Najczęściej poszukiwane

 
 

Kredyty dla rolników

Kredyty inwestycyjne

Kredyt Agro Progres

Kredyt Agro ProgresZIELONY PRODUKT

Pragniesz powiększyć lub unowocześnić gospodarstwo? A może planujesz zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej? Skorzystaj z kredytu inwestycyjnego Agro Progres!

 • długi okres kredytowania - do 30 lat
 • niski udział własny - nawet 0%
 • brak ograniczenia co do zakresu i skali planowanej inwestycji
 • wysokie kwoty kredytu
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego kredytu Agro Progres wynosi 9,74%, wyliczona na 01.03.2024 r. przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 298 900,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 416 785,07 zł, oprocentowanie zmienne 8,92% w skali roku, całkowity koszt kredytu 117 885,07 zł (w tym: prowizja za udzielenie 1 584,17 zł, odsetki 115 131,90 zł, opłata za prowadzenie konta w okresie kredytowania 950,00 zł, opłata sądowa za wpis hipoteki do KW 200,00 zł i PCC za jej ustanowienie 19,00 zł), kredyt wypłacany jednorazowo w całości i spłacany w 95 ratach malejących (kapitał w równych ratach miesięcznych, odsetki miesięcznie, naliczane od malejącego salda kapitału, 5 miesięcy karencji w spłacie kapitału), pierwsza rata odsetkowa 4 874,12 zł, pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa 5 964,76 zł po upływie okresu karencji.

do 30 lat

Dostępność:Oddziały
Masz pytania?
, oddzwonimy

Kredyty na prowadzenie gospodarstwa

rolnik zbierający jabłka na plantancji

Kredyt obrotowy z gwarancją FGR

Kredyt z dopłatą do oprocentowania.

 • do 5% dopłaty BGK do oprocentowania przez 12 miesięcy
 • niższa marża
 • zabezpieczenie gwarancją do 80% kredytu

do 200 000 euro

Dostępność:Oddziały
Masz pytania?
, oddzwonimy
Kredyt Agro Ekspres

Kredyt Agro Ekspres

Szukasz lepszych rozwiązań na finansowanie codziennych potrzeb Twojego gospodarstwa? Wybierz superszybki Kredyt Agro Ekspres.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego kredytu Agro Ekspres wynosi 11,07%, wyliczona na 01.03.2024 r. przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 196 300,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 299 222,86 zł, oprocentowanie zmienne 10,16% w skali roku, całkowity koszt kredytu 102 917,37 zł (w tym: prowizja za udzielenie 1 177,80 zł, odsetki 100 920,57 zł, opłata za prowadzenie konta w okresie kredytowania 600,00 zł, opłata sądowa za wpis hipoteki do KW 200,00 zł i PCC za jej ustanowienie 19,00 zł), kredyt wypłacany jednorazowo, kapitał spłacany na koniec okresu kredytowania, kredyt wykorzystany w całości, pierwsza rata odsetkowa wynosi 3 601,16 zł, łączna liczba rat: 60.
 • wysoka kwota kredytu – do 3 000 000 zł
 • długi okres kredytowania – od 1 roku do 5 lat, z możliwością wydłużenia.

do 3 000 000 zł

Dostępność:Oddziały
Masz pytania?
, oddzwonimy
Kredyt Agro Rzeczówka Light (bez zabezpieczeń dla Rolników)

Kredyt Agro Rzeczówka Light (bez zabezpieczeń dla małych gospodarstw rolnych)

Planujesz zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej lub instalacji fotowoltaicznej? Wybierz Kredyt Agro Rzeczówka Light udzielany bez zabezpieczeń oraz z możliwością stałego oprocentowania!

 • elastyczny okres kredytowania – do 84 miesięcy
 • niska prowizja za udzielenie – tylko 2% z możliwością negocjacji
 • minimum formalności

do 200 000 zł

Dostępność:Oddziały
Masz pytania?
, oddzwonimy
Kredyt Formuła Agro

Kredyt Formuła Agro

Kredyt na finansowanie bieżącej działalności rolniczej.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego kredytu Formuła Agro wynosi 13,43%, wyliczona na 01.03.2024 r. przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 77 500,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 87 206,96 zł, oprocentowanie zmienne 10,85% w skali roku, całkowity koszt kredytu 9 706,96 zł (w tym: prowizja za udzielenie 1 201,25 zł, odsetki 8 385,71 zł, opłata za prowadzenie konta w okresie kredytowania 120,00 zł), kredyt wypłacoany jednorazowo, kapitał spłacany na koniec okresu kredytowania, kredyt wykorzystany w całości, pierwsza rata odsetkowa wynosi 714,17 zł, łączna liczba rat: 12.
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • brak konieczności ustanawiania zabezpieczeń,
 • po 12 miesiącach możliwość przedłużenia na kolejny okres w ramach jednej umowy na 10 lat.

