojazdu i nie obejmuje w szczególności napraw powypadkowych oraz powstałych z winy użytkowania/użytkownika, c) ubezpieczenie OC, AC, NNW, d) kartę paliwową (bez kosztów zakupu paliwa). Dodatkowo Klienci Banku mogą skorzystać z promocji polegającej na  obniżeniu miesięcznej raty o 100 zł przez cały czas trwania Umowy, przedstawiona propozycja  dotyczy najmu na 36 miesięcy (obniżenie całkowitych kosztów o  3.600 zł).Warunkiem skorzystania z programu jest pozytywna ocena wiarygodności i zdolności do spłaty zobowiązań.

Dostawcą usługi jest Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 24 (zwany dalej „Arval”), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029819, NIP 521-30-33-865 o kapitale zakładowym w wysokości 11.500.000 złotych. Arval jest częścią grupy BNP Paribas. Bank BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony, jest podmiotem pośredniczącym w zawieraniu umów najmu w ramach programu Auto Plan.

Arval zawiera Umowy Najmu z Klientami i świadczy usługi wynajmu na swoje wyłączne ryzyko i odpowiedzialność przy jednoczesnym zwolnieniu Banku z wszelkiej odpowiedzialności względem Arval lub osób trzecich z tytułu Umów Najmu i z odpowiedzialności wobec Arval za właściwe wypełnienie Umowy Najmu przez Klienta.

Szczegółowe informacje o programie Auto Plan dostępne w oddziałach Banku. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.