do 200 000 zł

Dostępność:Oddziały
Masz pytania?
, oddzwonimy
Kredyt Agro Lider

Kredyt Agro LiderZIELONY PRODUKT

Kredyt w złotówkach do 1 000 000 zł, udzielany przy minimum formalności, na okres nawet do 15 lat. 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego kredytu Agro Lider wynosi 10,9%, wyliczona na 01.03.2024 r. przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 230 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 352 608,23 zł, oprocentowanie zmienne 10,15% w skali roku, całkowity koszt kredytu 122 608,23 zł (w tym: prowizja za udzielenie 2 070,00 zł, odsetki 119 269,23 zł, opłata za prowadzenie konta w okresie kredytowania 1 050,00 zł, opłata sądowa za wpis hipoteki do KW 200,00 zł i PCC za jej ustanowienie 19,00 zł), kredyt wypłacany jednorazowo w całości i spłacany w 105 miesięcznych ratach po 3 439,47 zł (w pierwszych 6 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki), po 3 319,79 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki) oraz ostatnia rata wyrównująca 3 292,88 zł.
 • bez konieczności przedstawiania prognoz finansowych
 • możliwość ustanowienia zabezpieczenia na nieruchomości będącej własnością osoby trzeciej
 • na dowolny cel.

do 1 000 000 zł

Dostępność:Oddziały
Masz pytania?
, oddzwonimy
Rolnik niosący belę zboża na ramieniu

Kredyt konsolidacyjny dla rolnika

Kredyt na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w innych instytucjach na finansowanie działalności rolniczej.

 • Od 0% prowizji za udzielenie kredytu,
 • 2% prowizji za wcześniejszą spłatę, z możliwością negocjacji,
 • maksymalny okres kredytowania – 10 lat,
 • oprocentowanie - zmienne,
 • udział własny - brak.

do 2 000 000 zł

Dostępność:Oddziały
Masz pytania?
, oddzwonimy

Kredyty preferencyjne

Preferencyjny kredyt płynnościowy (Linia UP)

Skorzystaj z preferencyjnego kredytu płynnościowego na specjalnych warunkach.

 • prowizja za udzielenie kredytu od 0%
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego płynnościowego kredytu obrotowego - linia UP wynosi 2,46 %, wyliczona na 01.03.2024 r. według następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na utrzymanie płynności, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 100 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę 106 273,35 zł, oprocentowanie stałe dla kredytobiorcy 2 % w skali roku, całkowity koszt kredytu 6 273,35 zł (w tym: prowizja za udzielenie 500,00 zł, odsetki 5 173,35 zł, opłata za prowadzenie konta w okresie kredytowania 600 zł), kredyt wypłacany jednorazowo w całości w dniu podpisania umowy i spłacany w 60 ratach malejących (kapitał w równych ratach miesięcznych, odsetki miesięcznie, naliczane od malejącego salda kapitału), pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa 2 022,77 zł. W całym okresie kredytowania, Kredytobiorca korzysta z dopłat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania Kredytu (w związku z tym koszt tych dopłat nie jest wliczony do RRSO).
 • oprocentowanie dla Klienta 2%, pozostałą część odsetek należnych bankowi spłaca ARiMR.

  Dostępność na podanych warunkach do 31 grudnia 2024 r.

do 400 000 zł

Dostępność:Oddziały
Masz pytania?
, oddzwonimy
Linia RR

Linia RR

Linia RR to preferencyjna linia kredytowa przeznaczona dla gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej i rybactwa śródlądowego na inwestycje w rolnictwie i rybactwie z dopłatami do oprocentowania.

 • atrakcyjne oprocentowanie
 • długi okres kredytowania

do 8 000 000 zł

Dostępność:Oddziały
Masz pytania?
, oddzwonimy
Linia Z

Linia Z

Kredyt inwestycyjny linia Z przeznaczony jest na zakup użytków rolnych z dopłatami do oprocentowania w formie pomocy de minimis.

 • atrakcyjne oprocentowanie
 • długi okres kredytowania z uwzględnieniem 2 lat karencji

do 5 000 000 zł

Dostępność:Oddziały
Masz pytania?
, oddzwonimy
Linia MRcsk

Linia MRcsk

Kredyt inwestycyjny linia MRcsk to dofinansowanie na zakup użytków rolnych z dopłatami do spłaty kapitału.

 • wysoka kwota kredytu
 • długi okres kredytowania
 • spłata części kapitału ze środków ARiMR w dwóch ratach

do 5 000 000 zł

Dostępność:Oddziały
Masz pytania?
, oddzwonimy

Leasing

Leasing ruchomości

Leasing ruchomości

Leasing jest najprostszą i najszybszą formą finansowania inwestycji pozwalającą na korzystanie ze środka trwałego bez uszczuplenia funduszy własnych, zakupionego przez Bank i oddanego w użytkowanie do Firmy w zamian za raty leasingowe.

 • szybka decyzja kredytowa
 • proste procedury – minimum formalności
 • elastyczny harmonogram spłat
 • możliwość realizacji planów inwestycyjnych przy ograniczonym zaangażowaniu środków własnych

od 20 tys. zł

Dostępność:Oddziały
Masz pytania?
, oddzwonimy
Pożyczka leasingowa dla rolników

Pożyczka leasingowa dla rolników

Pożyczka leasingowa służy finansowaniu środków trwałych. Mogą z niej skorzystać firmy, które nie są płatnikami VAT i chciałyby połączyć leasing z dotacjami unijnymi.

 • finansowanie nawet 100% wartości inwestycji
 • minimum formalności i szybka decyzja
 • okres kredytowania do 7 lat
Dostępność:Oddziały
Masz pytania?
, oddzwonimy